Aktualności » Warszawa » I Mazowiecki Dzień Diagnosty Laboratoryjnego 27 maja 2023

Olga Ciepiela 12/05/2023 08:23

I MAZOWIECKI DZIEŃ DIAGNOSTY LABORATORYJNEGO

 

Konferencja naukowo-szkoleniowa

Nowoczesna diagnostyka laboratoryjna chorób cywilizacyjnych

Warszawa, 27 maja 2023 r.

Miejsce konferencji

Aula wykładowa im. Prof. Bolesława Olszewskiego

Wydział Farmaceutyczny WUM

Banacha 1, Warszawa

Program Konferencji 

 

08:00 – 09:00

Rejestracja uczestników

09:00 – 09:30

Uroczyste otwarcie Konferencji.

Wystąpienia zaproszonych gości.   

09:30 – 10:00

Nowe metody analityczne stosowane w monitorowaniu pacjentów ze szpiczakiem plazmocytowym (spektrometria mas MALDI-TOF)

Dr n. med. Justyna Chlebowska-Tuz

Diagnostyka S.A.

Zakład Hematologii Eksperymentalnej Instytutu Hematologii i Transfuzjologii 

10:00 – 10:30

Diagnostyka parazytologiczna przez przypadki

Dr n. biol. Agnieszka Pawełczyk
Zakład Immunopatologii Chorób Zakaźnych i Pasożytniczych Warszawski Uniwersytet Medyczny

Polskie Towarzystwo Parazytologiczne

10:30 – 11:00

Czy może nas coś jeszcze zaskoczyć? – analiza przypadków ze szpitala klinicznego

Dr hab. n.med. Olga Ciepiela
Zakład Medycyny Laboratoryjnej Warszawski Uniwersytet Medyczny

Polskie Towarzystwo Diagnostyki Laboratoryjnej

11:00 – 11:30 Przerwa kawowa

11:30 – 12:00

Od zupy alergenowej do molekuły alergenowej

Dr n. farm. Sławomir Białek
Katedra i Zakład Biochemii i Farmakogenomiki Warszawski Uniwersytet Medyczny
Zakład Alergologii i Immunologii Klinicznej UCK WUM

12:00 – 12:30

Diagnostyka zakażeń wywoływanych przez herpeswirusy

Dr hab. n. med. Maciej Przybylski
Katedra i Zakład Mikrobiologii Lekarskiej Warszawski Uniwersytet Medyczny

12:30 – 13:00

Wartość diagnostyczna kalprotektyny w kale

Dr n. farm. Aldona Wierzbicka-Rucińska
Zakład Biochemii, Radioimmunologii i Medycyny Doświadczalnej Instytut Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka

 

Dla diagnostów laboratoryjnych Konferencja jest jednocześnie kursem szkoleniowym, który zakończy się testem (on-line) i będzie premiowany 4 punktami edukacyjnymi twardymi.

Za udział w Konferencji technikom analityki i innym pracownikom MLD wymienionym w Rozdziale 2 Art.5 Ustawy o Medycynie Laboratoryjnej z dnia 15 września 2022 przysługują 2 pkt edukacyjne.

Copyright © 2004-2023 PTDL