Aktualności » Wrocław

 • Jacek Majda 10/09/2021 10:10

  PLAN
  XIII Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo- Szkoleniowej PTDL Oddziałów wrocławskiego i opolskiego

  połączona  z
  XXIX Konferencją Naukowo-Szkoleniową  Diagnostów Laboratoryjnych Wojska Polskiego
  Szklarska Poręba 16-17.09.2021

   

                            16.09.2021

   

   

  9.00-10.00

  Rejestracja uczestników

  9.00-10.30

  Zwiedzanie wystawy

  10.30-10.45

  Otwarcie Konferencji

  Wykład inauguracyjny

  10.45- 11.30

  Zastosowanie wysokoprzepsutowego sekwencjonowania (NGS)
  do detekcji czynnika biologicznego podczas zdarzeń CBRNE

  dr hab. Łukasz Łaczmański, Laboratorium Genomiki i Bioinformatyki,
  Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej

  im. Ludwika Hirszfelda

  Polskiej Akademii Nauk

  SESJA I  Hiperlipidemie - Stary problem – nowe spojrzenie

  Prowadzący: prof. Bogdan Solnica, prof. Marek Paradowski

  11.30-12.15

  Profil lipidowy wg Wytycznych PTL i PTDL z 2020 r

  prof. dr hab. Bogdan Solnica

  Collegium Medicum UJ Kraków

   

  12.15-13.00

  Czy badanie profilu lipidowego nadąża za potrzebami klinicznymi?

  Dr hab. Grażyna Sygitowicz,

  prof. dr hab. Dariusz Sitkiewicz,  Warszawski Uniwersytet Medyczny

   

   

  13.00- 13.45

   

   

  13.45 – 14.05

   

  Dylemat pacjenta z hipercholesterolemią: podjąć leczenie statynami czy nie w obawie o działania niepożądane?

  Prof. dr hab. Marek Paradowski USK im. WAM- Centralny Szpital Weteranów Łódź

   

   

  Nowoczesne technologie w analizatorach hematologicznych Mindray.

  mgr Mariusz Śliwowski Mindray Medical Poland 

   

   

  14.05 – 15.00

   

  PRZERWA OBIADOWA

   

  SESJA II. Covid 19 – problemy w pracy laboratorium

  Prowadzący: prof. dr hab. Dariusz Sitkiewicz, dr n. med. Rafał Wlazeł

   

   

  15.00- 15.45

  Witamina D – gwiazda ery Covid-19

  15.45- 16.30

  prof. dr hab. Dariusz Sitkiewicz, Warszawski Uniwersytet Medyczny

   

  Zaburzenia krzepnięcia w zakażeniach SARS-CoV-2                                   

  dr n. med. Teresa Iwaniec Szpital Uniwersytecki w Krakowie Zakład Diagnostyki Hematologicznej i Genetyki

   

  16.30- 16.50

   

   

  16.50- 17.35

  Nowości z zakresu badań hemostazy firmy Siemens Healthineers - Nowa seria urządzeń do badań układu hemostazy – CN series

  mgr Adrian Poloczek,  Siemens Healthineers

   

  Kontrola jakości badań wykonywanych w miejscu opieki nad pacjentem (POCT)

  dr n. med. Rafał Wlazeł, Uniwersytet Medyczny w Łodzi

  17.35-.18.00

   

   

   

  Systemy usprawniające pracę w laboratorium w czasie pandemii

  Przemysław Porębski, Sarstedt sp. z o.o.

   

   

   

  19.00

   

   

   

   

   

   

  KOLACJA

   

   

   

   

   

   

   

  17.09.2021

  7.30- 8.30

  ŚNIADANIE

  SESJA III  Nowe aspekty standaryzacji w badaniach laboratoryjnych

  Prowadzący: dr hab. Iwona Bil-Lula, prof. Maria Mantur

   

   

   

   

  8:30- 9.30

   

  Standaryzacja badania elementów upostaciowanych moczu w rutynowej praktyce medycznego laboratorium diagnostycznego

  dr hab. Iwona Bil-Lula, UMED Wrocław

   

  9.30- 10.30

  Ocena i różnicowanie komórek w płynach z jam ciała- standaryzacja badania.

  prof. dr hab. Maria Mantur, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

   

  10.30-10.50

  Atellica 1500 - rozwiązanie wspierające standaryzacje badania

  ogólnego moczu w świetle najnowszych rekomendacji

  mgr Anna Chmielarska, Siemens Healthineers

   

  10.50 – 11.35

  Ocena funkcji nerek w aspekcie stosowania leków przeciwzakrzepowych  oraz podawania środków kontrastowych.

  mgr Ewa Janiszewska, Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej, 4 Wojskowy Szpital Kliniczny we Wrocławiu

  mgr Estera Matter, Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej, Wojewódzki Szpital Zespolony w Kaliszu

   

   

  11.35- 12.20

  Interferencje w metodach immunochemicznych ze szczególnym uwzględnieniem badań endokrynologicznych

  mgr Katarzyna Żybura-Wszoła

  mgr Olga Loska

  Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej, 4 Wojskowy Szpital Kliniczny we Wrocławiu

   

  12.20 – 12.50

  Nowy test Vidas TB – IGRA

  bioMérieux Polska Sp. z o.o.

  12.50 – 13:15

   

  Wykład firmy MPW

   

  13.15 – 14.30

  SESJA PLAKATOWA

  14.15 – 14.30

  ZAKOŃCZENIE KONFERENCJI

   

   

 • Jacek Majda 11/08/2021 08:00

  W dniach 16–17 września 2021 r. w hotelu ,,Bornit” w Szklarskiej Porębie odbędzie się XIII Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa oddziałów wrocławskiego i opolskiego  PTDL połączona z XXIX Konferencją Naukowo-Szkoleniową Diagnostów Laboratoryjnych Wojska Polskiego. W programie konferencji przewidujemy sesję plakatową, w czasie której będzie możliwe przedstawienie prac w formie plakatów. Przygotowanie streszczenia pracy oraz przedstawienie plakatu będzie równoznaczne z realizacją wymogu przedstawienia publikacji lub pracy pisemnej, niezbędnego do zaliczenia przebiegu specjalizacji.

  • W przygotowaniu jednego plakatu mogą wziąć udział maksymalnie dwie specjalizujące się osoby, z ewentualnym udziałem innych osób, np. kierowników specjalizacji.
  • Tematyka plakatów powinna obejmować szeroko rozumiane problemy medycznej diagnostyki laboratoryjnej. Preferowane będą prace oryginalne.
  • Streszczenie plakatu (maksymalnie 300 słów, czcionka Times New Roman, 12 pkt., odstęp 1,5 linii bez edytowania, np. pogrubienia, justowania, kursywy) powinno zawierać wyróżnione części: w przypadku pracy doświadczalnej – wstęp, cel pracy, metody, wnioski; natomiast w przypadku pracy przeglądowej – wstęp, opis, wnioski.
  • Streszczenie wraz z pełnym imieniem i nazwiskiem oraz aktualną afiliacją autorów należy przygotować i przesłać do 4 września na adres:
   agnieszka.sapa-wojciechowska@umed.wroc.pl.
  • Po przesłaniu streszczenia w ciągu 2 dni roboczych autorzy otrzymają wiadomość zwrotną, czy praca została zakwalifikowana do druku.
  • Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odrzucenia prac niespełniających powyższych kryteriów, w tym merytorycznych, oraz informują, że wszystkie prace zostaną sprawdzone programem antyplagiatowym.
  • Obowiązujące wymiary plakatu: format A1 (594 x 841 mm)

 • Jacek Majda 29/07/2021 08:40

  ___________________________________________________________________________________

  Szanowni Państwo !

  W dniach 16.09. - 17.09.2021r. w Hotelu “BORNIT” w Szklarskiej Porębie odbędzie XII Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Oddziałów Wrocławskiego i Opolskiego  PTDL połączona z XXIX Konferencją Naukowo-Szkoleniową Diagnostów Laboratoryjnych Wojska Polskiego.

  Program konferencji, szczegóły dotyczące rejestracji i kosztów oraz formularz zgłoszeniowy są dostępne na stronie internetowej: 

  http://www.ampulco.eu/Konferencje/Konferencja-Naukowo-Szkoleniowa-Szklarska-Poręba-2021                                                                             

  Serdecznie zapraszamy Wszystkich Członków PTDL !

  ___________________________________________________________________________________

 • Jacek Majda 10/05/2021 05:20

      Program Konferencji oraz rejestracja dostępne są na stronie:

      https://genomtec.com/testylamp/konferencja/

 • Jacek Majda 05/05/2021 09:06

  Link do rejestracji

  https://posiedzenie-naukowo-szkoleniowe-ptdl-radiometer.pl/

 • Jacek Majda 01/04/2021 09:00

 • Jacek Majda 26/02/2021 12:25

 • Jacek Majda 25/01/2021 10:31

  Szanowni Państwo,

  w związku z sytuacją epidemiologiczną zebrania naukowo-szkoleniowe odbywać się będą w wersji on-line. O poszczególnych spotkaniach informować będziemy na stronie PTDL.

  Jednocześnie przypominamy, że wysokość składki członkowskiej na rok 2021 wynosi 100 zł, dla emerytów 20 zł.

  Nr konta PTDL O/Wrocław: 77 1020 5242 0000 2102 0149 9037.

 • Jacek Majda 18/01/2021 11:27

   

  Uroczystości pogrzebowe odbędą się w dniu 23 stycznia o godzinie 9:00 we Wrocławiu na Cmentarzu Grabiszyńskim.

 • Jacek Majda 24/12/2020 09:49

Copyright © 2004-2021 PTDL