Aktualności » Zarząd

 • Bogdan Solnica 18/04/2020 21:38

  Panel ekspercki dla Polski: 
  Diagnostyka i praca laboratorium w czasie pandemii COVID-19
   

  Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z nagraniem webinaru adresowanego do diagnostów laboratoryjnych w Polsce, który odbył się 8 kwietnia. 
  Swoimi najnowszymi doświadczeniami na temat pracy w laboratorium w czasie pandemii COVID-19 podzielili się eksperci z Chin, Włoch oraz Polski. 

 • Anna Mertas, prof. SUM 09/04/2020 00:00

  Szanowni Państwo,

  uprzejmie informuję, że w związku z obecną sytuacją epidemiologiczną w naszym kraju została podjęta decyzja o odwołaniu konferencji "Medycyna Laboratoryjna 2020" zaplanowanej w czerwcu br. w Józefowie k.Warszawy.

  Anna Mertas

  prezes Zarządu Głównego PTDL

 • Iwona Bil-Lula, prof. UMW 03/04/2020 20:10

 • Anna Mertas, prof. SUM 06/03/2020 00:00

  Szanowni Państwo,

  mając na uwadze komunikat Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 2 marca br. rekomendujący  odwołanie wszystkich konferencji i wydarzeń branżowych z udziałem osób wykonujących zawody medyczne, niniejszym informuję o odwołaniu organizowanej przez Zarząd Główny PTDL konferencji  „Przygotowywane zalecenia PTDL dla praktyki klinicznej i diagnostyki laboratoryjnej” zaplanowanej w dniu 18 marca br.   w programie odwołanej tegorocznej edycji Targów Analityki i Technik Pomiarowych EuroLab w Warszawie.

  Program merytoryczny odwołanej konferencji, dotyczacy zaleceń przygotowywanych przez Grupy Robocze powołane przez Zarząd Główny PTDL, zostanie zrealizowany w programie konferencji "Warszawska Jesień Diagnostyczna" organizowanej przez Oddział PTDL w Warszawie  w dniach 22-23.10.2020 r. Tych z Państwa, którzy planowali udział w odwołanej konferencji serdecznie zapraszam do udziału w październikowej konferencji Oddziału PTDL w Warszawie, której program i szczegóły organizacyjne (warunki udziału i rejestracji uczestnictwa) zostaną zamieszczone na niniejszej stronie internetowej w terminie późniejszym.

  Anna Mertas

  prezes Zarządu Głównego PTDL

   

   

   

   

 • Sławomir Białek 18/02/2020 00:00

  Szanowni Państwo,

  uprzejmie informuję, iż w wyniku braku wolnych miejsc rejestracja na sympozjum WIOSENNE INSPIRACJE DIAGNOSTYCZNE została zakończona. 

  /-/ dr Sławomir Białek
  Sekretarz
  ZG PTDL

   

 • Iwona Bil-Lula, prof. UMW 03/02/2020 16:31

 • Bogdan Solnica 30/01/2020 23:01

  Szanowni Państwo,

  mam zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w organizowanym przez Zarząd Główny PTDL sympozjum naukowo-szkoleniowym pod hasłem: „Wiosenne inspiracje diagnostyczne”. Wydarzenie odbędzie się w dniach 25-27 marca 2020 r. w centrum konferencyjnym Pałac Mała Wieś (ok 50 km od centrum Warszawy) i jest dedykowane Kierownikom Medycznych Laboratoriów Diagnostycznych. Program będzie obejmował aktualne zagadnienia z zakresu immunologii, gastroenterologii, nefrologii, a także odrębną sesję dla kierowników poświęconą wybranym aspektom prawnym i wyzwaniom statystycznym. W ramach sympozjum zostanie zrealizowany kurs, którego zaliczenie pozwoli na uzyskanie twardych punktów edukacyjnych. Rolę sponsora objęła firma DIaSorin Poland sp. z o.o. 
  Więcej szczegółów wkrótce, a już dziś sugeruję Państwu wpisanie tego wydarzenia w swoich kalendarzach. Zapraszam do udziału, wiosna inspiruje.

  Anna Mertas

   

 • Jacek Majda 23/05/2019 07:45

 • Bogdan Solnica 10/05/2019 22:52

  Uprzejmie informujemy, że z powodu wyczerpania puli miejsc rejestracja na konferencję MEDYCYNA LABORATORYJNA 2019 została zakończona. Prosimy o nieprzesyłanie już formularzy zgłoszeniowych. Dziękujemy Państwu za zainteresowanie konferencją.

 • Bogdan Solnica 10/05/2019 10:07

  Uprzejmie informujemy, że rozpoczynamy wstępną rejestrację uczestników na konferencję naukowo-szkoleniową MEDYCYNA LABORATORYJNA 2019. Konferencja   odbędzie się w dniach 10-12.06.2019. w Józefowie k/Warszawy

  Do udziału w konferencji zapraszamy Kierowników Medycznych Laboratoriów Diagnostycznych lub wydelegowanego przez Kierownika MLD Kierownika Pracowni. W konferencji weźmie udział około 200 osób. 

  Odpłatność za udział w konferencji wynosi łącznie 200 PLN i przeznaczona jest na koszty organizacji konferencji oraz koszty wydarzeń towarzyszących. 

  Program konferencji będzie obejmował sesje poświęcone zarządzaniu MLD, diagnostyce laboratoryjnej w kardiologii, hematologii, alergologii, toksykologii i infekcji, prezentacje przypadków klinicznych oraz liczne warsztaty fakultatywne.

  Za udział w konferencji Diagnostom przyznane zostaną punkty edukacyjne, a edukacyjny charakter konferencji upoważnia do ubiegania się o urlop szkoleniowy. 

  W celu zgłoszenia swojego udziału w konferencji należy pobrać i wypełnić formularz zgłoszeniowy oraz, jeśli potrzebne, potwierdzenie delegowania przez Kierownika MLD.  Formularz zgłoszeniowy należy wypełnić i przesłać w wersji elektronicznej edytowalnej (MS Word, nie PDF); nazwa dokumentu: imię i nazwisko osoby rejestrującej się. Wypełnione potwierdzenie delegowania z pieczątką i podpisem Kierownika Laboratorium należy przesłać w postaci skanu; nazwa dokumentu: imię i nazwisko osoby rejestrującej się. Dokumenty należy pocztą elektroniczną przesłać na adres: 

   

  laboratoryjna.medycyna@gmail.com 

   

  Po przesłaniu dokumentów otrzymają Państwo potwierdzenie wstępnej rejestracji na Konferencję. 

  O wstępnej rejestracji na konferencję decydować będzie kolejność zgłoszeń, prawidłowe wypełnienie formularza zgłoszeniowego i delegowania (jeśli wymagane) oraz przynależność do PTDL.

  Po otrzymaniu pocztą elektroniczną potwierdzenia wstępnej rejestracji na Konferencję należy dokonać wpłaty na wskazane konto. Brak wpłaty we wskazanym w potwierdzeniu rejestracji terminie będzie skutkować anulowaniem rejestracji wstępnej.

  Brak w formularzu danych do faktury uniemożliwi jej wystawie, dlatego prosimy, aby osoby, które chcą otrzymać fakturę zaznaczyły taką opcję w formularzu zgłoszeniowym i podały potrzebne dane.

  Szczegółowy program konferencji przesłany zostanie w terminie późniejszym.

   

  Serdecznie Zapraszamy Państwa do udziału w Konferencji!

   

  Do pobrania

Copyright © 2004-2023 PTDL