Aktualności » Zarząd

 • Bogdan Solnica 23/10/2018 15:07

  Szanowni Państwo,

  Dziękując za Państwa zainteresowanie sympozjum “Bakcyl pod lupą!” z przykrością informujemy o wyczerpaniu puli miejsc i zakończeniu rekrutacji. Uprzejmie prosimy o nieprzysyłanie już formularzy zgłoszeniowych.

  Z zarejestrowanymi uczestnikami sympozjum będziemy kontaktować się indywidualnie.

  Organizatorzy sympozjum

 • Bogdan Solnica 09/10/2018 00:00

  Szanowni Państwo, rozpoczynamy rejestrację uczestników sympozjum „Bakcyl pod lupą!”, które odbędzie się w dniach 5-6 listopada 2018. w hotelu Narvil w Serocku k/Warszawy. Do udziału w sympozjum zapraszamy kierowników medycznych laboratoriów diagnostycznych lub wydelegowane przez nich osoby, również pełniące w swoich jednostkach funkcje kierownicze (np. pracowni).

  W celu rejestracji uczestnictwa należy pobrać i wypełnić w formacie MS Word formularz zgłoszeniowy oraz wysłać go na podany w nim adres e-mail. Na ten sam adres prosimy kierować wszystkie pytania lub uwagi. O rejestracji na sympozjum będzie decydować kolejność zgłoszeń.

  Zapraszamy do udziału!

  Do pobrania:

   

   

 • Bogdan Solnica 07/08/2018 12:34

  Uprzejmie informujemy, że w związku z regulacjami zawartymi w „Kodeksie Etyki branży technologii medycznych“ (MedTech Europe, IPDDL 2017), Fundacja Rozwoju Diagnostyki Laboratoryjnej i Firma Roche Diagnostics Polska Sp. z o. o. zaprzestają od bieżącego roku fundowania Nagrody Specjalnej im. Profesora Jana Sznajda za wybitne osiągnięcia w diagnostyce laboratoryjnej oraz Nagrody dla młodych pracowników diagnostyki laboratoryjnej.

  Nagroda Specjalna im. Profesora Jana Sznajda za wybitne osiągnięcia w diagnostyce laboratoryjnej była fundowana od 2001 roku, natomiast Nagroda dla młodych pracowników diagnostyki laboratoryjnej od 2005 roku.  Uhonorowano nimi łącznie 22 Laureatów – znanych i szanowanych w polskim środowisku medycyny laboratoryjnej osób. Wierzymy, że nagrody te odegrały istotną, pozytywną rolę w karierze zawodowej i naukowej Laureatów, jak i przyczyniły się do rozwoju medycyny laboratoryjnej w naszym kraju.

   

                                                                                      Zarząd

                                                                            Fundacji Rozwoju

                                                                    Diagnostyki Laboratoryjnej

 • Bogdan Solnica 08/05/2018 22:44

   Uprzejmie informujemy, że pula miejsc na konferencji MEDYCYNA LABORATORYJNA 2018 została już wyczerpana i obecnie możemy rejestrować tylko na listę rezerwową. Istnieje też możliwość rejestracji bez rezerwacji miejsc noclegowych,  uprawniającej do uczestniczenia w wykładach i warsztatach. Do końca tygodnia wszyscy Państwo, którzy przysłali formularze zgłoszeniowe zostaną powiadomieni o statusie rejestracji.

  Przypominamy, że konferencja jest przeznaczona dla kierownika MLD lub wydelegowanego kierownika pracowni. W związku z tym, jeśli z przesłanych formularzy nie wynika, że są Państwo Kierownikami MLD lub są Państwo przez Kierownika wydelegowani, będą Państwo proszenie o uzupełnienie formularzy.

  W imieniu organizatorów,

  Bogdan Solnica

 • Bogdan Solnica 07/05/2018 00:00

  Uprzejmie informujemy, że rozpoczynamy rejestrację uczestników konferencji naukowo-szkoleniowej MEDYCYNA LABORATORYJNA 2018, która odbędzie się w dniach 11-13.06.2018. w Józefowie k/Warszawy 

  Zgodnie z poprzednimi informacjami, do udziału w konferencji zapraszamy Kierowników Medycznych Laboratoriów Diagnostycznych lub wydelegowanego przez nich Kierownika Pracowni. W konferencji weźmie udział około 200 osób. 

  Opłatność za udział w konferencji wynosi łącznie 200 PLN – przeznaczona jest na koszty organizacji konferencji oraz koszty wydarzeń towarzyszących.

  Za udział w Konferencji Diagnostom przyznane zostaną punkty edukacyjne, a szkoleniowy charakter konferencji upoważnia do ubiegania się o urlop szkoleniowy.

  W celu zgłoszenia swojego udziału w konferencji należy pobrać i wypełnić formularz zgłoszeniowy służący do rejestracji wstępnej oraz przesłać go pocztą elektroniczną na adres: laboratoryjna.medycyna@gmail.com

  O wstępnej rejestracji na konferencję decydować będzie kolejność zgłoszeń, prawidłowe wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przynależność do PTDL.

  Po otrzymaniu potwierdzenia wstępnej rejestracji na konferencję należy dokonać wpłaty na wskazane konto. Brak wpłaty we wskazanym w potwierdzeniu terminie będzie skutkować anulowaniem rejestracji wstępnej.

  Brak w formularzu danych do faktury uniemożliwi jej wystawie, dlatego prosimy, aby osoby, które chcą otrzymać fakturę zaznaczyły taką opcję w formularzu zgłoszeniowym i podały potrzebne dane.

   

  Zapraszamy Państwa do udziału!

   

  Do pobrania: Formularz zgłoszeniowy

 • Anna Mertas, prof. SUM 04/05/2018 00:00

  Polskie Towarzystwo Diagnostyki Laboratoryjnej organizuje kolejną,  V edycję konferencji naukowo-szkoleniowej „MEDYCYNA LABORATORYJNA 2018”, która odbędzie się w dniach 11-13 czerwca 2018 w Józefowie k/Warszawy, z udziałem około 200 uczestników z całej Polski. Tegoroczna konferencja jest przeznaczona dla kadry kierowniczej medycznych laboratoriów diagnostycznych (w konferencji mogą wziąć udział kierownicy medycznych laboratoriów diagnostycznych lub wydelegowani przez nich kierownicy pracowni). Głównym sponsorem Konferencji będzie firma Beckman Coulter Polska.

  W programie konferencji znajdą się między innymi zagadnienia z zakresu biochemii klinicznej, hematologii, analityki ogólnej, kontroli jakości i zarządzania laboratorium. Przewidziane też są liczne warsztaty, a konferencji  będzie towarzyszyć wystawa sprzętu diagnostycznego organizowana przez sponsorów.

  Koszt uczestnictwa w konferencji wynosi łącznie 200 PLN – kwota ta przeznaczony jest na koszty organizacji konferencji oraz na koszty imprez towarzyszących wydarzeniu.

  Za udział w Konferencji diagnostom laboratoryjnym przyznane zostaną punkty edukacyjne, a szkoleniowy charakter konferencji upoważnia do ubiegania się o urlop szkoleniowy.

  Już dziś serdecznie zapraszamy Państwa do zaplanowania uczestnictwa w tym wydarzeniu !

  Rejestracja uczestników Konferencji rozpocznie się w dniu 7 maja br. Tego dnia zostaną opublikowane na stronie internetowej PTDL szczegóły rejestracji oraz formularz zgłoszenia uczestnictwa.

   

  Serdecznie zapraszam do udziału w Konferencji,

  Anna Mertas

  prezes Zarządu Głównego PTDL

 • Anna Mertas, prof. SUM 03/04/2018 12:36

  XXIII Międzynarodowy Kongres OSOZ

  „Koordynowana i personalizowana opieka zdrowotna”
  Sesja D – Diagnostyka Laboratoryjna - 24 kwietnia 2018, MCK Katowice

  W imieniu Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej serdecznie zapraszam Państwa do udziału w XXIII Międzynarodowym Kongresie OSOZ „Koordynowana i Personalizowana Opieka Zdrowotna”  w dniu 24 kwietnia 2018 roku w Katowicach.

  Termin: 24 kwietnia 2018 r. (wtorek)
  Godziny:  9:00  - 16:40
  Miejsce: Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach, Pl. Sławika i Antalla 1

  Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.

  Kongres OSOZ to jedno z najważniejszych wydarzeń w Europie Środkowo-Wschodniej prezentujące aktualne zagadnienia innowacyjnej ochrony zdrowia. Tegoroczna edycja skupi się na najważniejszych wyzwaniach dla polskiego rynku zdrowia: koordynacji opieki zdrowotnej, e-recepcie, bezpieczeństwie danych (RODO), e-dokumentacji medycznej, centralnych projektach cyfryzacji sektora. W sesji inauguracyjnej wezmą udział m.in. wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński oraz przedstawiciel Komisji Europejskiej Horst Krämer. W harmonogramie kongresu zaplanowano specjalną sesję dla diagnostów laboratoryjnych (Sesja D). Po zakończeniu obrad zapraszamy na Uroczystą Galę wręczenia statuetek Liderów Ochrony Zdrowia 2018 oraz koncert okolicznościowy w siedzibie Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia.

  Bezpłatna rejestracja na Kongres i Galę Liderów: https://www.osoz.pl/kongresOSOZ

  Uczestnioczący w Kongresie diagności laboratoryjni otrzymają imienny certyfikat z 2 punktami edukacyjnymi.

   

  XXIII Międzynarodowy Kongres OSOZ „Koordynowana i personalizowana opieka zdrowotna”

  24 kwietnia 2018, Międzynarodowe Centrum Konferencyjne  - Katowice

  PROGRAM:

  9:00 – 10:30
  Inauguracja i Sesja Plenarna.

  10:31 – 11:00
  Przerwa kawowa.

  Harmonogram Sesji D  -„ Diagnostyka Laboratoryjna”

  11:01 – 11:30
  Perspektywy zmian organizacyjno-prawnych w diagnostyce laboratoryjnej w Polsce.
  Prof. dr hab. n. med. Maciej Szmitkowski, Konsultant Krajowy w Dziedzinie Diagnostyki Laboratoryjnej

  11:31 - 12:00
  KS-SOLAB - nowoczesny system obsługi laboratorium jako narzędzie koordynacji wymiany informacji w diagnostyce.
  Wojciech Kula, KAMSOFT S.A.

  12:01 - 12:30
  Czas w medycynie laboratoryjnej.
  Prof. dr hab. n. med. Bogdan Solnica, Kierownik Zakładu Biochemii Klinicznej, Collegium Medicum, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

  12:31 - 13:00
  Wnioski wypływające z raportu IPDDL i Deloitte – Medycyna laboratoryjna w Polsce, efektywność kosztowa.
  Mgr Józef L. Jakubiec, Dyrektor Generalny Izby Producentów i Dystrybutorów Diagnostyki Laboratoryjnej

  13:01 - 13:50
  Przerwa obiadowa.

  13:51 - 14:10
  Wymiana informacji przychodnia-laboratorium-przychodnia-pacjent z wykorzystaniem Indywidualnego Konta Pacjenta. Case Study: praktyczny obieg informacji.
  Wojciech Zieliński, KAMSOFT S.A.

  14:11 - 14:30
  Dokumentacja medyczna w laboratorium – uwarunkowania prawne.
  Mec. Michał Rytel

  14:31 - 14:50
  Standaryzacja informacji o badaniach laboratoryjnych - Propozycja nowej Bazy Badań Laboratoryjnych.
  Agnieszka Sowa, KAMSOFT S.A.

  14:51 - 15:10
  RODO – wymogi ochrony danych osobowych pacjenta w laboratorium.
  Mec. Michał Rytel

  15:11 - 15:30
  Rola i zadania diagnostów laboratoryjnych w koordynowanej i personalizowanej opiece zdrowotnej. Podsumowanie obrad sesji.
  Dr hab. n. med. Anna Mertas, Prezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej

  15:31 - 15:40
  Przerwa kawowa.

  15:41 – 16:40
  Podsumowanie Kongresu. Przegląd najważniejszych informacji i wniosków z sesji tematycznych.

  GALA LIDERÓW OCHRONY ZDROWIA 2018

  Godziny:  18:00 – 21:00
  Miejsce:   SIEDZIBA NARODOWEJ ORKIESTRY SYMFONICZNEJ POLSKIEGO RADIA W KATOWICACH

  Uroczysta Gala wręczenia statuetek Liderów oraz koncert okolicznościowy.

  W programie koncertu: Dvořak "Tańce słowiańskie", Brahms "Tańce węgierskie", Ravel "Bolero". Moderator: Anna Popek.

  Serdecznie Państwa zapraszam do udziału w powyższym ogólnopolskim wydarzeniu !

  Anna Mertas

  Prezes Zarządu Głównego PTDL

 • Anna Mertas, prof. SUM 17/02/2018 00:00

  KONFERENCJA NAUKOWO–SZKOLENIOWA  

  „Diagnostyka  laboratoryjna – czego jest za mało ?”

  W imieniu Zarządu Głównego PTDL serdecznie zapraszam Państwa do udziału w konferencji „Diagnostyka laboratoryjna – czego jest za mało ?”, która odbędzie się w dniu 16 marca br. w Warszawie w ramach 20 Międzynarodowych Targów Analityki i Technik Pomiarowych EuroLab 2018 organizowanych przez MT Targi Polska SA w dniach 14 - 16 marca 2018 roku. Konferencja będzie poświęcona niewystarczającemu wykorzystywaniu badań laboratoryjnych w medycynie prewencyjnej oraz monitorowaniu niektórych chorób przewlekłych.

  TERMIN  Konferencji: 16 marca 2018 roku (piątek)
  GODZINY: 10.00-12.45
  MIEJSCE: Centrum Targowo-Kongresowe w Warszawie przy ul. Marsa 56 c – sala konferencyjna D na terenie hali targowej
  Udział w Konferencji jest bezpłatny.

  Uczestnicy Konferencji otrzymają imienny certyfikat z przysługującymi 2 punktami edukacyjnymi.

  Uczestnicy Konferencji mają także możliwość bezpłatnego wstępu na Targi EuroLab 2018 - po wcześniejszej rejestracji online (informacje dostępne na stronie internetowej http://targieurolab.pl) lub rejestracji na miejscu w Centrum Targowo-Kongresowym.

   

  PROGRAM KONFERENCJI:

  Piątek, 16 marca 2018 r.

  10.00-10.05
  Otwarcie obrad Konferencji: dr hab. n. med. Anna Mertas – prezes Zarządu Głównego PTDL

  10.05-10.45
  „Wykrywanie cukrzycy i stanu przedcukrzycowego – w poczuciu niedosytu...”
  Dr n. med. Ewa Janeczko-Sosnowska - Katedra i Klinika Gastroenterologii i Chorób Przemiany Materii, Warszawski Uniwersytet Medyczny

  10.45-11.25
  „Zakażenia wirusami hepatotropowymi – najpierw trzeba wykryć...”
  Prof. dr hab. n. med. Janusz Stańczak – Pracownia Diagnostyki Molekularnej, Wojewódzki Szpital Zakaźny w Warszawie

  11.25-12.05
  „Diagnostyka mikrobiologiczna zakażeń dróg oddechowych i moczowych, a racjonalna antybiotykoterapia”
  Prof. dr hab. n. med. Waleria Hryniewicz – Narodowy Instytut Leków w Warszawie

  12.05-12.45
  „Wnioski wypływające z raportu IPDDL i Deloitte – Medycyna laboratoryjna w Polsce, efektywność kosztowa”
  Mgr Józef L. Jakubiec – Dyrektor Generalny Izby Producentów i Dystrybutorów Diagnostyki Laboratoryjnej

  12.45
  Podsumowanie i zakończenie obrad Konferencji

   

  Serdecznie Państwa zapraszam do Warszawy na Konferencję i Targi EuroLab 2018,

  Anna Mertas

 • Anna Mertas, prof. SUM 17/02/2018 00:00

  IX KONFERENCJA NAUKOWO–SZKOLENIOWA  SALMED–LABORATORIUM 2018

  Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w jednodniowej konferencji SALMED LABORATORIUM 2018, organizowanej już po raz dziewiąty, w ramach Międzynarodowych Targów Sprzętu i Wyposażenia Medycznego SALMED w Poznaniu w dniach od 15  do 17 marca 2018 roku.

  TERMIN: 15 marca 2018 r.
  GODZINA: 10.00-16.00
  MIEJSCE: Międzynarodowe Targi Poznańskie - pawilon 7, sala GH
  ZASADY WSTĘPU: Wstęp odpłatny. Szczegółowe informacje poniżej.

  Głównym organizatorem konferencji SALMED–LABORATORIUM 2018, podobnie jak w poprzednich edycjach, jest Katedra i Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu przy współudziale Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie Diagnostyki Laboratoryjnej, Zarządu  Oddziału Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej w Poznaniu i przy współpracy Międzynarodowych Targów Poznańskich.

  Konferencja w 2018 roku „Teraźniejszość i przyszłość diagnostyki Laboratoryjnej w Polsce” jest głosem w dyskusji o stanie diagnostyki laboratoryjnej i kierunkach jej rozwoju. Podczas konferencji będą Państwo mieli możliwość wysłuchania wielu interesujących wykładów i uczestniczenia w panelu dyskusyjnym, który będzie okazją do wymiany wiedzy i doświadczeń, z uwzględnieniem szkolenia podyplomowego. Program naukowo–szkoleniowy wzbogacą także  sesje autorskie firm diagnostycznych.

   

  PROGRAM KONFERENCJI

  Czwartek, 15 marca 2018 r.

  10.00-10.10
  Otwarcie konferencji: prof. dr hab. n. med. Zygmunt Kopczyński, dr hab. n. med. Ewa Wysocka, Moderatorzy sesji: prof. dr hab. n. med. Zygmunt Kopczyński, dr hab. n. med. Ewa Wysocka

  10.10-10.50
  Aktualny stan diagnostyki laboratoryjnej w Polsce
  Dr n. med. Elżbieta Puacz – Prezes Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych

  10.50-11.30
  Perspektywy zmian organizacyjno-prawnych w diagnostyce laboratoryjnej w Polsce
  Prof. dr hab. n. med. Maciej Szmitkowski – Konsultant Krajowy w dziedzinie Diagnostyki Laboratoryjnej

  11.30-12.10
  Nowe koncepcje funkcjonowania Centralnego Ośrodka Badań Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej
  Dr n. med. Barbara Przybył-Hac – Dyrektor Centralnego Ośrodka Badań Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej

  12.10-12.50
  Analiza kosztowa, studium przypadków – Raport Izby Producentów i Dystrybutorów Diagnostyki Laboratoryjnej
  Mgr Józef Jakubiec – Dyrektor Generalny Izby Producentów i Dystrybutorów Diagnostyki Laboratoryjnej

  12.50-13.20
  Przerwa

  13.20-14.20
  Warsztaty firmowe

  14.20-15.00
  Czy istnieje potrzeba modyfikacji programu szkolenia w procesie kształcenia do zawodu diagnosty laboratoryjnego? – dwugłos przed- i podyplomowy.

  Dr hab. n. farm. Violetta Krajka-Kuźniak – Prodziekan ds. Studenckich Kierunków Analityka Medyczna i Kosmetologia Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

  Dr hab. n. med. Sławomir Michalak – Pełnomocnik Rektora ds. Organizacji Specjalizacji dla Diagnostów Laboratoryjnych w Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

  15.00-16.00
  Panel dyskusyjny – Kluczowe problemy współczesnej diagnostyki laboratoryjnej.

  Moderatorzy: prof. dr hab. n. med. Zygmunt Kopczyński, prof. dr hab. n. med. Maciej Szmitkowski, dr n. med. Elżbieta Puacz,  dr n. med. Włodzimierz Pawłowski, dr hab. n. farm. Violetta Krajka-Kuźniak, dr hab. n. med. Ewa Wysocka

  16.00
  Zakończenie konferencji

  KOSZTY UDZIAŁU W KONFERENCJI:

  BILET ON-LINE Z REJESTRACJĄ: 100 zł
  BILET ON-LINE Z REJESTRACJA I WJAZDEM: 130 ZŁ (tylko on-line)
  BILET STUDENCKI Z WAŻNA LEGITYMACJĄ STUDENCKĄ : 70 zł
  BILET Z REJESTRACJĄ W KASIE MTP: 110 ZŁ
  Bilet na konferencję upoważnia do zwiedzania ekspozycji targów SALMED w dniu 15 marca 2018.

  Informacje dot. rejestracji on-line dostępne są na stronie internetowej www.salmed.pl

  Uczestnicy mogą liczyć na przyznanie 2 (dwóch) punktów edukacyjnych.

   

  Serdecznie Państwa zapraszamy do gościnnego Poznania,

  Przewodniczący Komitetu Naukowego i Organizacyjnego:

  Dr hab. n. med. Ewa Wysocka

  Prof. dr hab. n. med. Zygmunt Kopczyński

 • Anna Mertas, prof. SUM 16/02/2018 00:00

  Zarząd Główny PTDL objął swoim patronatem konferencję naukowo-szkoleniową "Współczesna diagnostyka stanu przedrzucawkowego (preeklampsji) - wyzwanie dla lekarzy klinicystów i diagnostów laboratoryjnych", która odbędzie się w Łodzi w dniach 9-10.03.2018 roku.

  Szczegółowy program konferencji, wraz z informacjami o kosztach uczestnictwa i zakwaterowania, dostępny jest na stronie internetowej organizatora konferencji - Medycznego Centrum Naukowo-Diagnostycznego BB-Med (http://www.bb-med.pl/konferencje-naukowo-szkoleniowe.html).

  Zainteresowanych tematem konferencji zachęcam do udziału,

  Anna Mertas 

Copyright © 2004-2023 PTDL