Aktualności » Warszawa » Informacja o składkach członkowskich

Sławomir Białek 09/02/2022 00:00

Szanowni Państwo, 

w roku 2022 wysokość obowiązkowej składki członkowskiej nie ulagła zmianie
i wynosi nadal: 

100,-zł (normalna) i 20,-zł (emerycka)

 

Wpłat należy dokonywać na numer konta Oddziału Warszawskiego PTDL:

65 1020 1097 0000 7402 0116 4177

W tytule płatności proszę wpisać:
imię i nazwisko oraz rok za który jest opłacana składka.

 

Adres korespondencyjny

dr Sławomir Białek
Centrum Kształcenia Podyplomowego
Wydział Farmaceutyczny
Warszawski Uniwersytet Medyczny
02-097 Warszawa, ul. Banacha 1

Copyright © 2004-2023 PTDL