Aktualności » Zarząd » Walne Zgromadzenie Delegatów PTDL - Kielce 19.10.2022 r. godzina 10.00

Anna Mertas, prof. SUM 19/09/2022 00:00

Szanowni Państwo Delegaci

 Walnego Zgromadzenia Delegatów PTDL kadencji 2022-2026

 

Uprzejmie informuję, że Walne Zgromadzenie Delegatów PTDL odbędzie się  w dniu 19 października 2022 roku o godzinie 10.00 (pierwszy termin) lub 10.15 (drugi termin).

Miejscem obrad Walnego Zgromadzenia Delegatów PTDL będzie Centrum Kongresowe Targi Kielce S.A. w Kielcach przy ul. Zakładowej 1.


Porządek obrad Walnego Zgromadzenia Delegatów:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia Delegatów przez prezesa Zarządu Głównego PTDL

2. Omówienie sposobu głosowania przeprowadzanego w wersji elektronicznej

3. Wybór przewodniczącego i zastępcy przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Delegatów PTDL

4. Wybór sekretarza Walnego Zgromadzenia Delegatów PTDL

5. Głosowanie nad porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia Delegatów PTDL

6. Głosowanie nad przyjęciem protokołu z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Delegatów PTDL z dnia 31 maja 2021 roku

7. Wybór Komisji uchwał i wniosków

8. Wybór Komisji skrutacyjnej

9. Sprawozdanie prezesa Zarządu Głównego PTDL z działalności w kadencji 2017-2022

10. Sprawozdanie skarbnika Zarządu Głównego z działalności w kadencji 2017-2022

11. Sprawozdanie Głównej Komisji Rewizyjnej kadencji 2017-2022

12. Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego kadencji 2017-2022

13. Głosowanie w sprawie udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu

14. Wybór prezesa Zarządu Głównego kadencji 2022-2026

15. Wybór członków Zarządu Głównego kadencji 2022-2026

16. Wybór członków Głównej Komisji Rewizyjnej kadencji 2022-2026

17. Wybór członków Sądu Koleżeńskiego kadencji 2022-2026

18. Głosowanie nad Uchwałą nr 1/2022 w sprawie wydawania czasopisma Diagnostyka Laboratoryjna/Journal of Laboratory Diagnostics w formie drukowanej

19. Dyskusja i głosowania w sprawach zgłoszonych do Komisji uchwał i wniosków

20. Zakończenie obrad Walnego Zgromadzenia Delegatów PTDL

 

Wszyscy Delegaci drogą mailową otrzymają powyższy proponowany porządek obrad i proponowany tekst uchwały Walnego Zgromadzenia Delegatów PTDL oraz protokół z poprzedniego Zgromadzenia Delegatów PTDL z dnia 31.05.2021 roku, a także Regulamin Obrad Walnego Zgromadzenia Delegatów PTDL i aktualny Statut PTDL.

 

Z wyrazami szacunku,

Prezes Zarządu Głównego PTDL

Dr hab. n. med. Anna Mertas, prof. SUM


Copyright © 2004-2023 PTDL