Aktualności » Zarząd » TEST dla uczestników XX Zjazdu Naukowego PTDL

Anna Mertas, prof. SUM 28/10/2022 00:00

Szanowni Państwo,

do uczestników XX Zjazdu Naukowego PTDL, którzy uczestniczyli w pełnym programie merytorycznym Zjazdu (zarejestrowani na cały Zjazd) został wysłany drogą mailową link do testu końcowego on line aktywny do dnia 11 listopada 2022 roku. Test składa się z 30 pytań testowych z czterema odpowiedziami, z któwych tylko jedna jest prawidłowa. Czas na rozwiązanie testu to 4 godziny od momentu rozpoczęcia rozwiązywania testu.

UWAGA ! Do rozwiązywania testu można przystąpić tylko jeden raz.

Uczestnicy Zjazdu, którzy z wynikiem pozytywnym zaliczą test otrzymają imienny certyfikat z 16 punktami edukacyjnymi „twardymi”, przesłany drogą mailową przez Centrum Kształcenia Podyplomowego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. 

 

Życzę powodzenia podczas rozwiązywania testu,

Anna Mertas

wiceprezes Zarządu Głównego PTDL

Copyright © 2004-2023 PTDL