Aktualności » Wrocław » VI Konferencja naukowo-szkoleniowa Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kierowników Medycznych Laboratoriów Diagnostycznych „Promowanie roli medycznych laboratoriów diagnostycznych oraz roli kierowników MLD w systemie ochrony zdrowia”

Olga Loska-Rytwińska 28/09/2023 19:12

Koleżanki i Koledzy,

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kierowników Medycznych Laboratoriów Diagnostycznychstanowi stałe forum dyskursu na tematy istotne dla środowiska diagnostów laboratoryjnych.W tym też celu w 2016 roku zostało ono powołane. Udało się nam zorganizować pięćogólnopolskich konferencji (we Wrocławiu, Poznaniu, Licheniu, Białobrzegach, Paprotni), któreobok wykładów z zakresu podstaw prawnych, przepisów dotyczących RODO w MLD, usytuowaniadiagnostyki laboratoryjnej w krajowym systemie ochrony zdrowia, odpowiedzialności zawodowejdiagnosty laboratoryjnego – były miejscem żywej dyskusji kierowników MLD na tematy związanez ich codzienną pracą.Jesteśmy w przeddzień kolejnego spotkania diagnostów laboratoryjnych zrzeszonychw Ogólnopolskim Stowarzyszeniu Kierowników Medycznych Laboratoriów Diagnostycznych.Zaplanowaliśmy je na późną jesień tego roku, w miejscu, które wydawało się nam optymalne dlakoleżanek i kolegów ze wszystkich regionów.Dlatego miło nam będzie gościć tych wszystkich, którzy nie bacząc na natłok zajęć znajdączas, często kosztem zabrania go rodzinie, na nawiązanie wzajemnych kontaktów.

 


FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY na stronie AMPULCO http://www.ampulco.eu
SERDECZNIE ZAPRASZAMY

PROGRAM
VI Konferencji naukowo-szkoleniowej OgólnopolskiegoStowarzyszenia Kierowników Medycznych Laboratoriów
Diagnostycznych
„Promowanie roli medycznych laboratoriów diagnostycznych oraz roli
kierowników MLD w systemie ochrony zdrowia”
16-17 listopada 2023 r.

sale konferencyjne Hotelu “REMES” w miejscowości Opalenica k. Poznania

16.11.2023 CZWARTEK

 

09:00 – 10:00 Przyjazd i rejestracja uczestników

10:15 Otwarcie wystawy Producentów i Dystrybutorów Diagnostyki Laboratoryjnej

10:45– 11:15 Otwarcie konferencji. Przywitanie gości.
Wykład inauguracyjny – Czy opieka diagnosty laboratoryjnego w jednostkach ochrony zdrowia to proces realny?
Renata Zygmuntowicz – Aniśko, Prezeska OSKMLD

11:15 – 11:45 Opieka farmaceutyczna jako jedna z aktywności farmaceuty klinicznego w oddziale  szpitalnym.
Monika Krzysztoń, Uniwersytecki Szpital Kliniczny we Wrocławiu

11:45 – 12:25 Rok w roli Prezeski KRDL.
Monika Pintal – Ślimak, Prezeska KRDL

12:25 – 13:05 Diagnostyka prenatalna w ujęciu religijnym i NFZ.
prof. Lech Chrostek, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

13:05 – 13:30 Promocja systematycznej edukacji diagnostów laboratoryjnych.
Dawid Radziszewski, Diagnostyka S.A.

13:30 – 13.50 Zwiedzanie wystawy Producentów i Dystrybutorów Diagnostyki Laboratoryjnej

13:50 – 14:30 Czy mamy realny niedobór miejsc pracy czy pracowników w MLD? - próba weryfikacji
problemu po I Targach Pracy we Wrocławiu.
prof. Iwona Bil-Lula, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
przedstawiciel Studenckiego Towarzystwa Diagnostów Laboratoryjnych

14:30 – 15:10 Przerwa na lunch

15:10– 15:50 System POCT w praktyce wieloprofilowego szpitala.
Krystyna Jasińska, Uniwersytecki Szpital Kliniczny we Wrocławiu

15:50 – 16:20 Glukometry w POCT.
dr Katarzyna Ziółkowska, Ginekologiczno-Położniczy Szpital Kliniczny w Poznaniu


16:20 – 17:00 Jakie wyzwania dla środowiska stanowi Ustawa o medycynie laboratoryjnej?
mec. Wojciech Powroźnik


17:00 – 19:20 panel dyskusyjny Diagnosta Laboratoryjny w systemie ochrony zdrowia

20:00 kolacja

 

17.11.2023 PIĄTEK

08:00 – 09:30 śniadanie
10:10 – 10:50 Wykorzystanie umiejętności psychospołecznych oraz inteligencji emocjonalnej
w zarządzaniu zespołem.
dr Brygida Beck

10:50 – 11:20 Co nowego w medycynie laboratoryjnej na świecie?
dr Ewa Leporowska, Wielkopolskie Centrum Onkologii


11.20 – 12:00 Dyskusja podsumowująca konferencję.
moderator: Renata Zygmuntowicz – Aniśko


W trakcie konferencji przewidujemy Zebranie Sprawozdawcze Członków OSKMLD

 

Copyright © 2004-2023 PTDL