Aktualności » Warszawa

 • Sławomir Białek 23/05/2022 00:00

  Zarząd Oddziału PTDL w Warszawie  

  zawiadamia, iż w dniu 08 czerwca 2022 r. o godzinie 17:00  

  odbędzie się zebranie sprawozdawczo-wyborcze 

  Zebranie odbędzie się w auli wykładowej im. Prof. Eleonory Reicher,
  Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji;
  02-637 Warszawa, ul. Spartańska 1
   

   

  Program Zebrania: 

  1. Część naukowo-szkoleniowa; 
  2. Część sprawozdawczo-wyborcza;

   

  Część naukowo-szkoleniowa 

  17:00 – 17:30 wykład: Rola mikrobiomu jelitowego w kształtowaniu zdrowia człowieka – dysbioza a rozwój zaburzeń metabolicznych
  dr hab. Monika Czerwińska, Zakład Biochemii i Farmakogenomiki, WUM

   

  Część sprawozdawczo-wyborcza

  I termin godzina 17.30 przy obecności, co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania lub w przypadku braku quorum  

  II termin godzina 17.45 bez względu na ilość obecnych członków.

  Przypominamy, iż prawo czynnego udziału w wyborach mają jedynie członkowie PTDL z opłaconymi składkami do 2021 r. włącznie.

  W celu pobrania mandatu wyborczego prosimy o zabranie ze sobą dokumentu tożsamości. 

  Porządek obrad: 

   1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia Członków Oddziału Warszawskiego PTDL.
   2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zebrania (głosowanie jawne).
   3. Wybór Protokolanta Walnego Zebrania (głosowanie jawne).
   4. Wybór Komisji Skrutacyjnej (głosowanie jawne).
   5. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków (głosowanie jawne).
   6. Przedstawienie sprawozdania z działalności Oddziału w kadencji 2017-2022 przez
      Przewodniczącego Oddziału.

   7. Przedstawienie sprawozdania finansowego za kadencję 2017-2022 przez Skarbnika
       Oddziału.

   8. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej za kadencję 2017-2022 przez
       Przewodniczącego Komisji.

   9. Udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji
       Rewizyjnej 
  (głosowanie jawne).
  10. Wybór Przewodniczącego Zarządu Oddziału Warszawskiego PTDL na kadencję
        2022-2026 (
  głosowanie tajne). 
  11. Ogłoszenie przez Komisję Skrutacyjną wyników wyboru Przewodniczącego Zarządu
        Oddziału. 

  12. Wybór w głosowaniu tajnym:

  - Członków Zarządu Oddziału na kadencję 2022-2026 (6 członków i 2 zastępców);
  - Komisji Rewizyjnej (3 członków i 2 zastępców);
  - Delegatów na Walne Zgromadzenie Delegatów PTDL, które odbędzie się podczas     
    Zjazdu PTDL w Kielcach w dniach 19-22.10.2022 r. (1 delegat na 20 członków).

  13. Przedstawienie wyników głosowania przez Komisję Skrutacyjną. 
  14. Wolne wnioski i dyskusja. 
  15. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków.

   

  Przewodniczący 
  Warszawskiego Oddziału PTDL

  /-/ dr n. farm Sławomir Białek

 • Sławomir Białek 13/05/2022 00:00

  Lean Management: jak efektywnie zarządzać Medycznym Laboratorium Diagnostycznym

  XV konferencja z cyklu Współczesna medycyna - merytorycznie i kompleksowo.

  Akredytowana przez Centrum Kształcenia Podyplomowego WUM

   


  Miejsce konferencji: Wyższa Szkoła Handlowa, ul. Aleksandra Ostrowskiego 22, 53-238 Wrocław

  Data: 26 - 27 maja 2022 r. 

  Opłata konferencyjna: 396,-zł do dnia 16.05.2022 r.  lub   496,-zł po dniu 16.05.2022 r. 

  Punkty edukacyjne: 12 punktów edukacyjnych (tzw. twardych) dla diagnostów laboratoryjnych

  Co obejmuje opłata
  - Certyfikat
  - Uczestnictwo w wykładach
  - Materiały konferencyjne
  - Poczęstunek w przerwach
  - Lunch 2x
  - Kolacja 1x (należy potwierdzić w formularzu)
  - Udział w projekcji filmu "Zdążyć"
  Poruszane tematy
  1. Jak ogarnąć całość przepisów prawnych dotyczących prowadzenia MLD
  2. Jak wyposażyć MLD w najnowocześniejszy sprzęt oraz system informatyczny
  3. Jak zarządzać zespołem w MLD w celu budowania procesów przyjaznych pacjentom
  4. Jak stworzyć unikalną obsługę dla pacjenta, lekarza i placówek medycznych w MLD
  5. Jak prawidłowo koordynować współpracę pomiędzy diagnostą laboratoryjnym a lekarzem klinicystą w
      procesie diagnostycznym pacjenta

  6. Jak wykorzystać naturalne talenty ludzi i mindfulness w zarządzaniu MLD 

  O czym będziemy mówić

  Nowościach i trendach w medycznej diagnostyce laboratoryjnej, o procesach w preanalityce i postanalityce oraz o tym jak nowocześnie i optymalnie zorganizować i wyposażyć poszczególne pracownie/pomieszczenia w Medycznym Laboratorium Diagnostycznym Szczególną uwagę zwrócimy na koncepcję zarządzania w oparciu o Lean Management (szczupłe zarządzanie), która to nierozerwalnie związana jest z filozofią Kaizen.

  Jedno z przesłań Kaizen głosi, że żaden dzień nie powinien minąć bez dokonania jakiejś poprawy w którymś z obszarów funkcjonowania firmy. Kaizen w firmie ma za zadanie włączyć całą kadrę w proces doskonalenia. Wszyscy pracownicy mają za zadanie ciągłą analizę procesów, zasad postępowania, sposobów i standardów pracy. Pozwala to na odnalezienie i wyeliminowanie błędów i niedoskonałości w działaniu firmy. Doskonalenie to można prowadzić małymi krokami, które jednak prowadzą do ciągłego zbliżania się do doskonałości.

   

  REJESTRACJA: https://bb-med.pl/konferencje/nadchodzace/wroclaw-05-2022  (proszę link przekopiować do przeglądarki)


 • Sławomir Białek 28/04/2022 00:00

  Szanowni Państwo,

  W związku z kryzysem humanitarnym, wynikającym z sytuacji emigracyjnej i zaangażowania się Centrum Konferencyjnego w Falentach w pomoc dla uchodźców z Ukrainy, jesteśmy zmuszeni do przeniesienia planowanej w terminie 24-25.05.2022r. konferencji Oddziału Warszawskiego PTDL. Nowy termin konferencji to 24-25.11.2022 r., program pozostaje ten sam aczkolwiek dopuszczamy jakieś drobne modyfikacje.

  Drodzy Państwo tym samym wracamy do tradycyjnej nazwy naszej konferencji tj. Warszawska Jesień Diagnostyczna. Zatem zapraszamy w listopadzie

  Z wyrazami szacunku 

  dr . farm. Sławomir Białek

  Przewodniczący
  Oddziału Warszawskiego PTDL

 • Sławomir Białek 16/04/2022 00:00

  Szanowni Państwo,

  Święta Wielkanocne są symbolem radości zmartwychwstania i nowego życia.

  Życzymy, zatem Świąt Wielkiej Nocy, które przyniosą siłę, nadzieję i spokój.

   

  Zarząd Oddziału Warszawskiego
  Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej


 • Sławomir Białek 08/04/2022 00:00

   

  Szanowni Państwo

  Dotychczas spotykaliśmy się na konferencji Warszawskiego Oddziału PTDL jesienią. Jednak korzystając z tego, iż pandemia ustępuje a nam wszystkim bardzo brakuje tradycyjnych, bezpośrednich kontaktów i spotkań zdecydowaliśmy się nie czekać do jesieni.

  Zatem w imieniu Zarządu Oddziału Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej oraz własnym z przyjemnością zapraszam Państwa do wzięcia udziału w IV edycji Konferencji Naukowo-Szkoleniowej - Warszawska Wiosna Diagnostyczna.

  Wiodący temat konferencji to Diagnostyka laboratoryjna – kluczowy element postępowania klinicznego z pacjentem w każdym wieku.

  Pragnę Państwa zapewnić, iż razem z dr hab. Olgą Ciepielą, dołożyliśmy wszelkich starań by Konferencja była zorganizowana na najwyższym poziomie. Łącznie w siedmiu sesjach chcemy przedstawić Państwu najnowsze zalecenia, wytyczne i osiągnięcia naukowe z różnych dziedzin diagnostyki laboratoryjnej.

  Mam nadzieję, że program naukowy spełni Państwa oczekiwania a klimat naszej Konferencji spotka się z Państwa życzliwością. Ufam, że pobyt Państwa w Falentach upłynie wśród udanych obrad, twórczych dyskusji i koleżeńskiej atmosfery.

  /-/ dr Sławomir Białek
  Przewodniczący 
  Oddziału Warszawskiego PTDL

   

  Program konferencji

  Wtorek - 24.05.2022 r.

  08:00 – 09:00

  Rejestracja uczestników

  09:00 – 09:15

  Uroczyste otwarcie Konferencji  

  09:15 – 10:00

  Wykład inauguracyjny – noblowski

  Temat i wykładowca do uzgodnienia  

   

  Sesja 1 – Badania w miejscu opieki nad pacjentem

  Prowadzący: dr hab. Olga Ciepiela, dr n. med. Rafał Wlazeł

  10:00 – 10:30

  Kontrola jakości w obszarze POCT.

  Dr n. med. Rafał Wlazeł
  Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej i Biochemii Klinicznej, UM w Łodzi 

   

  10:30 – 11:00

   

  Kontrola badań POCT z punktu widzenia COBJwDL.

  Dr n. med. Barbara Przybył-Hac

  Dyrektor
  Centralnego Ośrodka Badań Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej
   

   

  11:00 – 11:30

   

  Gazometria krwi z pępowiny

  Mgr Monika Paskudzka

  Medyczne Laboratorium Analityczne, Szpital Kliniczny im. ks. Anny Mazowieckiej w Warszawie

  11:30 – 11:50 Przerwa kawowa

  Sesja 2 – Białka w codziennej praktyce

  Prowadzący: dr hab. Olga Ciepiela, mgr Paweł Kozłowski

  11:50 – 12:10

  IL-6 – dlaczego budzi takie zainteresowanie

  Dr hab. Olga Ciepiela
  Zakład Medycyny Laboratoryjnej, WUM 

   

  12:10 – 12:40

   

  Prążki oligoklonalne i reibergram – jak laboratorium pomaga
  w rozpoznaniu stwardnienia rozsianego.

  Mgr Paweł Kozłowski
  Zakład Medycyny Laboratoryjnej, WUM
   

   

  12:40 – 13:10

   

  Biochemiczne markery przewlekłej choroby nerek.

  Dr n. med. Marzena Iwanowska
  Zakład Medycyny Laboratoryjnej, WUM
   

  13:10 – 14:00 Obiad

  Sesja 3 – COVID-19

  Prowadzący: prof. dr hab. Grażyna Nowicka, dr n. farm. Paweł Kunicki

  14:00 – 14:30

  COVID-19 i powikłania sercowo-naczyniowe.

  Dr hab. n. med. Paweł Balsam 
  I Katedra i Klinika Kardiologii, WUM,
  (wykład naukowy Siemens Healthineers)
   

   

  14:30 – 15:00

   

  Zespół PIMS.

  Wykładowca do uzgodnienia

   

  15:00 – 15:30

   

  SARS-CoV-2 i zewnątrzkomórkowe sieci neutrofilowe.

  Dr n. med. Aneta Manda-Handzlik
  Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej i Immunologii Klinicznej Wieku Rozwojowego, WUM
   

  15:30 – 16:00 Przerwa kawowa

  Sesja 4 – Alergologia i Autoimmunologia

  Prowadzący: prof. dr hab. Grażyna Nowicka, dr n. farm. Sławomir Białek

  16:00 – 16:40

  Serologiczna diagnostyka alergii z elementami diagnostyki molekularnej.

  Mgr Michał Podkalicki
  Euroimmun Polska Sp. z o.o.
   

   

  16:40 – 17:10

   

  Diagnostyka autoimmunizacyjnych zaburzeń neurologicznych.

  Dr n med. Katarzyna Lewandowska
  Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej i Immunologii Klinicznej Wieku Rozwojowego, WUM
   

   

  17:10 – 17:40

   

  Rola mikrobiomu człowieka

  Dr hab. Jakub Piwowarski
  Katedra Farmakognozji i Molekularnych Podstaw Fitoterapii, WUM 

  18:00 – 19:30 Zebranie sprawozdawczo-wyborcze Oddziału Warszawskiego PTDL

  20:00 – Kolacja 

   

  Środa - 25.05.2022 r.

  08:00 – 09:00 Śniadanie

  Sesja 5 – Hematologia w praktyce

  Prowadzący: prof. dr hab. Mirosława Pietruczuk, dr n. med. Katarzyna Popko 

  09:00 – 09:30

  Zespół mielodysplastyczny – implikacje diagnostyczne.

  Prof. dr hab. Mirosława Pietruczuk
  Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej, USK im. N. Barlickiego w Łodzi

   

  09:30 – 10:00

   

  Hemofagocytarna limfohistiocytoza.

  Dr n. med. Katarzyna Popko
  Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej i Immunologii Klinicznej Wieku Rozwojowego, WUM 

   

  10:00 – 10:30

   

  Immunogenetyka w transplantologii.

  Dr n. med. Marcelina Grabowska
  Uniwersyteckie Centrum Kliniczne WUM

  10:30 – 11:00 Przerwa kawowa

  Sesja 6 – Zaburzenia metaboliczne u dzieci i dorosłych

  Prowadzący: dr hab. Olga Ciepiela, dr n. farm. Sławomir Białek

  11:00 – 11:30

  Witamina D a COVID-19.

  Mgr Justyna Malinowska
  Zakład Medycyny Laboratoryjnej, WUM

  11:30 – 12:00

  Profil lipidowy wg. najnowszych zaleceń.

  Prof. dr hab. Bogdan Solnica
  Katedra Biochemii Klinicznej, UJ CM 
  (wykład naukowy Siemens Healthineers)

  12:00 – 12:30

  Rekomendacje PTD dotyczące diagnostyki cukrzycy i jej powikłań.

  Prof. dr hab. Leszek Czupryniak
  Klinika Diabetologii i Chorób Wewnętrznych, WUM

  Sesja 7 – Spotkanie z Grupą Roboczą

  Prowadzący: mgr Anna Rodziewicz-Lurzyńska

  12:30 – 14:00

   

  Otwarte posiedzenie zespołu ds. raportowania wyników elektroforezy białek.

  Grupa RAWEB 

  14:00 – 14:15  Podsumowanie i zakończenie konferencji  


  Zapraszamy serdecznie 

   

  link do rejestracji: 

  ampulco.eu/Konferencja-Naukowo-Szkoleniowa-Warszawskiego-Oddziału-PTDL  

  (link proszę przekopiować do przeglądarki)

 • Sławomir Białek 31/03/2022 00:00

  Szanowni Państwo, 

  w imienu Zarządu PTDL Oddział w Warszawie serdecznie zapraszam 

  07 kwietnia 2022 r. (czwartek), o godzinie 17:00 

  do udziału w posiedzeniu naukowo-szkoleniowym.  

   

  Posiedzenie odbędzie sie online poprzez komunikator MS Teams. 

  Link do rejestracji: https://biochemia-i-farmakogenomika.wum.edu.pl/node/133

   

  Partnerem posiedzenia jest firma Immuniq

   

  Program posiedzenia

  Badanie profilu przeciwciał przeciwko peptydom SARS-CoV-2 w ocenie dynamiki poszczepiennej poziomu przeciwciał i kontekstu odporności na koronawirusy. 
  Prof. dr hab. Andrzej LANGE

  Kierownik Laboratorium Immunologii Klinicznej, Instytut Immunologii i terapii Doświadczalnej im. Ludwika hirszfelfa we Wrocławiu
   

  Ewolucja technik immunoblot - Microblot Array. 
  Mgr Marcin HELIOSZ 
  Specjalista ds. aparatury i serwisu, IMMUNIQ

   

   

  Szanowni Państwo, 

  przypominam także o obowiązku regularnego opłacania składek członkowskich PTDL.

  Wysokość składki to: 100,-zł (normalna) i 20,-zł (emerycka). 

  Wpłat należy dokonywać na numer konta Oddziału Warszawskiego PTDL:

  65 1020 1097 0000 7402 0116 4177

  W tytule płatności proszę wpisać:
  imię i nazwisko oraz rok za który jest opłacana składka.

   

  Adres korespondencyjny

  dr Sławomir Białek
  Katedra Biochemii i Chemii Klinicznej
  Warszawski Uniwersytet Medyczny
  02-097 Warszawa, ul. Banacha 1

   

  Serdecznie zapraszam

  /-/ dr Sławomir Białek
  Przewodniczący 
  Oddziału Warszawskiego PTDL

 • Sławomir Białek 12/03/2022 00:00

   

  Szanowni Państwo,
  w imieniu dr n. med. Katarzyny Fischer, która z ramienia Zarządu Głównego zajmuje się sprawami międzynarodowymi naszego Towarzystwa, bardzo proszę wszystkich członków Odddziału Warszawskiego PTDL o wypełnienie ankiety znajdującej sie pod linkiem: 


  Z wyrazami szacunku
  Sławomir Białek

 • Sławomir Białek 11/03/2022 00:00

  Z wielkim żalem przyjęliśmy informację, iż w dniu 10.01.2022 roku w wieku 94 lat zmarł

  płk w st. spocz. dr n. med. Norbert Symonowicz
  specjalista analityki lekarskiej

  Pan dr Norbert Symonowicz był członkiem założycielem Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej i Oddziału Warszawskiego oraz jego wieloletnim członkiem. Był również członkiem Zarządu Głównego PTDL w okresie prezesury prof. Jerzego Krawczyńskiego.

  Od 1951 roku po uzyskaniu dyplomu lekarza dr Symonowicz służył w wojskowej służbie zdrowia, w tym w wojskowym szpitalu przy ulicy Szaserów, gdzie do roku 1986 roku sprawował funkcję kierownika Zakładu Analityki Lekarskiej. W 1964 roku uzyskał stopień doktora nauk medycznych w Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi.

  W okresie kierowania Zakładem Analityki Lekarskiej czyli przez ponad 22 lata, Pan dr Norbert Symonowicz przyczynił się do wyszkolenia licznego gremium specjalistów diagnostyki laboratoryjnej i analityki klinicznej. Ponadto był pionierem we wdrażaniu automatyzacji badań laboratoryjnych. Był współautorem 20 publikacji i pierwszego w kraju podręcznika obejmującego całość ówczesnych laboratoryjnych metod diagnostycznych. Był także pierwszym przełożonym trzech późniejszych samodzielnych pracowników nauki.

  Dr Norbert Symonowicz na zawsze pozostanie w naszej pamięci jako człowiek niezwykłej skromności i o dużej mądrości życiowej, życzliwy dla współpracowników.

  Rodzinie i Najbliższym składamy wyrazy głębokiego współczucia

  Zarząd i Członkowie Oddziału Warszawskiego
  Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej

   

 • Sławomir Białek 09/02/2022 00:00

  Szanowni Państwo, 

  w roku 2022 wysokość obowiązkowej składki członkowskiej nie ulagła zmianie
  i wynosi nadal: 

  100,-zł (normalna) i 20,-zł (emerycka)

   

  Wpłat należy dokonywać na numer konta Oddziału Warszawskiego PTDL:

  65 1020 1097 0000 7402 0116 4177

  W tytule płatności proszę wpisać:
  imię i nazwisko oraz rok za który jest opłacana składka.

   

  Adres korespondencyjny

  dr Sławomir Białek
  Centrum Kształcenia Podyplomowego
  Wydział Farmaceutyczny
  Warszawski Uniwersytet Medyczny
  02-097 Warszawa, ul. Banacha 1

 • Sławomir Białek 08/02/2022 00:00

  Szanowni Państwo, 

  ze względu na bardzo dużą liczbę zgłoszeń rejestracja
  na posiedzenie naukowo-szkoleniowe w dniu 17.02.2022 r.
  została zamknięta

  Osoby zarejestrowane otrzymają na indywidualne konta, maila z linkiem
  do bezpośredniego udziału w posiedzeniu, najpóźniej do 16.02.br. 

  Z poważaniem
  Sławomir Białek

Copyright © 2004-2023 PTDL