Aktualności » Wrocław

 • Jacek Majda 19/12/2017 08:19

 • Jacek Majda 12/12/2017 00:00

 • Jacek Majda 04/12/2017 12:30

 • Jacek Majda 29/11/2017 15:28

 • Jacek Majda 16/10/2017 08:34

 • Jacek Majda 19/07/2017 14:45

 • Jacek Majda 16/07/2017 15:34

  Informacja ze strony KIDL:

  Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych protestuje przeciwko rozwiązaniu zaproponowanemu przez Ministerstwo Zdrowia w rozporządzeniu wprowadzającym możliwość zdalnej autoryzacji badań. Rozporządzenie to pozwala na zatwierdzanie wyników badań bez konieczności fizycznej obecności diagnosty laboratoryjnego w laboratorium.

  Zdaniem KIDL takie rozwiązanie jest wielkim zagrożeniem dla bezpieczeństwa pacjentów i diagnostów laboratoryjnych.

  Prosimy o aktywne przyłączenie się do protestu poprzez podpisanie się pod petycją dostępną pod adresem https://podpisz.to/petycja/protest-wobec-faktu-usilowania-wprowadzenia-zdalnej-autoryzacji-wynikow-badan-laboratoryjnych,266/lista-podpisow oraz udostępnianie linku.

   

   =Zachęcamy do przeczytania artykułu Pani Aleksandry Smolińskiej na portalu politykazdrowotna.com

  Artykuł dostępny pod adresem: http://www.politykazdrowotna.com/20435,diagnosci-przeciwko-autoryzacji-badan-na-odleglosc

   

 • Jacek Majda 23/05/2017 08:39

 • Jacek Majda 08/05/2017 00:00

  W imieniu Zarządu  Wrocławskiego Oddziału PTDL zawiadamiamy, że w dniu 10 maja 2017 roku o godz. 12.00 w Dolnośląskiej Izbie Lekarskiej ul. Matejki 6 odbędzie się Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze.

  W celu pobrania mandatu wyborczego prosimy o wcześniejsze przybycie i zabranie ze sobą dokumentu tożsamości.

  Przypominamy, że prawo czynnego udziału w wyborach mają jedynie członkowie z opłaconymi składkami, łącznie z 2017 rokiem.

  PLAN ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZEGO PTDL 10 maja 2017 roku, godz. 12.00

  1. Otwarcie zebrania
  2. Wybór przewodniczącego zebrania
  3. Akceptacja planu zebrania w głosowaniu jawnym
  4. Wybór protokolantów zebrania
  5. Wybór w głosowaniu jawnym Komisji Wniosków, Komisji Skrutacyjnej
  6. Ukonstytuowanie się Komisji Skrutacyjnej z wybraniem przewodniczącego
  7. Przedstawienie sprawozdania z działalności Zarządu Oddziału Przedstawienie sprawozdania finansowego
  8. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej z wnioskiem o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządu
  9. Wybór w głosowaniu tajnym:
   Przewodniczącego Zarządu
  10. Ogłoszenie przez Komisję Skrutacyjną wyników wyborów Przewodniczącego
  11. Wybór w głosowaniu tajnym:
   Członków Zarządu Oddziału 7 osób
   Komisji Rewizyjnej 3 osób
   Sądu Koleżeńskiego 3 osoby

   Delegatów za Walne Zebranie Członków PTDL odbywające się w Krakowie 
  w dn. 03-06.09.2017.

  12. Wolne wnioski i dyskusja
  13. Przedstawienie wyników głosowania przez Komisję Skrutacyjną
  14. Ukonstytuowanie się nowo wybranego Zarządu
  15. Ukonstytuowanie się Komisji Rewizyjnej
  16. Wolne wnioski i dyskusja ciąg dalszy
  17. Wystąpienie nowego przewodniczącego Oddziału PTDL
  18. Przedstawienie sprawozdania Komisji Wniosków
  19. Rozwiązanie zebrania

 • Jacek Majda 19/04/2017 14:46

  IX Ogólnopolska  Konferencji Naukowo – Szkoleniowej PTDL Oddziałów: Wrocław, Opole, Szczecin

  WSPÓŁPRACA DIAGNOSTY LABORATORYJNEGO Z LEKARZEM GWARANTEM WŁAŚCIWEGO WYKORZYSTANIA WYNIKU BADANIA LABORATORYJNEGO” połączona z

  XXV Konferencją Naukowo – Szkoleniowa Diagnostów Laboratoryjnych Wojska Polskiego.

   

  Szanowni Państwo !

  W dniach 1.06. - 2.06.2017 r. w Hotelu “BORNIT” w Szklarskiej Porębie odbędzie się
  IX Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Oddziałów Wrocławskiego, Opolskiego
  i Szczecińskiego  PTDL połączona z XXV Konferencją Naukowo – Szkoleniową Diagnostów Laboratoryjnych Wojska Polskiego.

  Konferencja składa się z trzech sesji naukowych - program podany zostanie w następnym komunikacie.

  Szczegóły konferencji, rejestracji i kosztów oraz formularz zgłoszeniowy jest dostępny na stronie internetowej  http://www.ampulco.eu/Konferencja-Szklarska-Por%C4%99ba

  Koszt uczestnictwa członków PTDL O/Wrocław, Opole, Szczecin (z uregulowanymi składkami członkowskimi) i Diagnostów Laboratoryjnych Wojska Polskiego wynosi 150 zł brutto
  (kwota obejmuje 1 nocleg i 4 posiłki).

   Zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia Delegatów PTDL z dnia 15.09.2013 roku dotyczącą zmiany wysokości składki, informujemy, iż wysokość składki członkowskiej wynoszą: 

   normalna  - 100 zł, dla emerytów (20% obowiązującej składki) - 20 zł.

   Nr Konta PTDL O/Wrocław:  77 1020 5242 0000 2102 0149 9037

   

  Zgłoszenia przyjmuje Biuro Organizacyjne Konferencji do dnia 12.05.2017 r.

  Opłatę rejestracyjną proszę wpłacić w ciągu 3 dni od zgłoszenia na rachunek bankowy:

  INTERFERIE Sport Hotel Bornit,

  58-580 Szklarska Poręba, ul. Mickiewicza 21,                   

  Nr konta bankowego:  45 1240 3464 1111 0010 6705 3196  

  W tytule wpłaty należy wpisać „AMPULCO” 

  W przypadku nie uiszczenia wymaganej kwoty w wyznaczonym terminie, nastąpi automatyczne wykreślenie zgłoszonej osoby z listy uczestników konferencji.                                                             

  O udziale w konferencji decyduje kolejność zgłoszeń (ilość miejsc jest ograniczona).

  Serdecznie zapraszamy Wszystkich Członków PTDL !

Copyright © 2004-2021 PTDL