Aktualności » Zarząd

 • Iwona Bil-Lula, prof. UMW 14/03/2023 00:00

   

   

  Szanowni Państwo,

  Uprzejmie informujemy, że konkurs streszczeń zgłoszonych na WORLDLAB-EUROMEDLAB ROMA 2023 w Rzymie został rozstrzygnięty.

  Nadesłane przez uczestników konkursu streszczenia zostały poddane ocenie przez członków Komisji Konkursowej w składzie:

  1. dr hab. n. med. Katarzyna Winsz-Szczotka, prof. SUM

  2. dr hab. n. med. Anna Mertas, prof. SUM

  3. prof. dr hab. Bogdan Solnica

  4. dr hab. Iwona Bil-Lula, prof. UMW- funkcja organizacyjna

  5. dr hab. Grażyna Sygitowicz

  6. dr hab. n. med. Olga Ciepiela

  7. prof. dr hab. n. med. Lech Chrostek

  8. dr hab. Małgorzata Rusak

  9. dr hab. n. med. Ewa Wysocka

  Punktowa ocena streszczeń obejmowała ich wartość naukową, metodykę przeprowadzonych badań, prezentację wyników i sformułowane wnioski oraz poprawność językową. Każde streszczenie zostało ocenione przez trzech Członków Komisji (maksymalna liczba punktów wynosiła 135). Poniżej zamieszczamy listę najwyżej punktowanych streszczeń, których prezentujący Autorzy zostali nagrodzeni.

  W sprawie szczegółów organizacyjnych, organizatorzy konkursu będą się kontaktować z laureatami konkursu indywidualnie.

  Wszystkim Laureatom serdecznie gratulujemy!!!

  Zarząd Główny PTDL

   

  LAUREACI KONKURSU

  MŁODZI NAUKOWCY  35 R.Ż.

  Miejsce w rankingu

  Tytuł 

  Liczba punktów 

  1

  Evaluation of hematological parameters, erythropoietin (Epo) in patients with head and neck cancer (HNC) treated with radio- or radio-chemotherapy.

   

  96

  2

  Evaluation of the immune response of mucosa-associated lymphoid tissue (MALT) in patients after vaccination against SARS-CoV-2 and/or COVID-19

   

  86


  DOŚWIADCZENI NAUKOWCY >35 R.Ż

  Miejsce w rankingu

  Tytuł 

  Liczba punktów 

  1

  New strategy for the reduction of ischemia-reperfusion injury - investigation of oxidative stress after multiple drug intracoronary treatment in in vivo pig model

   

  123

  2

  Amino acids profile in relation to biochemistry indicators in obese prepubertal children

   

  115

  3

  Application of flow cytometry in the direct antiglobulin test.

   

  113

  4

  The diagnostic significance of serum alcohol dehydrogenase isoenzymes and aldehyde dehydrogenase activities in lung cancer patients

   

  111

  5

  Comparative analysis of hematological parameters and protein markers in human papillomavirus-positive versus -negative oropharyngeal cancers.

   

  110

  6

  Carnitine deficiency in children with type 1 diabetes: a pilot study

   

  109

  7

  Potential diagnostic usefulness of urine glycosaminoglycans as an additional diagnostic tool for IBD

   

  108

  8

  Comparison of 25-hydroxy-vitamin D determined by HPLC and immunoassay method in children

   

  103


 • Katarzyna Winsz-Szczotka, prof. SUM 03/03/2023 13:29

     

  Szanowni Państwo, 

  w imieniu Zarządu  Poznańskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej zapraszam Państwa na Konferencję Naukowo-Szkoleniową nt. „Choroby zakaźne - nowe wyzwania opieki zdrowotnej”, która odbędzie się  27 kwietnia 2023 r. w Poznaniu.

   

  Konferencja towarzyszy Targom Wyposażenia i Technologii Laboratoryjnych LABS EXPO w dniach 26-27.04.2023 r. w Poznań Congress Centre, ul. Głogowska 10, 60-734 Poznań.

   

  Patronaty honorowe:

  Rektor UMP prof. dr n. med. Tykarski

  ZG Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej

  Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych

   

  W ramach konferencji  diagności laboratoryjni wezmą udział w kursach realizowanych metodą wykładów, otrzymując - po zaliczeniu testu - 6 punktów tzw. twardych

   

  Koszt biletu wstępu na konferencję i wystawę to 123 zł

  Uruchomiliśmy rejestrację na targi i zapisy na konferencję - https://labsexpo.pl/pl/aktualnosci//choroby-zakazne-nowe-wyzwania-opieki-zdrowotnej-konferencja-naukowo-szkoleniowa-ptdl  lub bezpośrednio: https://tobilet.pl/labs-expo.html

   

  Z wyrazami szacunku

  dr n. farm. Małgorzata Zielińska-Przyjemska
  Przewodnicząca PTDL Oddział Poznań 

   

  Program

   

  09:00

  10:00

  Rejestracja uczestników

   

  10:00

  10:15

  Rozpoczęcie konferencji

   

  dr hab. n. med. Katarzyna Winsz-Szczotka, prof. SUM
  Prezes PTDL 

  dr n. farm. Małgorzata Zielińska-Przyjemska
  Przewodnicząca PTDL Oddział Poznań 

  10:15

  11:00

  Szczepionki mRNA

  dr hab. n. med. Piotr Rzymski, prof. UMP

  Zakład Medycyny Środowiskowej
  Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego
  w Poznaniu

  11:00

  11:45

  Wirusy i ich wpływ na nowotworzenie

  dr n. med. Tomasz Kolenda
  Wielkopolskie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej Curie  w Poznaniu

  11:45

  12:30

  Czy gruźlica   stanowi  obecnie problem zdrowia publicznego?

  prof. dr hab. n. med. Ewa Augustynowicz-Kopeć
  Zakład Mikrobiologii Krajowe Referencyjne
  Laboratorium Prątka
  Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc, Warszawa

  12:30

  12:45

  Dyskusja

  12:45

  13:30

  Przerwa kawowa

  13:30

  14:15

  Przyzakaźna demielinizacja – znaczenie diagnostyki laboratoryjnej w procesie różnicowania

  prof. dr hab. n. med. Sławomir Michalak
  Zakład Neurochemii i Neuropatologii,
  Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego
  w Poznaniu 

  14:15

  15:00

  Aktualne problemy chorób zakaźnych i ich diagnostyki
  u dzieci

  prof. dr hab. n. med. Jacek  Wysocki
  Katedra i Zakład Profilaktyki Zdrowotnej
  Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego
  w Poznaniu

  15:00

  15:45

  Wytyczne postępowania
  w zakażeniach Clostridioides difficile okiem gastroenterologa

   

  prof. dr hab. n. med. Agnieszka Dobrowolska
  Katedra i Klinika Gastroenterologii, Dietetyki i Chorób Wewnętrznych
  Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego
  w Poznaniu

  15:45

  16:00

  Dyskusja

  16:00

  Zakończenie konferencji

 • Katarzyna Winsz-Szczotka, prof. SUM 19/12/2022 00:00

  Szanowna Pani Prezes,

  w imieniu Członków Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej serdecznie gratuluję wyboru na stanowisko Prezesa Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych.

  Wybór ten to dowód uznania dla Pani wiedzy i kompetencji, jakim obdarzyli Panią Delegaci VI Krajowego Zjazdu Diagnostów Laboratoryjnych. Jesteśmy przekonani, że pod Pani kierownictwem KIDL będzie kontynuowała dotychczasowe sukcesy, a zawód diagnosty laboratoryjnego umocni swoją pozycję wśród przedstawicieli innych zawodów zaufania publicznego.

  Życzymy wszelkiej pomyślności i wytrwałości w sprawowaniu tak odpowiedzialnej funkcji, i wierzymy, że długoletnia współpraca pomiędzy Polskim Towarzystwem Diagnostyki Laboratoryjnej a Krajową Izbą Diagnostów Laboratoryjnych, będzie nadal efektywnie się rozwijać w celu osiągnięcia obopólnych korzyści, zaś w szczególności dla kształtowania nowoczesnej diagnostyki laboratoryjnej w Polsce.

   Z wyrazami szacunku,                            

    Katarzyna Winsz-Szczotka

 • Katarzyna Winsz-Szczotka, prof. SUM 16/12/2022 00:00

   Szanowni Państwo,

  z okazji Świąt Bożego Narodzenia przyjmijcie najserdeczniejsze życzenia pomyślności,
  rodzinnej atmosfery pełnej ciepła, spokoju i radości.

  I niech Nowy Rok będzie czasem spełnienia zamierzeń i dążeń zawodowych oraz by przyniósł wiele satysfakcji z własnych dokonań.

  Wszystkiego co zdrowe i piękne
  życzą
  Członkowie Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej

 • Katarzyna Winsz-Szczotka, prof. SUM 15/12/2022 00:00

  Warszawa, 6 grudnia 2022 r.

   

   Dołącz do innowacyjnego projektu badawczego w obszarze onkologii - rusza nabór do konkursu o staż w Londynie

   

  Już od 9 grudnia młodzi naukowcy mogą się zgłaszać do konkursu, którego zwyciężca weźmie udział w przełomowym projekcie badawczym z zakresu stabilności genomu i naprawy DNA, realizowanym w prestiżowym londyńskim the Institute of Cancer Research.

   

  Konkurs „Nagroda Naukowa” skierowany jest do naukowców i lekarzy, którzy są na początkowym etapie kariery. Fundatorem konkursu jest AstraZeneca, a jego operatorem - Fundacja Porozumienia Akademickich Centrów Transferu Technologii.

  Zapraszamy do składania aplikacji osoby, które są jeszcze w trakcie kierunkowych studiów doktoranckich, jak też te, które posiadają już tytuł doktora nauk przyrodniczych lub medycznych, uzyskany po 1 stycznia 2017 lub tytuł lekarza medycyny uzyskany po 1 stycznia 2015 r. – mówi dr Karolina Tkaczuk, Senior Director, Innovation and Academic Alliance w AstraZeneca. Poprzez realizację tego projektu chcemy umożliwić zdobycie cennego doświadczenia badawczego naukowcom, Z pewnością będzie ono procentować potem w rodzimych ośrodkach naukowych. Ważna jest także wymiana naukowa pomiędzy Polską a Wielką BrytaniąAstraZeneca to firma o częściowo brytyjskich korzeniach, więc takie zaangażowanie jest dla nas naturalne – dodaje.

   

  Zwycięzca konkursu weźmie udział w badaniach naukowych, prowadzonych przez zespół „Cancer and Genome Instability” pod kierownictwem profesora Wojciecha Niedźwiedzia, które koncentrują się na tzw. syntetycznej letalności. Farmakologiczne zahamowanie ścieżki naprawy DNA, od której zależne są komórki nowotworowe, może prowadzić do ich śmierci przy jednoczesnym ograniczonym wpływie na pozostałe komórki. Zjawisko to, znane jako syntetyczna letalność, z powodzeniem wykorzystywane jest w leczeniu pacjentów z rakiem piersi, rakiem jajnika, rakiem prostaty i rakiem trzustki oraz stanowi obszar intensywnych badań naukowych w poszukiwaniu dalszych zastosowań terapeutycznych – wyjaśnia dr Rafał Lolo, Senior Director, Precision Medicine Lead, Oncology R&D w AstraZeneca.

  Wierzymy, że możliwość zdobycia doświadczenia w tak prestiżowej instytucji to ogromna szansa dla polskiego naukowca. Cieszymy się, że AstraZeneca zdecydowała się na partnerstwo z PACTT w realizacji tego programu. Ta inicjatywa jest jednym z kilku kroków wspierających budowanie w Polsce silnych kompetencji w obszarze onkologii precyzyjnej i rozwoju technik molekularnych – mówi dr Robert Dwiliński, prezes Fundacji Porozumienia Akademickich Centrów Transferu Technologii.

  W ramach nagrody, laureat otrzyma na okres dziesięciomiesięcznego pobytu w ICR stypendium naukowe. Aplikacje można składać do 3 lutego 2023 poprzez witrynę internetową: https://nagroda-naukowa-az.pactt.pl/. Z przesłanych aplikacji jury konkursu wyłoni siedmiu kandydatów, którzy zostaną zakwalifikowani do kolejnego etapu. Regulamin zgłoszeń oraz konkursu jest dostępny tutaj: https://nagroda-naukowa-az.pactt.pl/regulamin

   

   O AstraZeneca Pharma Poland:

  AstraZeneca to innowacyjna firma biofarmaceutyczna o korzeniach brytyjsko-szwedzkich, znajdująca się w czołówce największych i najbardziej innowacyjnych firm tego sektora na świecie. Z myślą o pacjentach w AstraZeneca opracowywane są i wytwarzane nowoczesne leki pomagające zwalczać choroby, które stanowią największe wyzwania współczesnej medycyny.

  W Polsce AstraZeneca zatrudnia prawie 3 000 osób, z czego ponad 1 700 osób zajmuje się kluczowymi procesami badawczo-rozwojowymi w skali światowej. Od 2020 roku AstraZeneca posiada status Centrum Badawczo-Rozwojowego nadawany przez Ministra Rozwoju, potwierdzając tym samym rolę lidera w polskim ekosystemie innowacji.

  O PACTT:

  Porozumienie Akademickich Centrów Transferu Technologii (PACTT) jest dobrowolnym zrzeszeniem przedstawicieli z jednostek odpowiedzialnych za zarządzanie i komercjalizację własności intelektualnej polskich uczelni, instytutów badawczych oraz PAN. Porozumienie ma charakter ogólnopolski, obecnie liczy ponad 80 członków, a jego szeregi sukcesywnie zasilają nowe jednostki.

  Cele PACCT to między innymi integracja środowiska zawodowego zajmującego się transferem wiedzy i technologii w warunkach akademickich, wymiana wiedzy, doświadczeń, standardów działania i dobrych praktyk, rozwój kompetencji zawodowych pracowników centrów transferu technologii oraz współpraca w zakresie komercjalizacji wyników badań naukowych.

   

   

  Kontakt dla mediów:

  Anna Samul
  E-mail: anna.samul@mslgroup.com
  Nr telefonu: +48 881 771 099

   

   

 • Katarzyna Winsz-Szczotka, prof. SUM 12/12/2022 00:00

  XV Naukowo-Szkoleniowy Zjazd Stowarzyszenia Kolegium Medycyny Laboratoryjnej w Polsce

  kml.org.pl

  11 – 13 stycznia 2023

  Hotel Lord

  Warszawa, ul. Al. Krakowska 218

   

  Spotkanie odbędzie się w formie hybrydowej, stacjonarnie w Hotelu Lord w Warszawie.

  Opłata za udział w Zjeździe wynosi 300 zł w formie stacjonarnej,
  natomiast w formie on-line 200 zł.

   

  • za udział w kursach przeproowadzonyh w ramach Zjazdu,   przysługują punkty edukacyjne (14 pkt po zaliczeniu testu)  
  •  strona www: zjazdkmlp.pl

  Zjazd pod Patronatem

   JM Rektora

  Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

   

   

  JM Rektora

  Śląskiego Uniwersytetu Medycznego

  w Katowicach 

   

    

   

   

   

  Komitet naukowy:

  Prof. dr hab. n med. Urszula Demkow  

  Prof. dr hab. n med. Mirosława Pietruczuk

  Prof. dr hab. n med. Krystyna Olczyk

  dr hab. n med. Katarzyna Winsz-Szczotka, prof. SUM

   

   

  Komitet organizacyjny:

  Dr n med. Elżbieta Górska

  Dr n med. Katarzyna Popko

  Dr hab. Olga Ciepiela

  Dr n med. Katarzyna Korniluk

  Dr n med. Katarzyna Lewandowska

  Monika Dybus-Mostowska

   PROGRAM

   

  Środa  - 11.01.2023

  od godz.12:00     Rejestracja uczestników           

  14:00 – 15:00     Lunch                                            

  15:00 – 15:20     Uroczyste otwarcie Zjazdu

  Wykład wprowadzający    

  Łukasz Krasoń: Sukces pomimo wszystko, także w medycynie.

   

  Sesja 1    15:20 – 16:30

   15:20 – 16:00

           Prof. dr hab. n. med. Zbigniew Gaciong, JM Rektor WUM

           Prof. dr hab. n. med. Tomasz Szczepański, JM Rektor SUM

           Prof. dr hab. n. med. Barbara Dołęgowska: Wystąpienie konsultanta krajowego w dziedzinie diagnostyki laboratoryjnej

           mgr Alina Niewiadomska: Wystąpienie Prezesa KIDL

          dr hab. n. med. Katarzyna Winsz-Szczotka, prof. SUM: Wystąpienie Prezesa PTDL

   16:00 – 16:30

          Prof. dr hab. n. med. Tomasz Szczepański: Postęp w leczeniu ostrej białaczki limfoblastycznej
  u dzieci - rola nowoczesnej diagnostyki laboratoryjnej

   

  16:30 – 17:10     Przerwa kawowa                                  

  17:30 – 19:30     Walne zgromadzenie członków KML

  19:30 - 20:00     Spotkanie nowych Władz KML                    

  20:00 – 22:30     Kolacja w formie bufetu                             

   

  Czwartek  -  12.01.2023

  Przedstawienie nowego Zarządu Kolegium Medycyny Laboratoryjnej

    9:15 – 9:30

  Sesja 2     9:30 – 11:10           

  Hematologia/koagulologia

  prowadzenie sesji:

                     dr hab. n. med. Joanna Osada

                     Prof. dr hab. n. med. Jacek Golański

   9:30 – 9:55

           Prof. dr hab. n. med. Mirosława Pietruczuk: Nowe zalecenia i rekomendacje w hematologii 2022.

   9:55 – 10:15

           Prof. dr hab. n. med. Bożena Kociszewska-Najman: Diagnostyka hematologiczna noworodków
  i małych dzieci

   10:15 – 10:35

           Dr hab. n. med. Joanna Osada: Różnicowanie niedokrwistości mikrocytarnych.

   10:35 – 10:55

           Prof. dr hab. n. med. Jacek Golański Czy możemy określić fenotyp płytek krwi na podstawie badania ich aktywacji i reaktywności?

  10:55 – 11:10     Prezentacja firmy Mindray- nowe rozwiązania w  diagnostyce hematologicznej

  11:10 – 11:50     Przerwa kawowa

   

  Sesja 3      11:50 – 13:20

  Mikrobiologia\parazytogia

  prowadzenie sesji

           Prof. dr hab. n. med. Zdzisława Kondera-Anasz

           Prof. dr hab. n. med. Daniel Młocicki

   11:50 – 12:20

           Prof. dr hab. n. med. Daniel Młocicki: Diagnostyka zarażeń pasożytniczych

  12:20 – 12:40

           Prof. dr hab. n. med. dr hab. Zdzisława Kondera-Anasz: Odpowiedź immunologiczna indukowana pasożytami

  12:40 – 13:00

           Dr n. med. Maria Miklasińska-Majdanik: Problemy diagnostyki zakażeń krwiopochodnych

  13:00 - 13:20

           Dr n. med. Emilia Morawiec: Mikrobiom molekularny  (sekwencjonowanie NGS), jako narzędzie diagnostyczne.

  13:20 – 14:30     Lunch                

   

  Sesja 4      14:30 – 16:05

  Biochemia 1

  prowadzenie sesji

           Prof. dr hab. n. med. Barbara Mroczko

           Prof. dr hab. n. med. Piotr Rozentryt

   

  14:30 – 14:50

           Prof. dr hab. n. med. Barbara Mroczko: Markery urazowego  uszkodzenia mózgu

  14:50 – 15:10

           Prof. dr hab. n. med. Piotr Rozentryt: NT-proBNP - u kogo, kiedy i jak interpretować

  15:10 – 15:30

           Dr hab. n. med. Edyta Horosz: Laboratoryjna diagnostyka prenatalna

   15:30 – 15:50

           Dr n. med. Maciej Korpysz: Znaczenie kliniczne oznaczania wolnych łańcuchów lekkich
  w surowicy u chorych z dyskrazjami  plazmocytowymi

   15:50 – 16:05

           Mgr Ewa Fafińska: Zastosowanie śliny w diagnostyce hormonalnej

   Sesja 5     16:05 – 17:45 

  Biochemia 2

  prowadzenie sesji

           Prof. dr hab. n. med. Przemysław Tomasik

           Prof. dr hab. n. med. Bogdan Solnica

  16:05 – 16:25

           Prof. dr hab. n. med. B. Solnica:  Badania w miejscu opieki nad pacjentem wyszły poza parametry krytyczne

  16:25 – 16:45

           dr n. med. Jolanta Mrochem-Kwarciak:  Nowe biomarkery w diagnostyce i leczeniu chorób onkologicznych

  16:45 – 17:05

           Prof. dr hab. n. med. Przemysław Tomasik: Badanie krwi utajonej w stolcu, co diagnosta, pacjent i lekarz wiedzieć powinni

   17:05 – 17:25

           Dr hab. n. med. Ryszard Drożdż: Hemoglobinurie i mioglobinurie

  17:25 – 17:45     Prezentacja firmy Abbott

   19:00 – 23:00     Uroczysta kolacja uczestników Zjazdu

   

  Piątek  -  13.01.2023

  Sesja 6     9:00 – 10:30

  Autoimmunologia/ genetyka

  prowadzenie sesji  

          Prof. dr hab. n. med. Urszula Demkow

          dr n. med. Katarzyna Fischer

   9:00 – 9:20

           Prof. dr hab. n. med. Urszula Demkow: Autoimmunologiczna i genetyczna diagnostyka cukrzycy

  9:20- 9:50

           Dr n. med.  Katarzyna Fischer: Nowe rekomendacje i pułapki przy wykonywaniu i interpretacji wyników testów ANA

   9:50 – 10:10

           Prof. dr hab. n. med. Katarzyna Woźniak: Diagnostyka laboratoryjna autoimmunizacyjnych chorób skóry

   10:10 – 10:30

           Prof. dr hab. n. med.  Ryszard Słomski: Diagnostyka genetyczna 100 lat po odkryciu DNA

  10:30 – 11:10     Przerwa kawowa

   sesja 7   11:10 – 12:40 

  Toksykologia

  prowadzenie sesji

          dr n. med. Paweł Kunicki

          dr n. med. Piotr Glinicki

   11:10 – 11:30

           Dr n. farm.  Paweł  Kunicki: Terapia monitorowana- nowe        narzędzia

   11:30 – 11:50

           Dr n. med.  Ewa Gomółka: Współczesne oblicze medycznej diagnostyki toksykologicznej – przykłady zastosowania metod  chromatografii gazowej i cieczowej

  11:50 – 12:10

           Dr n. med.  Piotr Glinicki: Metabolomika w diagnostyce laboratoryjnej zaburzeń endokrynnych.

   12:10 – 12:40

           Prof. dr hab. n. med. Mirosława Pietruczuk: Zasady weryfikacji i prowadzenia kontroli
  w badaniach jakościowych

  12:40 – 13:00     Zamknięcie Zjazdu 

 • Iwona Bil-Lula, prof. UMW 08/12/2022 13:22

   

  KONKURS STRESZCZEŃ

  Szanowni Państwo, 

  Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej serdecznie zaprasza wszystkich Członków Towarzystwa do udziału w konkursie streszczeń.

  Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest autorstwo (pierwszy autor lub autor prezentujący) streszczenia/doniesienia naukowego przyjętego do prezentacji na WORLDLAB EUROMEDLAB ROMA 2023 w Rzymie w dniach 21-25 maja 2023.

  Link do strony Kongresu:

  https://2023roma.org/

  Nagrodą dla laureatów konkursu będzie pokrycie kosztów opłaty rejestracyjnej, wraz z podatkiem od nagrody, na Kongres. Konkurs zostanie przeprowadzony zgodnie z zamieszczonym poniżej regulaminem.

  Wszelkie pytania dotyczące konkursu proszę wysyłać na adres:

  konkurs.streszczen.ptdl@gmail.com

  Zapraszamy Państwa do udziału i życzymy powodzenia!
  W imieniu Zarządu Głównego PTDL

  dr hab. n. farm. Iwona Bil-Lula, prof. UMW

   

  Załączniki:

  Regulamin

  Załącznik nr 1

 • Katarzyna Winsz-Szczotka, prof. SUM 10/11/2022 00:00

  Szanowni Członkowie PTDL,

  uprzejmie informuję, że Zarząd EFLM (European Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine), tj. organizacji łączącej krajowe towarzystwa chemii klinicznej i medycyny laboratoryjnej, celem promowania nauki i ułatwiania prowadzenia badań w zakresie medycyny laboratoryjnej, ogłosił nabór wniosków na:

  1. Grant badawczy EFLM 2023  (w wysokości 10.000 €)
  2. EuroMedLab 2023 Rzym - stypendia EFLM z limitem wiekowym  (stypendium EFLM pokrywa rejestrację, koszty podróży i zakwaterowania wybranego stypendysty).

  Jednocześnie uprzejmie informuję, że potencjalnymi beneficjentami grantów i konkursów EFLM mogą być osoby będące członkami PTDL oraz EFLM Academy.

  Szczegółowe informacje o przedmiotowych  grantach i programach stypendialnych EFLM dostępne są na stronie internetowej:

  https://www.eflm.eu/site/page/a/1050

   

   Z wyrazami szacunku,

  Katarzyna Winsz-Szczotka

 • Piotr Solnica 07/11/2022 23:58

  Szanowni Państwo,

  bardzo dziękuję Zarządowi Głównemu oraz Członkom Walnego Zgromadzenia Delegatów za okazane zaufanie i powierzenie mi funkcji Prezesa Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej. Wybór ten w tak dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości – traktuję jako wyraz uznania dla mojej dotychczasowej pracy i motywację do dalszych działań na rzecz rozwoju medycyny laboratoryjnej. Jestem zdeterminowana, aby z sukcesem prowadzić, wynikające ze Statutu PTDL, działania naukowe, dydaktyczne i organizacyjne Towarzystwa, dostosowane do najbardziej aktualnych potrzeb zmieniającego się systemu ochrony zdrowia. Dołożę wszelkich starań by w atmosferze wzajemnego szacunku umacniać dotychczasowe osiągnięcia PTDL oraz realizować nowe inicjatywy. Wśród najważniejszych wymienię:

  •  rozwijanie współpracy z uczelnianymi organizacjami skupiającymi studentów kierunku analityka medyczna, w oparciu o program działań mający na celu pozyskiwanie nowych członków. Dla młodych osób współuczestniczenie w pracach Towarzystwa naukowego to możliwość zaprezentowania swoich osiągnieć badawczych, włączenia się do dyskursu naukowego, a dla doświadczonych naukowców sposobność przekazania następcom swojej wiedzy i umiejętności; 
  • zacieśnianie współpracy w zakresie działalności naukowej i organizacyjnej z towarzystwami naukowymi i stowarzyszeniami, działającymi zarówno w kraju jak i poza jej granicami, w tym – Europejskim i Międzynarodowym Stowarzyszeniem Chemii Klinicznej i Medycyny Laboratoryjnej. PTDL niech będzie platformą wymiany doświadczeń i najnowszych wytycznych oraz rekomendacji; 
  • rozwijanie współpracy z Władzami Uczelni kształcących na kierunku analityka medyczna w sprawie rozwiązań dotyczących dostępu do zawodu czy kształcenia ciągłego i specjalizacyjnego diagnostów laboratoryjnych, a także wymiany doświadczeń dotyczących nauczania na kierunku analityka medyczna;  kontynuowanie prac dotychczasowych i powołanie nowych Zespołów Ekspertów nad Rekomendacjami PTDL, przedstawiającymi aktualny sposób postępowania w określonych stanach klinicznych;
  •  zwiększenie lub co najmniej utrzymanie rangi czasopisma Diagnostyka Laboratoryjna;
  • utrzymywanie bliskich, roboczych kontaktów z zarządami oddziałów terenowych PTDL, komisjami, jury nagród czy konkursów, redakcjami czasopism oraz wszystkimi innymi zespołami prowadzącymi działalność w obszarze promowania szeroko pojętej wiedzy medycznej. Rolą władz PTDL wszystkich szczebli jest animowanie wymiany doświadczeń i udzielanie pomocy wartościowym inicjatywom, w tym i projektom promującym wiedzę w społeczeństwie, jak na przykład Festiwal Nauki, czy innym inicjatywom upowszechniania wiedzy; 
  • rozwinięcie strony internetowej PTDL, poprzez dodawanie funkcjonalności coraz lepiej służących członkom Towarzystwa i projektom realizowanym przez PTDL, w tym utworzenie e-Akademii PTDL, z bezpłatnym dla osób opłacających składki dostępem do kursów i szkoleń.

  W imieniu nowo wybranego Zarządu Głównego PTDL serdecznie dziękuję za owocną pracę Pani Prof. SUM Annie Mertas oraz wszystkim Członkom ustępującego Zarządu Głównego, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego. Pragniemy wyrazić głębokie uznanie i podziękować za Państwa aktywność oraz zaangażowanie w 5-letnią pracę na rzecz Towarzystwa, i mam nadzieję na dalszą współpracę.

   

  Z wyrazami szacunku,

  Katarzyna Winsz-Szczotka

   

   

  Sosnowiec, 07.11.2022.

 • Anna Mertas, prof. SUM 28/10/2022 00:00

  Szanowni Państwo,

  do uczestników XX Zjazdu Naukowego PTDL, którzy uczestniczyli w pełnym programie merytorycznym Zjazdu (zarejestrowani na cały Zjazd) został wysłany drogą mailową link do testu końcowego on line aktywny do dnia 11 listopada 2022 roku. Test składa się z 30 pytań testowych z czterema odpowiedziami, z któwych tylko jedna jest prawidłowa. Czas na rozwiązanie testu to 4 godziny od momentu rozpoczęcia rozwiązywania testu.

  UWAGA ! Do rozwiązywania testu można przystąpić tylko jeden raz.

  Uczestnicy Zjazdu, którzy z wynikiem pozytywnym zaliczą test otrzymają imienny certyfikat z 16 punktami edukacyjnymi „twardymi”, przesłany drogą mailową przez Centrum Kształcenia Podyplomowego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. 

   

  Życzę powodzenia podczas rozwiązywania testu,

  Anna Mertas

  wiceprezes Zarządu Głównego PTDL

Copyright © 2004-2023 PTDL