Aktualności » Wrocław » IX Ogólnopolska Konferencja Naukowo – Szkoleniowa PTDL Oddziałów: Wrocław, Opole, Szczecin

Jacek Majda 19/04/2017 14:46

IX Ogólnopolska  Konferencji Naukowo – Szkoleniowej PTDL Oddziałów: Wrocław, Opole, Szczecin

WSPÓŁPRACA DIAGNOSTY LABORATORYJNEGO Z LEKARZEM GWARANTEM WŁAŚCIWEGO WYKORZYSTANIA WYNIKU BADANIA LABORATORYJNEGO” połączona z

XXV Konferencją Naukowo – Szkoleniowa Diagnostów Laboratoryjnych Wojska Polskiego.

 

Szanowni Państwo !

W dniach 1.06. - 2.06.2017 r. w Hotelu “BORNIT” w Szklarskiej Porębie odbędzie się
IX Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Oddziałów Wrocławskiego, Opolskiego
i Szczecińskiego  PTDL połączona z XXV Konferencją Naukowo – Szkoleniową Diagnostów Laboratoryjnych Wojska Polskiego.

Konferencja składa się z trzech sesji naukowych - program podany zostanie w następnym komunikacie.

Szczegóły konferencji, rejestracji i kosztów oraz formularz zgłoszeniowy jest dostępny na stronie internetowej  http://www.ampulco.eu/Konferencja-Szklarska-Por%C4%99ba

Koszt uczestnictwa członków PTDL O/Wrocław, Opole, Szczecin (z uregulowanymi składkami członkowskimi) i Diagnostów Laboratoryjnych Wojska Polskiego wynosi 150 zł brutto
(kwota obejmuje 1 nocleg i 4 posiłki).

 Zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia Delegatów PTDL z dnia 15.09.2013 roku dotyczącą zmiany wysokości składki, informujemy, iż wysokość składki członkowskiej wynoszą: 

 normalna  - 100 zł, dla emerytów (20% obowiązującej składki) - 20 zł.

 Nr Konta PTDL O/Wrocław:  77 1020 5242 0000 2102 0149 9037

 

Zgłoszenia przyjmuje Biuro Organizacyjne Konferencji do dnia 12.05.2017 r.

Opłatę rejestracyjną proszę wpłacić w ciągu 3 dni od zgłoszenia na rachunek bankowy:

INTERFERIE Sport Hotel Bornit,

58-580 Szklarska Poręba, ul. Mickiewicza 21,                   

Nr konta bankowego:  45 1240 3464 1111 0010 6705 3196  

W tytule wpłaty należy wpisać „AMPULCO” 

W przypadku nie uiszczenia wymaganej kwoty w wyznaczonym terminie, nastąpi automatyczne wykreślenie zgłoszonej osoby z listy uczestników konferencji.                                                             

O udziale w konferencji decyduje kolejność zgłoszeń (ilość miejsc jest ograniczona).

Serdecznie zapraszamy Wszystkich Członków PTDL !

Copyright © 2004-2022 PTDL