Aktualności » Zarząd » KONFERENCJA Trendy w diagnostyce - wybrane aspekty medycyny laboratoryjnej

Katarzyna Winsz-Szczotka, prof. SUM 05/05/2023 09:59

Zarząd Główny PTDL zaprasza do wzięcia udziału w asynchronicznej e-konferencji naukowo-szkoleniowej: Trendy w diagnostyce - wybrane aspekty medycyny laboratoryjnej, która uświetni obchody Dnia Diagnosty Laboratoryjnego.

Udział w konferencji jest bezpłatny
i będzie możliwy w terminie: 27 maja-18czerwca.  

Rejestracja na konferencję została zakończona

https://dziendiagnosty.pl/  

Diagnosta laboratoryjny, który nie zalega z opłaceniem składek członkowskich,
po pozytywnym rozwiązaniu testu, otrzyma zaświadczenie z udziału w kursach, potwierdzające uzyskanie 12 punktów edukacyjnych, tzw. twardych.

Copyright © 2004-2023 PTDL