Aktualności » Zarząd

 • Katarzyna Winsz-Szczotka, prof. SUM 11/10/2023 00:00

  VI Konferencja naukowo-szkoleniowa Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kierowników Medycznych Laboratoriów Diagnostycznych „Promowanie roli medycznych laboratoriów diagnostycznych oraz roli kierowników MLD w systemie ochrony zdrowia”

   

  Szanowni Państwo !

  W dniach 16.- 17.11.2023r., w Hotelu “REMES” w miejscowości Opalenica k. Poznania, odbędzie  Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kierowników MLD.

  Szczegóły dotyczące rejestracji i kosztów oraz formularz zgłoszeniowy jest dostępny na stronie internetowej:

  Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Opalenica 2023 (ampulco.eu)  

  Koleżanki i Koledzy,

  Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kierowników Medycznych Laboratoriów Diagnostycznych stanowi stałe forum dyskursu na tematy istotne dla środowiska diagnostów laboratoryjnych. W tym też celu w 2016 roku zostało ono powołane. Udało się nam zorganizować pięć ogólnopolskich konferencji (we Wrocławiu, Poznaniu, Licheniu, Białobrzegach, Paprotni), które obok wykładów z zakresu podstaw prawnych, przepisów dotyczących RODO w MLD, usytuowania diagnostyki laboratoryjnej w krajowym systemie ochrony zdrowia, odpowiedzialności zawodowej diagnosty laboratoryjnego – były miejscem żywej dyskusji kierowników MLD na tematy związane z ich codzienną pracą. Jesteśmy w przeddzień kolejnego spotkania diagnostów laboratoryjnych zrzeszonych w Ogólnopolskim Stowarzyszeniu Kierowników Medycznych Laboratoriów Diagnostycznych. Zaplanowaliśmy je na późną jesień tego roku, w miejscu, które wydawało się nam optymalne dla koleżanek i kolegów ze wszystkich regionów. Dlatego miło nam będzie gościć tych wszystkich, którzy nie bacząc na natłok zajęć znajdą czas, często kosztem zabrania go rodzinie, na nawiązanie wzajemnych kontaktów.

  Renata Zygmuntowicz-Aniśko, Prezeska OSKMLD

 • Katarzyna Winsz-Szczotka, prof. SUM 15/09/2023 00:00

  Szanowni Państwo,
  Drogie Koleżanki i Koledzy,

  Od naszego corocznego spotkania – Sympozjum pt. „Postępy w Medycynie Zakażeń” dzieli nas niespełna trzy miesiące. Tradycyjnie organizujemy je w Warszawie w Hotelu Marriott. Odbędzie się ono 1-2 grudnia br.

  Jak co roku planujemy przybliżyć uczestnikom najnowsze dane dotyczące kolejnych zagrożeń ze strony drobnoustrojów i możliwości ich ograniczania. Pokażemy także nowe możliwości terapii zakażeń, ich profilaktyki i diagnostyki.

  Na szczególną uwagę zasługuje wykład prof. Pawła Łukowa, wybitnego etyka nt. ”Granic terapii daremnej”. Niemniej ważnymi będą wykłady nt. zagadnień dotyczących zakażeń na OIT, nowych możliwości diagnostyki i terapii, zwłaszcza trudnych i skomplikowanych wywoływanych przez wirusy, bakterie i grzyby, ze szczególnym podkreśleniem patogenów opornych na leki przeciwdrobnoustrojowe. Tematyka Sympozjum jest wzbogacona przez włączenie do programu zagadnień dotyczących nowych możliwości profilaktyki. Przedstawione zostaną także dane na temat badań socjomedycznych dotyczące postaw Polaków wobec antybiotyków oraz znaczenie monitorowania zużycia antybiotyków jako ważnego narzędzia promowania antybiotykoterapii.

  Jak co roku ważne wzbogacenie sesji wykładowych będzie stanowić Sesja Plakatowa, która daje możliwość przedstawienia wyników badań własnych, jeszcze nieopublikowanych a wskazujących na pewne nowe trendy w oporności, oceniające nowe osiągnięcia w diagnostyce i terapii.

  Ponadto, Sympozjum będzie znakomitym miejscem do dyskusji zarówno na sesjach plenarnych i plakatowych oraz wymiany poglądów w kuluarach i zawierania licznych kontaktów i przyjaźni.

  Ważnym elementem, zwłaszcza edukacyjnym, wzbogacającym Sympozjum, będzie prezentacja najnowszych produktów firm farmaceutycznych i diagnostycznych i możliwością osobistego zapoznania się z najnowszymi ich osiągnięciami.

  Jestem przekonana, że XXVI Sympozjum pt. „Postępy w Medycynie Zakażeń” będzie dla Państwa ważnym spotkaniem naukowym, praktycznym, inspiracją do dalszych działań i integracją naszego środowiska działającego w obszarze Medycyny Zakażeń.

  Program wydarzenia do pobrania w całości w formie pliku pdf.

  Z wyrazami szacunku.

  Prof. dr hab. n. med. Waleria Hryniewicz
  Przewodnicząca Komitetu Naukowego

 • Katarzyna Winsz-Szczotka, prof. SUM 23/08/2023 00:00

  SERDECZNE GRATULACJE !

  Dnia 4 sierpnia 2023 roku Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej podpisał decyzję
  o nadaniu Pani dr hab. Oldze Ciepieli tytułu profesora nauk medycznych
   i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne

  • Prof. dr hab. Olga Ciepiela   jest   aktywnym   diagnostą   laboratoryjnym  i   naukowcem pracującym
   w zakresie medycyny laboratoryjnej, absolwentką kierunku analityka medyczna Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Jest Członkiem Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej oraz Przewodniczącą Oddziału Warszawskiego PTDL. Pełni funkcję kierownika Laboratorium Centralnego Szpitala Klinicznego UCK WUM w Warszawie, kierownika Zakładu Medycyny Laboratoryjnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego i Prodziekana ds. kształcenia na kierunku analityka medyczna Wydziału Farmaceutycznego WUM. Jako opiekun Studenckiego Koła Naukowego  Medycyny  Laboratoryjnej  WUM  stara  się zarazić naukową pasją przyszłych diagnostów
   i wspiera ich w pierwszych osiągnięciach naukowych i publikacyjnych.
  • Główne zainteresowania naukowe Pani Profesor koncentrują się na zagadnieniach obejmujących hematologię i immunologię laboratoryjną. Jest autorką ponad 85 prac oryginalnych i przeglądowych, opublikowanych w recenzowanych czasopismach naukowych, promotorem i promotorem pomocniczym dwóch zakończonych postępowań o nadanie stopnia doktora oraz opiekunem kolejnych diagnostów laboratoryjnych przygotowujących swoje rozprawy doktorskie. Jest członkiem Grupy Roboczej PTDL ds. opracowania rekomendacji dotyczących raportowania wyników elektroforezy białek.
  • Aktywnie bierze udział w polskich i międzynarodowych konferencjach z zakresu medycyny laboratoryjnej, podczas których prezentuje wyniki swoich badań oraz dzieli się najnowszymi zdobyczami wiedzy z zakresu diagnostyki, hematologii i immunologii laboratoryjnej.

   

  Składamy Pani Profesor serdeczne gratulacje  i życzenia dalszych sukcesów naukowych
  oraz owocnej pracy na rzecz rozwoju medycyny laboratoryjnej 
  i naszego środowiska.

 • Katarzyna Winsz-Szczotka, prof. SUM 30/06/2023 00:00

  Szanowni Państwo,

  do Kongresu BIO 2023 w Szczecinie pozostały już tylko nieco ponad 2 miesiące.

  Z niecierpliwością czekamy na Pani /Pana rejestrację.

  Aby namówić Państwa do wcześniejszej rejestracji i dokonania niższej płatności, przesunęliśmy termin  opłaty wczesnej do dnia 14 lipca 2023 r.

  Zachęcamy do skorzystania z tej okazji i liczymy na Państwa obecność w Szczecinie!

  Prosimy o przesłanie potwierdzenia płatności na adres: bio2023@mazurkas.com.pl

   

  Uczestnictwo bierne diagnostów laboratoryjnych w Kongresie zostanie uhonorowane uzyskaniem 8 punktów edukacyjnych.

   W imieniu Komitetu Organizacyjnego Kongresu BIO2023 w Szczecinie

   Prof. dr hab. Barbara Dołęgowska

 • Katarzyna Winsz-Szczotka, prof. SUM 22/06/2023 00:00

  Szanowni Państwo,

   

  dobiegła końca e-Konferencja organizowana z okazji obchodów Dnia Diagnosty Laboratoryjnego.
  Jako Członkowie Zarządu Głównego PTDL bardzo dziękujemy za Państwa aktywny udział w przedmiotowym wydarzeniu naukowo-szkoleniowym. Fakt, że byli Państwo z nami w tak licznym gronie jest dla nas zaszczytem i radością. Czujemy wdzięczność za ciepłe słowa i życzliwe sugestie, które pomogą nam doskonalić nasze zobowiązanie złożone na początku kadencji.

  Jednocześnie, uprzejmie informuję, że Osoby, które nie są członkami PTDL, lub nie uregulowały zaległych składek, a chcą otrzymać certyfikat, prosimy o kontakt w tej sprawie tyko ze skarbnikami właściwego  terenowego Oddziału PTDL - organizator konferencji nie prowadzi żadnych działań w tym zakresie.

  Okres na dopełnienie zaległości upływa 30 czerwca 2023 r. Po tym czasie nie będzie możliwości uzyskania certyfikatu z konferencji.

   

  Mamy nadzieję, że konferencja była możliwością zdobycia nowej czy  ugruntowania posiadanej  już wiedzy.

   Członkowie ZG PTDL

 • Katarzyna Winsz-Szczotka, prof. SUM 30/05/2023 00:00

  Dnia 8 maja 2023 roku Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej podpisał decyzję o nadaniu
  Pani dr hab. Grażynie Sygitowicz tytułu profesora nauk medycznych i nauk o zdrowiu
  w dyscyplinie nauki medyczne.

             Prof.  dr hab. Grażyna Sygitowicz jest nie tylko uznanym naukowcem, ale także aktywnym diagnostą laboratoryjnym.  Jest związana z życiem naszego środowiska  poprzez  swoją  aktywną  działalność  w Zarządzie Głównym Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej oraz ogromne zaangażowanie w prace Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych. Główne zainteresowania naukowe Pani Profesor koncentrują się na udziale niekodujących RNA w molekularnych mechanizmach chorób układu krążenia, głównie niewydolności mięśnia sercowego oraz zaburzeniach metabolizmu lipidowego. Była aktywnym członkiem, z ramienia PTDL, w Zespole Ekspertów lekarskich towarzystw medycznych opracowujących polskie zalecania dotyczące diagnostyki i leczenia dyslipidemii. Poza działalnością społeczną jest znana w środowisku diagnostów laboratoryjnych z licznych wykładów na konferencjach i zebraniach naukowo-szkoleniowych naszego Towarzystwa.

  Składamy Pani Profesor serdeczne gratulacje  i szczere życzenia dalszych sukcesów naukowych oraz owocnej pracy na rzecz rozwoju medycyny laboratoryjnej i naszego środowiska.

 • Katarzyna Winsz-Szczotka, prof. SUM 26/05/2023 00:00

  Z okazji przypadającego 27 maja Dnia Diagnosty Laboratoryjnego
  życzymy Państwu wielu sukcesów w pracy, satysfakcji z jej wykonywania,
  a także spełnienia wszystkich zamierzeń zawodowych i prywatnych.
  Wszystkiego co zdrowe i piękne życzą

  Członkowie Zarządu Głównego PTDL

 • Bogdan Solnica 24/05/2023 23:23

  Uprzejmie informujemy, że liczba zgłoszeń na konferencję MEDYCYNA LABORATORYJNA 2023 przekroczyła liczbę dostępnych miejsc noclegowych, wobec czego Państwo zgłaszający się obecnie są wpisywani na listę rezerwową i będą rejestrowani tylko w przypadku zwolnienia się miejsc w hotelu. Informacja o statusie rejestracji będzie sukcesywnie wysyłana do Państwa w mailach do dnia 29 maja. 

   

 • Anna Mertas, prof. SUM 22/05/2023 00:00

  W imieniu Pani dr Małgorzaty Romanik - prezes Polskiego Towarzystwa Zakażeń Szpitalnych, zapraszamy wszystkich zainteresowanych problematyką zakażeń szpitalnych do uczestnictwa w konferencji naukowo-szkoleniowej "Akademia Kontroli Zakażeń", która odbędzie się w dniach 14-16 czerwca br. w Szczyrku.

  Szczegóły organizacyjne, program wydarzenia  i rejestracja dostępne są za pośrednictwem linku zamieszczonego poniżej:

  www.akademiakontrolizakazen.pl

  Zachęcamy do udziału w powyższym wydarzeniu !

 • Bogdan Solnica 20/05/2023 00:00

  Uprzejmie informujemy, że rozpoczynamy wstępną rejestrację uczestników konferencji naukowo-szkoleniowej MEDYCYNA LABORATORYJNA 2023. Konferencja   odbędzie się w dniach 12-14.06.2023. w Mszczonowie k/Warszawy

  Do udziału w konferencji tradycyjnie zapraszamy Kierowników Medycznych Laboratoriów Diagnostycznych lub wydelegowanych przez nich Kierowników Pracowni. W konferencji planujemy udział około 200 osób. 

  Odpłatność za udział w konferencji wynosi łącznie 250 PLN i przeznaczona jest na koszty organizacji konferencji oraz koszty wydarzeń towarzyszących. 

  Program konferencji będzie obejmował sesje poświęcone jakości badań, diagnostyce laboratoryjnej w kardiologii, hematologii / immunohematologii, diagnostyce zakażeń, endokrynologii i diabetologii oraz liczne warsztaty fakultatywne.

  Za udział w konferencji Diagnostom przyznane zostaną twarde punkty edukacyjne, a edukacyjny charakter konferencji upoważnia do ubiegania się o urlop szkoleniowy. 

  W celu zgłoszenia swojego udziału w konferencji należy pobrać i wypełnić formularz zgłoszeniowy z, jeśli potrzebne, potwierdzeniem delegowania przez Kierownika MLD.  Formularz zgłoszeniowy należy wypełnić i przesłać w wersji elektronicznej edytowalnej (MS Word, nie PDF); nazwa dokumentu: imię i nazwisko osoby rejestrującej się. Wypełnione potwierdzenie delegowania z pieczątką i podpisem Kierownika MLD należy przesłać w postaci skanu; nazwa dokumentu: imię i nazwisko osoby rejestrującej się. Dokumenty należy pocztą elektroniczną przesłać na adres: 

   

  laboratoryjna.medycyna@gmail.com

   

  Po przesłaniu dokumentów otrzymają Państwo potwierdzenie wstępnej rejestracji na Konferencję. 

  O wstępnej rejestracji na konferencję decydować będzie kolejność zgłoszeń, prawidłowe wypełnienie formularza zgłoszeniowego i delegowania (jeśli wymagane) oraz przynależność do PTDL.

  Po otrzymaniu pocztą elektroniczną potwierdzenia wstępnej rejestracji na Konferencję należy dokonać wpłaty na wskazane konto. Brak wpłaty we wskazanym w potwierdzeniu rejestracji terminie będzie skutkować anulowaniem rejestracji wstępnej.

  Brak w formularzu danych do faktury uniemożliwi jej wystawie, dlatego prosimy, aby osoby, które chcą otrzymać fakturę zaznaczyły taką opcję w formularzu zgłoszeniowym i podały potrzebne dane.

   

  Serdecznie Zapraszamy Państwa do udziału w Konferencji!

  Do pobrania: Formularz zgłoszeniowy

Copyright © 2004-2023 PTDL