Aktualności » Zarząd

 • Anna Mertas, prof. SUM 22/05/2022 00:00

  Szanowni Państwo,

  w imieniu Przewodniczącej Zarządu Polskiego Towarzystwa Zakażeń Szpitalnych Pani dr n.med. Małgorzaty Romanik serdecznie zapraszam wszystkich zainteresowanych tematyką kontroli zakażeń związanych z opieką zdrowotną do udziału w bezpłatnej konferencji on-line pt. :"Akademia Kontroli Zakażeń. Bezpieczeństwo epidemiologiczne w praktyce", która rozpocznie się w dniu 9.06.2022r o godzinie 10:00. Uczestnicy Konferencji otrzymają imienny certyfikat z punktami edukacyjnymi.

  Szczegółowy program oraz możlliwość rejestracji udziału, dostępne są poprzez zamieszczony poniżej link do strony internetowej Konferencji:

    https://akademiakontrolizakazen.pl/

  Zachęcam Państwa do uczestnictwa w obradach Konferencji,

  Anna Mertas

  prezes Zarządu Głównego PTDL

 • Anna Mertas, prof. SUM 04/05/2022 00:00

  Z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci 22 kwietnia 2022 roku

  Pana Profesora Stefana Angielskiego

  członka honorowego Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej,

  Prezesa Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej w latach 1976-1979.

  Pan Profesor dr hab.n.med. Stefan Angielski był Rektorem Akademii Medycznej w Gdańsku w latach 1990-1993, Prorektorem ds. nauki w latach 1975-1980, dyrektorem Instytutu Patologii w latach 1970-1975, współtwórcą Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Profesor Stefan Angielski stworzył pierwszą w Polsce Pracownię Biochemii Klinicznej, w późniejszym czasie przemianowaną na Katedrę i Zakład Biochemii Klinicznej. Zorganizowaną przez siebie jednostką kierował do 1999 roku. W latach 1967-1982 pełnił funkcję konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie diagnostyki laboratoryjnej. W 1968 r. z inicjatywy prof. Stefana Angielskiego Akademia Medyczna w Gdańsku stała się pierwszą polską uczelnią, w której programie nauczania znalazła się diagnostyka laboratoryjna. Prof. Stefan Angielski był uznanym autorytetem naukowym w zakresie biochemii klinicznej i patobiochemii nerek. Uzyskał tytuł Doktora honoris causa Uniwersytetu Gdańskiego za fundamentalny wkład w powstanie nowoczesnej szkoły biochemii klinicznej w Gdańsku oraz za podejmowanie działań integrujących gdańskie środowisko akademickie i medyczne.

  Rodzinie i Współpracownikom Pana Profesora składamy wyrazy głębokiego współczucia.

  Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej

   

 • Anna Mertas, prof. SUM 29/12/2021 00:00

  Szanowni Państwo,

  serdecznie zapraszam do udziału w webinarium „Zasady postępowania w nadciśnieniu tętniczym. Wytyczne Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego 2019 a oznaczanie stężenia kwasu moczowego”, które odbędzie się w dniu 11 stycznia 2022 roku (wtorek) o godzinie 17.00. Merytorycznym organizatorem webinarium jest Polskie Towarzystwo Diagnostyki Laboratoryjnej (PTDL) oraz Firma EGIS.

  Ideą zaplanowanego wydarzenia szkoleniowego jest połączenie wykładu z  dyskusją dzięki możliwości zadawania pytań on line.

  Aby uczestniczyć w webinarium wystarczy zapisać się poprzez formularz rejestracji dostępny na stronie internetowej wydarzenia: 

  https://alfakonferencje-webinarium.pl/

  Udział w webinarium jest bezpłatny. Po dokonaniu rejestracji otrzymają Państwo drogą mailową informację z potwierdzeniem rejestracji oraz linkiem do transmisji webinarium.

  Uczestnicy szkolenia otrzymają imienny certyfikat z punktami edukacyjnymi (2 „miękkie” punkty edukacyjne, zgodnie z  Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 24 lipca 2017 r. w sprawie ciągłego szkolenia diagnostów laboratoryjnych  - Dz. U. poz. 1519).

   

  Zachęcam Państwa do udziału w zaplanowanym wydarzeniu szkoleniowym,

  Anna Mertas 

  prezes Zarządu Głównego PTDL

 • Bogdan Solnica 27/11/2021 15:55

  Zapraszamy Państwa na weekend z lipidologią XI Kongres Polskiego Towarzystwa Lipidologicznego, który odbędzie się w dniach 3-5.12.2021https://kongres2021.ptlipid.pl

  Obrady będą transmitowane online w czasie rzeczywistym.

  Bezpłatna rejestracja jest dostępna ni stronie: https://kongres2021.ptlipid.pl/rejestracja/

  Zapraszamy do udziału!

   

   

 • Anna Mertas, prof. SUM 12/11/2021 00:00

  W dniach 25-26.11.2021 roku odbędzie się w formule on line 5 Ogólnopolskie Forum Kierowników Medycznych Laboratoriów Diagnostycznych "Medycyna laboratoryjna - teraźniejszość i przyszłość. XX-lecie Ustawy o diagnostyce laboratoryjnej". Organizatorem tego wydarzenia jest Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych.

  Szczegółowy program, informacje organizacyjne oraz formularz rejestracji uczestnictwa dostępne są na następującej stronie internetowej:

  www.5forumkierownikowdlm.pl

  Serdecznie zachęcam do uczestnictwa w tym ważnym dla diagnostów laboratoryjnych wydarzeniu umożliwiającym Państwu aktualizację wiedzy zawodowej oraz uzyskanie certyfikatu z punktami edukacyjnymi. 

  Anna Mertas

  prezes Zarządu Głównego PTDL

 • Anna Mertas, prof. SUM 01/06/2021 00:00

  Szanowni Panstwo,

  Serdeczenie zapraszam do udziału w  konferencji „Laboratory Diagnostics Today's challenges opportunities of tomorrow”.  Konferencja, organizowana przez Roche Diagnostics Polska Sp. z o.o., odbędzie się w dniach 9-10.06.2021 roku. Podczas tego wydarzenia i części edukacyjnej będą mogli Państwo wysłuchać prelekcji wybitnych ekspertów, którzy poruszą wiele istotnych tematów dotyczących ochrony zdrowia, przedstawią również zagadnienia związane z medycyną laboratoryjną, chorobami zakaźnymi, kardiologią, endokrynologią, ginekologią jak również onkologią.

  Szczegółowy program  oraz formularz rejestracyjny dostępny jest na następującej stronie internetowej Konferencji:

  https://cobasnews.pl/Register

  Zarówno udział w Konferencji jak i certyfikaty uczestnictwa są bezpłatne. Diagności laboratoryjni, którzy zdadzą test otrzymają certyfikat z 7 punktami edukacyjnymi. Po dokonaniu rejestracji otrzymają Państwo drogą mailową informację z potwierdzeniem rejestracji oraz link do transmisji Sesji Konferencji.

  Zachęcam Państwa do udziału w tym niezwykle ciekawym wydarzeniu edukacyjnym.

  Anna Mertas

  prezes Zarządu Głównego PTDL

   

 • Anna Mertas, prof. SUM 31/05/2021 00:00

  Szanowni Państwo,

  serdecznie zapraszam do udziału w kolejnej Konferencji  diagkompas 2 organizowanej on line w terminie 7-8 czerwca 2021 roku przez MedTech Polska pod patronatem Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej. Program Konferencji, w porównaniu do poprzedniej edycji,  będzie wzbogacony o zagadnienia stanowiące odpowiedź na zapytania uczestników styczniowej edycji tego wydarzenia. Jest to także ostatnie szkolenie, na którym poruszony zostanie temat Systemu Oceny Wydarzeń Edukacyjnych (SOWE) przed zakończeniem okresu przejściowego z dniem 30.06.2021r

  Sesja I rozpocznie się w dniu 7 czerwca br. (poniedziałek) o godzinie 16.00, natomiast Sesja II rozpocznie się w dniu 8 czerwca br. (wtorek) o godzinie 16.00. Każda z sesji zakończona będzie dyskusją (dzięki możliwości zadawania pytań poprzez chat) oraz testem.

  Uczestnicy Konferencji, którzy udzielą odpowiedzi na pytania testowe otrzymają imienny certyfikat z punktami edukacyjnymi „twardymi” za uczestnictwo w Sesji I i/lub Sesji II. Natomiast uczestnicy Konferencji, którzy nie przystąpią do testu otrzymają imienny certyfikat z punktami edukacyjnymi „miękkimi” (zgodnie z  Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 24 lipca 2017 r. w sprawie ciągłego szkolenia diagnostów laboratoryjnych  - Dz.U. poz. 1519).

  Szczegółowy program  Konferencji  diagkompas 2  oraz formularz rejestracyjny dostępny jest na następującej stronie internetowej Konferencji:

   https://alfawebinarium.pl/

  Zarówno udział w Konferencji jak i certyfikaty uczestnictwa są bezpłatne. Po dokonaniu rejestracji otrzymają Państwo drogą mailową informację z potwierdzeniem rejestracji oraz hasło do transmisji Sesji Konferencji.

  Zachęcam Państwa do udziału w Konferencji  diagkompas 2,

  Anna Mertas

  prezes Zarządu Głównego PTDL

 • Anna Mertas, prof. SUM 29/05/2021 00:00

  Szanowni Państwo,

  serdecznie zapraszam do udziału w webinarium „BORELIOZA  Z  LYME – nowe inspiracje diagnostyczne”, które odbędzie się w dniu 1 czerwca 2021 roku (wtorek) o godzinie 16.00. Merytorycznym organizatorem webinarium jest Polskie Towarzystwo Diagnostyki Laboratoryjnej (PTDL). Sponsorem wydarzenia jest DiaSorin Poland Sp. z o.o.

  Ideą zaplanowanego wydarzenia szkoleniowego jest połączenie wykładów z  wspólną dyskusją dzięki możliwości zadawania pytań poprzez chat.

  Główne zagadnienia, które będą omawiane podczas webinarium to:

  - diagnostyka boreliozy z Lyme,

  - pamięć limfocytarna w diagnostyce i terapii.

  Aby uczestniczyć w webinarium wystarczy zapisać się poprzez formularz rejestracji dostępny na stronie internetowej webinarium: 

  https://ptdlborelioza.pl/

  Udział w webinarium jest bezpłatny. Po dokonaniu rejestracji otrzymają Państwo drogą mailową informację z potwierdzeniem rejestracji oraz linkiem do transmisji webinarium.

  Uczestnicy szkolenia otrzymają imienny certyfikat z punktami edukacyjnymi (2 „miękkie” punkty edukacyjne, zgodnie z  Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 24 lipca 2017 r. w sprawie ciągłego szkolenia diagnostów laboratoryjnych  - Dz. U. poz. 1519).

   

  Zachęcam Państwa do udziału w zaplanowanym webinarium,

  Anna Mertas 

  prezes Zarządu Głównego PTDL

   

 • Anna Mertas, prof. SUM 28/05/2021 00:00

  Pan prof. dr hab. Maciej Szmitkowski (honorowy członek PTDL, członek Zarządu Głównego PTDL obecnej kadencji) został powołany przez ministra zdrowia na stanowisko przedstawiciela Polski w europejskiej grupie roboczej ds. bezpieczeństwa zdrowotnego w ramach Health Security Committy (HSC). W Komisji Europejskiej HSC zajmuje się m.in. wzmacnianiem koordynacji i wymiany informacji na temat działań w zakresie zdrowia. Profesor Maciej Szmitkowski weźmie udział w pracach dotyczących szybkich testów antygenowych, a także dotyczących aktualizacji nowej procedury wspólnego wykazu RAT (Rapid Antygen Tests).

  Serdecznie gratulujemy i życzymy Panu Profesorowi wielu sukcesów w podejmowanych działaniach !

   

 • Sławomir Białek 27/05/2021 00:00

Copyright © 2004-2023 PTDL