Aktualności » Warszawa » Sesja plakatowa podczas IV Warszawskiej Jesieni Diagnostycznej

Olga Ciepiela 24/08/2023 07:22

W trakcie Konferencji IV Ogólnopolska Warszawska Jesień Diagnostyczna, odbywającej się w dniach 28-29 września 2023 w Paprotni organizujemy sesję plakatową! Każdy uczestnik może zgłosić doniesienie zjazdowe prezentujące wyniki prac oryginalnych lub opis przypadku. Po uzyskaniu pozytywnej recenzji doniesienia zostaną opublikowane w czasopiśmie:

Prospects in Pharmaceutical Sciences, które ma 20 pkt MNiE oraz 0,1 IF!

Opublikowanie jako autor lub współautor komunikatu z badań naukowych w czasopiśmie naukowym zamieszczonym w wykazie czasopism ujętych w wykazie sporządzonym zgodnie z przepisami Ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce promowane jest 1 punktem w procesie rekrutacji do szkolenia specjalizacyjnego diagnostów.

 

Termin zgłaszania: 18.09.2023 r

Adres mailowy zgłoszenia: milena.malecka@wum.edu.pl

Wymagania: język angielski lub polski (polskie doniesienia będą tłumaczone na j. angielski przed publikacją), do 350 słów, ustrukturyzowany (wstęp, materiały i metody, wyniki, wnioski)

Wymagania dotyczące plakatu: format B1 707x1000 mm, pionowy

Copyright © 2004-2023 PTDL