Aktualności » Zarząd » II OGÓLNOPOLSKI KONKURS PRAC MAGISTERSKICH

Katarzyna Winsz-Szczotka, prof. SUM 15/05/2023 15:21

Finał II Ogólnopolskiego Konkursu Prac Magisterskich
absolwentów kierunku analityka medyczna

 

W dniu 10 maja 2023 r. odbył się, organizowany już po raz kolejny pod egidą Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej oraz Kolegium Medycyny Laboratoryjnej  w Polsce, Finał Ogólnopolskiego Konkursu Prac Magisterskich absolwentów kierunku analityka medyczna. Podczas wspomnianego konkursu – przeprowadzonego w trybie on-line – Laureaci I miejsc Wydziałowych Konkursów Prac Magisterskich, realizowanych corocznie na wszystkich Wydziałach Farmaceutycznych w Polsce, zaprezentowali swoje prace na forum ogólnopolskim.

I miejsce zajęła Absolwentka Wydziału Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu, Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, Pani mgr Agata Maciaszek, która zaprezentowała swoją pracę magisterską pt. „Ocena stężenia sklerostyny w osoczu krwi kobiet chorujących na reumatoidalne zapalenie stawów, leczonych inhibitorami czynnika martwicy nowotworu alfa”, II miejsce zajęła Absolwentka Wydziału Farmaceutycznego Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, Pani mgr Edyta Wesołowska, która zaprezentowała swoją pracę magisterską pt. „Śledzenie zmienności genetycznej wirusa SARS-CoV-2 metodami stosowanymi w rutynowej diagnostyce molekularnej”, zaś III miejsce na podium przypadło Absolwentce Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego  Collegium Medicum w Krakowie, Pani mgr Gabrieli Kruk, która przedstawiła swoją pracę magisterską pt. „Badanie oddziaływania wybranych analgetyków na aktywność fagocytarną mysich makrofagów”.

Osiągnięcia Laureatek jak i wszystkich Uczestników minionego już Konkursu zasługują na gratulacje oraz słowa uznania dla Ich pracowitości, rzetelności i wiedzy, stanowiąc jednocześnie wyraz znaczącego zaangażowania kadry dydaktycznej Wydziałów kształcących na kierunku analityka medyczna, w jak najlepsze wykształcenie wysokiej klasy diagnostów laboratoryjnych.

Wyrazy wdzięczności za finansowe wsparcie organizacji przedmiotowego konkursu oraz ufundowanie nagród pieniężnych i książkowych dla młodych Adeptów zaszczytnego zawodu diagnosty laboratoryjnego, kierujemy do Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych oraz firm: Diagnostyka, Badaj to, oraz Centralne Laboratorium z Bytomia.

 

 

 

Copyright © 2004-2023 PTDL