Zarząd » Wrocław

Wroclaw_herb

Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej

ul. R. Weigla 5

50-981 Wrocław


Przewodniczący
dr n. med. Olga Loska
Wiceprzewodniczący
Sekretarz
dr n. med. Sławomir Piątas
Skarbnik
mgr Katarzyna Żybura-Wszoła
Członkowie Zarządu
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
mgr Iwona Grotowska
Członkowie Komisji Rewizyjnej
Przewodniczący Sądu Koleżeńskiego
mgr Katarzyna Zatwarnicka
Sąd Koleżeński
Copyright © 2004-2022 PTDL