Aktualności » Zarząd » GRATULACJE !

Katarzyna Winsz-Szczotka, prof. SUM 30/05/2023 00:00

Dnia 8 maja 2023 roku Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej podpisał decyzję o nadaniu
Pani dr hab. Grażynie Sygitowicz tytułu profesora nauk medycznych i nauk o zdrowiu
w dyscyplinie nauki medyczne.

           Prof.  dr hab. Grażyna Sygitowicz jest nie tylko uznanym naukowcem, ale także aktywnym diagnostą laboratoryjnym.  Jest związana z życiem naszego środowiska  poprzez  swoją  aktywną  działalność  w Zarządzie Głównym Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej oraz ogromne zaangażowanie w prace Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych. Główne zainteresowania naukowe Pani Profesor koncentrują się na udziale niekodujących RNA w molekularnych mechanizmach chorób układu krążenia, głównie niewydolności mięśnia sercowego oraz zaburzeniach metabolizmu lipidowego. Była aktywnym członkiem, z ramienia PTDL, w Zespole Ekspertów lekarskich towarzystw medycznych opracowujących polskie zalecania dotyczące diagnostyki i leczenia dyslipidemii. Poza działalnością społeczną jest znana w środowisku diagnostów laboratoryjnych z licznych wykładów na konferencjach i zebraniach naukowo-szkoleniowych naszego Towarzystwa.

Składamy Pani Profesor serdeczne gratulacje  i szczere życzenia dalszych sukcesów naukowych oraz owocnej pracy na rzecz rozwoju medycyny laboratoryjnej i naszego środowiska.

Copyright © 2004-2023 PTDL