Aktualności » Zarząd

 • Anna Mertas, prof. SUM 11/02/2021 00:00

  Szanowni Państwo,

  w imieniu Zarządu Głównego PTDL z wielką przyjemnością informuję, że czasopismo naukowe Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej „Diagnostyka Laboratoryjna” (ISSN: 0867-4043)  zostało uwzględnione w najnowszym wykazie czasopism naukowych Ministra Edukacji i Nauki z dnia 9 lutego 2021 r.

  Aktualnie za publikację artykułu w „Diagnostyce Laboratoryjnej” przysługuje 20 punktów ministerialnych, które autorzy publikacji będą mogli wykazywać jako swój dorobek naukowy w następujących dyscyplinach: nauki medyczne, nauki o zdrowiu, nauki biologiczne oraz nauki chemiczne. Zgodnie z przepisami w zakresie ewaluacji jakości działalności naukowej punktacja z aktualnego wykazu dotyczy wszystkich publikacji z czasopisma "Diagnostyka Laboratoryjna" z lat 2019-2021.

  Zachęcam Państwa do aktywności publikacyjnej realizowanej dzięki możliwosci wysyłania swoich artykułów naukowych do czasopisma "Diagnostyka Laboratoryjna"  - zarówno oryginalnych prac badawczych, prac klinicznych, opisów przypadku, czy też prac przeglądowych.

  Regulamin druku prac w czasopiśmie "Diagnostyka Laboratoryjna", elektroniczny system przesyłania prac do Redakcji oraz pozostałe informacje o czasopiśmie dostępne są na następującej, nowej stronie internetowej wersji on-line czasopisma przygotowanej przez wydawnictwo Index Copernicus, które od 2020 roku wspiera działania Redakcji czasopisma na mocy umowy zawartej z Polskim Towarzystwem Diagnostyki Laboratoryjnej:

  https://diagnostykalaboratoryjna.eu/resources/html/cms/MYMANUSCRIPTS

  Z poważaniem,

  Anna Mertas

  prezes Zarządu Głównego PTDL

   

 • Anna Mertas, prof. SUM 10/02/2021 00:00

  Szanowni Państwo,

  poniżej zamieszczam treść stanowiska PTDL przesłanego w dniu wczorajszym do Ministerstwa Zdrowia wraz z uzasadnieniem zwracającym uwagę na kluczowe aspekty merytoryczne, które poza oczywistymi względami formalnymi (brak podstaw legislacyjnych,  brak odpowiednio zwalidowanych metod oraz systemu kontroli jakości badań materiału pulowanego) negują zasadność projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie standardów jakości dla medycznych laboratoriów diagnostycznych i mikrobiologicznych w celu wprowadzenia tzw. pulowania próbek badanych w kierunku wykrywania SARS-CoV-2.

  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Stanowisko Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej
  z dnia 8 lutego 2021 r. dotyczące projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie standardów jakości dla medycznych laboratoriów diagnostycznych i mikrobiologicznych w celu wprowadzenia tzw. pulowania próbek badanych w kierunku wykrywania SARS-CoV-2

       Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej na posiedzeniu w formie wideokonferencji w dniu 8 lutego 2021 roku jednogłośnie podjął stanowisko sprzeciwiające się wprowadzeniu tzw. pulowania próbek badanych w kierunku wykrywania SARS-CoV-2 metodą molekularną (RT-PCR).

  Uzasadnienie:

       Pulowanie próbek badanych metodą RT-PCR w kierunku wykrywania SARS-CoV-2 jest rozwiązaniem, które stanowczo nie powinno być stosowane w celach diagnostycznych z uwagi na możliwość uzyskania wyniku fałszywie ujemnego np. wskutek „efektu rozcieńczenia“ próbki dodatniej w materiale stanowiącym badaną pulę, w której pozostałe próbki badane są ujemne (czyli pochodzą od osób niezakazonych). W takiej sytuacji osoba zakażona SARS-CoV-2 uzyskuje wynik ujemny, nie podlega izolacji i stanowi źródło dalszego rozprzestrzeniania się wirusa w populacji.

       Światowa Organizacja Zdrowia dopuszcza pulowanie próbek badanych w kierunku wykrywania SARS-CoV-2 jedynie w przypadku drastycznych braków zasobów diagnostycznych do badań molekularnych (co w Polsce nie ma miejsca), a do ich uzupełnienia zaleca w pierwszej kolejności testy antygenowe (testy antygenowe II i III generacji są powszechnie dostępne w Polsce).

       Wprowadzenie pulowania próbek badanych w kierunku wykrywania SARS-CoV-2, oprócz podstawowych względów merytorycznych wymienionych powyżej, w okresie zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii nie ma również uzasadnienia ekonomicznego. W sytuacji epidemii duża liczba osób zakażonych wygeneruje wyniki pozytywne w każdej lub w większości badanych puli, które trzeba będzie ponownie poddać indywidualnemu badaniu przeprowadzanemu dla wszystkich próbek stanowiących taką pulę. W takiej sytuacji pulowanie próbek badanych nie jest uzasadnione i w stanie epidemii generuje dodatkowe koszty.

  W imieniu Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej,
  Prezes Zarządu Głównego PTDL
  Dr hab. n. med. Anna Mertas, prof. SUM

 • Anna Mertas, prof. SUM 19/01/2021 00:00

  Szanowni Państwo,

  serdecznie zapraszam do udziału w Konferencji  diagkompas 2 organizowanej on line w terminie 27-28 stycznia 2021 roku przez MedTech Polska pod patronatem Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej. 

  Sesja I rozpocznie się w dniu 27 stycznia br. (środa) o godzinie 16.00, natomiast Sesja II rozpocznie się w dniu 28 stycznia br. (czwartek) o godzinie 16.00. Każda z sesji zakończona będzie dyskusją (dzięki możliwości zadawania pytań poprzez chat) oraz testem.

  Uczestnicy Konferencji, którzy udzielą odpowiedzi na pytania testowe otrzymają imienny certyfikat z punktami edukacyjnymi „twardymi” za uczestnictwo w Sesji I i/lub Sesji II. Natomiast uczestnicy Konferencji, którzy nie przystąpią do testu otrzymają imienny certyfikat z punktami edukacyjnymi „miękkimi” (zgodnie z  Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 24 lipca 2017 r. w sprawie ciągłego szkolenia diagnostów laboratoryjnych  - Dz.U. poz. 1519).

  Szczegółowy program  Konferencji  diagkompas 2  oraz formularz rejestracyjny dostępny jest na następującej stronie internetowej Konferencji:

   https://alfawebinarium.pl/

  Zarówno udział w Konferencji jak i certyfikaty uczestnictwa są bezpłatne. Po dokonaniu rejestracji otrzymają Państwo drogą mailową informację z potwierdzeniem rejestracji, a na 3 dni przed wydarzeniem link oraz hasło do transmisji Sesji Konferencji.

  Zachęcam Państwa do udziału w Konferencji  diagkompas 2,

  Anna Mertas

  prezes Zarządu Głównego PTDL

 • Bogdan Solnica 22/11/2020 16:42

  Szanowni Państwo,

  Serdecznie zapraszamy do udziału w X Jubileuszowym Kongresie Polskiego Towarzystwa Lipidologicznego (PTL), który odbędzie się w pełni online w dniach 3 – 5 grudnia 2020 r.

  https://www.youtube.com/watch?v=XiXhoUYBVqg

  Program Kongresu obejmuje wykłady i dyskusje na aktualne tematy z dziedziny lipidologii, kardiologii oraz dziedzin pokrewnych. Obrady Kongresu będą uświetnione przez Nagrody dla Najwybitniejszych Polskich Młodych Lipidologów i Nagrody Honorowe dla Twórców Polskiej Lipidologii oraz wykłady aktualnych Prezydentów Towarzystw Międzynarodowych: prof. Kausika K. Raya (Wielka Brytania) - prezydenta EAS, prof. Raula Santosa (Brazylia) - prezydenta IAS oraz prof. Petera P. Totha - prezydenta American Society for Preventive Cardiology (ASPC).

  Szczegółowe informacje oraz program Kongresu są dostępne na oficjalnej stronie Polskiego Towarzystwa Lipidologicznego: https://ptlipid.pl/

  Bezpłatnej rejestracji na dokonać pod adreaem: https://ptlipid.pl/rejestracja-kongres/

   

  Serdecznie zapraszamy do udziału!!!!

   

 • Anna Mertas, prof. SUM 16/11/2020 00:00

  Serdecznie zapraszam Państwa do udziału w kolejnej edycji Konferencji Naukowo-Szkoleniowej „Śląskie Debaty Hematologiczne”, dającej możliwość interdyscyplinarnych dyskusji w gronie lekarzy i diagnostów laboratoryjnych, dotyczących diagnostyki i terapii chorób krwi z wykorzystaniem możliwości jakie niesie współczesna hematologia. Inicjatorami dyskusji będą uznani eksperci w dziedzinie hematoonkologii  oraz koagulologii, którzy podejmą tym razem dyskusję na temat możliwości leczenia chorych na nowotwory limfoproliferacyjne, jak również ważnych aspektów diagnostyki i leczenia zaburzeń krzepnięcia krwi. Organizatorami tegorocznej edycji Konferencji, podobnie jak w latach ubiegłych, są: prof.nadzw.dr n.med. Sebastian Grosicki oraz dr Henryk Potyrcha.

              "Śląskie Debaty Hematologiczne"  odbędą się on line w dniu 20 listopada 2020 roku w godzinach 14.00 - 18.30.  Szczegółowy program konferencji oraz dostęp do systemu rejestracji uczestników znajdą Państwo na stronie internetowej Konferencji:

  http://www.hematologia-chorzow.pl

  Diagności laboratoryjni uczestniczący w Konferencji otrzymają certyfikat z 2 punktami edukacyjnymi "miękkimi".

  Zachęcam Państwa do udziału w tegorocznej edycji "Śląskich Debat Hematologicznych" !

  Anna Mertas

  prezes Zarządu Głównego PTDL

 • Anna Mertas, prof. SUM 31/10/2020 00:00

  Szanowni Państwo,

  serdecznie zapraszam do udziału w kolejnym webinarium z cyklu  „Akademia wiedzy na temat COVID-19/SARS-CoV-2. Co już wiemy?”, które odbędzie się w dniu 5 listopada 2020 roku (czwartek) o godzinie 17.00. Merytorycznym organizatorem webinarium jest Polskie Towarzystwo Diagnostyki Laboratoryjnej (PTDL).

  Ideą zaplanowanego wydarzenia szkoleniowego jest połączenie wykładów z  wspólną dyskusją dzięki możliwości zadawania pytań poprzez chat.

  Główne zagadnienia, które będą omawiane podczas webinarium to:

  • COVID-19 – wpływ na życie i medycynę (wykład wygłosi Pan Profesor Zbigniew Gaciong)
  • Pacjent kardiologiczny w dobie COVID-19 (wykład wygłosi Pan Profesor Przemysław Leszek)

  Aby uczestniczyć w webinarium wystarczy zapisać się poprzez formularz rejestracji dostępny na stronie internetowej webinarium: 

  https://www.alfawebinar.pl

  Udział w webinarium jest bezpłatny. Po dokonaniu rejestracji otrzymają Państwo drogą mailową informację z potwierdzeniem rejestracji oraz linkiem do transmisji webinarium.

  Uczestnicy szkolenia otrzymają imienny certyfikat z punktami edukacyjnymi (2 „miękkie” punkty edukacyjne zgodnie z  Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 24 lipca 2017 r. w sprawie ciągłego szkolenia diagnostów laboratoryjnych  - Dz. U. poz. 1519).

   

  Zachęcam Państwa do udziału w zaplanowanym webinarium,

  Anna Mertas

  prezes Zarządu Głównego PTDL

 • Anna Mertas, prof. SUM 14/08/2020 00:00

  Szanowni Państwo,

  serdecznie zapraszam do udziału w Sympozjum Naukowym Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej pt. „Inspiracje diagnostyczne”, które było zaplanowane w marcu br. natomiast ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną odbędzie się w terminie  8 - 9  września 2020 roku. Sympozjum będzie realizowane w formule bezpośredniej transmisji on line ze studia, w którym obecni będą wykładowcy i osoby prowadzące sesje.

  Sesja I rozpocznie się w dniu 8 września br. (wtorek) o godzinie 15.00, natomiast Sesja II rozpocznie się w dniu 9 września br. (środa) o godzinie 15.00. Każda z sesji zakończona będzie dyskusją (dzięki możliwości zadawania pytań poprzez chat) oraz testem.

  Uczestnicy Sympozjum, którzy udzielą odpowiedzi na pytania testowe otrzymają imienny certyfikat z punktami edukacyjnymi „twardymi” za uczestnictwo w Sesji I i/lub Sesji II. Natomiast uczestnicy Sympozjum, którzy nie przystąpią do testu otrzymają imienny certyfikat z punktami edukacyjnymi „miękkimi” (zgodnie z  Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 24 lipca 2017 r. w sprawie ciągłego szkolenia diagnostów laboratoryjnych  - Dz.U. poz. 1519).

  Szczegółowy program Sympozjum „Inspiracje diagnostyczne” oraz formularz rejestracyjny dostępny jest na następującej stronie internetowej Sympozjum:

  https://inspiracjediagnostyczne.syskonf.pl/

  Zarówno udział w Sympozjum jak i certyfikaty uczestnictwa są bezpłatne. Po dokonaniu rejestracji otrzymają Państwo drogą mailową informację z potwierdzeniem rejestracji, a na 3 dni przed wydarzeniem link oraz hasło do transmisji Sesji Sympozjum.

   

  Zachęcam Państwa do udziału w Sympozjum „Inspiracje diagnostyczne”,

  Anna Mertas

  prezes Zarządu Głównego PTDL

 • Anna Mertas, prof. SUM 08/07/2020 00:00

  Szanowni Państwo,

  mając na uwadze aktualną sytuację epidemiologiczną oraz komunikaty Głównego Inspektora Sanitarnego niniejszym informuję, że zaplanowana przez Zarząd Główny PTDL konferencja "Wiosenne inspiracje diagnostyczne" odbędzie się w terminie 8-9.09.br. w formie  bezpłatnej transmisji on line.

  Wszystkim zarejestrowanym wcześniej Osobom została już zwrócona dokonana opłata uczestnictwa (na to samo konto bankowe z którego została dokonana opłata).

  W możliwym najkrótszym terminie na niniejszej stronie internetowej zostanie zamieszczony program merytoryczny Konferencji oraz link umozliwiający rejestrację uczestnictwa. 

   

  Z poważaniem,

  Anna Mertas

  prezes Zarządu Głównego PTDL

 • Bogdan Solnica 18/04/2020 21:38

  Panel ekspercki dla Polski: 
  Diagnostyka i praca laboratorium w czasie pandemii COVID-19
   

  Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z nagraniem webinaru adresowanego do diagnostów laboratoryjnych w Polsce, który odbył się 8 kwietnia. 
  Swoimi najnowszymi doświadczeniami na temat pracy w laboratorium w czasie pandemii COVID-19 podzielili się eksperci z Chin, Włoch oraz Polski. 

 • Anna Mertas, prof. SUM 09/04/2020 00:00

  Szanowni Państwo,

  uprzejmie informuję, że w związku z obecną sytuacją epidemiologiczną w naszym kraju została podjęta decyzja o odwołaniu konferencji "Medycyna Laboratoryjna 2020" zaplanowanej w czerwcu br. w Józefowie k.Warszawy.

  Anna Mertas

  prezes Zarządu Głównego PTDL

Copyright © 2004-2023 PTDL