Aktualności » Zarząd » Konferencja MEDYCYNA LABORATORYJNA 2023 - REJESTRACJA

Bogdan Solnica 20/05/2023 00:00

Uprzejmie informujemy, że rozpoczynamy wstępną rejestrację uczestników konferencji naukowo-szkoleniowej MEDYCYNA LABORATORYJNA 2023. Konferencja   odbędzie się w dniach 12-14.06.2023. w Mszczonowie k/Warszawy

Do udziału w konferencji tradycyjnie zapraszamy Kierowników Medycznych Laboratoriów Diagnostycznych lub wydelegowanych przez nich Kierowników Pracowni. W konferencji planujemy udział około 200 osób. 

Odpłatność za udział w konferencji wynosi łącznie 250 PLN i przeznaczona jest na koszty organizacji konferencji oraz koszty wydarzeń towarzyszących. 

Program konferencji będzie obejmował sesje poświęcone jakości badań, diagnostyce laboratoryjnej w kardiologii, hematologii / immunohematologii, diagnostyce zakażeń, endokrynologii i diabetologii oraz liczne warsztaty fakultatywne.

Za udział w konferencji Diagnostom przyznane zostaną twarde punkty edukacyjne, a edukacyjny charakter konferencji upoważnia do ubiegania się o urlop szkoleniowy. 

W celu zgłoszenia swojego udziału w konferencji należy pobrać i wypełnić formularz zgłoszeniowy z, jeśli potrzebne, potwierdzeniem delegowania przez Kierownika MLD.  Formularz zgłoszeniowy należy wypełnić i przesłać w wersji elektronicznej edytowalnej (MS Word, nie PDF); nazwa dokumentu: imię i nazwisko osoby rejestrującej się. Wypełnione potwierdzenie delegowania z pieczątką i podpisem Kierownika MLD należy przesłać w postaci skanu; nazwa dokumentu: imię i nazwisko osoby rejestrującej się. Dokumenty należy pocztą elektroniczną przesłać na adres: 

 

laboratoryjna.medycyna@gmail.com

 

Po przesłaniu dokumentów otrzymają Państwo potwierdzenie wstępnej rejestracji na Konferencję. 

O wstępnej rejestracji na konferencję decydować będzie kolejność zgłoszeń, prawidłowe wypełnienie formularza zgłoszeniowego i delegowania (jeśli wymagane) oraz przynależność do PTDL.

Po otrzymaniu pocztą elektroniczną potwierdzenia wstępnej rejestracji na Konferencję należy dokonać wpłaty na wskazane konto. Brak wpłaty we wskazanym w potwierdzeniu rejestracji terminie będzie skutkować anulowaniem rejestracji wstępnej.

Brak w formularzu danych do faktury uniemożliwi jej wystawie, dlatego prosimy, aby osoby, które chcą otrzymać fakturę zaznaczyły taką opcję w formularzu zgłoszeniowym i podały potrzebne dane.

 

Serdecznie Zapraszamy Państwa do udziału w Konferencji!

Do pobrania: Formularz zgłoszeniowy

Copyright © 2004-2023 PTDL