Aktualności » Zarząd

 • Bogdan Solnica 13/01/2016 13:02

  Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Pana mgr Janusza Tkaczyka, diagnosty laboratoryjnego, wieloletniego członka PTDL, który odszedł dnia 04.01.2016. w wieku 58 lat.

  Pan mgr Janusz Tkaczyk był absolwentem Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi, specjalność Biologia Molekularna. UMCS w Lublinie. Od 1984 roku pracował w SPZZOZ w Lipsku, gdzie brał czynny udział w tworzeniu poszczególnych jednostek laboratorium takich jak serologia, bakteriologia , biochemia i immunochemia, które zostały włączone w struktury Laboratorium Centralnego. Zawód diagnosty laboratoryjnego zawsze traktował z pasją i poprzez swoje zaangażowanie i ogrom wiedzy był dla całego zespołu laboratorium wielkim autorytetem. W 2009 roku za swoje osiągnięcia został odznaczony Srebrnym Medalem II stopnia za długoletnią służbę.

  Na zawsze pozostanie w naszej pamięci.

  Zarząd Główny PTDL

 • Bogdan Solnica 29/12/2015 11:14

  W imieniu organizatorów zapraszamy do udziału w kursie „Diagnostyka laboratoryjna zaburzeń endokrynologicznych”. Kurs jest bezpłatny i przeznaczony dla wszystkich zainteresowanych tematem, uczestnicy otrzymują punkty edukacyjne.

  Organizator kursu: Klinika Endokrynologii, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, Szpital Bielański, Warszawa. Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Wojciech Zgliczyński, kierownik naukowy kursu: prof. dr hab. n. med. Wojciech Jeske

   

  Kurs odbędzie się w terminach:

  18 - 22.04.2016.

  26 - 30.09.2016.

  Zapisy poprzez stronę www.cmkp.edu.pl,  kursy doskonalące, specjalizacja diagnostyka laboratoryjna, 2016 rok. Proszę wybrać stosowny termin kursu: wiosenny (18-22.04.2016.) lub jesienny  (26-30.09.2016.). Decyduje kolejność zgłoszeń.

   

 • Bogdan Solnica 20/12/2015 23:24

  Na prośbę organizatorów – firmy MultiMedic Consulting Group - zapraszamy Państwa do udziału w konferencji "Mazurskie spotkania z hematologią", która odbędzie się w dniach 23-24.01.2016. w Hotelu Kalchem, Brzozie.

  Informacje organizacyjne i program konferencji są dostępne na stronie internetowej: www.multimedic.com.pl

 • Bogdan Solnica 01/07/2015 20:01

  Zapraszamy Państwa do udziału w 42. Międzynarodowym Kongresie International Society of Oncology and BioMarkers (ISOBM), zatytułowanym „Oncology in the Biomarker Era: Biology – Diagnostics – Therapy”, który odbędzie się w dniach 3-7.10.2015. w hotelu Belvedere w Zakopanem. Kongres jest organizowany przez ISOBM we współpracy z EGTM (European Group on Tumor Markers) i przy wsparciu Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej, Polskiego Towarzystwa Onkologicznego, Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej, Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej oraz Polskiego Towarzystwa Biologii Komórki.

  Tematyka sesji obejmie następujące zagadnienia: Classical Tumour Markers Present and Future, From Tumour Biology to Biomarker-Based Decisions, Big Data for Biomarker Development, Circulating Cancer Cells, Molecular Therapeutics and Predictive Biomarkers, Immunotherapy and Immunological Markers for the Management of Cancer Patients, Biobanking/Horizon 2020, Interdisciplinary Challenges, Hormones in the Aetiopathogenesis of Cancer, Liquid Biopsy, Molecularly-driven Therapies, Cancer Stem Cells, Cancer Risk and Cancer Screening, Epigenetic Profiling, Tumor-derived Nucleic Acids, Towards Molecular Oncology - IncoNet EaP Session, Anticancer drugs - New Developments, New Strategies, Molecular Tracing of Metastatic/Residual Disease, Targeting Tumor Microenvironment.

  Językiem obrad jest angielski. Termin nadsyłania streszczeń: 31.07. 2015. Wczesna rejestracja: 13.08.2015. Rejestracja i płatność: 27.08.2015. UWAGA! Polscy uczestnicy, członkowie PTDL, uprawnieni są do zniżkowej opłaty rejestracyjnej w wysokości jak dla młodych naukowców.

  Pozostałe informacje na temat Kongresu dostępne są na stronie internetowej: www.isobm-congress.pl

   


   

 • Bogdan Solnica 28/06/2015 20:01

  Uprzejmie informujemy, że PTDL we współpracy z Europejską Federacją Chemii Klinicznej i Medycyny Laboratoryjnej (EFLM) oraz Sekcją Medycyny Laboratoryjnej / Biopatologii Medycznej Europejskiej Unii Specjalistów Medycznych (UEMS) organizują 4. Kongres EFLM-UEMS „Laboratory medicine at the clinical interface”, który odbędzie się w Warszawie w dniach 21-24.09.2016.

  Program naukowy Kongresu będzie obejmował sesje, wykłady plenarne, debaty i warsztaty szkoleniowe, a jego tematykę będzie stanowiło 17  obszarów medycyny laboratoryjnej prezentowanych w kontekście stosowania w praktyce klinicznej. Ten program adresujemy do diagnostów laboratoryjnych i lekarzy w kraju i za granicą.

  Dalsze informacje na temat Kongresu są dostępne na stronie internetowej: www.eflm-uems.warsaw2016.eu

  Zapraszamy do udziału!

   


 • Bogdan Solnica 28/06/2015 18:23

  W imieniu organizatorów zapraszamy Państwa do udziału w I Polskim Kongresie „Pokonać Sepsę” z międzynarodowym uczestnictwem, który odbędzie się w dniach 24-26.09.2015. we Wrocławiu

  Kongres będzie miał interdyscyplinarny charakter, a jego przesłaniem jest zbliżenie różnych środowisk medycznych w celu omówienia zagrożenia związanego z sepsą i opracowania strategii radzenia sobie z tym globalnym problemem.

  Tematyka Kongresu, informacje organizacyjne oraz formularz zgłoszeniowy są dostępne na stronach internetowych: www.sepsa2015.pl i www.pokonacsepse.pl

   


 • Bogdan Solnica 24/05/2015 08:52

  W imieniu głównego organizatora - Zakładu Biochemii, Radioimmunologii i Medycyny Doświadczalnej Instytutu "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie – zapraszamy Państwa do udziału w 2. Międzynarodowej Konferencji "Witamina D - minimum, maximum, optimum". Tegoroczna konferencja, będąca kontynuacją zakończonej wielkim sukcesem 1. Konferencji w 2012, odbędzie się w dniach 16-17.10.2015 w Centrum Konferencyjnym Muranów w Warszawie. Konferencja została objęta patronatem merytorycznym EVIDAS - Europejskiego Towarzystwa Witaminy D (European Vitamin D Association). Patronem Konferencji jest również PTDL.

  Program Konferencji, informacje organizacyjne oraz elektroniczny formularz rejestracji są dostępne na stronie internetowej: www.witaminad.waw.pl

 • Bogdan Solnica 18/05/2015 20:17

  ­

  Konferencja MEDYCYNA LABORATORYJNA 2015

  Uprzejmie informujemy, że w dniach 15-17.06.2015. w Józefowie k/Warszawy odbędzie się konferencja naukowo-szkoleniowa „MEDYCYNA LABORATORYJNA 2015”, organizowana przez Polskie Towarzystwo Diagnostyki Laboratoryjnej we współpracy z firmą Beckman Coulter Polska. W celu zgłoszenia swojego udziału w konferencji należy pobrać poniżej i wypełnić formularz zgłoszeniowy służący do rejestracji wstępnej oraz przesłać go pocztą elektroniczną na adres: laboratoryjna.medycyna@gmail.com

  Opłata za udział w konferencji wynosi 150 zł. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, o rejestracji będzie decydowała kolejność zgłoszeń.

  Zapraszamy Państwa do udziału!

   

  RAMOWY PROGRAM KONFERENCJI

  Wykład plenarny: Odrębności diagnostyczne wieku noworodkowego i niemowlęcego, prof. Barbara Dołęgowska

  Sesja I: Diagnostyka hematologiczna i biochemiczna niedokrwistości, przewodniczący – prof. Bogdan Mazur

  Sesja II: Diagnostyka zakażeń układu moczowego, przewodnicząca – prof. Eugenia Gospodarek

  Wykład plenarny: Diagnostyka Laboratoryjna w Polsce – historia i dzień dzisiejszy, prof. Maciej Szmitkowski

  Sesja III: Standaryzacja badania ogólnego moczu – dyskusja okrągłego stołu, moderator – prof. Bogdan Solnica

  Wykład „State of the Art” – prof. Bożena Cukrowska

  Sesja IV: Clinical Case Study – przewodnicząca – prof. Grażyna Sypniewska

  Wykład plenarny: Lekarz i Laboratorium – razem czy osobno?, prof. Andrzej Szutowicz

  Konkurs o tytuł „Diagnosty Laboratoryjnego 2015”

  Sesja V: Serologia grup krwi, przewodniczące – dr Elżbieta Klausa, mgr Anna Walaszczyk

  Sesja VI: Kontrola jakości, przewodniczący – prof. Maciej Szmitkowski

   

  Do pobrania formularz zgłoszeniowy

 • Bogdan Solnica 29/04/2015 19:47

  Uprzejmie informujemy, że w dniach  7-9.10.2015. odbędzie się w Budapeszcie 3. Konferencja Europejskiego Towarzystwa Farmakogenomiki i Terapii Spersonalizowanej (ESPT) „Integration of Pharmacegenomics in Clinical Decision Support". Program konferencji i informacje prganizacyjne są dostępne na stronie internetowej: www.esptcongress.eu

  Streszczenia doniesień posterowych mogą być zgłaszane do końca maja na stronie: http://www.esptcongress.eu/espt_soumi.php

  Zapraszamy do udziału!

 • Bogdan Solnica 22/04/2015 19:16

  Strona internetowa Konrerencji

   

  Szanowni Państwo,

   Mamy ogromny zaszczyt, jako organizatorzy Ogólnopolskiej Konferencji naukowo-szkoleniowej, zatytułowanej: „Badania laboratoryjne w miejscu opieki nad pacjentem – okiem lekarza i diagnosty laboratoryjnego”, która odbędzie się w dniu 11 czerwca bieżącego roku, zaprosić Państwa do uczestnictwa w tym Przedsięwzięciu.

  Przywilej organizowania pierwszej w Polsce Konferencji, dotyczącej wytycznych organizacji i zarządzania badaniami w miejscu opieki nad pacjentem (Point of care testing), a jednocześnie stwarzającej tak potrzebną platformę do integracji przedstawicieli różnych zawodów medycznych,   przypadł dwóm Wydziałom Śląskiego Uniwersytetu Medycznego  w Katowicach, tj. Wydziałowi Farmaceutycznemu z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej  w Sosnowcu oraz Wydziałowi Lekarskiemu z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu. Wykładowcami, którzy przyjęli zaproszenie do wygłoszenia wykładów podczas Konferencji, są profesorowie Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, Uniwersytetu Śląskiego, Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, Prezesi Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej  i Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych oraz Konsultant Krajowy w dziedzinie Medycyny Ratunkowej.

  Miejscem Konferencji będzie kampus Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu.

  Wyrażamy głęboką nadzieję, iż nadchodząca Konferencja będzie nie tylko owocnym spotkaniem naukowym, ale i sposobnością do podniesienia kwalifikacji zawodowych, sposobnością do miłego, wspólnego spędzenia czasu, oraz – okazją do rozwoju przyjacielskiej współpracy lekarzy i diagnostów laboratoryjnych naszego kraju, a to z myślą o dobru pacjenta i profesjonalnym prowadzeniu diagnostyki laboratoryjnej osób chorych.

  Szczególnie zaszczyceni honorem organizowania tego nowatorskiego Przedsięwzięcia, gorąco zapraszamy do udziału w Nim wszystkich, którym bliskie są zadania i problematyka, ważnej dla zdrowia i życia pacjenta, procedury Point of care testing.

   

  Z wyrazami szacunku,

   

  Prof. dr hab. n. med. Krystyna Olczyk

  Kierownik Katedry i Zakładu Chemii Klinicznej i Diagnostyki Laboratoryjnej Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu

   

  Prof. dr hab. n. med. Krystyn Sosada

  Kierownik Katedry i Oddziału Klinicznego Chirurgii Ogólnej, Bariatrycznej i Medycyny Ratunkowej Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu

   

Copyright © 2004-2020 PTDL