Aktualności » Warszawa

 • Sławomir Białek 05/06/2017 00:00

  Szanowni Państwo, 

  niestety jesteśmy zmuszeni poinformować, iż zaplanowane na 13.06 posiedzenie naukowo-szkoleniowe Warszawskiego Oddziału PTDL zostało przeniesione na dzień 12.09. Zmiana terminu wynika z tego, iż w dniach 11-15.06 w Atenach ma się odbyć kongres EUROMEADLAB 2017, w którym większość z nas bierze czynny udział. 

  Zatem spotykamy sie po wakacjach i życzymy udanego wypoczynku wakacyjnego. 

  /-/ Zarząd Warszawskiego Oddziału PTDL

 • Sławomir Białek 25/04/2017 00:00

  Szanowni Państwo

  Zarząd Warszawskiego Oddziału PTDL zawiadamia, iż w związku z rokiem wyborczym w PTDL, w dniu 09.05.2017 r. odbędzie się zebranie sprawozdawczo-wyborcze naszego Oddziału. 

  Zebranie rozpocznie się o godzinie 12:00. W przypadku braku obecności co najmniej połowy członków zebranie rozpocznie się o godzinie 13:00.

  Agenda zebrania sprawozdawczo-wyborczego:

    1/ Otwarcie Walnego Zgromadzenia, wybór Przewodniczącego Obrad

    2/ Objęcie prowadzenia obrad przez Przewodniczącego

    3/ Wybór Prezydium, powołanie protokolantów

    4/ Przyjęcie porządku obrad

    5/ Powołanie Komisji Wyborczej i Komisji Skrutacyjnej

    6/ Sprawozdanie Przewodniczącego i Skarbnika z działalności Zarządu Oddziału Warszawskiego PTDL
        z okresu kadencji

    7/ Sprawozdanie z działalności Sądu Koleżeńskiego

    8/ Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej

    9/ Dyskusja nad sprawozdaniami i głosowanie nad udzieleniem absolutorium ustępującemu Zarządowi

  10/ Wybory nowych władz Oddziału Warszawskiego

  11/ Wybory Delegatów na Walne Zgromadzenie Delegatów PTDL, które odbędzie się dnia 03 września 2017
        roku w Krakowie

  12/ Sprawozdanie Komisji Wyborczej

  13/ Wolne wnioski


  Oprócz części sprawozdawczo-wyborczej zapraszamy również na część naukową zebrania:

  1/ Znaczenie badania kalprotektyny w kale w diagnostyce chorób zapalnych jelit. Barbara Tajka,
      Euroimmun Polska Sp. z o.o.

  2/ Synteza bioarylosulfonylohydrazydów jako inhibitorów deacetylaz histonów. mgr Katarzyna Ozdarska
      laureatka I miejsca w VII Konkursie Prac Magisterskich Analityki Medycznej WUM

  3/ Wpływ wybranych antybiotyków na uwalnianie zewnątrzkomórkowych sieci neutrofilowych (NETs). mgr
      Weronika Bystrzycka,
  laureatka II miejsca w VII Konkursie Prac Magisterskich Analityki Medycznej WUM

  4/ Charakterystyka mutacji w genie receptora LDL u polskich pacjentów dotkniętych hipercholesterolemią
      rodzinną. mgr Agata Raniszewska, laureatka III miejsca w VII Konkursie Prac Magisterskich Analityki
      Medycznej WUM

  5/ Profil TORCH 10 – nowe narzędzie do oceny statusu immunologicznego kobiety planującej ciążę.
      dr Mateusz Miłosz EUROIMMUN POLSKA Sp. z o.o.

   

   

  Terminy kolejnych posiedzeń w 2017 roku:

  13 czerwca, 10 października, 14 listopada, 12 grudnia

   

   

  SKŁADKI

  Wysokość składki członkowskiej PTDL wynosi:
  100,-zł (normalna) i 20,-zł emerycka (20% składki normalnej)

   

  Numer konta Oddziału Warszawskiego PTDL:

  65 1020 1097 0000 7402 0116 4177

  W tytule płatności proszę wpisać:
  imię i nazwisko oraz rok za który jest opłacana składka.

   

   

  Adres korespondencyjny

  dr Sławomir Białek
  Zakład Chemii Klinicznej i Diagnostyki Laboratoryjnej
  Katedry Biochemii i Chemii Klinicznej

  Warszawski Uniwersytet Medyczny
  02-097 Warszawa, ul. Banacha 1

 • Sławomir Białek 14/04/2017 00:00

  Życzymy Świąt w zdrowiu, radości z wiosny i towarzystwa bliskich, pełnych uśmiechów i życzliwości oraz tak jak w Wielkanoc odradza się życie, niech odradzają się Państwa nadzieje i wiara. 

  Zarząd Warszawskiego Oddziału PTDL

 • Sławomir Białek 10/04/2017 00:00

  Szanowni Państwo, 

  niestety zmuszeni jesteśmy, z przyczyn od nas niezależnych odwołać zplanowane na 11.04.2017 r. posiedzenie naukowo-szkoleniowe naszego Oddziału.

  Zapowiedziany program naukowy posiedzenia zostanie zrealizowany w dniu 09.05.2017 r. 

  Przypominamy, iż w związku z rokiem wyborczym w PTDL, 
  zebranie sprawozdawczo-wyborcze naszego Oddziału
  również odbędzie się w dniu 09.05.2017 r.

   

  PRZEPRASZAMY ZA ZAISTNIAŁE ZMIANY

  I ZAPRASZAMY 09 MAJA 2017 r.

 • Sławomir Białek 22/03/2017 00:00

  Zarząd Oddziału Warszawskiego PTDL, Zakład Immunohematologii CMKP 
  oraz firma Euroimmun Polska Sp. z o.o. zapraszają 
  na posiedzenie naukowo-szkoleniowe, które odbędzie w Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie przy ul. Marymonckiej 99/101

  w dniu 11 kwietnia 2017 r. (wtorek) o godzinie 12:00. 

   

   

  Program posiedzenia:

  Znaczenie badania kalprotektyny w kale w diagnostyce
  chorób zapalnych jelit

   Dr Barbara Tajka

  Euroimmun Polska Sp. z o.o.

  oraz

  Profil TORCH 10 - nowe narzędzie do oceny statusu
  immunologicznego kobiety planującej ciąże

  dr Mateusz Miłosz
  Euroimmun Polska Sp. z o.o.

   

   

  ZAPRASZAMY 

   

   

  Przypominamy, iż w związku z rokiem wyborczym w naszym Towarzystwie,

  w dniu 09 maja 2017 r. odbędzie się Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze

   naszego Oddziału. W trakcie którego wysłuchamy sprawozdania

  ustępującego Zarządu, musimy wybrać nowy skład Zarządu

  na kadencję 2017-2021 i delegatów na Walne Zgormadzenie Delegatów PTDL,

  które odbędzie w dniu 03 września 2017 r. w Krakowie

   

   

   

  Terminy kolejnych posiedzeń w 2017 roku:

  9 maja, 13 czerwca, 10 października, 14 listopada, 12 grudnia

   

   

  SKŁADKI

  Wysokość składki członkowskiej PTDL wynosi:
  100,-zł (normalna) i 20,-zł emerycka (20% składki normalnej)

   

  Numer konta Oddziału Warszawskiego PTDL:

  65 1020 1097 0000 7402 0116 4177

  W tytule płatności proszę wpisać:
  imię i nazwisko oraz rok za który jest opłacana składka.

   

   

  Adres korespondencyjny

  dr Sławomir Białek
  Zakład Chemii Klinicznej i Diagnostyki Laboratoryjnej
  Katedry Biochemii i Chemii Klinicznej

  Warszawski Uniwersytet Medyczny
  02-097 Warszawa, ul. Banacha 1

 • Sławomir Białek 09/03/2017 00:00

  Zarząd Oddziału Warszawskiego PTDL, Zakład Immunohematologii CMKP 
  oraz firma Roche Diagnostics Polska Sp. z o.o. zapraszają 
  na posiedzenie naukowo-szkoleniowe, które odbędzie w Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie przy ul. Marymonckiej 99/101

  w dniu 14 marca 2017 r. (wtorek) o godzinie 12:00. 

   

   

  Program posiedzenia:

  Gdzie jest kres naszych możliwości, czyli co nowego w genetyce
  Dr Monika Gos
  Zakład Genetyki Medycznej, Instytut Matki i Dziecka w Warszawie

  oraz

  Markery nowotoworowe - problemy w interpretacji wyników
  Prof. dr hab. Małgorzata Kowalska
  Pracownia Markerów Nowotworoych Zakładu Patologii i Diagnostyki Laboratoryjnej, Centrum Onlologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie

  a także

  Wyniki badań klinicznych a nowe możliwości diagnostyczne
  Dr Tomasz Kucharski
  Marketing Manager, Roche Diagnostics Polska Sp. z o.o.


   

   

  ZAPRASZAMY

   

   

  Terminy kolejnych posiedzeń w 2017 roku:

  11 kwietnia, 9 maja, 13 czerwca, 
  10 października, 14 listopada, 12 grudnia

   

   

  SKŁADKI

  Wysokość składki członkowskiej PTDL wynosi:
  100,-zł (normalna) i 20,-zł emerycka (20% składki normalnej)

   

  Numer konta Oddziału Warszawskiego PTDL:

  65 1020 1097 0000 7402 0116 4177

  W tytule płatności proszę wpisać:
  imię i nazwisko oraz rok za który jest opłacana składka.

   

   

  Adres korespondencyjny

  dr Sławomir Białek
  Zakład Chemii Klinicznej i Diagnostyki Laboratoryjnej
  Katedry Biochemii i Chemii Klinicznej

  Warszawski Uniwersytet Medyczny
  02-097 Warszawa, ul. Banacha 1

 • Sławomir Białek 02/02/2017 00:00

  Zarząd Oddziału Warszawskiego PTDL, Zakład Immunohematologii CMKP oraz firma DiaSorin Poland Sp. z o.o. zapraszają na posiedzenie naukowo-szkoleniowe, które odbędzie w Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie przy ul. Marymonckiej 99/101
  w dniu 14 lutego 2017 r. (wtorek) o godzinie 12:00. 

   

   

  Program posiedzenia:

  Zakażenia przenoszone przez kleszcze. Epidemiologia i diagnostyka
  Prof. dr hab. Stanisława Tylewska-Wierzbanowska
  Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego, Państwowy Zakad Higieny

  oraz

  Technologia pomiaru chemiluminescencji w diagnostyce wybranych chorób infekcyjnych
  Mgr Anna Rybka, Mgr Rafał Tusiński
  DiaSorin Poland Sp. z o.o.

   

   

  ZAPRASZAMY

   

   

  Terminy kolejnych posiedzeń w 2017 roku:

  14 marca, 11 kwietnia, 9 maja, 13 czerwca, 
  10 października, 14 listopada, 12 grudnia

   

   

  SKŁADKI

  Wysokość składki członkowskiej PTDL wynosi:
  100,-zł (normalna) i 20,-zł emerycka (20% składki normalnej)

   

  Numer konta Oddziału Warszawskiego PTDL:

  65 1020 1097 0000 7402 0116 4177

  W tytule płatności proszę wpisać:
  imię i nazwisko oraz rok za który jest opłacana składka.

   

   

  Adres korespondencyjny

  dr Sławomir Białek
  Zakład Chemii Klinicznej i Diagnostyki Laboratoryjnej
  Katedry Biochemii i Chemii Klinicznej

  Warszawski Uniwersytet Medyczny
  02-097 Warszawa, ul. Banacha 1

 • Sławomir Białek 02/01/2017 00:00

  Zarząd Oddziału Warszawskiego PTDL, Zakład Immunohematologii CMKP 
  oraz firma Abbott Laboratories Poland zapraszają
  na posiedzenie naukowo-szkoleniowe,

  które odbędzie w Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego 
  w Warszawie przy ul. Marymonckiej 99/101

  w dniu 10 stycznia 2017 r. (wtorek) o godzinie 12:00. 

   

   

  Program posiedzenia:

  Algorytmy i punkty odcięcia dla troponin oznaczanych metoda wysokoczułą
  dr Sławomir Manysiak
  Collegium Medicum w Bydgoszczy, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

  oraz

  Najnowsze rozwiązania w zarządzaniu laboratorium diagnostycznym
  XXI wieku
  Lidia Stankiewicz 
  Abbott Laboratories Poland

   

   

  SKŁADKI

  Wysokość składki członkowskiej PTDL wynosi:
  100,-zł (normalna) i 20,-zł emerycka (20% składki normalnej)

   

  Numer konta Oddziału Warszawskiego PTDL:

  65 1020 1097 0000 7402 0116 4177

  W tytule płatności proszę wpisać:
  imię i nazwisko oraz rok za który jest opłacana składka.

   

   

  Adres korespondencyjny

  dr Sławomir Białek
  Zakład Chemii Klinicznej i Diagnostyki Laboratoryjnej
  Katedry Biochemii i Chemii Klinicznej

  Warszawski Uniwersytet Medyczny
  02-097 Warszawa, ul. Banacha 1

   

   

  Terminy kolejnych posiedzeń w 2017 roku:

  14 lutego, 11 kwietnia, 9 maja, 13 czerwca, 
  10 października, 14 listopada, 12 grudnia


 • Sławomir Białek 23/12/2016 00:00

  Zapraszamy na posiedzenia naukowo-szkoleniowe w 2017 roku w następujących terminach:

  10 stycznia,

  14 lutego,

  14 marca,

  11 kwietnia,

  09 maja,

  13 czerwca,

  10 października,

  14 listopada,

  12 grudnia

   

  ZAPRASZAMY

 • Sławomir Białek 23/12/2016 00:00

  Szanowni Państwo,

  w imieniu Zarządu i całego Oddziału Warszawskiego PTDL pragnę złożyć dla całej społeczności Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej

  najserdeczniejsze życzenia radosnych i spokojnych Świąt Bożego Narodzenia, spędzonych w gronie najbliższych oraz wszelkiej pomyślności w Nowym 2017 Roku.

  /-/ dr Sławomir Białek


Copyright © 2004-2019 PTDL