Zarząd » Wrocław

Wroclaw_herb

Zakład Analityki Lekarskiej

ul. R. Weigla 5

50-981 Wrocław


Przewodniczący
dr n. med. Jacek Majda
Wiceprzewodniczący
Sekretarz
mgr Beata Jeziorska
Skarbnik
mgr Ewa Zagocka
Członkowie Zarządu
Zastępcy Członków Zarządu
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
dr n. med. Sławomir Piątas
Członkowie Komisji Rewizyjnej
Przewodniczący Sądu Koleżeńskiego
dr n. med. Lilla Pawlik-Sobecka
Sąd Koleżeński
Copyright © 2004-2017 PTDL