Aktualności » Warszawa

 • Sławomir Białek 02/10/2019 00:00

  III Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Warszawskiego Oddziału PTDL

  WARSZAWSKA JESIEŃ DIAGNOSTYCZNA

  Interdyscyplinarne aspekty diagnostyki laboratoryjnej

   

  24-25.10.2019 r.

  Centrum Szkoleniowo-Konferencyjne FALENTY

  Aleja Hrabska 4, 05-090 Raszyn-Falenty

   

  Program Konferencji 

   

  Czwartek – 24.10.2019 r.

   

  08:00 – 09:00

  Rejestracja uczestników

   

  09:00 – 09:15

  Uroczyste otwarcie Konferencji

   

  09:15 – 09:30

  55-lecie PTDL – skąd się wywodzimy i dokąd zmierzamy?

  Dr hab. Anna Mertas
  Prezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej


  09:30 – 10:15

  Wykład inauguracyjny

  Nowe aspekty diagnostyki boreliozy 
  Prof. dr hab. Sławomir Pancewicz
  Klinika Chorób Zakaźnych i Neuroinfekcji, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku 

   

   

  Sesja plenarna
  Sfałszowane produkty medyczne a wyniki laboratoryjnych badań diagnostycznych

  Prowadzący: prof. dr hab. Zbigniew Fijałek, prof. dr hab. Dariusz Sitkiewicz

  10:15 – 11:00

  Sfałszowane leki vs nowe substancje psychoaktywne – śmiertelne zagrożenie drugiej dekady XXI wieku.

  Prof. dr hab. Zbigniew Fijałek, Zakład Farmacji Kryminalistycznej, Warszawski Uniwersytet Medyczny; Stowarzyszenie „STOP Nielegalnym Farmaceutykom”


  11:00 – 11:20

  Badania analityczne sfałszowanych produktów leczniczych
  i suplementów diety.

  Mgr Agnieszka Kalicka, Zakład Bioanalizy i Analizy Leków, Zespół ds. Sfałszowanych Leków, Warszawski Uniwersytet Medyczny


  11:20 – 11:40

  Farmakologiczne i pseudofarmakologiczne kształtowanie sylwetki
  a wyniki laboratoryjnych badań diagnostycznych.

  Dr Katarzyna Leś, NZOZ Anna-Lab


  11:40 – 12:10

  Polekowe i poalkoholowe uszkodzenie wątroby – aspekty toksykologiczne i diagnostyczne.

  Prof. dr hab. Marek Paradowski, Uniwersytet Medyczny w Łodzi 

   

  12:10 – 12:30 Przerwa kawowa

   

  Sesje równoległe:

   

  Sala A

  Sesja satelitarna firmy Sysmex: Wytyczne PTDL dotyczące badania osadu moczu

  Prowadzący: dr hab. Iwona Bil-Lula, dr hab. Anna Mertas

  12:30 – 13:00

  Zalecenia grupy roboczej PTDL ds. standaryzacji badania osadu moczu – część I.

  Dr hab. Iwona Bil-Lula, Katedra Analityki Medycznej, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu


  13:00 – 13:30

  Zalecenia grupy roboczej PTDL ds. standaryzacji badania osadu moczu – część II.

  Dr n. med. Agnieszka Ćwiklińska, Katedra Analityki Klinicznej, Gdański Uniwersytet Medyczny


  13:30 – 14:00

  Analiza moczu i płynów z jam ciała z zastosowaniem fluorescencyjnej cytometrii przepływowej wraz z omówieniem przypadku klinicznego.

  Dr Magdalena Szmulik, Sysmex Sp. z o.o. 

     

  Sala B

  Sesja: Serologia grup krwi – wczoraj i dziś

  Prowadzący: dr hab. Jadwiga Fabijańska-Mitek, dr hab. Grażyna Sygitowicz

  12:30 – 13:00

  Wspomnienie o życiu i dokonaniach prof. dr hab. Haliny Seyfriedowej.

  Dr hab. Jadwiga Fabijańska-Mitek, Zakład Immunohematologii, CMKP


  13:00 – 13:30

  Nowe układy grupowe.

  Dr hab. Jadwiga Fabijańska-Mitek, Zakład Immunohematologii, CMKP


  13:30 – 14:00

  Pęcherzyki zewnątrzkomórkowe – przyszłość badań diagnostycznych?

  Dr n. med. Anna Stachurska, Zakład Immunohematologii, CMKP 

   

  14:00 – 15:00 Obiad

   

  Sesje równoległe

   

  Sala A

  Sesja satelitarna firmy Siemens Healthcare: Diagnostyka stanu zapalnego

  Prowadzący: prof. dr hab. Grażyna Nowicka, dr n. farm. Sławomir Białek

  15:00 – 15:30

  Przydatność oznaczania stężenia IL-6 i PCT w diagnozowaniu procesów zapalnych.

  Prof. dr hab. Joanna Matowicka-Karna, Zakład Laboratoryjnej Diagnostyki Klinicznej, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku


  15:30 – 16:00

  Wolne łańcuchy kappa, lambda – przeciwciała monoklonalne
  czy poliklonalne?

  Dr n med. Anna Ząbek-Adamska, Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej, Szpital Uniwersytecki w Krakowie


  16:00 – 16:30

  Atellica Solution – przełomowe rozwiązanie dla medycznego laboratorium diagnostycznego.

  Izabela Rorbach, Siemens Healtcare 

   

  Sala B

  Sesja: Autoimmunizacyjne choroby wątroby

  Prowadzący: prof. dr hab. Andrzej Habior, dr n. med. Alicja Bauer

  15:00 – 15:30

  Autoimmunizacyjne choroby okiem klinicysty.

  Prof. dr hab. Andrzej Habior, Fundacja Gastroenterologii, Klinika Gastroenterologii, Hepatologii i Onkologii Klinicznej, CMKP


  15:30 – 16:00

  Autoimmunizacyjne choroby wątroby okiem histopatologa.  

  Prof. dr hab. Bożena Walewska-Zielecka, Katedra i Zakład Zdrowia Publicznego, Warszawski Uniwersytet Medyczny; Centrum Medicover – dyrektor ds. medycznych


  16:00 – 16:30

  Autoimmunizacyjne choroby okiem immunologa. Autoprzeciwciała i ich znaczenie.

  Dr n. med. Alicja Bauer, Zakład Biochemii i Biologii Molekularnej, CMKP


  16:30 – 16:40

  Diagnostyka laboratoryjna chorób autoimmunizacyjnych.

  Mgr Mateusz Miłosz, firma Euroimmun

   

  16:30 – 17:00 Przerwa kawowa

   

  Sala A

  Sesja satelitarna firmy Roche Diagnostics: Zdrowie kobiety 

  Prowadzący: prof. dr hab. Marek Paradowski, dr n. med. Monika Jabłonowska 

  17:00 – 17:45

  Kiedy wyniki badań laboratoryjnych pomagają podejmować kluczowe decyzje ginekologowi?

  Dr hab. Katarzyna Kosińska-Kaczyńska, Klinika Ginekologii i Położnictwa, CMKP


  17:45 – 18:30

  Zastosowanie oznaczenia stężeń hormonu antymüllerowskiego (AMH).

  Prof. dr hab. Artur Jakimiuk, Klinika Położnictwa, Chorób Kobiecych i Ginekologii Onkologicznej, CSK MSWiA

   

  Sala A

  Wykład plenarny

  18:30 – 19:15

  Szpik jako skarbnica komórek

  Dr hab. Małgorzata Rusak
  Zakład Diagnostyki Hematologicznej, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

   

   

  20:00 – Uroczysta kolacja


   

  Piątek – 25.10.2019 r.

   

  08:00 – 09:00 Śniadanie

   

  Sala A

  Wykład plenarny

  09:00 – 09:45

  Wybrane zagadnienia odpowiedzialności prawnej diagnostów laboratoryjnych.

  Mec. Krzysztof Jop
  Zakład Farmacji Kryminalistycznej, Warszawski Uniwersytet Medyczny; Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
   

   

  Sala A

  Sesja: Problemy specjalistycznej diagnostyki laboratoryjnej

  Prowadzący: dr n. med. Anna Stachurska, dr n. farm. Paweł Kunicki

  09:45 – 10:15

  HDL cholesterol – nie wszystko złoto, co się święci.

  Dr n. med. Joanna Klimaszewska-Łata, Zakład Medycyny Laboratoryjnej Katedry Biochemii Klinicznej, Gdański Uniwersytet Medyczny


  10:15 – 10:45

  Odra – wyniki badań własnych.

  Mgr Aneta Gwiżdż-Wapniarz, Diagnostyka Laboratoria Medyczne


  10:45 – 11:15

  Elastaza trzustkowa – test w zasięgu ręki.

  Dr n. med. Małgorzata Łukasik, DiaSorin Polska


  11:15 – 11:45

  Zastosowanie metody chemiluminescencyjnej do oznaczania stężenia aldosteronu i kortyzolu w żyłach nadnerczowych pacjentów z podejrzeniem pierwotnego hiperaldosteronizmu.

  Mgr Aleksandra Wróbel, Zakład Biologii Medycznej, Instytut Kardiologii w Warszawie


  11:45 – 12:15

  Zakres terapeutyczny a zakres metody analitycznej w terapii monitorowanej.

  Dr n. farm. Paweł K. Kunicki, Zakład Chemii Leków, Warszawski Uniwersytet Medyczny;  Instytut Kardiologii w Warszawie


  12:15 – 12:45

  Interpretacja wyników RKZ na przykładach klinicznych.

  Mgr Anna Chrzanowska, Radiometer Polska 

   

   

  12:45 – 13:00  Podsumowanie i zakończenie konferencji


  Kurs doskonalący CMKP

  Technika blotingu w diagnostyce autoimmunizacyjnych chorób układu pokarmowego

  Numer kursu: 01-708/0-00-057-2019

   

  Kierownik naukowy: dr n. med. Alicja Bauer

  09:30 – 11:00

   

  Technika rozdziału i immunodetekcji białek.

  Dr n. med. Małgorzata Grzanka, Zakład Biochemii i Biologii Molekularnej, CMKP

  11:00 – 11:45

   

  Przegląd i charakterystyka testów handlowych opartych o technikę blotingu, mających zastosowanie w diagnostyce autoimmunizacyjnych przewodu pokarmowego.

  Dr n. med. Alicja Bauer, Zakład Biochemii i Biologii Molekularnej, CMKP


  11:45 – 13:15

   

  Wykrywanie przeciwciał charakterystycznych dla autoimmunizacyjnych chorób wątroby – prezentacja wybranych zestawów .

  Dr n. med. Alicja Bauer, Zakład Biochemii i Biologii Molekularnej, CMKP


  13:15 – 13:45

  Test końcowy

   

  Łącznie 5 godzin dydaktycznych 

   

  Rejestracji na kurs należy dokonywać przez stronę internetową
  Centrum Medycznego Szkolenia Podyplomowego

   

  https://kursy.cmkp.edu.pl/?year=2019&ro=2&spe=203

   

  Za udział w kursie będzie można otrzymać 5 punktów twardych.
  Certyfikaty z punktami twardymi będą przesłane pocztą przez Dziekanat CMKP

   

 • Sławomir Białek 12/09/2019 00:00

 • Sławomir Białek 10/09/2019 00:00

  Serdecznie zapraszam do udziału w konferencji.
  Oddział Warszawski PTDL jest współorganizatorem tego wydarzenia.
  Rejestracja przez stronę KIDL.

 • Sławomir Białek 10/09/2019 00:00

 • Sławomir Białek 27/08/2019 00:00

  Szanowni Państwo,

  W imieniu organizatorów tj. KIDL i Oddziału Białostockiego PTDL serdecznie zapraszam
  na konferencję naukowo-szkoleniową pod tytułem: 

  „Medycyna Laboratoryjna - interdyscyplinarna rola medycznego laboratorium diagnostycznego w systemie ochrony zdrowia" 

 • Sławomir Białek 17/06/2019 00:00

  Szanowni Państwo,

  serdecznie zapraszam na ostatnie przed wakacjami posiedzenie Oddziału Warszawskiego PTDL. 

  /-/ dr Sławomir Białek
  Przewodniczący
  Oddziału Warszawskiego PTDL


 • Sławomir Białek 25/05/2019 00:00

  Szanowni Państwo

  zapraszam serdecznie do udziału w konferencji:

  Opieka okołoporodowa ciężarnych - nowe rekomendacje, diagnostyka i leczenie 

  30.05.2019 r. 

  Szpital Kliniczny im. Ks. Anny Mazowieckiej w Warszawie, ul. Karowa 2 

  REJESTRACJA
  na konferencję dla diagnostów laboratoryjnych
  tylko poprzez formularz rejestracyjny na stronie KIDL 

   

   

 • Sławomir Białek 23/05/2019 00:00

 • Sławomir Białek 20/05/2019 00:00

 • Sławomir Białek 24/04/2019 00:00

  Szanowni Państwo, 

  niestety ale zaplanowane na 25.04 posiedzenie naukowo-szkoleniowe Oddziału Warszawskiego PTDL jest odwołane. Ale już teraz zapraszam na posiedzenie 23.05 oraz proszę rezerwować 30.05. W tym dniu odbędzie się jednodniowa konferencja organizowana przez nasz Oddział we współpracy z KIDL i OIL. 

  Szczegóły programowe obydwu wydarzeń już wkrótce.

  /-/Sławomir Białek
  Przewodniczący
  Oddziału Warszawskiego PTDL

Copyright © 2004-2023 PTDL