Aktualności » Warszawa » Posiedzenie naukowo-szkoleniowe 19.12.20222 roku

Olga Ciepiela 04/12/2022 09:55

Serdecznie zapraszamy na przedświąteczne posiedzenie naukowo-szkoleniowe PTDL Oddziału warszawskiego.

19.grudnia 2022 o godzinie 18:00 na platformie MS Teams

Program spotkania:

1. Przywitanie uczestników - przewodnicząca Oddziału dr hab. Olga Ciepiela

2. Badanie płynów z jam ciała - jak, kiedy, analiza ciekawych przypadków - mgr Agnieszka Wiśniewska, Zakład Medycyny Laboratoryjnej WUM

Rejestracja na spotkanie odbywa się poprzez przesłanie zgłoszenia na adres mailowy: ptdl.warszawa@gmail.com. Link do połączenia zostanie przesłany ok. pół godziny przed planowanym rozpoczęciem posiedzenia.

Zapraszamy!

Zarząd PTDL Oddział warszawski

Copyright © 2004-2023 PTDL