Aktualności » Warszawa

 • Sławomir Białek 27/08/2020 00:00

  Szanowni Państwo, członkowie Oddziału Warszawskiego PTDL

  Zapraszam do udziału on-line w sympozjum "Inspiracje diagnostyczne" - bardzo ciekawy program.

  Poniżej informacja ze strony Zarządu Głównego PTDL.

  dr Sławomir Białek

  Szanowni Państwo,
   serdecznie zapraszam do udziału w Sympozjum Naukowym Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej pt. „Inspiracje diagnostyczne”, które było zaplanowane w marcu br. natomiast ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną odbędzie się w terminie  8 - 9  września 2020 roku. Sympozjum będzie realizowane w formule bezpośredniej transmisji on line ze studia, w którym obecni będą wykładowcy i osoby prowadzące sesje.
  Sesja I rozpocznie się w dniu 8 września br. (wtorek) o godzinie 15.00, natomiast Sesja II rozpocznie się w dniu 9 września br. (środa) o godzinie 15.00. Każda z sesji zakończona będzie dyskusją (dzięki możliwości zadawania pytań poprzez chat) oraz testem.
  Uczestnicy Sympozjum, którzy udzielą odpowiedzi na pytania testowe otrzymają imienny certyfikat z punktami edukacyjnymi „twardymi” za uczestnictwo w Sesji I i/lub Sesji II. Natomiast uczestnicy Sympozjum, którzy nie przystąpią do testu otrzymają imienny certyfikat z punktami edukacyjnymi „miękkimi” (zgodnie z  Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 24 lipca 2017 r. w sprawie ciągłego szkolenia diagnostów laboratoryjnych  - Dz.U. poz. 1519).
  Szczegółowy program Sympozjum „Inspiracje diagnostyczne” oraz formularz rejestracyjny dostępny jest na następującej stronie internetowej Sympozjum: 
  Zarówno udział w Sympozjum jak i certyfikaty uczestnictwa są bezpłatne. Po dokonaniu rejestracji otrzymają Państwo drogą mailową informację z potwierdzeniem rejestracji, a na 3 dni przed wydarzeniem link oraz hasło do transmisji Sesji Sympozjum.
  Zachęcam Państwa do udziału w Sympozjum „Inspiracje diagnostyczne”,
  Anna Mertas, \
  prezes Zarządu Głównego PTDL

 • Sławomir Białek 16/04/2020 00:00

  Szanowni Państwo, 

  polecam Państwa uwadze webminar "Diagnostyka COVID-19" organizowany przez Termedię. Webminar odbędzie się 21 kwietnia o godzinie 18:00. Rejestracja bezpłatna. 

  Poniżej link do webminaru:

  https://www.termedia.pl/koronawirus/Diagnostyka-COVID-19-webinarium-na-zywo,37530.html

   

  Zapraszam do wysłuchania

  /-/ dr Sławomir Białek
  Przewodniczący 
  Oddziału Warszawskiego PTDL

   

 • Sławomir Białek 11/04/2020 00:00

 • Sławomir Białek 10/03/2020 00:00

  Szanowni Państwo,

  W oparciu o zalecenia/wytyczne różnych specjalistów i autorytetów z naszego środowiska, diagnostów laboratoryjnych, pozwalam sobie przesłać procedury postępowania z próbkami pobranymi od pacjentów z podejrzeniem koronawirusa (COVID-19), z prośbą o rozważenie wdrożenia w całości lub części we własnych laboratoriach, zarówno dla bezpieczeństwa własnego jak i wszystkich pracowników.

  Za szczególnie ważne uważam, uczulenie personelu medycznego (lekarzy i pielęgniarki), aby skierowania do badań laboratoryjnych, jak i próbki od pacjentów z podejrzeniem koronawirusa były odpowiednio oznaczane. Niezwykle istotne jest utrzymanie odpowiedniego reżimu sanitarnego. Wirus przenosi się drogą oralno-fekalną, więc stolec (z dużym prawdopodobieństwem również mocz) są potencjalnie zakaźne.

  Ponieważ u ludzi młodych SARS-CoV-2 przebiega skąpo objawowo lub nawet bezobjawowo sugeruję, aby poniższe zalecenia dotyczące wirowania "podejrzanych" próbek, zastosować do wszystkich próbek (jeśli to możliwe) oraz zwrócić szczególną uwagę na właściwą ochronę osobistą podległego personelu.

  Z najnowszych danych wynika, że w przypadku infekcji wirusami z grupy SARS-CoV-2 przeciwciała IgM mogą być wykrywane we krwi po 3-6 dniach, natomiast przeciwciała IgG po 8 dniach. Wysoce prawdopodobnym jest, że niebawem personel medyczny będzie mógł korzystać z dodatkowych narzędzi diagnostycznych (np. szybkie testy/POCT – już dostępne na rynku).

  Niestety, nie mam adresów mailowych do wszystkich laboratoriów w województwie, więc uprzejmie proszę o pomoc w tej sprawie i o przekazanie tych informacji koleżankom/kolegom z naszego środowiska. W załączeniu przesyłam zalecenia Konsultantów dostępne na stronie KIDL.

   

  Dla Oddziałów:

  W celu zminimalizowania ryzyka zakażenia w trakcie wykonywania rutynowych badań diagnostycznych w medycznych laboratoriach diagnostycznych (MLD) należy przestrzegać następującej zasady:

  Personel medyczny powinien powiadomić laboratorium, że materiał pochodzi od pacjenta z podejrzeniem/zakażeniem COVID-19 i odpowiednio taki materiał oraz skierowanie oznaczyć. Materiał biologiczny od takich pacjentów należy transportować w torebkach typu „biohazard”.

   

  Dla pracowników MLD:

  W celu zminimalizowania ryzyka zakażenia w trakcie wykonywania rutynowych badań diagnostycznych w MLA należy przestrzegać następujących zasad:

  1. Personel medyczny powinien powiadomić laboratorium, że materiał pochodzi od pacjenta z podejrzeniem/zakażeniem COVID-19 przez odpowiednie ostrzeżenie na skierowaniach papierowych, a próbkę przekazać w torebce typu "biohazard" (lub w opakowaniu z naklejką "biohazard").
  2. Należy przestrzegać standardowych zasad bezpieczeństwa pracy z materiałem potencjalnie zakaźnym:
  • Personel laboratoryjny musi używać standardowych środków ochrony osobistej zabezpieczających przed czynnikami zakaźnymi, tj: fartucha z długimi rękawami, rękawic jednorazowych oraz ochrony na oczy. Wszyscy pracownicy bezwzględnie powinni przebierać się w odzież ochronną: fartuch, spodnie/garsonka, obuwie w szatni szpitala (szafki pracowników);
  • W przypadku przyjęcia do laboratorium próbek od pacjentów z podejrzeniem/zakażeniem COVID-19, pracownicy bezwzględnie powinni użyć jednorazowego fartucha ochronnego, maskę zakrywającą twarz (przyłbica laboratoryjna), jednorazowe rękawiczki;
  • Wszystkie procedury, w czasie których może dochodzić do powstawania aerozolu lub rozprysku materiału: wirowanie moczu, rozcieńczanie próbek, powinny być wykonywane pod komorą laminarną typ II lub dygestorium w MLD. Optymalnie, próbki powinny być wkładane i wyjmowane z rotorów pod dygestorium/komorą laminarną. W przypadku braku ww warunków przygotowania materiału do badań, wirowany materiał bezwzględnie powinien być zabezpieczony w probówce z korkiem, po odwirowaniu materiału klapa wirówki powinna być otwarta po pewnym czasie (nie natychmiast - unikanie aerozolu). Wirówki należy dezynfekować zgodnie z procedurami w MLD;
  • Wszystkie procedury z materiałem potencjalnie zakaźnym wykonywane poza komorą laminarną/dygestorium powinny być prowadzone w sposób minimalizujący ryzyko ekspozycji personelu na materiał biologiczny (w takich przypadkach zaleca się stosowanie dodatkowego zabezpieczenia na oczy i twarz, np. przyłbica laboratoryjna, ochronna).

   

  Zgodnie z zaleceniami:


  Z poważaniem,

  Dr n. farm. Monika Jabłonowska 
  Konsultant Wojewódzki ds Diagnostyki Laboratoryjnej 
  Kierownik Medycznego Laboratorium Analitycznego 
  Szpital Kliniczny im. Ks.Anny Mazowieckiej 
  ul.Karowa 2, 00-315 Warszawa

   

 • Sławomir Białek 12/02/2020 00:00

  Szanowni Państwo, 

  w imienu Zarządu PTDL Oddział w Warszawie serdecznie zapraszam 

  22 lutego 2020 r. (sobota), o godzinie 10:00 

  do udziału w posiedzeniu naukowo-szkoleniowym.  

   

  Program posiedzenia

  1. Nowoczesna diagnostyka alergii pokarmowych. 
   Dr n. farm. Sławomir Białek (Katedra Biochemii i Chemii Klinicznej WUM, Zakład Alergologii i Immunologii Klinicznej CSK UCK WUM) 
    
  2. Przegląd drobnoustrojów izolowanych z materiałów klinicznych na Oddziale Intensywnej Terapii w jednym z wieloprofilowych szpitali warszawskich. 
   Mgr Katarzyna Madej (praca specjalizacyjna) (Laboratorium Medyczne Synevo)

   

  Posiedzenie odbędzie się w: 
  auli wykładowej im. Prof. Eleonory Reicher, 
  Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji; 
  02-637 Warszawa, ul. Spartańska 1

   

  Szanowni Państwo, 

  przypominam także o obowiązku regularnego opłacania składek członkowskich PTDL.

  Wysokość składki to: 100,-zł (normalna) i 20,-zł (emerycka). 

  Każdy, kto dokona wpłaty składki członkowskiej w wysokości 100 zł, do końca lutego będzie miał zagwarantowaną pełną prenumeratę czasopismaDiagnostyka Laboratoryjna

  Wpłat należy dokonywać na numer konta Oddziału Warszawskiego PTDL:

  65 1020 1097 0000 7402 0116 4177

  W tytule płatności proszę wpisać:
  imię i nazwisko oraz rok za który jest opłacana składka.

   

  Terminy kolejnych posiedzeń: 21.03, 18.04, 23.05, 20.06, 26.09, 14.11 i 12.12

  W październiku posiedzenia nie będzie, gdyż w dniach 22-23.10 odbędzie się IV Ogólnopolska Konferencja Warszawska Jesień Diagnostyczna

   

  Adres korespondencyjny

  dr Sławomir Białek
  Katedra Biochemii i Chemii Klinicznej
  Warszawski Uniwersytet Medyczny
  02-097 Warszawa, ul. Banacha 1

   

  Serdecznie zapraszam

  /-/ dr Sławomir Białek
  Przewodniczący 
  Oddziału Warszawskiego PTDL

 • Sławomir Białek 02/02/2020 00:00

  Szanowni Państwo, 

  w roku 2020 roku wszystkie posiedzenia naukowo-szkoleniowe naszego Oddziału będą się odbywać w soboty w następujących terminach:


  22.02, 21.03, 18.04, 23.05, 20.06, 26.09, 14.11 i 12.12

   

  W październiku posiedzenia nie będzie, gdyż w dniach 22-23.10 odbędzie się IV Ogólnopolska Konferencja Warszawska Jesień Diagnostyczna

   

  Miejsce posiedzeń:

  Aula wykładowa im. prof. Eleonory Reicher 
  Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji 
  02-637 Warszawa, ul. Spartańska 1


  Szanowni Państwo, przypominam także o obowiązku regularnego opłacania składek członkowskich PTDL.  

  Wysokość składki to: 100,-zł (normalna) i 20,-zł (emerycka)

  Każdy, kto dokona wpłaty składki członkowskiej w wysokości 100 zł,
  do końca lutego będzie miał zagwarantowaną pełną prenumeratę czasopisma Diagnostyka Laboratoryjna

   

  Wpłat należy dokonywać na numer konta Oddziału Warszawskiego PTDL:

  65 1020 1097 0000 7402 0116 4177

  W tytule płatności proszę wpisać:
  imię i nazwisko oraz rok za który jest opłacana składka.

   

  Adres korespondencyjny

  dr Sławomir Białek
  Katedra Biochemii i Chemii Klinicznej
  Warszawski Uniwersytet Medyczny
  02-097 Warszawa, ul. Banacha 1

   

  Serdecznie zapraszam do uddziału w posiedzeniach

   

  /-/ dr Sławomir Białek
  Przewodniczący 
  Oddziału Warszawskiego PTDL

 • Sławomir Białek 19/12/2019 00:00

 • Sławomir Białek 17/11/2019 00:00

 • Sławomir Białek 04/11/2019 00:00

 • Sławomir Białek 20/10/2019 00:00

   

  III Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa

  Warszawskiego Oddziału PTDL

   

  WARSZAWSKA JESIEŃ DIAGNOSTYCZNA

   

  Interdyscyplinarne aspekty diagnostyki laboratoryjnej  

   

  24-25 październik 2019 r.

   

   

  Miejsce Konferencji

  Centrum Szkoleniowo-Konferencyjne FALENTY

  Aleja Hrabska 4, 05-090 Raszyn-Falenty

   

   

   

  Komitet Organizacyjny

  Dr n. farm. Sławomir Białek

  Dr n. med. Anna Stachurska

  Dr n. farm. Ewa Skarżyńska

  Dr n. farm. Paweł K. Kunicki

  Mgr Elżbieta Przybyszewska-Kazulak

  Mgr Beata Waleszkiewicz-Majewska

  Stud. Bartosz Zawadzki (STDL WUM)

  Stud. Marcin Śmiarowski (STDL WUM)

  Komitet Naukowy

  Dr hab. Olga Ciepiela

  Dr hab. Jadwiga Fabijańska-Mitek

  Dr n. med. Monika Jabłonowska

  Dr hab. Grażyna Sygitowicz

  Dr n. med. Anna Stachurska

  Mgr Justyna Marynowska

  Dr n. farm. Sławomir Białek

  Dr n. farm. Paweł K. Kunicki

   

  HONOROWY PATRONAT

   Prof. dr hab. Mirosław Wielgoś

  Jego Magnificencja Rektor

  Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

   

  PATRONAT

  Prof. dr hab. Piotr Wroczyński

  Dziekan

  Wydziału Farmaceutycznego

  Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

   

   

  Szanowni Państwo,

  W imieniu Zarządu Oddziału Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej oraz własnym z przyjemnością zapraszam do udziału na III edycji Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Warszawska Jesień Diagnostyczna, której tegoroczny temat przewodni to Interdyscyplinarne aspekty diagnostyki laboratoryjnej.

  Pragnę zapewnić, iż dołożyliśmy wszelkich starań by Konferencja była zorganizowana na najwyższym poziomie. Cieszę się, że wspólnie będziemy mogli spotkać się w tym ważnym dla naszego Oddziału oraz całego środowiska diagnostów laboratoryjnych wydarzeniu.

  Mam nadzieję, że program naukowy oraz klimat naszej Konferencji spotkają się z Państwa życzliwością. Ufam, że pobyt Państwa w Falentach upłynie wśród udanych obrad, twórczych dyskusji i koleżeńskiej atmosfery.

  Dr n. farm. Sławomir Białek

  Przewodniczący
  Warszawskiego Oddziału PTDL

   

  Program Konferencji 

   

   

  Czwartek – 24.10.2019 r.

   

  08:00 – 09:00

  Rejestracja uczestników

  09:00 – 09:15

  Uroczyste otwarcie Konferencji  

  09:15 – 09:30

  55-lecie PTDL – skąd się wywodzimy i dokąd zmierzamy?

  Dr hab. Anna Mertas
  Prezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej
   

  09:30 – 10:15

  Wykład inauguracyjny

  Nowe aspekty diagnostyki boreliozy 
  Prof. dr hab. Sławomir Pancewicz
  Klinika Chorób Zakaźnych i Neuroinfekcji, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku 

   

  Sesja plenarna
  Sfałszowane produkty medyczne a wyniki laboratoryjnych badań diagnostycznych

  Prowadzący: prof. dr hab. Zbigniew Fijałek, prof. dr hab. Dariusz Sitkiewicz

  10:15 – 11:00

  Sfałszowane leki vs nowe substancje psychoaktywne – śmiertelne zagrożenie drugiej dekady XXI wieku.

  Prof. dr hab. Zbigniew Fijałek, Zakład Farmacji Kryminalistycznej, Warszawski Uniwersytet Medyczny; Stowarzyszenie „STOP Nielegalnym Farmaceutykom” 

  11:00 – 11:20

  Badania analityczne sfałszowanych produktów leczniczych
  i suplementów diety.

  Mgr Agnieszka Kalicka, Zakład Bioanalizy i Analizy Leków, Zespół ds. Sfałszowanych Leków, Warszawski Uniwersytet Medyczny

  11:20 – 11:40

  Farmakologiczne i pseudofarmakologiczne kształtowanie sylwetki
  a wyniki laboratoryjnych badań diagnostycznych.

  Dr Katarzyna Leś, NZOZ Anna-Lab 

  11:40 – 12:10

  Polekowe i poalkoholowe uszkodzenie wątroby – aspekty toksykologiczne i diagnostyczne.

  Prof. dr hab. Marek Paradowski, Zespół Laboratoriów, Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. WAM, Uniwersytetu Medycznego w Łodzi 

   

  12:10 – 12:30 Przerwa kawowa


  Sesje równoległe:

  Sala A

  Sesja: Wytyczne PTDL dotyczące badania osadu moczu

  Prowadzący: dr hab. Iwona Bil-Lula, dr hab. Anna Mertas

  12:30 – 13:00

  Zalecenia grupy roboczej PTDL ds. standaryzacji badania osadu moczu – część I.

  Dr hab. Iwona Bil-Lula, Katedra Analityki Medycznej, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu 

  13:00 – 13:30

  Zalecenia grupy roboczej PTDL ds. standaryzacji badania osadu moczu – część II.

  Dr n. med. Agnieszka Ćwiklińska, Katedra Analityki Klinicznej, Gdański Uniwersytet Medyczny 

  13:30 – 14:00

  Analiza moczu i płynów z jam ciała z zastosowaniem fluorescencyjnej cytometrii przepływowej wraz z omówieniem przypadku klinicznego.

  Dr Ewa Czernik, Sysmex Sp. z o.o. 

   

  Sala B

  Sesja: Serologia grup krwi – wczoraj i dziś

  Prowadzący: dr hab. Jadwiga Fabijańska-Mitek, dr hab. Grażyna Sygitowicz

  12:30 – 13:00

  Wspomnienie o życiu i dokonaniach prof. dr hab. Haliny Seyfriedowej.

  Dr hab. Jadwiga Fabijańska-Mitek, Zakład Immunohematologii, CMKP 

  13:00 – 13:30

  Nowe układy grupowe.

  Dr hab. Jadwiga Fabijańska-Mitek, Zakład Immunohematologii, CMKP

  13:30 – 14:00

  Pęcherzyki zewnątrzkomórkowe – przyszłość badań diagnostycznych?

  Dr n. med. Anna Stachurska, Zakład Immunohematologii, CMKP 

   

  14:00 – 15:00 Obiad

   

  Sesje równoległe

   

  Sala A

  Sesja satelitarna firmy Siemens Healthcare: Diagnostyka stanu zapalnego

  Prowadzący: prof. dr hab. Grażyna Nowicka, dr n. farm. Sławomir Białek

  15:00 – 15:30

  Przydatność oznaczania stężenia IL-6 i PCT w diagnozowaniu procesów zapalnych.

  Prof. dr hab. Joanna Matowicka-Karna, Zakład Laboratoryjnej Diagnostyki Klinicznej, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku 

  15:30 – 16:00

  Wolne łańcuchy kappa, lambda – przeciwciała monoklonalne
  czy poliklonalne?

  Dr n med. Anna Ząbek-Adamska, Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej, Szpital Uniwersytecki w Krakowie 

  16:00 – 16:30

  Atellica Solution – przełomowe rozwiązanie dla medycznego laboratorium diagnostycznego.

  Izabela Rorbach, Siemens Healtcare 

   

  Sala B

  Sesja: Autoimmunizacyjne choroby wątroby

  Prowadzący: prof. dr hab. Andrzej Habior, dr n. med. Alicja Bauer

  15:00 – 15:30

  Autoimmunizacyjne choroby okiem klinicysty.

  Prof. dr hab. Andrzej Habior, Fundacja Gastroenterologii, Klinika Gastroenterologii, Hepatologii i Onkologii Klinicznej, CMKP 

  15:30 – 16:00

  Autoimmunizacyjne choroby wątroby okiem histopatologa.  

  Prof. dr hab. Bożena Walewska-Zielecka, Katedra i Zakład Zdrowia Publicznego, Warszawski Uniwersytet Medyczny; Centrum Medicover – dyrektor ds. medycznych

  16:00 – 16:30

  Autoimmunizacyjne choroby okiem immunologa. Autoprzeciwciała i ich znaczenie.

  Dr n. med. Alicja Bauer, Zakład Biochemii i Biologii Molekularnej, CMKP 

  16:30 – 16:40

  Diagnostyka laboratoryjna chorób autoimmunizacyjnych.

  Mgr Mateusz Miłosz, firma Euroimmun

   

  16:30 – 17:00 Przerwa kawowa

   

  Sala A

  Sesja satelitarna firmy Roche Diagnostics: Zdrowie kobiety 

  Prowadzący: prof. dr hab. Marek Paradowski, dr n. med. Monika Jabłonowska 

  17:00 – 17:45

  Kiedy wyniki badań laboratoryjnych pomagają podejmować kluczowe decyzje ginekologowi?

  Dr hab. Katarzyna Kosińska-Kaczyńska, Klinika Ginekologii i Położnictwa, CMKP 

  17:45 – 18:30

  Zastosowanie oznaczenia stężeń hormonu antymüllerowskiego (AMH).

  Prof. dr hab. Artur Jakimiuk, Klinika Położnictwa, Chorób Kobiecych i Ginekologii Onkologicznej, CSK MSWiA

   

  Sala A

  18:30 – 18:45

  Aktualności KIDL

  Justyna Marynowska, Maciej Janiak, Wojciech Zabłocki
  KRDL – przedstawiciele na województwo mazowieckie

   

  Sala A

  Wykład plenarny

  18:45 – 19:30

  Szpik jako skarbnica komórek

  Dr hab. Małgorzata Rusak
  Zakład Diagnostyki Hematologicznej, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

   

   20:00 – Uroczysta kolacja


   

  Piątek – 25.10.2019 r.

   

  08:00 – 09:00 Śniadanie

   

  Sala A

  Wykład plenarny

  09:00 – 09:45

  Wybrane zagadnienia odpowiedzialności prawnej diagnostów laboratoryjnych.

  Mec. Krzysztof Jop
  Zakład Farmacji Kryminalistycznej, Warszawski Uniwersytet Medyczny; Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
   

   

  Sala A

  Sesja: Problemy specjalistycznej diagnostyki laboratoryjnej

  Prowadzący: dr n. med. Anna Stachurska, dr n. farm. Paweł Kunicki

  09:45 – 10:15

  HDL cholesterol – nie wszystko złoto, co się święci.

  Dr n. med. Joanna Klimaszewska-Łata, Zakład Medycyny Laboratoryjnej Katedry Biochemii Klinicznej, Gdański Uniwersytet Medyczny

  10:15 – 10:45

  Odra – wyniki badań własnych.

  Mgr Aneta Gwiżdż-Wapniarz, Diagnostyka Laboratoria Medyczne 

  10:45 – 11:15

  Elastaza trzustkowa – test w zasięgu ręki.

  Dr n. med. Małgorzata Łukasik, DiaSorin Polska

  11:15 – 11:45

  Zastosowanie metody chemiluminescencyjnej do oznaczania stężenia aldosteronu i kortyzolu w żyłach nadnerczowych pacjentów z podejrzeniem pierwotnego hiperaldosteronizmu.

  Mgr Aleksandra Wróbel, Zakład Biologii Medycznej, Instytut Kardiologii w Warszawie 

  11:45 – 12:15

  Zakres terapeutyczny a zakres metody analitycznej w terapii monitorowanej.

  Dr n. farm. Paweł K. Kunicki, Zakład Chemii Leków, Warszawski Uniwersytet Medyczny;  Instytut Kardiologii w Warszawie 

  12:15 – 12:45

  Chemiluminescencja jako nowoczesna metoda oznaczeń immunochemicznych.

  Mgr Daniel Bzowski, Labin Polska Sp. z o.o. Dystrybutor firmy WieneLab 

   

   

  12:45 – 13:00  Podsumowanie i zakończenie konferencji


  Kurs doskonalący CMKP

  Technika blotingu w diagnostyce autoimmunizacyjnych chorób układu pokarmowego

  Numer kursu: 01-708/0-00-057-2019

   

  Kierownik naukowy: dr n. med. Alicja Bauer

  09:30 – 11:00

   

  Technika rozdziału i immunodetekcji białek.

  Dr n. med. Małgorzata Grzanka, Zakład Biochemii i Biologii Molekularnej, CMKP

  11:00 – 11:45

   

  Przegląd i charakterystyka testów handlowych opartych o technikę blotingu, mających zastosowanie w diagnostyce autoimmunizacyjnych przewodu pokarmowego.

  Dr n. med. Alicja Bauer, Zakład Biochemii i Biologii Molekularnej, CMKP 

  11:45 – 13:15

   

  Wykrywanie przeciwciał charakterystycznych dla autoimmunizacyjnych chorób wątroby – prezentacja wybranych zestawów .

  Dr n. med. Alicja Bauer, Zakład Biochemii i Biologii Molekularnej, CMKP

  13:15 – 13:45

  Test końcowy

  Łącznie 5 godzin dydaktycznych 

   

  Rejestracji na kurs należy dokonywać przez stronę internetową
  Centrum Medycznego Szkolenia Podyplomowego

   

  https://kursy.cmkp.edu.pl/?year=2019&ro=2&spe=203

   

  Za udział w kursie będzie można otrzymać 5 punktów twardych.
  Certyfikaty z punktami twardymi będą przesłane pocztą przez Dziekanat CMKP

   

Copyright © 2004-2023 PTDL