Aktualności » Wrocław

 • Jacek Majda 23/12/2020 12:22

 • Jacek Majda 09/11/2020 11:32

  Osoby, które chcą otrzymać certyfikat uczestnictwa ze szkolenia online z dnia 21.10.2020 r. proszone są o przesłanie uzupełnionego testu do 10.11.2020

 • Jacek Majda 12/10/2020 16:18

  Szanowni Państwo,

  Wrocławski Oddział PTDL, Katedra Analityki Medycznej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu wraz z firmą BOR-POL zapraszają na posiedzenie naukowo-szkoleniowe ONLINE, które odbędzie się w dniu 21.10.2020 o godzinie 16:00.

  Program:

  1. Wykrywanie przypadków z aktywnym i zakaźnym SARS-CoV-2. Miejsce i rola testów antygenowych
   w diagnostyce laboratoryjnej - Marek Domaradzki
  2. Oferta firmy Bor-Pol – Marek Domaradzki
  3. Panel dyskusyjny

  Rejestracja: 

  https://mirborpol.clickmeeting.com/21-10-diagnostyka-molekularna-i-antygenowa-sars-cov-2-/register?_ga=2.146529012.1755724794.1602432038-1212523781.1598948817

  Uczestnicy webinarium otrzymają certyfikat oraz materiały szkoleniowe.

  Ponadto za udział w szkoleniu przyznawane są punkty edukacyjne (2 punkty twarde i 2 miękkie). Punkty twarde zostaną przyznane po uzupełnieniu końcowego testu sprawdzającego wiedzę uczestników.

 • Jacek Majda 09/09/2020 05:22

  Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w XII Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo- Szkoleniowej PTDL Oddziałów: Wrocław, Opole ,,SARS-CoV-2: wyzwanie dla diagnostyki laboratoryjnej w świetle pandemii” w formie elektronicznej.

  Poniżej znajdują się linki, za pomocą których mogą Państwo zalogować się na stronie odpowiedniej sesji.

  Sesja Roche (13:00 – 13:45)

  https://webcasty.clickmeeting.com/sesja-roche-diagnostics


  Wykład ,,COVID-19. Znaczenie przeciwciał.” prof. dr hab.n.med. Anna Boroń (15:05 – 16:05)

  https://webcasty.clickmeeting.com/covid-19-znaczenie-przeciwcial


  Na konferencję online można wejść za pomocą komputera lub urządzenia mobilnego. W wypadku komputera - należy korzystać z najnowszych wersji przeglądarek: Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari Edge Chromium. W wypadku urządzenia mobilnego - należy korzystać albo z przeglądarki Chrome lub Safari lub należy pobrać aplikację mobilną ClickMeeting.

 • Jacek Majda 01/09/2020 12:29

  Informujemy, że termin nadsyłania abstraktów został przedłużony do 6 września 2020 r.

  Streszczenie wraz z aktualną afiliacją autorów należyprzesłać na adres: szklarska2020zgloszenie@gmail.com.

  Autorzy otrzymają wiadomość zwrotną informującą czy praca została zakwalifikowana do druku.

 • Jacek Majda 28/08/2020 10:31

 • Jacek Majda 28/08/2020 00:00

  Uczestnicy Konferencji będą mogli zdobyć punkty edukacyjne. Dokładne informacje na ten temat ukażą się w przyszłym tygodniu.

 • Jacek Majda 21/08/2020 12:02

  Serdecznie zapraszamy do udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo – Szkoleniowej PTDL Oddziałów: Wrocław, Opole w dniach 10 - 11.09.2020r. w  Hotelu „BORNIT” w Szklarskiej Porębie.

  W programie konferencji przewidujemy sesję plakatową, w czasie której możliwe będzie przedstawienie prac w formie plakatów.

  Przygotowanie streszczenia pracy oraz przedstawienie plakatu będzie równoznaczne z realizacją wymogu przedstawienia publikacji lub pracy pisemnej, niezbędnego do zaliczenia przebiegu specjalizacji. W przygotowaniu plakatu mogą brać udział maksymalnie dwie specjalizujące się osoby z ewentualnym udziałem innych osób np. kierowników specjalizacji. Tematyka plakatów powinna obejmować szeroko rozumiane problemy medycznej diagnostyki laboratoryjnej. Preferowane będą prace oryginalne.

  Streszczenie plakatu (maksymalnie 300 słów, czcionka Times New Roman 12 pkt., odstęp 1.5 linii bez edytowania (np. pogrubienia, justowania, kursywy)) powinno zawierać w przypadku pracy doświadczalnej – wstęp, cel pracy, metody, wyniki, wnioski; natomiast w przypadku pracy przeglądowej: wstęp, opis, wnioski.

  Streszczenie wraz z aktualną afiliacją autorów należy przygotować i przesłać do 1 września 2020 r. na adres: szklarska2020zgloszenie@gmail.com. Po wysłaniu streszczeń, autorzy otrzymają wiadomość zwrotną informującą czy praca została zakwalifikowana do druku.

  Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odrzucenia prac niespełniających powyższych kryteriów, w tym merytorycznych.

  Wymiary plakatu: od 70x100 do 90 x 120 cm

 • Jacek Majda 11/08/2020 16:00

  Serdecznie zapraszamy do udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo – Szkoleniowej PTDL Oddziałów: Wrocław, Opole w dniach 10 - 11.09.2020r. w  Hotelu „BORNIT” w Szklarskiej Porębie.

  W programie konferencji przewidujemy sesję plakatową, w czasie której możliwe będzie przedstawienie prac w formie plakatów. Szczegółowe informacje dotyczące planu konferencji, jak również zgłaszania uczestnictwa w sesji plakatowej zostaną podane w kolejnym komunikacie.

 • Jacek Majda 30/07/2020 09:22

  Szanowni Państwo,

  w związku ze spodziewaną drugą falą epidemii koronawirusa oraz wytycznymi lekarzy epidemiologów informujemy, że konferencja II Wrocławskie Spotkanie Medycyny Laboratoryjnej zostaje przeniesiona na 26 marca 2021 r.

  Bardzo przepraszamy za powstałe utrudnienia, jednak wynikają one z troski o nasze wspólne bezpieczeństwo. Mamy nadzieję, że decyzja ta spotka się z Państwa zrozumieniem. Jednocześnie informujemy, że formuła oraz tematyka spotkanie nie ulegnie zmianie.
  Prosimy sprawdzać aktualności na stronie https://www.konferencje.umed.wroc.pl/wroclawskiespotkanieml/
  Z wyrazami szacunku
  Komitet Organizacyjny II WSML

Copyright © 2004-2021 PTDL