Aktualności » Zarząd

 • Jacek Majda 23/05/2019 07:45

 • Bogdan Solnica 10/05/2019 22:52

  Uprzejmie informujemy, że z powodu wyczerpania puli miejsc rejestracja na konferencję MEDYCYNA LABORATORYJNA 2019 została zakończona. Prosimy o nieprzesyłanie już formularzy zgłoszeniowych. Dziękujemy Państwu za zainteresowanie konferencją.

 • Bogdan Solnica 10/05/2019 10:07

  Uprzejmie informujemy, że rozpoczynamy wstępną rejestrację uczestników na konferencję naukowo-szkoleniową MEDYCYNA LABORATORYJNA 2019. Konferencja   odbędzie się w dniach 10-12.06.2019. w Józefowie k/Warszawy

  Do udziału w konferencji zapraszamy Kierowników Medycznych Laboratoriów Diagnostycznych lub wydelegowanego przez Kierownika MLD Kierownika Pracowni. W konferencji weźmie udział około 200 osób. 

  Odpłatność za udział w konferencji wynosi łącznie 200 PLN i przeznaczona jest na koszty organizacji konferencji oraz koszty wydarzeń towarzyszących. 

  Program konferencji będzie obejmował sesje poświęcone zarządzaniu MLD, diagnostyce laboratoryjnej w kardiologii, hematologii, alergologii, toksykologii i infekcji, prezentacje przypadków klinicznych oraz liczne warsztaty fakultatywne.

  Za udział w konferencji Diagnostom przyznane zostaną punkty edukacyjne, a edukacyjny charakter konferencji upoważnia do ubiegania się o urlop szkoleniowy. 

  W celu zgłoszenia swojego udziału w konferencji należy pobrać i wypełnić formularz zgłoszeniowy oraz, jeśli potrzebne, potwierdzenie delegowania przez Kierownika MLD.  Formularz zgłoszeniowy należy wypełnić i przesłać w wersji elektronicznej edytowalnej (MS Word, nie PDF); nazwa dokumentu: imię i nazwisko osoby rejestrującej się. Wypełnione potwierdzenie delegowania z pieczątką i podpisem Kierownika Laboratorium należy przesłać w postaci skanu; nazwa dokumentu: imię i nazwisko osoby rejestrującej się. Dokumenty należy pocztą elektroniczną przesłać na adres: 

   

  laboratoryjna.medycyna@gmail.com 

   

  Po przesłaniu dokumentów otrzymają Państwo potwierdzenie wstępnej rejestracji na Konferencję. 

  O wstępnej rejestracji na konferencję decydować będzie kolejność zgłoszeń, prawidłowe wypełnienie formularza zgłoszeniowego i delegowania (jeśli wymagane) oraz przynależność do PTDL.

  Po otrzymaniu pocztą elektroniczną potwierdzenia wstępnej rejestracji na Konferencję należy dokonać wpłaty na wskazane konto. Brak wpłaty we wskazanym w potwierdzeniu rejestracji terminie będzie skutkować anulowaniem rejestracji wstępnej.

  Brak w formularzu danych do faktury uniemożliwi jej wystawie, dlatego prosimy, aby osoby, które chcą otrzymać fakturę zaznaczyły taką opcję w formularzu zgłoszeniowym i podały potrzebne dane.

  Szczegółowy program konferencji przesłany zostanie w terminie późniejszym.

   

  Serdecznie Zapraszamy Państwa do udziału w Konferencji!

   

  Do pobrania

 • Anna Mertas 26/04/2019 00:00

  Szanowni Państwo,

  uprzejmie informuję, że w dniach 10-12.06.2019 roku w Józefowie k.Warszawy odbędzie się Konferencja "Medycyna laboratoryjna 2019", której organizatorem jest Zarząd Główny PTDL. Głównym sponsorem Konferencji jest Firma Beckman Coulter Polska.

  Rejestracja uczestników rozpocznie się w dniu 10 maja br. poprzez formularz rejestracyjny, który tego dnia zostanie opublikowany na niniejszej stronie internetowej.

  Serdecznie zapraszam do udziału w Konferencji "Medycyna Laboratoryjna 2019", której program i szczegóły organizacyjne zostaną zamieszczone na niniejszej stronie internetowej w terminie późniejszym.

  Anna Mertas

 • Anna Mertas 25/03/2019 22:30

       Serdecznie zapraszam Państwa do udziału w XXIV Międzynarodowym Kongresie OSOZ „NOWOCZESNE TECHNOLOGIE WSPOMAGANIA ZARZĄDZANIA ZDROWIEM W LECZENIU SZPITALNYM” z dedykowaną diagnostom laboratoryjnym Sesją  D „Diagnostyka szpitalna”. Merytorycznym organizatorem tej sesji jest Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej.

  Termin: 9 kwietnia 2019 r. (wtorek)
  Godziny:  9:00  - 16:10
  Miejsce: Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach, Pl. Sławika i Antalla 1

  Konferencję zwieńczy Gala Liderów Ochrony Zdrowia 2019. Uroczystość wręczenia nagród laureatom prestiżowego konkursu Liderów Ochrony Zdrowia wraz z koncertem orkiestry symfonicznej zaplanowano o godz. 18.00 w nowoczesnej siedzibie Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach (wstęp bezpłatny, wymagana rejestracja).

  Bezpłatna rejestracja na Kongres i Galę Liderów: https://www.osoz.pl/kongresOSOZ 

  Uczestniczący w Kongresie diagności laboratoryjni otrzymają imienny certyfikat z 2 punktami edukacyjnymi.

  Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.

   

  PROGRAM KONGRESU:

  9:00 – 10:30
  Inauguracja i Sesja Plenarna

  10:31 – 11:00
  Przerwa kawowa.

  Harmonogram Sesji D  -„ Diagnostyka szpitalna”: 

  11:01 - 11:30

  Diagnostyka laboratoryjna w szpitalu – MLD i POCT.

  Prof. dr hab. n. med. Bogdan Solnica, wiceprezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej

  11:31 - 12:00

  Ogniska epidemiczne w polskich szpitalach.

  Izabela Kucharska, Zastępca Głównego Inspektora Sanitarnego

  12:01 - 12:30

  KS-SOLAB – nowoczesny system obsługi laboratorium jako element szpitalnej diagnostyki medycznej.

  Wojciech Kula, KAMSOFT S.A.

  12:31 - 13:00

  Mikrobiologiczne badania przesiewowe u pacjentów hospitalizowanych.

  Dr hab. Robert Wojtyczka, prodziekan Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach


  13:01 - 14:00

  Przerwa obiadowa.

   

  14:01 - 14:20

  Rola diagnostów laboratoryjnych w zwalczaniu zakażeń szpitalnych.

  Dr hab. n. med. Anna Mertas, prezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej

  14:21 - 14:40

  OSOZ, platforma automatycznej wymiany informacji o badaniach laboratoryjnych.

  Wojciech Zieliński, KAMSOFT S.A.

  14:41 - 15:10

  Medyczne laboratorium diagnostyczne w strukturze szpitala – źródłem kosztów czy zysków ?

  Justyna Marynowska, wiceprezes Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych

  15:11 - 15:20

  Dyskusja, merytoryczne podsumowanie sesji.

  Dr hab. n. med. Anna Mertas, prezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej

   

  GALA LIDERÓW OCHRONY ZDROWIA 2018

  Godziny:    18:00 – 21:00
  Miejsce:   SIEDZIBA NARODOWEJ ORKIESTRY SYMFONICZNEJ POLSKIEGO RADIA W KATOWICACH

                      Uroczysta Gala wręczenia statuetek Liderów oraz koncert okolicznościowy.

   

  Serdecznie Państwa zapraszam do udziału w powyższym międzynarodowym wydarzeniu !

  Anna Mertas

  Prezes Zarządu Głównego PTDL

 • Anna Mertas 19/03/2019 00:00

  Z przyjemnoscia niniejszym informuję, że w związku z pozyskaniem przez Fundację Rozwoju Diagnostyki Laboratoryjnej doatkowych funduszy do grona laureatów konkursu streszczeń EuroMedLab Barcelona 2019 dołączyły trzy kolejne osoby z listy rankingowej:

  Miejsce     

  w rankingu

  Liczba punktów

  Imię i nazwisko

  Tytuł pracy

  8

  112

  Anna Krzywonos-Zawadzka

  1400W improves cardioprotective effect of matrix metalloproteinase 2 and myosin light chain kinase inhibitors in hearts subjected to ischemia/reperfusion injury

  9

  111

  Joanna Bugajska

  Amino acids profile in children with Turner syndrome

  10

  106

  Marta Banaszkiewicz

  Arterial hypertension and diabetes mellitus in relation to plasma levels of matrix metalloproteinases and their tissue inhibitors in patients with stable coronary artery disease

  Nagrodą dla laureatów konkursu jest pokrycie kosztów udziału w 23 Europejskim Kongresie Chemii Klinicznej i Medycyny Laboratoryjnej w Barcelonie w dniach 19-23.05.2019. Finansowanie obejmuje: opłatę rejestracyjną oraz koszty podróży i zakwaterowania, bez kosztów programu socjalnego i wyżywienia.  

  Zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi, osoby korzystające z finansowania otrzymają  stosowny formularz PIT. Obsługę biurową, finansową i organizacyjną laureatów konkursu zapewni biuro Fundacji Rozwoju Diagnostyki Laboratoryjnej w Krakowie.

  W imieniu Zarządu Głównego PTDL serdecznie gratuluję Laureatom konkursu,

  Anna Mertas

 • Anna Mertas 05/03/2019 00:00

  Wyjaśnienie dotyczące konkursu streszczeń EuroMedLab 2019

  W uzupełnieniu komunikatu prezentującego laureatów konkursu streszczeń EuroMedLab 2019, niniejszym uprzejmie informuję, że zgodnie z jego regulaminem nadesłane  streszczenia  były oceniane   przez  Komisję  Konkursową  powołaną przez  Zarząd Główny PTDL.  Członkowie Komisji  otrzymywali do oceny tekst streszczenia (tytuł oraz merytoryczny tekst)   bez jakichkolwiek informacji  umożliwiających identyfikację autorów streszczenia.  Każde streszczenie oceniane było przez trzech członków Komisji pochodzących z innych ośrodków i regionów Polski aniżeli autorzy streszczenia.  W skali punktowej oceniano:

  - wartość   naukową   streszczenia  (0 – 10 punktów), 

  - metodykę   badania (0 – 10 punktów),          

  - opracowanie wyników (0 – 10 punktów),          

  - formułowanie wniosków (0 – 10 punktów),

  - poprawność    tekstu   w języku angielskim (0 do 5 punktów).  

  Ostateczną    ocenę   streszczenia stanowiła suma   punktów przyznanych  przez wszystkich oceniających   dane streszczenie   członków   Komisji.  Laureatami konkursu   zostali autorzy  streszczeń,   które otrzymały  największą         liczbę punktów.  Liczba laureatów tegorocznego konkursu uwarunkowana jest sumą środków finansowych pozyskanych oraz wyasygnowanych przez Zarząd Główny PTDL.

   

  Anna Mertas

  prezes Zarządu Głównego PTDL

 • Anna Mertas 28/02/2019 00:00

  LAUREACI KONKURSU STRESZCZEŃ ZGŁOSZONYCH NA 23 EUROPEJSKI KONGRES CHEMII KLINICZNEJ-BARCELONA 2019:

  Miejsce      w rankingu

  Liczba punktów

  Imię i nazwisko

  Tytuł pracy

  1

  135

  Iwona Bil-Lula

  Barbiturate-based matrix metalloproteinase inhibitor shows cardioprotective effect during oxidative stress

  2

  128

  Ewa Gruszewska

  Serum galectin-3 concentration in rheumatic diseases

  3

  121

  Agnieszka Olejnik

  The protective role of Klotho protein in

    the ischemia/reperfusion cardiac cell injury - preliminary studies

  4

  120

  Alina Rak-Pasikowska

  Impact of doxycycline on platelet activation during platelet concentrates storage – preliminary research

  5

  119

  Bogdan Cywik

  Serum profile of transferrin isoforms

  in rheumatoid arthritis treated with biological drugs

  6

  114

  Sławomir Ławicki

  The plasma levels and diagnostic utility

  of VEGF and M-CSF in endometrial cancer patients

  7

  113

  Lech Chrostek

  Serum hyaluronic acid concentration

  in rheumatic diseases

  7

  113

  Joanna Boińska

  Evaluation of circulating chromogranin B (CgB) concentrations in patients undergoing off-pump coronary artery bypass grafting

  7

  113

  Aleksandra Franczak

  Urinary MMP-2 as a potential biomarker   

  of severity of obstructive sleep apnea

  7

  113

  Ewa Wieczorek

  The impact of high density lipoprotein (HDL) and its subpopulations on very low density lipoprotein (VLDL) lipolysis efficiency in normo- and hyperlipidaemic subjects

     W postępowaniu konkursowym nadesłane streszczenia były oceniane przez powołaną przez Zarząd Główny PTDL Komisję Konkursową w następującym składzie:

  prof. Bogdan Solnica

  dr hab. Iwona Bil-Lula

  dr hab. Olga Ciepiela

  dr hab. Wojciech Jelski

  dr hab. Anna Mertas

  dr hab. Joanna Osada

  dr hab. Grażyna Sygitowicz

  dr hab. Ewa Wysocka

  dr Anna Raszeja-Specht

     Członkowie Komisji Konkursowej (recenzenci)  oceniali streszczenia nie posiadając informacji na temat ich autorów. Recenzenci oceniali w skali punktowej: wartość naukową streszczenia, metodykę badania, opracowanie wyników i  formułowanie wniosków oraz poprawność tekstu w języku angielskim. Ostateczną ocenę pracy stanowi suma punktów przyznanych przez wszystkich oceniających ją recenzentów. Laureatami konkursu są autorzy streszczeń, które otrzymały największą liczbę punktów.

     Nagrodą dla laureatów konkursu jest pokrycie kosztów udziału w 23 Europejskim Kongresie Chemii Klinicznej i Medycyny Laboratoryjnej w Barcelonie w dniach 19-23.05.2019. Finansowanie obejmuje: opłatę rejestracyjną oraz koszty podróży i zakwaterowania, bez kosztów programu socjalnego i wyżywienia.  

     Zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi, osoby korzystające z finansowania otrzymają  stosowny formularz PIT. Obsługę biurową, finansową i organizacyjną laureatów konkursu zapewni biuro Fundacji Rozwoju Diagnostyki Laboratoryjnej w Krakowie.

  W imieniu Zarządu Głównego PTDL serdecznie gratuluję Laureatom konkursu,

  Anna Mertas

 • Anna Mertas 09/02/2019 00:00

  Szanowni Państwo,

  serdecznie zapraszam do udziału w organizowanej przez Zarząd Główny PTDL Konferencji, która odbędzie się w dniu 14 marca br. w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie, wpisując się w program odbywających się w dniach 13-15.03.br. 21 Międzynarodowych Targów Analityki i Technik Pomiarowych EuroLab 2019. Konferencja będzie poświęcona zaleceniom dla diagnostyki laboratoryjnej opracowywanym obecnie przez grupy robocze powołane przez Zarząd Główny PTDL.

  Uczestnictwo w Konferencji PTDL jest bezpłatne.

  Wymagane jest wcześniejsze zgłoszenie swojego uczestnictwa w Konferencji poprzez przesłanie na adres mailowy: ptdl.eurolab19@gmail.com wiadomości zawierającej imię i nazwisko oraz numer PWZDL. Zarejestrowani w powyższy sposób uczestnicy Konferencji otrzymają po zakończeniu obrad imienny certyfikat dokumentujący uzyskanie 2 punktów edukacyjnych.

  Zachęcam Państwa do zapoznania się z zamieszczonym poniżej programem Konferencji PTDL.

  Równocześnie informuję, że wstęp na Targi EuroLab oraz CrimeLab jest bezpłatny, wymaga jednak rejestracji online poprzez stronę internetową www.targieurolab.pl lub bezpośrednio na miejscu.

  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Konferencja pt. „Najnowsze zalecenia praktyki klinicznej dla diagnostyki laboratoryjnej”

  Warszawa  -  14.03.2019 r. (czwartek)  godz. 10.00 – 12.45
  Pałac Kultury i Nauki  -  Sala Kisielewskiego

   

  PROGRAM KONFERENCJI:

  10.00 – 10.10

  Wprowadzenie w tematykę Konferencji – dr hab. Anna Mertas, prezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej

  10.10 – 10.30

  Wykład pt.  "Optymalizacja diagnostyki zaburzeń lipidowych - w oczekiwaniu na wytyczne PTDL/PTL/KLRwP/PTK 2019" – dr hab. Grażyna Sygitowicz, Zakład Chemii Klinicznej i Diagnostyki Laboratoryjnej, Warszawski Uniwersytet Medyczny

  10.30 -11.10

  Wykład pt. „Wynik badania morfologii krwi z oceną mikroskopową rozmazu - rekomendacje Grupy Roboczej Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej” – Prof. dr hab. Mirosława Pietruczuk, Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej, Uniwersytet Medyczny w Łodzi

  11.10 – 11.50

  Wykład pt. „Zalecenia grupy roboczej PTDL ds. standaryzacji badania osadu moczu - pierwsze doniesienie” część I – dr hab. Iwona Bil-Lula, Katedra Analityki Medycznej, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu

  11.50 – 12.30

  Wykład pt. „Zalecenie grupy roboczej PTDL ds. standaryzacji badania osadu moczu - pierwsze doniesienie” część II – dr Agnieszka Ćwiklińska, Katedra Analityki Klinicznej, Gdański Uniwersytet Medyczny

  12.30 – 12.45

  Dyskusja, podsumowanie Konferencji.

 • Anna Mertas 03/01/2019 00:00

  Szanowni Państwo,

  uprzejmie informuję, że w 2019 roku odbędą się następujące wydarzenia  naukowo-szkoleniowe organizowane przez Zarząd Główny PTDL:

  1. W dniach 13-15.03.2019 roku w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie odbędą się 21 Międzynarodowe Targi Analityki i Technik Pomiarowych EuroLab 2019, w których programie zaplanowano w dniu 14.03.2019 roku Konferencję organizowaną przez Zarząd Główny PTDL. Tematem Konferencji będą rekomendacje opracowywane przez grupy robocze powołane przez ZG PTDL.

  2. W dniu 9.04.2019 roku w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach odbędzie się XXIV Miedzynarodowy Kongres Otwartego Systemu Opieki Zdrowotnej, którego temat wiodący brzmi: "Szpital w strukturze opieki zdrowotnej". W ramach Kongresu odbędzie się sesja dla diagnostów laboratoryjnych, której organizatorem merytorycznym jest Zarząd Główny PTDL.

  3. W dniach 10-12.06.2019 roku w Józefowie k.Warszawy odbędzie się Konferencja "Medycyna laboratoryjna 2019", której organizatorem jest Zarząd Główny PTDL. Głównym sponsorem Konferencji jest Firma Beckman Coulter Polska.

  Już dziś zachęcam Państwa do wpisania w/w wydarzeń naukowo-szkoleniowych w swoje kalendarze.

  Serdecznie zapraszam do udziału w zaplanowanych w bieżącym roku wydarzeniach, których programy i szczegóły organizacyjne zostaną zamieszczone na niniejszej stronie internetowej w terminie późniejszym.

  Anna Mertas

Copyright © 2004-2019 PTDL