Aktualności » Zarząd » SERDECZNE GRATULACJE DLA PANI PROFESOR OLGI CIEPIELI !

Katarzyna Winsz-Szczotka, prof. SUM 23/08/2023 00:00

SERDECZNE GRATULACJE !

Dnia 4 sierpnia 2023 roku Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej podpisał decyzję
o nadaniu Pani dr hab. Oldze Ciepieli tytułu profesora nauk medycznych
 i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne

  • Prof. dr hab. Olga Ciepiela   jest   aktywnym   diagnostą   laboratoryjnym  i   naukowcem pracującym
    w zakresie medycyny laboratoryjnej, absolwentką kierunku analityka medyczna Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Jest Członkiem Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej oraz Przewodniczącą Oddziału Warszawskiego PTDL. Pełni funkcję kierownika Laboratorium Centralnego Szpitala Klinicznego UCK WUM w Warszawie, kierownika Zakładu Medycyny Laboratoryjnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego i Prodziekana ds. kształcenia na kierunku analityka medyczna Wydziału Farmaceutycznego WUM. Jako opiekun Studenckiego Koła Naukowego  Medycyny  Laboratoryjnej  WUM  stara  się zarazić naukową pasją przyszłych diagnostów
    i wspiera ich w pierwszych osiągnięciach naukowych i publikacyjnych.
  • Główne zainteresowania naukowe Pani Profesor koncentrują się na zagadnieniach obejmujących hematologię i immunologię laboratoryjną. Jest autorką ponad 85 prac oryginalnych i przeglądowych, opublikowanych w recenzowanych czasopismach naukowych, promotorem i promotorem pomocniczym dwóch zakończonych postępowań o nadanie stopnia doktora oraz opiekunem kolejnych diagnostów laboratoryjnych przygotowujących swoje rozprawy doktorskie. Jest członkiem Grupy Roboczej PTDL ds. opracowania rekomendacji dotyczących raportowania wyników elektroforezy białek.
  • Aktywnie bierze udział w polskich i międzynarodowych konferencjach z zakresu medycyny laboratoryjnej, podczas których prezentuje wyniki swoich badań oraz dzieli się najnowszymi zdobyczami wiedzy z zakresu diagnostyki, hematologii i immunologii laboratoryjnej.

 

Składamy Pani Profesor serdeczne gratulacje  i życzenia dalszych sukcesów naukowych
oraz owocnej pracy na rzecz rozwoju medycyny laboratoryjnej 
i naszego środowiska.

Copyright © 2004-2023 PTDL