Aktualności » Warszawa » Link do spotkania naukowo-szkoleniowego 17.04.2023

Olga Ciepiela 17/04/2023 15:27

Zapraszamy na posiedzenie naukowo-szkoleniowe, dotyczące układu dopełniacza

 

17 kwietnia 2023 o godz. 18:00

 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19:odPL21Ur-x0mwpnrmKbZJ2kq6PHO9CQd3ePManxBKA81@thread.tacv2/1681744987658?context=%7B%22Tid%22:%223d21b0a7-5346-4822-b165-b670b422e4f7%22,%22Oid%22:%22e13682fb-1d3c-45d6-869e-60b9cdda7d6c%22%7D

Copyright © 2004-2023 PTDL