Aktualności » Zarząd

 • Anna Mertas 09/02/2019 00:00

  Szanowni Państwo,

  serdecznie zapraszam do udziału w organizowanej przez Zarząd Główny PTDL Konferencji, która odbędzie się w dniu 14 marca br. w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie, wpisując się w program odbywających się w dniach 13-15.03.br. 21 Międzynarodowych Targów Analityki i Technik Pomiarowych EuroLab 2019. Konferencja będzie poświęcona zaleceniom dla diagnostyki laboratoryjnej opracowywanym obecnie przez grupy robocze powołane przez Zarząd Główny PTDL.

  Uczestnictwo w Konferencji PTDL jest bezpłatne.

  Wymagane jest wcześniejsze zgłoszenie swojego uczestnictwa w Konferencji poprzez przesłanie na adres mailowy: ptdl.eurolab19@gmail.com wiadomości zawierającej imię i nazwisko oraz numer PWZDL. Zarejestrowani w powyższy sposób uczestnicy Konferencji otrzymają po zakończeniu obrad imienny certyfikat dokumentujący uzyskanie 2 punktów edukacyjnych.

  Zachęcam Państwa do zapoznania się z zamieszczonym poniżej programem Konferencji PTDL.

  Równocześnie informuję, że wstęp na Targi EuroLab oraz CrimeLab jest bezpłatny, wymaga jednak rejestracji online poprzez stronę internetową www.targieurolab.pl lub bezpośrednio na miejscu.

  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Konferencja pt. „Najnowsze zalecenia praktyki klinicznej dla diagnostyki laboratoryjnej”

  Warszawa  -  14.03.2019 r. (czwartek)  godz. 10.00 – 12.45
  Pałac Kultury i Nauki  -  Sala Kisielewskiego

   

  PROGRAM KONFERENCJI:

  10.00 – 10.10

  Wprowadzenie w tematykę Konferencji – dr hab. Anna Mertas, prezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej

  10.10 – 10.30

  Wykład pt.  "Optymalizacja diagnostyki zaburzeń lipidowych - w oczekiwaniu na wytyczne PTDL/PTL/KLRwP/PTK 2019" – dr hab. Grażyna Sygitowicz, Zakład Chemii Klinicznej i Diagnostyki Laboratoryjnej, Warszawski Uniwersytet Medyczny

  10.30 -11.10

  Wykład pt. „Wynik badania morfologii krwi z oceną mikroskopową rozmazu - rekomendacje Grupy Roboczej Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej” – Prof. dr hab. Mirosława Pietruczuk, Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej, Uniwersytet Medyczny w Łodzi

  11.10 – 11.50

  Wykład pt. „Zalecenia grupy roboczej PTDL ds. standaryzacji badania osadu moczu - pierwsze doniesienie” część I – dr hab. Iwona Bil-Lula, Katedra Analityki Medycznej, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu

  11.50 – 12.30

  Wykład pt. „Zalecenie grupy roboczej PTDL ds. standaryzacji badania osadu moczu - pierwsze doniesienie” część II – dr Agnieszka Ćwiklińska, Katedra Analityki Klinicznej, Gdański Uniwersytet Medyczny

  12.30 – 12.45

  Dyskusja, podsumowanie Konferencji.

 • Piotr Solnica 26/10/2018 00:00

  Szanowni Państwo,

  Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej serdecznie zaprasza wszystkich Członków Towarzystwa do udziału w konkursie streszczeń organizowanym przez PTDL i Fundację Rozwoju Diagnostyki Laboratoryjnej. 

  Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest autorstwo (pierwszy autor lub autor prezentujący) streszczenia/doniesienia naukowego zgłoszonego do prezentacji na 23 Europejskim Kongresie Chemii Klinicznej i Medycyny Laboratoryjnej (IFCC-EFLM EuroMedLab) w Barcelonie w dniach 19-23 maja 2019.

  Link do strony Kongresu: 

  http://www.euromedlab2019barcelona.org/2019/home

  Nagrodą dla laureatów konkursu będzie pokrycie kosztów transportu, zakwaterowania i rejestracji na Kongres. Konkurs zostanie przeprowadzony zgodnie z zamieszczonym poniżej regulaminem

  Wszelkie pytania dotyczące konkursu proszę wysyłać na adres:

  konkurs.ptdl@gmail.com

  Zapraszamy Państwa do udziału i życzymy powodzenia!


  Z poważaniem,
  W imieniu Zarządu Głównego

  Dr hab. n. farm. Iwona Bil-Lula

  Do pobrania:

 • Anna Mertas 24/10/2018 00:00

  Z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

  Pana Profesora Andrzeja Brzezińskiego

  członka honorowego Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej.

  Pan prof.dr hab. n. med. Andrzej Brzeziński był kierownikiem Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej Instytutu Patologii Akademii Medycznej w Łodzi, a następnie kierownikiem Katedry i Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Jako inicjator i propagator programów sprawdzianów międzylaboratoryjnych w Polsce przez wiele lat pełnił funkcję Dyrektora Centralnego Ośrodka Badań Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej w Łodzi. W ramach współpracy z European Committee for External Quality Assurance Programmes in Laboratory Medicine zyskał w wielu krajach uznanie oraz przyjaciół, dla których wiarygodność wyników była równie ważna jak dla Niego. Pan Profesor Andrzej Brzeziński był Konsultantem Krajowym ds. Diagnostyki Laboratoryjnej oraz wieloletnim członkiem zespołów nadzoru specjalistycznego, Kolegium Medycyny Laboratoryjnej oraz towarzystw naukowych: Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej (m.in. jako viceprezes i wieloletni członek Zarządu Głównego), Polskiego Towarzystwa Lekarskiego, Polskiego Towarzystwa Biochemicznego. Pan Profesor Andrzej Brzeziński był członkiem Komitetów Redakcyjnych czasopism: Diagnostyka Laboratoryjna, Diabetologia Polska, Badanie i Diagnoza. Był laureatem indywidualnej nagrody naukowej Ministra Zdrowia. Za swoje zasługi został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji  Narodowej, odznaką za wzorową pracę w służbie zdrowia i odznaką honorową miasta Łodzi. Pan Profesor Andrzej Brzeziński na zawsze pozostanie w naszej pamięci jako Wielki Autorytet w dziedzinie diagnostyki laboratoryjnej, zwłaszcza w aspekcie jakości badań laboratoryjnych.

  Rodzinie i Współpracownikom Pana Profesora składamy wyrazy głębokiego współczucia.

  Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej

   

   

 • Bogdan Solnica 23/10/2018 15:07

  Szanowni Państwo,

  Dziękując za Państwa zainteresowanie sympozjum “Bakcyl pod lupą!” z przykrością informujemy o wyczerpaniu puli miejsc i zakończeniu rekrutacji. Uprzejmie prosimy o nieprzysyłanie już formularzy zgłoszeniowych.

  Z zarejestrowanymi uczestnikami sympozjum będziemy kontaktować się indywidualnie.

  Organizatorzy sympozjum

 • Bogdan Solnica 09/10/2018 00:00

  Szanowni Państwo, rozpoczynamy rejestrację uczestników sympozjum „Bakcyl pod lupą!”, które odbędzie się w dniach 5-6 listopada 2018. w hotelu Narvil w Serocku k/Warszawy. Do udziału w sympozjum zapraszamy kierowników medycznych laboratoriów diagnostycznych lub wydelegowane przez nich osoby, również pełniące w swoich jednostkach funkcje kierownicze (np. pracowni).

  W celu rejestracji uczestnictwa należy pobrać i wypełnić w formacie MS Word formularz zgłoszeniowy oraz wysłać go na podany w nim adres e-mail. Na ten sam adres prosimy kierować wszystkie pytania lub uwagi. O rejestracji na sympozjum będzie decydować kolejność zgłoszeń.

  Zapraszamy do udziału!

  Do pobrania:

   

   

 • Bogdan Solnica 07/08/2018 12:34

  Uprzejmie informujemy, że w związku z regulacjami zawartymi w „Kodeksie Etyki branży technologii medycznych“ (MedTech Europe, IPDDL 2017), Fundacja Rozwoju Diagnostyki Laboratoryjnej i Firma Roche Diagnostics Polska Sp. z o. o. zaprzestają od bieżącego roku fundowania Nagrody Specjalnej im. Profesora Jana Sznajda za wybitne osiągnięcia w diagnostyce laboratoryjnej oraz Nagrody dla młodych pracowników diagnostyki laboratoryjnej.

  Nagroda Specjalna im. Profesora Jana Sznajda za wybitne osiągnięcia w diagnostyce laboratoryjnej była fundowana od 2001 roku, natomiast Nagroda dla młodych pracowników diagnostyki laboratoryjnej od 2005 roku.  Uhonorowano nimi łącznie 22 Laureatów – znanych i szanowanych w polskim środowisku medycyny laboratoryjnej osób. Wierzymy, że nagrody te odegrały istotną, pozytywną rolę w karierze zawodowej i naukowej Laureatów, jak i przyczyniły się do rozwoju medycyny laboratoryjnej w naszym kraju.

   

                                                                                      Zarząd

                                                                            Fundacji Rozwoju

                                                                    Diagnostyki Laboratoryjnej

 • Bogdan Solnica 08/05/2018 22:44

   Uprzejmie informujemy, że pula miejsc na konferencji MEDYCYNA LABORATORYJNA 2018 została już wyczerpana i obecnie możemy rejestrować tylko na listę rezerwową. Istnieje też możliwość rejestracji bez rezerwacji miejsc noclegowych,  uprawniającej do uczestniczenia w wykładach i warsztatach. Do końca tygodnia wszyscy Państwo, którzy przysłali formularze zgłoszeniowe zostaną powiadomieni o statusie rejestracji.

  Przypominamy, że konferencja jest przeznaczona dla kierownika MLD lub wydelegowanego kierownika pracowni. W związku z tym, jeśli z przesłanych formularzy nie wynika, że są Państwo Kierownikami MLD lub są Państwo przez Kierownika wydelegowani, będą Państwo proszenie o uzupełnienie formularzy.

  W imieniu organizatorów,

  Bogdan Solnica

 • Bogdan Solnica 07/05/2018 00:00

  Uprzejmie informujemy, że rozpoczynamy rejestrację uczestników konferencji naukowo-szkoleniowej MEDYCYNA LABORATORYJNA 2018, która odbędzie się w dniach 11-13.06.2018. w Józefowie k/Warszawy 

  Zgodnie z poprzednimi informacjami, do udziału w konferencji zapraszamy Kierowników Medycznych Laboratoriów Diagnostycznych lub wydelegowanego przez nich Kierownika Pracowni. W konferencji weźmie udział około 200 osób. 

  Opłatność za udział w konferencji wynosi łącznie 200 PLN – przeznaczona jest na koszty organizacji konferencji oraz koszty wydarzeń towarzyszących.

  Za udział w Konferencji Diagnostom przyznane zostaną punkty edukacyjne, a szkoleniowy charakter konferencji upoważnia do ubiegania się o urlop szkoleniowy.

  W celu zgłoszenia swojego udziału w konferencji należy pobrać i wypełnić formularz zgłoszeniowy służący do rejestracji wstępnej oraz przesłać go pocztą elektroniczną na adres: laboratoryjna.medycyna@gmail.com

  O wstępnej rejestracji na konferencję decydować będzie kolejność zgłoszeń, prawidłowe wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przynależność do PTDL.

  Po otrzymaniu potwierdzenia wstępnej rejestracji na konferencję należy dokonać wpłaty na wskazane konto. Brak wpłaty we wskazanym w potwierdzeniu terminie będzie skutkować anulowaniem rejestracji wstępnej.

  Brak w formularzu danych do faktury uniemożliwi jej wystawie, dlatego prosimy, aby osoby, które chcą otrzymać fakturę zaznaczyły taką opcję w formularzu zgłoszeniowym i podały potrzebne dane.

   

  Zapraszamy Państwa do udziału!

   

  Do pobrania: Formularz zgłoszeniowy

 • Anna Mertas 04/05/2018 00:00

  Polskie Towarzystwo Diagnostyki Laboratoryjnej organizuje kolejną,  V edycję konferencji naukowo-szkoleniowej „MEDYCYNA LABORATORYJNA 2018”, która odbędzie się w dniach 11-13 czerwca 2018 w Józefowie k/Warszawy, z udziałem około 200 uczestników z całej Polski. Tegoroczna konferencja jest przeznaczona dla kadry kierowniczej medycznych laboratoriów diagnostycznych (w konferencji mogą wziąć udział kierownicy medycznych laboratoriów diagnostycznych lub wydelegowani przez nich kierownicy pracowni). Głównym sponsorem Konferencji będzie firma Beckman Coulter Polska.

  W programie konferencji znajdą się między innymi zagadnienia z zakresu biochemii klinicznej, hematologii, analityki ogólnej, kontroli jakości i zarządzania laboratorium. Przewidziane też są liczne warsztaty, a konferencji  będzie towarzyszyć wystawa sprzętu diagnostycznego organizowana przez sponsorów.

  Koszt uczestnictwa w konferencji wynosi łącznie 200 PLN – kwota ta przeznaczony jest na koszty organizacji konferencji oraz na koszty imprez towarzyszących wydarzeniu.

  Za udział w Konferencji diagnostom laboratoryjnym przyznane zostaną punkty edukacyjne, a szkoleniowy charakter konferencji upoważnia do ubiegania się o urlop szkoleniowy.

  Już dziś serdecznie zapraszamy Państwa do zaplanowania uczestnictwa w tym wydarzeniu !

  Rejestracja uczestników Konferencji rozpocznie się w dniu 7 maja br. Tego dnia zostaną opublikowane na stronie internetowej PTDL szczegóły rejestracji oraz formularz zgłoszenia uczestnictwa.

   

  Serdecznie zapraszam do udziału w Konferencji,

  Anna Mertas

  prezes Zarządu Głównego PTDL

 • Anna Mertas 03/04/2018 12:36

  XXIII Międzynarodowy Kongres OSOZ

  „Koordynowana i personalizowana opieka zdrowotna”
  Sesja D – Diagnostyka Laboratoryjna - 24 kwietnia 2018, MCK Katowice

  W imieniu Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej serdecznie zapraszam Państwa do udziału w XXIII Międzynarodowym Kongresie OSOZ „Koordynowana i Personalizowana Opieka Zdrowotna”  w dniu 24 kwietnia 2018 roku w Katowicach.

  Termin: 24 kwietnia 2018 r. (wtorek)
  Godziny:  9:00  - 16:40
  Miejsce: Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach, Pl. Sławika i Antalla 1

  Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.

  Kongres OSOZ to jedno z najważniejszych wydarzeń w Europie Środkowo-Wschodniej prezentujące aktualne zagadnienia innowacyjnej ochrony zdrowia. Tegoroczna edycja skupi się na najważniejszych wyzwaniach dla polskiego rynku zdrowia: koordynacji opieki zdrowotnej, e-recepcie, bezpieczeństwie danych (RODO), e-dokumentacji medycznej, centralnych projektach cyfryzacji sektora. W sesji inauguracyjnej wezmą udział m.in. wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński oraz przedstawiciel Komisji Europejskiej Horst Krämer. W harmonogramie kongresu zaplanowano specjalną sesję dla diagnostów laboratoryjnych (Sesja D). Po zakończeniu obrad zapraszamy na Uroczystą Galę wręczenia statuetek Liderów Ochrony Zdrowia 2018 oraz koncert okolicznościowy w siedzibie Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia.

  Bezpłatna rejestracja na Kongres i Galę Liderów: https://www.osoz.pl/kongresOSOZ

  Uczestnioczący w Kongresie diagności laboratoryjni otrzymają imienny certyfikat z 2 punktami edukacyjnymi.

   

  XXIII Międzynarodowy Kongres OSOZ „Koordynowana i personalizowana opieka zdrowotna”

  24 kwietnia 2018, Międzynarodowe Centrum Konferencyjne  - Katowice

  PROGRAM:

  9:00 – 10:30
  Inauguracja i Sesja Plenarna.

  10:31 – 11:00
  Przerwa kawowa.

  Harmonogram Sesji D  -„ Diagnostyka Laboratoryjna”

  11:01 – 11:30
  Perspektywy zmian organizacyjno-prawnych w diagnostyce laboratoryjnej w Polsce.
  Prof. dr hab. n. med. Maciej Szmitkowski, Konsultant Krajowy w Dziedzinie Diagnostyki Laboratoryjnej

  11:31 - 12:00
  KS-SOLAB - nowoczesny system obsługi laboratorium jako narzędzie koordynacji wymiany informacji w diagnostyce.
  Wojciech Kula, KAMSOFT S.A.

  12:01 - 12:30
  Czas w medycynie laboratoryjnej.
  Prof. dr hab. n. med. Bogdan Solnica, Kierownik Zakładu Biochemii Klinicznej, Collegium Medicum, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

  12:31 - 13:00
  Wnioski wypływające z raportu IPDDL i Deloitte – Medycyna laboratoryjna w Polsce, efektywność kosztowa.
  Mgr Józef L. Jakubiec, Dyrektor Generalny Izby Producentów i Dystrybutorów Diagnostyki Laboratoryjnej

  13:01 - 13:50
  Przerwa obiadowa.

  13:51 - 14:10
  Wymiana informacji przychodnia-laboratorium-przychodnia-pacjent z wykorzystaniem Indywidualnego Konta Pacjenta. Case Study: praktyczny obieg informacji.
  Wojciech Zieliński, KAMSOFT S.A.

  14:11 - 14:30
  Dokumentacja medyczna w laboratorium – uwarunkowania prawne.
  Mec. Michał Rytel

  14:31 - 14:50
  Standaryzacja informacji o badaniach laboratoryjnych - Propozycja nowej Bazy Badań Laboratoryjnych.
  Agnieszka Sowa, KAMSOFT S.A.

  14:51 - 15:10
  RODO – wymogi ochrony danych osobowych pacjenta w laboratorium.
  Mec. Michał Rytel

  15:11 - 15:30
  Rola i zadania diagnostów laboratoryjnych w koordynowanej i personalizowanej opiece zdrowotnej. Podsumowanie obrad sesji.
  Dr hab. n. med. Anna Mertas, Prezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej

  15:31 - 15:40
  Przerwa kawowa.

  15:41 – 16:40
  Podsumowanie Kongresu. Przegląd najważniejszych informacji i wniosków z sesji tematycznych.

  GALA LIDERÓW OCHRONY ZDROWIA 2018

  Godziny:  18:00 – 21:00
  Miejsce:   SIEDZIBA NARODOWEJ ORKIESTRY SYMFONICZNEJ POLSKIEGO RADIA W KATOWICACH

  Uroczysta Gala wręczenia statuetek Liderów oraz koncert okolicznościowy.

  W programie koncertu: Dvořak "Tańce słowiańskie", Brahms "Tańce węgierskie", Ravel "Bolero". Moderator: Anna Popek.

  Serdecznie Państwa zapraszam do udziału w powyższym ogólnopolskim wydarzeniu !

  Anna Mertas

  Prezes Zarządu Głównego PTDL

Copyright © 2004-2020 PTDL