Aktualności » Warszawa » Komunikat ws COVID-19 dla MLD od Konsultanta Wojewódzkiego ds. diagnostyki laboratoryjnej

Sławomir Białek 10/03/2020 00:00

Szanowni Państwo,

W oparciu o zalecenia/wytyczne różnych specjalistów i autorytetów z naszego środowiska, diagnostów laboratoryjnych, pozwalam sobie przesłać procedury postępowania z próbkami pobranymi od pacjentów z podejrzeniem koronawirusa (COVID-19), z prośbą o rozważenie wdrożenia w całości lub części we własnych laboratoriach, zarówno dla bezpieczeństwa własnego jak i wszystkich pracowników.

Za szczególnie ważne uważam, uczulenie personelu medycznego (lekarzy i pielęgniarki), aby skierowania do badań laboratoryjnych, jak i próbki od pacjentów z podejrzeniem koronawirusa były odpowiednio oznaczane. Niezwykle istotne jest utrzymanie odpowiedniego reżimu sanitarnego. Wirus przenosi się drogą oralno-fekalną, więc stolec (z dużym prawdopodobieństwem również mocz) są potencjalnie zakaźne.

Ponieważ u ludzi młodych SARS-CoV-2 przebiega skąpo objawowo lub nawet bezobjawowo sugeruję, aby poniższe zalecenia dotyczące wirowania "podejrzanych" próbek, zastosować do wszystkich próbek (jeśli to możliwe) oraz zwrócić szczególną uwagę na właściwą ochronę osobistą podległego personelu.

Z najnowszych danych wynika, że w przypadku infekcji wirusami z grupy SARS-CoV-2 przeciwciała IgM mogą być wykrywane we krwi po 3-6 dniach, natomiast przeciwciała IgG po 8 dniach. Wysoce prawdopodobnym jest, że niebawem personel medyczny będzie mógł korzystać z dodatkowych narzędzi diagnostycznych (np. szybkie testy/POCT – już dostępne na rynku).

Niestety, nie mam adresów mailowych do wszystkich laboratoriów w województwie, więc uprzejmie proszę o pomoc w tej sprawie i o przekazanie tych informacji koleżankom/kolegom z naszego środowiska. W załączeniu przesyłam zalecenia Konsultantów dostępne na stronie KIDL.

 

Dla Oddziałów:

W celu zminimalizowania ryzyka zakażenia w trakcie wykonywania rutynowych badań diagnostycznych w medycznych laboratoriach diagnostycznych (MLD) należy przestrzegać następującej zasady:

Personel medyczny powinien powiadomić laboratorium, że materiał pochodzi od pacjenta z podejrzeniem/zakażeniem COVID-19 i odpowiednio taki materiał oraz skierowanie oznaczyć. Materiał biologiczny od takich pacjentów należy transportować w torebkach typu „biohazard”.

 

Dla pracowników MLD:

W celu zminimalizowania ryzyka zakażenia w trakcie wykonywania rutynowych badań diagnostycznych w MLA należy przestrzegać następujących zasad:

  1. Personel medyczny powinien powiadomić laboratorium, że materiał pochodzi od pacjenta z podejrzeniem/zakażeniem COVID-19 przez odpowiednie ostrzeżenie na skierowaniach papierowych, a próbkę przekazać w torebce typu "biohazard" (lub w opakowaniu z naklejką "biohazard").
  2. Należy przestrzegać standardowych zasad bezpieczeństwa pracy z materiałem potencjalnie zakaźnym:
  • Personel laboratoryjny musi używać standardowych środków ochrony osobistej zabezpieczających przed czynnikami zakaźnymi, tj: fartucha z długimi rękawami, rękawic jednorazowych oraz ochrony na oczy. Wszyscy pracownicy bezwzględnie powinni przebierać się w odzież ochronną: fartuch, spodnie/garsonka, obuwie w szatni szpitala (szafki pracowników);
  • W przypadku przyjęcia do laboratorium próbek od pacjentów z podejrzeniem/zakażeniem COVID-19, pracownicy bezwzględnie powinni użyć jednorazowego fartucha ochronnego, maskę zakrywającą twarz (przyłbica laboratoryjna), jednorazowe rękawiczki;
  • Wszystkie procedury, w czasie których może dochodzić do powstawania aerozolu lub rozprysku materiału: wirowanie moczu, rozcieńczanie próbek, powinny być wykonywane pod komorą laminarną typ II lub dygestorium w MLD. Optymalnie, próbki powinny być wkładane i wyjmowane z rotorów pod dygestorium/komorą laminarną. W przypadku braku ww warunków przygotowania materiału do badań, wirowany materiał bezwzględnie powinien być zabezpieczony w probówce z korkiem, po odwirowaniu materiału klapa wirówki powinna być otwarta po pewnym czasie (nie natychmiast - unikanie aerozolu). Wirówki należy dezynfekować zgodnie z procedurami w MLD;
  • Wszystkie procedury z materiałem potencjalnie zakaźnym wykonywane poza komorą laminarną/dygestorium powinny być prowadzone w sposób minimalizujący ryzyko ekspozycji personelu na materiał biologiczny (w takich przypadkach zaleca się stosowanie dodatkowego zabezpieczenia na oczy i twarz, np. przyłbica laboratoryjna, ochronna).

 

Zgodnie z zaleceniami:


Z poważaniem,

Dr n. farm. Monika Jabłonowska 
Konsultant Wojewódzki ds Diagnostyki Laboratoryjnej 
Kierownik Medycznego Laboratorium Analitycznego 
Szpital Kliniczny im. Ks.Anny Mazowieckiej 
ul.Karowa 2, 00-315 Warszawa

 

Copyright © 2004-2023 PTDL