Aktualności » Zarząd

 • Katarzyna Winsz-Szczotka, prof. SUM 15/05/2023 15:21

  Finał II Ogólnopolskiego Konkursu Prac Magisterskich
  absolwentów kierunku analityka medyczna

   

  W dniu 10 maja 2023 r. odbył się, organizowany już po raz kolejny pod egidą Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej oraz Kolegium Medycyny Laboratoryjnej  w Polsce, Finał Ogólnopolskiego Konkursu Prac Magisterskich absolwentów kierunku analityka medyczna. Podczas wspomnianego konkursu – przeprowadzonego w trybie on-line – Laureaci I miejsc Wydziałowych Konkursów Prac Magisterskich, realizowanych corocznie na wszystkich Wydziałach Farmaceutycznych w Polsce, zaprezentowali swoje prace na forum ogólnopolskim.

  I miejsce zajęła Absolwentka Wydziału Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu, Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, Pani mgr Agata Maciaszek, która zaprezentowała swoją pracę magisterską pt. „Ocena stężenia sklerostyny w osoczu krwi kobiet chorujących na reumatoidalne zapalenie stawów, leczonych inhibitorami czynnika martwicy nowotworu alfa”, II miejsce zajęła Absolwentka Wydziału Farmaceutycznego Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, Pani mgr Edyta Wesołowska, która zaprezentowała swoją pracę magisterską pt. „Śledzenie zmienności genetycznej wirusa SARS-CoV-2 metodami stosowanymi w rutynowej diagnostyce molekularnej”, zaś III miejsce na podium przypadło Absolwentce Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego  Collegium Medicum w Krakowie, Pani mgr Gabrieli Kruk, która przedstawiła swoją pracę magisterską pt. „Badanie oddziaływania wybranych analgetyków na aktywność fagocytarną mysich makrofagów”.

  Osiągnięcia Laureatek jak i wszystkich Uczestników minionego już Konkursu zasługują na gratulacje oraz słowa uznania dla Ich pracowitości, rzetelności i wiedzy, stanowiąc jednocześnie wyraz znaczącego zaangażowania kadry dydaktycznej Wydziałów kształcących na kierunku analityka medyczna, w jak najlepsze wykształcenie wysokiej klasy diagnostów laboratoryjnych.

  Wyrazy wdzięczności za finansowe wsparcie organizacji przedmiotowego konkursu oraz ufundowanie nagród pieniężnych i książkowych dla młodych Adeptów zaszczytnego zawodu diagnosty laboratoryjnego, kierujemy do Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych oraz firm: Diagnostyka, Badaj to, oraz Centralne Laboratorium z Bytomia.

   

   

   

 • Katarzyna Winsz-Szczotka, prof. SUM 05/05/2023 09:59

  Zarząd Główny PTDL zaprasza do wzięcia udziału w asynchronicznej e-konferencji naukowo-szkoleniowej: Trendy w diagnostyce - wybrane aspekty medycyny laboratoryjnej, która uświetni obchody Dnia Diagnosty Laboratoryjnego.

  Udział w konferencji jest bezpłatny
  i będzie możliwy w terminie: 27 maja-18czerwca.  

  Rejestracja na konferencję została zakończona

  https://dziendiagnosty.pl/  

  Diagnosta laboratoryjny, który nie zalega z opłaceniem składek członkowskich,
  po pozytywnym rozwiązaniu testu, otrzyma zaświadczenie z udziału w kursach, potwierdzające uzyskanie 12 punktów edukacyjnych, tzw. twardych.

 • Katarzyna Winsz-Szczotka, prof. SUM 01/05/2023 14:30

  GRATULUJEMY!

             Złoty OTIS to prestiżowa Nagroda Zaufania przyznawana z inicjatywy grupy znakomitych ekspertów, członków Kapituły Nagrody Zaufania Złoty OTIS, którzy kształtują system ochrony zdrowia w Polsce. Złoty OTIS to prestiżowa  nagroda  przyznawana  wybitnym  przedstawicielom  zawodów  zaufania publicznego, w tym - lekarzom, diagnostom laboratoryjnym, farmaceutom, jak i dziennikarzom czy organizacjom pacjenckim.   

  W jubileuszowej XX edycji Nagrody Zaufania Złoty OTIS, NAGRODĘ ZAUFANIA ZŁOTY OTIS 2023 ZA DOROBEK ŻYCIA W DIAGNOSTYCE LABORATORYJNEJ otrzymał prof. dr hab. n. med. Bogdan Solnica - lekarz, diagnosta laboratoryjny, Kierownik Katedry Biochemii Klinicznej Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego.

  SPECJALNA NAGRODA ZAUFANIA ZŁOTY OTIS 2003-2023 W DIAGNOSTYCE LABORATORYJNEJ została przyznana dr n. med. Rolandowi Rółkowskiemu - Kierownikowi Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej Białostockiego Centrum Onkologii.

  Co więcej, dr n. med Elżbieta Puacz - Prezes III i IV kadencji KRDL, została po  raz trzeci uhonorowana   statuetką  za  aktywna   pracę w Kapitule Nagrody Złotego Otisa

  Serdecznie gratulujemy wyróżnienia Nagrodami Zaufania, będącymi symbolem jednoczącym diagnostów laboratoryjnych do wspólnej pracy na rzecz rozwoju ochrony zdrowia.  

  JESTEŚMY DUMNI!

 • Katarzyna Winsz-Szczotka, prof. SUM 18/04/2023 17:19

  Szanowni Państwo,

  uprzejmie informujemy, że w dniach 12-14.06.2023 r. w Mszczonowie k/Warszawy odbędzie się Konferencja naukowo-szkoleniowa MEDYCYNA LABORATORYJNA 2023której organizatorem jest Zarząd Główny PTDL, a głównym sponsorem – Firma Beckman Coulter Polska.

  Konferencja jest adresowana do kierowników Medycznych Laboratoriów Diagnostycznych
   i kierowników pracowni wydelegowanych przez kierownika MLD.

  Rejestracja uczestników została zakończona.

  Prosimy o zarezerwowanie terminu i serdecznie zapraszamy do udziału w Konferencji
  MEDYCYNA LABORATORYJNA 2023, której program i szczegóły organizacyjne zostaną zamieszczone na niniejszej stronie internetowej w terminie późniejszym.

 • Katarzyna Winsz-Szczotka, prof. SUM 14/04/2023 13:16

  Szanowni Państwo,

  w imieniu Oddziału Szczecińskiego Polskiego Towarzystwa Biochemicznego mamy zaszczyt i przyjemność zaprosić wszystkich interesujących się biochemią, biologią komórki, fizjologią, biologią molekularną, biotechnologią i biomedycyną do udziału w V Kongresie BIO, który odbędzie się w dniach 13-16 września 2023 r. w Szczecinie, stolicy Pomorza Zachodniego.
  Miejscem Kongresu będzie Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Szczecińskiego (ul. Krakowska 71-79).

  Do udziału w Kongresie zapraszamy członków i miłośników Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej, Polskiego Towarzystwa Biochemicznego, Polskiego Towarzystwa Biologii Komórki, Polskiego Towarzystwa Biofizycznego, Polskiego Towarzystwa Cytometrii oraz Polskiego Towarzystwa Mykologicznego.

  Biorąc pod uwagę ogromne zróżnicowanie zainteresowań środowiska naukowego zajmującego się badaniami z zakresu Life Sciences chcemy zaproponować Państwu możliwie jak najszersze spektrum tematyczne w nadziei, że usatysfakcjonujemy wszystkich pragnących zaprezentować efekty swojej pracy badawczej.

  Chcielibyśmy aby V Kongres BIO stał się nie tylko okazją do zaprezentowania najnowszych osiągnięć naukowych, ale także doskonałym forum wymiany myśli i doświadczeń.
  Oczekując Państwa w Szczecinie, zapraszamy do odwiedzania naszej strony internetowej:

  https://bio2023.ptbioch.edu.pl/

                                     W imieniu Komitetu Organizacyjnego

                                     V Kongresu BIO2023

                                     Prof. dr hab. Barbara Dołęgowska

 • Katarzyna Winsz-Szczotka, prof. SUM 05/04/2023 09:05

  Szanowni Państwo,

  z okazji Świąt Wielkanocnych przyjmijcie najserdeczniejsze życzenia, pogody ducha i spokoju,
  aby te wiosenne, radosne dni wniosły do Waszych serc ciepło i nadzieję.

   Wszystkiego co zdrowe i piękne
  życzą
  Członkowie Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej

 • Iwona Bil-Lula, prof. UMW 14/03/2023 00:00

   

   

  Szanowni Państwo,

  Uprzejmie informujemy, że konkurs streszczeń zgłoszonych na WORLDLAB-EUROMEDLAB ROMA 2023 w Rzymie został rozstrzygnięty.

  Nadesłane przez uczestników konkursu streszczenia zostały poddane ocenie przez członków Komisji Konkursowej w składzie:

  1. dr hab. n. med. Katarzyna Winsz-Szczotka, prof. SUM

  2. dr hab. n. med. Anna Mertas, prof. SUM

  3. prof. dr hab. Bogdan Solnica

  4. dr hab. Iwona Bil-Lula, prof. UMW- funkcja organizacyjna

  5. dr hab. Grażyna Sygitowicz

  6. dr hab. n. med. Olga Ciepiela

  7. prof. dr hab. n. med. Lech Chrostek

  8. dr hab. Małgorzata Rusak

  9. dr hab. n. med. Ewa Wysocka

  Punktowa ocena streszczeń obejmowała ich wartość naukową, metodykę przeprowadzonych badań, prezentację wyników i sformułowane wnioski oraz poprawność językową. Każde streszczenie zostało ocenione przez trzech Członków Komisji (maksymalna liczba punktów wynosiła 135). Poniżej zamieszczamy listę najwyżej punktowanych streszczeń, których prezentujący Autorzy zostali nagrodzeni.

  W sprawie szczegółów organizacyjnych, organizatorzy konkursu będą się kontaktować z laureatami konkursu indywidualnie.

  Wszystkim Laureatom serdecznie gratulujemy!!!

  Zarząd Główny PTDL

   

  LAUREACI KONKURSU

  MŁODZI NAUKOWCY  35 R.Ż.

  Miejsce w rankingu

  Tytuł 

  Liczba punktów 

  1

  Evaluation of hematological parameters, erythropoietin (Epo) in patients with head and neck cancer (HNC) treated with radio- or radio-chemotherapy.

   

  96

  2

  Evaluation of the immune response of mucosa-associated lymphoid tissue (MALT) in patients after vaccination against SARS-CoV-2 and/or COVID-19

   

  86


  DOŚWIADCZENI NAUKOWCY >35 R.Ż

  Miejsce w rankingu

  Tytuł 

  Liczba punktów 

  1

  New strategy for the reduction of ischemia-reperfusion injury - investigation of oxidative stress after multiple drug intracoronary treatment in in vivo pig model

   

  123

  2

  Amino acids profile in relation to biochemistry indicators in obese prepubertal children

   

  115

  3

  Application of flow cytometry in the direct antiglobulin test.

   

  113

  4

  The diagnostic significance of serum alcohol dehydrogenase isoenzymes and aldehyde dehydrogenase activities in lung cancer patients

   

  111

  5

  Comparative analysis of hematological parameters and protein markers in human papillomavirus-positive versus -negative oropharyngeal cancers.

   

  110

  6

  Carnitine deficiency in children with type 1 diabetes: a pilot study

   

  109

  7

  Potential diagnostic usefulness of urine glycosaminoglycans as an additional diagnostic tool for IBD

   

  108

  8

  Comparison of 25-hydroxy-vitamin D determined by HPLC and immunoassay method in children

   

  103


 • Katarzyna Winsz-Szczotka, prof. SUM 03/03/2023 13:29

     

  Szanowni Państwo, 

  w imieniu Zarządu  Poznańskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej zapraszam Państwa na Konferencję Naukowo-Szkoleniową nt. „Choroby zakaźne - nowe wyzwania opieki zdrowotnej”, która odbędzie się  27 kwietnia 2023 r. w Poznaniu.

   

  Konferencja towarzyszy Targom Wyposażenia i Technologii Laboratoryjnych LABS EXPO w dniach 26-27.04.2023 r. w Poznań Congress Centre, ul. Głogowska 10, 60-734 Poznań.

   

  Patronaty honorowe:

  Rektor UMP prof. dr n. med. Tykarski

  ZG Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej

  Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych

   

  W ramach konferencji  diagności laboratoryjni wezmą udział w kursach realizowanych metodą wykładów, otrzymując - po zaliczeniu testu - 6 punktów tzw. twardych

   

  Koszt biletu wstępu na konferencję i wystawę to 123 zł

  Uruchomiliśmy rejestrację na targi i zapisy na konferencję - https://labsexpo.pl/pl/aktualnosci//choroby-zakazne-nowe-wyzwania-opieki-zdrowotnej-konferencja-naukowo-szkoleniowa-ptdl  lub bezpośrednio: https://tobilet.pl/labs-expo.html

   

  Z wyrazami szacunku

  dr n. farm. Małgorzata Zielińska-Przyjemska
  Przewodnicząca PTDL Oddział Poznań 

   

  Program

   

  09:00

  10:00

  Rejestracja uczestników

   

  10:00

  10:15

  Rozpoczęcie konferencji

   

  dr hab. n. med. Katarzyna Winsz-Szczotka, prof. SUM
  Prezes PTDL 

  dr n. farm. Małgorzata Zielińska-Przyjemska
  Przewodnicząca PTDL Oddział Poznań 

  10:15

  11:00

  Szczepionki mRNA

  dr hab. n. med. Piotr Rzymski, prof. UMP

  Zakład Medycyny Środowiskowej
  Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego
  w Poznaniu

  11:00

  11:45

  Wirusy i ich wpływ na nowotworzenie

  dr n. med. Tomasz Kolenda
  Wielkopolskie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej Curie  w Poznaniu

  11:45

  12:30

  Czy gruźlica   stanowi  obecnie problem zdrowia publicznego?

  prof. dr hab. n. med. Ewa Augustynowicz-Kopeć
  Zakład Mikrobiologii Krajowe Referencyjne
  Laboratorium Prątka
  Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc, Warszawa

  12:30

  12:45

  Dyskusja

  12:45

  13:30

  Przerwa kawowa

  13:30

  14:15

  Przyzakaźna demielinizacja – znaczenie diagnostyki laboratoryjnej w procesie różnicowania

  prof. dr hab. n. med. Sławomir Michalak
  Zakład Neurochemii i Neuropatologii,
  Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego
  w Poznaniu 

  14:15

  15:00

  Aktualne problemy chorób zakaźnych i ich diagnostyki
  u dzieci

  prof. dr hab. n. med. Jacek  Wysocki
  Katedra i Zakład Profilaktyki Zdrowotnej
  Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego
  w Poznaniu

  15:00

  15:45

  Wytyczne postępowania
  w zakażeniach Clostridioides difficile okiem gastroenterologa

   

  prof. dr hab. n. med. Agnieszka Dobrowolska
  Katedra i Klinika Gastroenterologii, Dietetyki i Chorób Wewnętrznych
  Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego
  w Poznaniu

  15:45

  16:00

  Dyskusja

  16:00

  Zakończenie konferencji

 • Katarzyna Winsz-Szczotka, prof. SUM 19/12/2022 00:00

  Szanowna Pani Prezes,

  w imieniu Członków Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej serdecznie gratuluję wyboru na stanowisko Prezesa Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych.

  Wybór ten to dowód uznania dla Pani wiedzy i kompetencji, jakim obdarzyli Panią Delegaci VI Krajowego Zjazdu Diagnostów Laboratoryjnych. Jesteśmy przekonani, że pod Pani kierownictwem KIDL będzie kontynuowała dotychczasowe sukcesy, a zawód diagnosty laboratoryjnego umocni swoją pozycję wśród przedstawicieli innych zawodów zaufania publicznego.

  Życzymy wszelkiej pomyślności i wytrwałości w sprawowaniu tak odpowiedzialnej funkcji, i wierzymy, że długoletnia współpraca pomiędzy Polskim Towarzystwem Diagnostyki Laboratoryjnej a Krajową Izbą Diagnostów Laboratoryjnych, będzie nadal efektywnie się rozwijać w celu osiągnięcia obopólnych korzyści, zaś w szczególności dla kształtowania nowoczesnej diagnostyki laboratoryjnej w Polsce.

   Z wyrazami szacunku,                            

    Katarzyna Winsz-Szczotka

 • Katarzyna Winsz-Szczotka, prof. SUM 16/12/2022 00:00

   Szanowni Państwo,

  z okazji Świąt Bożego Narodzenia przyjmijcie najserdeczniejsze życzenia pomyślności,
  rodzinnej atmosfery pełnej ciepła, spokoju i radości.

  I niech Nowy Rok będzie czasem spełnienia zamierzeń i dążeń zawodowych oraz by przyniósł wiele satysfakcji z własnych dokonań.

  Wszystkiego co zdrowe i piękne
  życzą
  Członkowie Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej

Copyright © 2004-2023 PTDL