Aktualności » Wrocław

 • Jacek Majda 28/04/2022 00:00

   

  XIV Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Oddziału wrocławskiego PTDL

  Szklarska Poręba, 19-20.05.2022 r.

   

  ORGANIZATORZY:

   

  • Katedra Analityki Medycznej, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

   

  • Polskie Towarzystwo Diagnostyki Laboratoryjnej Oddział Wrocław        

   

  • Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej, 4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ
   we Wrocławiu

   

   

  KOMITET NAUKOWY:

                                                                           

  Przewodniczący:                    

  dr hab. Iwona Bil-Lula, prof. uczelni

  Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

  Członkowie:

  prof. dr hab. Marek Paradowski

  Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi

   

  dr Jacek Majda

  4. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ, Wrocław 

   

  KOMITET ORGANIZACYJNY:

                                                                                                  

  Przewodniczący:

  dr Jacek Majda
  4. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ, Wrocław

   

  Członkowie:

   

  dr Mariusz Szablewski
  4. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ, Wrocław

   

  dr Agnieszka Sapa-Wojciechowska
  Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

   

  dr Anna Krzywonos-Zawadzka
  Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

   

  mgr Alina Rak-Pasikowska
  Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

   

  mgr Olga Loska
  4. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ, Wrocław

   

   

  PROGRAM
  XIV Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej

  Oddziału wrocławskiego PTDL
  Szklarska Poręba, 19-20.05.2022 r.

  19.05.2022 r. 

  9.00-10.00

  Rejestracja uczestników

  9.00-10.45

  Zwiedzanie wystawy

  10.45-11.00

  Otwarcie Konferencji

   

  SESJA I

  METABOLIZM KSENOBIOTYKÓW W USTROJU I JEGO WPŁYW

   NA WYNIK BADANIA LABORATORYJNEGO

   

  Przewodniczący sesji: prof. dr hab. Marek Paradowski, prof. dr hab. Dariusz Sitkiewicz

   

  11.00-11.45

  Zamierzony, niezamierzony i toksyczny wpływ leków na wynik badania laboratoryjnego

  prof. dr hab. Marek Paradowski, Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. WAM w Łodzi

   

  11.45-12.30

  Metabolizm leków - czynniki wpływające na aktywność metaboliczną  

  dr hab. Grażyna Sygitowicz, Warszawski Uniwersytet Medyczny

   

  12.30-13.15

  Kliniczne znaczenie metabolizmu leków: implikacje dla terapii monitorowanej  

  prof. dr hab. Dariusz Sitkiewicz, Warszawski Uniwersytet Medyczny

   

  13.15-14:00

  Oznaczanie narkotyków i leków w medycznym laboratorium diagnostycznym. Rekomendacje Komisji ds. diagnostyki toksykologicznej.

  dr Ewa Gomółka, Szpital Uniwersytecki w Krakowie

   

  14.00-14.30

  Nowe rozwiązania technologiczne w terapii monitorowanej lekiem  

  dr Maciej Stopa, Bioanalytic

   

  14.30-15.30

  Przerwa obiadowa

   

  SESJA II

  WYZWANIA W DIAGNOSTYCE MEDYCZNEJ

   

  Przewodniczący sesji: dr hab. Iwona Bil-Lula prof. uczelni, dr Jacek Majda

   

  15.30-16.10

  Diagnostyka chłoniaków oraz dyskrazji plazmocytowych w kontekście cytometrii przepływowej

  dr Donata Szymczak, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

   

  16.10-16.40

  Najnowsze techniki pomiarowe w hematologii cyfrowej

  mgr Mariusz Śliwowski, Mindray Medical

   

  16.40-17.10

  Zastosowanie nowych parametrów morfologii krwi w diagnostyce stanów zapalnych

  mgr Agnieszka Kowalczyk, SYSMEX

   

  17.10-17.40

  Rola markerów obrotu kostnego w diagnostyce i monitorowaniu osteoporozy

  dr inż. Tomasz Janiszewski, EUROIMMUN

   

  17.40-18.20

  Diagnostyka molekularna w sepsie  

  mgr Natalia Słabisz, 4. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ, Wrocław

   

  18.20-18.40

  Jak wykorzystać potencjał nowej bazy aparaturowej POCT po pandemii Covid-19 

  mgr Maciej Matus, Siemens Healthineers

   

  18.40-19.00

  Automatyzacja lub optymalizacja - świadoma transformacja LEAN

  dr Andrzej Janus, Siemens Healthineers

   

  20.00

  Kolacja


  20.05.2022 r.

           

  SESJA III

  DIAGNOSTYKA LABORATORYJNA W ENDOKRYNOLOGII

   

  Przewodniczący sesji: prof. dr hab. Ewa Barg, prof. dr hab. Bogdan Solnica

   

  10.00-10.45

  Choroby nadnerczy spojrzenie lekarza i diagnosty- co ważne?

  prof. dr hab. Ewa Barg, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

   

  10.45-11.30

  Praktyczne zastosowanie śliny w badaniach hormonalnych

  dr Zbigniew Bartoszewicz, Warszawski Uniwersytet Medyczny

   

  11.30-12.15

  Zaburzenia gospodarki wapniowo-fosforanowej w praktyce laboratoryjnej

  prof. dr hab. Bogdan Solnica, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Kraków

   

  12.15-13.00

  Czy zespół metaboliczny może być następstwem choroby nowotworowej?

  lek. Karolina Galant, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

   

  13.00-14.00

  Nowelizacja ustawy o diagnostyce laboratoryjnej - co się zmieni?

  mgr Piotr Brzyśkiewicz, Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych

   

  SESJA IV

  SESJA PLAKATOWA

   

  14.00

  Zakończenie konferencji

   

   

   

   

   

  REJESTRACJA UCZESTNIKÓW DOSTĘPNA NA STRONIE: www.ampulco.eu 

   

 • Jacek Majda 12/04/2022 12:49

  Szanowni Państwo,

  Z przyjemnością zapraszamy Państwa do udziału w webinarze organizowanym przez PTDL oddział Wrocław wraz z firmą Sysmex Polska Sp. z o.o.

   

  Webinar odbędzie się w dniu 27.04.2022 o godzinie 16.00.

   

  PROGRAM

  1. Morfologia krwi obwodowej w diagnostyce sepsy –  dr Ewa Czernik

   

  1. Zastosowanie nowych parametrów morfologii krwi w diagnostyce stanów zapalnych – Agnieszka Kowalczyk

  Link do formularza rejestracyjnego: https://forms.gle/7tjZdCH4UiKizsMo9

  Do wszystkich zarejestrowanych osób zostanie wysłany link do spotkania w dniu 26 kwietnia.

   

  Wszyscy uczestnicy otrzymają certyfikat udziału i 2 punkty edukacyjne „miękkie”, które zostaną wysłane na podany w formularzu adres mailowy.

   

  Serdecznie ZAPRASZAMY

   

   

 • Jacek Majda 31/03/2022 08:25

  W dniach 19-20.05.2022 r. w hotelu ,,Bornit” w Szklarskiej Porębie odbędzie się
  XIV Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa oddziału wrocławskiego.
  W programie konferencji przewidujemy sesję plakatową, w czasie której będzie możliwe przedstawienie prac w formie plakatów. Przygotowanie streszczenia pracy oraz przedstawienie plakatu będzie równoznaczne z realizacją wymogu przedstawienia publikacji lub pracy pisemnej, niezbędnego do zaliczenia przebiegu specjalizacji.

  • W przygotowaniu jednego plakatu mogą wziąć udział maksymalnie dwie specjalizujące się osoby, z ewentualnym udziałem innych osób, np. kierowników specjalizacji.
  • Przynajmniej jeden z autorów pracy musi być zarejestrowanym uczestnikiem Konferencji z dokonaną opłatą rejestracyjną.
  • Tematyka plakatów powinna obejmować szeroko rozumiane problemy medycznej diagnostyki laboratoryjnej. Preferowane będą prace oryginalne.
  • Streszczenie plakatu (maksymalnie 300 słów, czcionka Times New Roman, 12 pkt., odstęp 1,5 linii bez edytowania, np. pogrubienia, justowania, kursywy) powinno zawierać wyróżnione części: w przypadku pracy doświadczalnej – wstęp, cel pracy, metody, wnioski; natomiast w przypadku pracy przeglądowej – wstęp, opis, wnioski.
  • Streszczenie wraz z pełnym imieniem i nazwiskiem oraz aktualną afiliacją autorów należy przygotować i przesłać do 29 kwietnia 2022 na adres e-mail:

  agnieszka.sapa-wojciechowska@umw.edu.pl

  • Po przesłaniu streszczenia w ciągu 3 dni roboczych autorzy otrzymają wiadomość zwrotną, czy praca została zakwalifikowana do druku.
  • Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odrzucenia prac niespełniających powyższych kryteriów, w tym merytorycznych, oraz informują, że wszystkie prace zostaną sprawdzone programem antyplagiatowym.
  • Obowiązujące wymiary plakatu: format A1 (594 x 841 mm)

 • Jacek Majda 23/03/2022 15:09

  Szanowni Państwo,

  Z przyjemnością zapraszamy do udziału w Akademii Roche Diagnostics we współudziale Wrocławskiego oraz Białostockiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej.

   

  Webinar odbędzie się w dniu 31 marca (czwartek) 2022 o godzinie 17.00.

  LINK DO REJESTRACJI: https://dianews.roche.com/AkademiaRD.html

   

   

  PROGRAM

  • prof. dr hab. Violetta Dymicka-Piekarska – Czy istnieje idealny marker zapalenia?
  • dr hab.n.med Jerzy Jaroszewicz- Prokalcytonina vs IL-6 w rutynowej praktyce medycznej.
  • Tomasz Kucharski, Aneta Niciejewska Roche Diagnostics - Nowe możliwości diagnostyczne z zakresu badań immunochemicznych.

   

  Wszyscy uczestnicy otrzymają certyfikaty i 2 punkty edukacyjne „miękkie”.

   

   

  ZAPRASZAMY

   

   

   

   

 • Jacek Majda 09/03/2022 10:45

  Szanowni Państwo !

  W dniach 19 – 20 maja 2022 r. w Hotelu “BORNIT” w Szklarskiej Porębie odbędzię się
  Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa wrocławskiego oddziału PTDL.

  Program konferencji, szczegóły dotyczące rejestracji i kosztów oraz formularz zgłoszeniowy jest dostępny na stronie internetowej: 

  http://www.ampulco.eu/Szklarska-Por%C4%99ba

   

  Serdecznie zapraszamy Wszystkich Członków PTDL !

 • Jacek Majda 11/02/2022 10:10

  Zarząd Wrocławskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej pragnie poinformować, że w związku z sytuacją epidemiologiczną zebrania naukowo-szkoleniowe odbywać się będą w wersji on-line. O poszczególnych spotkaniach informować będziemy na bieżąco na stronie PTDL.

  Jednocześnie przypominamy, że wysokość składki członkowskiej PTDL na rok 2022 wynosi: 100 zł, dla emerytów 20 zł. Prosimy również o uregulowanie zaległych składek.

  Nr konta PTDL Oddział Wrocław: 77 1020 5242 0000 2102 0149 9037

 • Jacek Majda 13/01/2022 10:16

 • Jacek Majda 22/12/2021 06:31

 • Jacek Majda 01/12/2021 10:06

  Link do rejestracji:

  https://argentaspzoospk191.clickmeeting.com/zebranie-naukowo-szkoleniowe-oddzialu-ptdl-we-wroclawiu/register?_ga=2.205267088.1467237296.1638174462-597463783.1632830849

 • Jacek Majda 10/09/2021 10:10

  PLAN
  XIII Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo- Szkoleniowej PTDL Oddziałów wrocławskiego i opolskiego

  połączona  z
  XXIX Konferencją Naukowo-Szkoleniową  Diagnostów Laboratoryjnych Wojska Polskiego
  Szklarska Poręba 16-17.09.2021

   

                            16.09.2021

   

   

  9.00-10.00

  Rejestracja uczestników

  9.00-10.30

  Zwiedzanie wystawy

  10.30-10.45

  Otwarcie Konferencji

  Wykład inauguracyjny

  10.45- 11.30

  Zastosowanie wysokoprzepsutowego sekwencjonowania (NGS)
  do detekcji czynnika biologicznego podczas zdarzeń CBRNE

  dr hab. Łukasz Łaczmański, Laboratorium Genomiki i Bioinformatyki,
  Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej

  im. Ludwika Hirszfelda

  Polskiej Akademii Nauk

  SESJA I  Hiperlipidemie - Stary problem – nowe spojrzenie

  Prowadzący: prof. Bogdan Solnica, prof. Marek Paradowski

  11.30-12.15

  Profil lipidowy wg Wytycznych PTL i PTDL z 2020 r

  prof. dr hab. Bogdan Solnica

  Collegium Medicum UJ Kraków

   

  12.15-13.00

  Czy badanie profilu lipidowego nadąża za potrzebami klinicznymi?

  Dr hab. Grażyna Sygitowicz,

  prof. dr hab. Dariusz Sitkiewicz,  Warszawski Uniwersytet Medyczny

   

   

  13.00- 13.45

   

   

  13.45 – 14.05

   

  Dylemat pacjenta z hipercholesterolemią: podjąć leczenie statynami czy nie w obawie o działania niepożądane?

  Prof. dr hab. Marek Paradowski USK im. WAM- Centralny Szpital Weteranów Łódź

   

   

  Nowoczesne technologie w analizatorach hematologicznych Mindray.

  mgr Mariusz Śliwowski Mindray Medical Poland 

   

   

  14.05 – 15.00

   

  PRZERWA OBIADOWA

   

  SESJA II. Covid 19 – problemy w pracy laboratorium

  Prowadzący: prof. dr hab. Dariusz Sitkiewicz, dr n. med. Rafał Wlazeł

   

   

  15.00- 15.45

  Witamina D – gwiazda ery Covid-19

  15.45- 16.30

  prof. dr hab. Dariusz Sitkiewicz, Warszawski Uniwersytet Medyczny

   

  Zaburzenia krzepnięcia w zakażeniach SARS-CoV-2                                   

  dr n. med. Teresa Iwaniec Szpital Uniwersytecki w Krakowie Zakład Diagnostyki Hematologicznej i Genetyki

   

  16.30- 16.50

   

   

  16.50- 17.35

  Nowości z zakresu badań hemostazy firmy Siemens Healthineers - Nowa seria urządzeń do badań układu hemostazy – CN series

  mgr Adrian Poloczek,  Siemens Healthineers

   

  Kontrola jakości badań wykonywanych w miejscu opieki nad pacjentem (POCT)

  dr n. med. Rafał Wlazeł, Uniwersytet Medyczny w Łodzi

  17.35-.18.00

   

   

   

  Systemy usprawniające pracę w laboratorium w czasie pandemii

  Przemysław Porębski, Sarstedt sp. z o.o.

   

   

   

  19.00

   

   

   

   

   

   

  KOLACJA

   

   

   

   

   

   

   

  17.09.2021

  7.30- 8.30

  ŚNIADANIE

  SESJA III  Nowe aspekty standaryzacji w badaniach laboratoryjnych

  Prowadzący: dr hab. Iwona Bil-Lula, prof. Maria Mantur

   

   

   

   

  8:30- 9.30

   

  Standaryzacja badania elementów upostaciowanych moczu w rutynowej praktyce medycznego laboratorium diagnostycznego

  dr hab. Iwona Bil-Lula, UMED Wrocław

   

  9.30- 10.30

  Ocena i różnicowanie komórek w płynach z jam ciała- standaryzacja badania.

  prof. dr hab. Maria Mantur, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

   

  10.30-10.50

  Atellica 1500 - rozwiązanie wspierające standaryzacje badania

  ogólnego moczu w świetle najnowszych rekomendacji

  mgr Anna Chmielarska, Siemens Healthineers

   

  10.50 – 11.35

  Ocena funkcji nerek w aspekcie stosowania leków przeciwzakrzepowych  oraz podawania środków kontrastowych.

  mgr Ewa Janiszewska, Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej, 4 Wojskowy Szpital Kliniczny we Wrocławiu

  mgr Estera Matter, Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej, Wojewódzki Szpital Zespolony w Kaliszu

   

   

  11.35- 12.20

  Interferencje w metodach immunochemicznych ze szczególnym uwzględnieniem badań endokrynologicznych

  mgr Katarzyna Żybura-Wszoła

  mgr Olga Loska

  Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej, 4 Wojskowy Szpital Kliniczny we Wrocławiu

   

  12.20 – 12.50

  Nowy test Vidas TB – IGRA

  bioMérieux Polska Sp. z o.o.

  12.50 – 13:15

   

  Wykład firmy MPW

   

  13.15 – 14.30

  SESJA PLAKATOWA

  14.15 – 14.30

  ZAKOŃCZENIE KONFERENCJI

   

   

Copyright © 2004-2022 PTDL