Aktualności » Wrocław

 • Jacek Majda 10/04/2017 14:21

 • Jacek Majda 04/04/2017 18:38

  W dniach 1 - 2 czerwiec 2017 r. - Hotel "Bornit" w Szklarskiej Porębie odbędzie się IX Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Oddziałów PTDL: Opole, Szczecin, Wrocław pt.: " Współpraca diagnosty laboratoryjnego z lekarzem gwarantem właściwego wykorzystania wyniku badania laboratoryjnego"

  W programie konferencji przewidujemy sesję plakatową, w czasie której możliwe będzie przedstawienie prac w formie plakatów.

  Przygotowanie streszczenia pracy oraz przedstawienie plakatu będzie równoznaczne z realizacją wymogu przedstawienia publikacji lub pracy pisemnej, niezbędnego do zaliczenia przebiegu specjalizacji. W przygotowaniu plakatu mogą brać udział maksymalnie dwie specjalizujące się osoby z ewentualnym udziałem innych osób np. kierowników specjalizacji. Tematyka plakatów powinna obejmować szeroko rozumiane problemy medycznej diagnostyki laboratoryjnej. Preferowane będą prace oryginalne.

  Streszczenie plakatu (maksymalnie 300 słów, czcionka Times New Roman 12 pkt., odstęp 1.5 linii bez edytowania (np. pogrubienia, justowania, kursywy) powinno zawierać w przypadku pracy doświadczalnej – wstęp, cel pracy, metody, wyniki, wnioski; natomiast w przypadku pracy przeglądowej: wstęp, opis, wnioski.

  Streszczenie wraz z aktualną afiliacją autorów należy przygotować i przesłać do 10 maja 2017 r. na adres: agnieszka.sapa@umed.wroc.pl. Po wysłaniu streszczeń, autorzy otrzymają wiadomość zwrotną informującą czy praca została zakwalifikowana do druku.

  Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odrzucenia prac niespełniających powyższych kryteriów, w tym merytorycznych, oraz informują, że wszystkie prace zostaną sprawdzone programem antyplagiatowym.

  Wymiary plakatu: od 70 x 100 do 90 x 120 cm

 • Jacek Majda 15/03/2017 15:02

  Prosimy o zapoznanie się z treścią poniższego ogłoszenia:

  "Szanowni Państwo, Drodzy Diagności
  W związku z przekazaniem do konsultacji publicznych projektu rozporządzenia w sprawie specjalizacji i uzyskiwania tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia zwracam się do Państwa z serdeczną prośbą o zapoznanie się z treścią petycji, podpisanie jej i przesłanie do Ministerstwa Zdrowia.

  Petycję można przesłać listownie na adres ministerstwa: ul. Miodowa 15, 00-001 Warszawa lub  jako skan na adres kancelaria@mz.gov.pl. Prosimy również o wysłanie kopii pisma do KIDL (listownie lub skan pisma na adres mailowy biuro@kidl.org.pl ).

  dr Elżbieta Puacz

  Prezes KRDL"

  PETYCJA DO POBRANIA    http://kidl.org.pl/uploads/KIDL%20-%20PETYCJA_1.pdf

 • Jacek Majda 12/03/2017 18:37

 • Jacek Majda 14/02/2017 17:02

 • Jacek Majda 20/01/2017 12:28

 • Jacek Majda 19/01/2017 14:42

  Wszystkim, którzy w tak bolesnych dla nas chwilach dzielili z nami smutek i żal, okazali wiele serca, współczucia i życzliwości, za tak liczne przybycie na uroczystości pogrzebowe Lillianny Sajewicz, słowa wsparcia, modlitwę, pamięć oraz złożone kondolencje, wieńce i kwiaty serdeczne podziękowania składają


  Ewa i Waldemar Sajewicz

 • Jacek Majda 13/01/2017 17:55

 • Jacek Majda 27/12/2016 09:56

 • Jacek Majda 21/12/2016 17:24

Copyright © 2004-2021 PTDL