Aktualności » Wrocław » Konferencja ”Rzeczywistość a innowacje w medycynie laboratoryjnej" - Szklarska Poręba 2023

Olga Loska-Rytwińska 22/03/2023 18:54

Szanowni Państwo, 

W imieniu wrocławskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Diagnostów Laboratoryjnych oraz Katedry Analityki Medycznej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu mamy ogromną przyjemność zaprosić Państwa do wzięcia udziału w KonferencjiRzeczywistość a innowacje w medycynie laboratoryjnej".

Konferencja odbędzie się  w dniach  25 - 26 maja 2023r. w Szklarskiej Porębie na terenie Hotelu „BORNIT”.

Szczegóły dotyczące rejestracji i kosztów oraz formularz zgłoszeniowy jest dostępny na stronie internetowej:  http://www.ampulco.eu/

Jednocześnie informujemy, że szczegóły dotyczące sesji plakatowej zostaną opublikowane w następnym komunikacie. 

Serdecznie zapraszamy Wszystkich Członków PTDL !

PLAN KONFERENCJI: 

I dzień, 25 maja 2023 r.

SESJA I
WYKŁADY INAUGURACYJNE ZAPROSZONYCH GOŚCI

10.00–11.30

 • 10.00–10.30 „Komponenty macierzy pozakomórkowej jako potencjalne biomarkery diagnostyczne chorób reumatycznych”

Prezes Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej

dr hab. n. med. Katarzyna Winsz-Szczotka, prof. SUM

 

 • 10.30–11.00 „Organokiny – rola w metabolizmie”

Konsultant Krajowa w dziedzinie diagnostyki laboratoryjnej

Prof. dr hab. n. med. Barbara Dołęgowska

 

 • 11.00–11.30 Rozdanie nagród i odznaczeń KIDL

Prezes Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych

mgr Monika Pintal-Ślimak

 

SESJA II
DIAGNOSTYKA CHORÓB AUTOIMMUNOLOGICZNYCH

11.30–12.30

Prowadzący sesję:        prof. dr hab. n. med. Marek Paradowski, dr n. med. Mariusz Szablewski

 • 11.30–12.00 „Zarys nowych rekomendacji dotyczących oceny ANA”

dr Katarzyna Fischer, Klinika Reumatologii, Chorób Wewnętrznych i Geriatrii PUM w Szczecinie

 • 12.00–12.30 „Bezinwazyjna diagnostyka w nefrologii – nowe rekomendacje KDIGO”

dr inż. Tomasz Janiszewski, Euroimmun

 

SESJA III

ROLA LABORATORYJNYCH BADAŃ DIAGNOSTYCZNYCH WE WSTĘPNYM ROZPOZNANIU WYBRANYCH CHORÓB CYWILIZACYJNYCH

12.30–14.00

Prowadzący sesję:        prof. dr hab. n. med. Marek Paradowski, dr n. med. Mariusz Szablewski

 • 12.30–13.00 „Laboratoryjne badania diagnostyczne w ramach opieki koordynowanej w POZ”

Dr n. med. Mariusz Szablewski, 4. Wojskowy Szpital Kliniczny, Wrocław

 

 • 13.00–13.30 „BNP/NT-proBNP w budżecie powierzonym w ramach opieki koordynowanej POZ?”

prof. dr hab. n. med. Marek Paradowski, Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. WAM-Centralny Szpital Weteranów UM w Łodzi

 

 • 13.30–14.00 „Rola oznaczeń biomarkerów w chorobie Alzheimera”

Tomasz Kucharski, Roche Diagnostics Polska

 

PRZERWA OBIADOWA 14.00–15.00

 

SESJA IV

QUO VADIS MEDYCYNO LABORATORYJNA?

15.00–18.50

Prowadzący sesję:        prof. dr hab. Dariusz Sitkiewicz, dr n. med. Rafał Wlazeł

 • 15.00–15.20 „Nowe technologie w biochemii: analizator BS-600M – kompaktowy system o dużych możliwościach”

mgr Mariusz Śliwowski, Mindray Medical Poland Sp. z o.o.

 

 • 15.20–15.50 „Jak wykorzystujemy nasz genom”

Prof. dr hab. Dariusz Sitkiewicz, Warszawski Uniwersytet Medyczny

 

 • 15.50–16.20 „Cząsteczki ncRNA jako istotne biomarkery wielu chorób”

dr hab. Grażyna Sygitowicz, Warszawski Uniwersytet Medyczny

 

 • 16.20–16.40 „Faza przedanalityczna oznaczeń rzadkich”

Przemysław Hahn, Account Manager Life Science, Sarstedt

 

Przerwa 16.40–17.00

 

 • 17.00–17.20 „Wyzwania medyczne w codziennej pracy laboratoryjnej”

mgr Agnieszka Suchan, mgr Agata Richter, Perlan Technologies Polska Sp. z o.o.

 

 • 17.20–17.50 „Niezależna kontrola jakości w MLD – świadomość, wyzwanie i bezpieczeństwo”

dr n. med. Rafał Wlazeł, UM Łódź

 

 • 17.50–18.20 „Badania POCT – rozwiązania organizacyjno-prawne”

mgr Arkadiusz Wnuk, Szpital Uniwersytecki w Krakowie

 

 • 18.20–18.50 „Niedobór i nadmiar żelaza – współczesne parametry diagnostyczne”

dr n. med. Iwona Urbanowicz, Katedra Analityki Medycznej, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu

 

 • 18.50- 19.10 „Wybrane problemy techniczne i rozwiązania dotyczące Real-Time PCR”

Agnieszka Łuczak, IMOGENA Sp. z o.o.

 

 

20.00 kolacja

 

 

II dzień, 26 maja 2023 r.

SESJA V

Zawód diagnosty laboratoryjnego – czy nadążamy za zmianami w ochronie zdrowia?

9.00–10.00

Prowadzący sesję:        dr hab. Iwona Bil-Lula, profesor uczelni, dr n. med. Jacek Majda

 • 9.00–9.30 „Medycyna laboratoryjna w Polsce – zmiany, wyzwania, perspektywy”

mgr Piotr Brzyśkiewicz, Członek Prezydium KRDL VI kadencji

 

 • 9.30–10.00 „Problemy organizacyjne medycznych laboratoriów diagnostycznych w województwie dolnośląskim”

dr n. med Jacek Majda, konsultant wojewódzki w dziedzinie diagnostyki laboratoryjnej

 

SESJA VI

ZAGADNIENIA DIAGNOSTYCZNE – ZAWSZE AKTUALNE

10.00–12.20

Prowadzący sesję:        dr hab. Iwona Bil-Lula, profesor uczelni, dr n. med. Jacek Majda

 • 10.00–10.20 „Nowe technologie oznaczania płytek krwi metodą optyczną w analizatorze YUMIZEN H2500”

Danuta Haertle, Horiba Medical

 

 • 10.20–10.50 „Diagnostyka laboratoryjna wybranych chorób neurodegeneracyjnych”

dr hab. n. farm. Iwona Bil-Lula, prof. uczelni, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu

 

 • 10.50–11.20 „Rola diagnostyki laboratoryjnej w technikach wspomaganego rozrodu”

dr hab. Ewa Maria Kratz, prof. uczelni, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu

 

 • 11.20–11.50 „Badania profilaktyczne w raku piersi – czy wykonywać rutynowo badanie mutacji w genach BRCA?”

lek. Katarzyna Konat-Bąska, Centrum Chorób Piersi – Breast Unit, Dolnośląskie Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii, Wrocław

 

 • 11.50–12.20 „Inwazyjne zakażenia Streptococcus pyogenes w erze infekcji wirusowych –przypadki kliniczne”

mgr Natalia Słabisz, dr n. med. Patrycja Leśnik, 4. Wojskowy Szpital Kliniczny, Wrocław

 

SESJA PLAKATOWA

12.30–13.30

Prowadzący sesję:        dr hab. Iwona Bil-Lula, profesor uczelni, dr n. med. Olga Loska-Rytwińska

Copyright © 2004-2023 PTDL