Aktualności » Warszawa » Posiedzenie naukowo-szkoleniowe 07.04.2022 r.

Sławomir Białek 31/03/2022 00:00

Szanowni Państwo, 

w imienu Zarządu PTDL Oddział w Warszawie serdecznie zapraszam 

07 kwietnia 2022 r. (czwartek), o godzinie 17:00 

do udziału w posiedzeniu naukowo-szkoleniowym.  

 

Posiedzenie odbędzie sie online poprzez komunikator MS Teams. 

Link do rejestracji: https://biochemia-i-farmakogenomika.wum.edu.pl/node/133

 

Partnerem posiedzenia jest firma Immuniq

 

Program posiedzenia

Badanie profilu przeciwciał przeciwko peptydom SARS-CoV-2 w ocenie dynamiki poszczepiennej poziomu przeciwciał i kontekstu odporności na koronawirusy. 
Prof. dr hab. Andrzej LANGE

Kierownik Laboratorium Immunologii Klinicznej, Instytut Immunologii i terapii Doświadczalnej im. Ludwika hirszfelfa we Wrocławiu
 

Ewolucja technik immunoblot - Microblot Array. 
Mgr Marcin HELIOSZ 
Specjalista ds. aparatury i serwisu, IMMUNIQ

 

 

Szanowni Państwo, 

przypominam także o obowiązku regularnego opłacania składek członkowskich PTDL.

Wysokość składki to: 100,-zł (normalna) i 20,-zł (emerycka). 

Wpłat należy dokonywać na numer konta Oddziału Warszawskiego PTDL:

65 1020 1097 0000 7402 0116 4177

W tytule płatności proszę wpisać:
imię i nazwisko oraz rok za który jest opłacana składka.

 

Adres korespondencyjny

dr Sławomir Białek
Katedra Biochemii i Chemii Klinicznej
Warszawski Uniwersytet Medyczny
02-097 Warszawa, ul. Banacha 1

 

Serdecznie zapraszam

/-/ dr Sławomir Białek
Przewodniczący 
Oddziału Warszawskiego PTDL

Copyright © 2004-2023 PTDL