Aktualności » Zarząd » Konferencja towarzysząca Targom Wyposażenia i Technologii Laboratoryjnych LABS EXPO

Katarzyna Winsz-Szczotka, prof. SUM 03/03/2023 13:29

   

Szanowni Państwo, 

w imieniu Zarządu  Poznańskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej zapraszam Państwa na Konferencję Naukowo-Szkoleniową nt. „Choroby zakaźne - nowe wyzwania opieki zdrowotnej”, która odbędzie się  27 kwietnia 2023 r. w Poznaniu.

 

Konferencja towarzyszy Targom Wyposażenia i Technologii Laboratoryjnych LABS EXPO w dniach 26-27.04.2023 r. w Poznań Congress Centre, ul. Głogowska 10, 60-734 Poznań.

 

Patronaty honorowe:

Rektor UMP prof. dr n. med. Tykarski

ZG Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej

Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych

 

W ramach konferencji  diagności laboratoryjni wezmą udział w kursach realizowanych metodą wykładów, otrzymując - po zaliczeniu testu - 6 punktów tzw. twardych

 

Koszt biletu wstępu na konferencję i wystawę to 123 zł

Uruchomiliśmy rejestrację na targi i zapisy na konferencję - https://labsexpo.pl/pl/aktualnosci//choroby-zakazne-nowe-wyzwania-opieki-zdrowotnej-konferencja-naukowo-szkoleniowa-ptdl  lub bezpośrednio: https://tobilet.pl/labs-expo.html

 

Z wyrazami szacunku

dr n. farm. Małgorzata Zielińska-Przyjemska
Przewodnicząca PTDL Oddział Poznań 

 

Program

 

09:00

10:00

Rejestracja uczestników

 

10:00

10:15

Rozpoczęcie konferencji

 

dr hab. n. med. Katarzyna Winsz-Szczotka, prof. SUM
Prezes PTDL 

dr n. farm. Małgorzata Zielińska-Przyjemska
Przewodnicząca PTDL Oddział Poznań 

10:15

11:00

Szczepionki mRNA

dr hab. n. med. Piotr Rzymski, prof. UMP

Zakład Medycyny Środowiskowej
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego
w Poznaniu

11:00

11:45

Wirusy i ich wpływ na nowotworzenie

dr n. med. Tomasz Kolenda
Wielkopolskie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej Curie  w Poznaniu

11:45

12:30

Czy gruźlica   stanowi  obecnie problem zdrowia publicznego?

prof. dr hab. n. med. Ewa Augustynowicz-Kopeć
Zakład Mikrobiologii Krajowe Referencyjne
Laboratorium Prątka
Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc, Warszawa

12:30

12:45

Dyskusja

12:45

13:30

Przerwa kawowa

13:30

14:15

Przyzakaźna demielinizacja – znaczenie diagnostyki laboratoryjnej w procesie różnicowania

prof. dr hab. n. med. Sławomir Michalak
Zakład Neurochemii i Neuropatologii,
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego
w Poznaniu 

14:15

15:00

Aktualne problemy chorób zakaźnych i ich diagnostyki
u dzieci

prof. dr hab. n. med. Jacek  Wysocki
Katedra i Zakład Profilaktyki Zdrowotnej
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego
w Poznaniu

15:00

15:45

Wytyczne postępowania
w zakażeniach Clostridioides difficile okiem gastroenterologa

 

prof. dr hab. n. med. Agnieszka Dobrowolska
Katedra i Klinika Gastroenterologii, Dietetyki i Chorób Wewnętrznych
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego
w Poznaniu

15:45

16:00

Dyskusja

16:00

Zakończenie konferencji

Copyright © 2004-2023 PTDL