Aktualności » Wrocław » Petycja - sprzeciw do projektu rozporządzenia w sprawie specjalizacji i uzyskiwania tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia

Jacek Majda 15/03/2017 15:02

Prosimy o zapoznanie się z treścią poniższego ogłoszenia:

"Szanowni Państwo, Drodzy Diagności
W związku z przekazaniem do konsultacji publicznych projektu rozporządzenia w sprawie specjalizacji i uzyskiwania tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia zwracam się do Państwa z serdeczną prośbą o zapoznanie się z treścią petycji, podpisanie jej i przesłanie do Ministerstwa Zdrowia.

Petycję można przesłać listownie na adres ministerstwa: ul. Miodowa 15, 00-001 Warszawa lub  jako skan na adres kancelaria@mz.gov.pl. Prosimy również o wysłanie kopii pisma do KIDL (listownie lub skan pisma na adres mailowy biuro@kidl.org.pl ).

dr Elżbieta Puacz

Prezes KRDL"

PETYCJA DO POBRANIA    http://kidl.org.pl/uploads/KIDL%20-%20PETYCJA_1.pdf

Copyright © 2004-2022 PTDL