Aktualności » Warszawa » Warszawska Jesień Diagnostyczna - program konferencji

Sławomir Białek 20/10/2019 00:00

 

III Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa

Warszawskiego Oddziału PTDL

 

WARSZAWSKA JESIEŃ DIAGNOSTYCZNA

 

Interdyscyplinarne aspekty diagnostyki laboratoryjnej  

 

24-25 październik 2019 r.

 

 

Miejsce Konferencji

Centrum Szkoleniowo-Konferencyjne FALENTY

Aleja Hrabska 4, 05-090 Raszyn-Falenty

 

 

 

Komitet Organizacyjny

Dr n. farm. Sławomir Białek

Dr n. med. Anna Stachurska

Dr n. farm. Ewa Skarżyńska

Dr n. farm. Paweł K. Kunicki

Mgr Elżbieta Przybyszewska-Kazulak

Mgr Beata Waleszkiewicz-Majewska

Stud. Bartosz Zawadzki (STDL WUM)

Stud. Marcin Śmiarowski (STDL WUM)

Komitet Naukowy

Dr hab. Olga Ciepiela

Dr hab. Jadwiga Fabijańska-Mitek

Dr n. med. Monika Jabłonowska

Dr hab. Grażyna Sygitowicz

Dr n. med. Anna Stachurska

Mgr Justyna Marynowska

Dr n. farm. Sławomir Białek

Dr n. farm. Paweł K. Kunicki

 

HONOROWY PATRONAT

 Prof. dr hab. Mirosław Wielgoś

Jego Magnificencja Rektor

Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

 

PATRONAT

Prof. dr hab. Piotr Wroczyński

Dziekan

Wydziału Farmaceutycznego

Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

 

 

Szanowni Państwo,

W imieniu Zarządu Oddziału Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej oraz własnym z przyjemnością zapraszam do udziału na III edycji Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Warszawska Jesień Diagnostyczna, której tegoroczny temat przewodni to Interdyscyplinarne aspekty diagnostyki laboratoryjnej.

Pragnę zapewnić, iż dołożyliśmy wszelkich starań by Konferencja była zorganizowana na najwyższym poziomie. Cieszę się, że wspólnie będziemy mogli spotkać się w tym ważnym dla naszego Oddziału oraz całego środowiska diagnostów laboratoryjnych wydarzeniu.

Mam nadzieję, że program naukowy oraz klimat naszej Konferencji spotkają się z Państwa życzliwością. Ufam, że pobyt Państwa w Falentach upłynie wśród udanych obrad, twórczych dyskusji i koleżeńskiej atmosfery.

Dr n. farm. Sławomir Białek

Przewodniczący
Warszawskiego Oddziału PTDL

 

Program Konferencji 

 

 

Czwartek – 24.10.2019 r.

 

08:00 – 09:00

Rejestracja uczestników

09:00 – 09:15

Uroczyste otwarcie Konferencji  

09:15 – 09:30

55-lecie PTDL – skąd się wywodzimy i dokąd zmierzamy?

Dr hab. Anna Mertas
Prezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej
 

09:30 – 10:15

Wykład inauguracyjny

Nowe aspekty diagnostyki boreliozy 
Prof. dr hab. Sławomir Pancewicz
Klinika Chorób Zakaźnych i Neuroinfekcji, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku 

 

Sesja plenarna
Sfałszowane produkty medyczne a wyniki laboratoryjnych badań diagnostycznych

Prowadzący: prof. dr hab. Zbigniew Fijałek, prof. dr hab. Dariusz Sitkiewicz

10:15 – 11:00

Sfałszowane leki vs nowe substancje psychoaktywne – śmiertelne zagrożenie drugiej dekady XXI wieku.

Prof. dr hab. Zbigniew Fijałek, Zakład Farmacji Kryminalistycznej, Warszawski Uniwersytet Medyczny; Stowarzyszenie „STOP Nielegalnym Farmaceutykom” 

11:00 – 11:20

Badania analityczne sfałszowanych produktów leczniczych
i suplementów diety.

Mgr Agnieszka Kalicka, Zakład Bioanalizy i Analizy Leków, Zespół ds. Sfałszowanych Leków, Warszawski Uniwersytet Medyczny

11:20 – 11:40

Farmakologiczne i pseudofarmakologiczne kształtowanie sylwetki
a wyniki laboratoryjnych badań diagnostycznych.

Dr Katarzyna Leś, NZOZ Anna-Lab 

11:40 – 12:10

Polekowe i poalkoholowe uszkodzenie wątroby – aspekty toksykologiczne i diagnostyczne.

Prof. dr hab. Marek Paradowski, Zespół Laboratoriów, Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. WAM, Uniwersytetu Medycznego w Łodzi 

 

12:10 – 12:30 Przerwa kawowa


Sesje równoległe:

Sala A

Sesja: Wytyczne PTDL dotyczące badania osadu moczu

Prowadzący: dr hab. Iwona Bil-Lula, dr hab. Anna Mertas

12:30 – 13:00

Zalecenia grupy roboczej PTDL ds. standaryzacji badania osadu moczu – część I.

Dr hab. Iwona Bil-Lula, Katedra Analityki Medycznej, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu 

13:00 – 13:30

Zalecenia grupy roboczej PTDL ds. standaryzacji badania osadu moczu – część II.

Dr n. med. Agnieszka Ćwiklińska, Katedra Analityki Klinicznej, Gdański Uniwersytet Medyczny 

13:30 – 14:00

Analiza moczu i płynów z jam ciała z zastosowaniem fluorescencyjnej cytometrii przepływowej wraz z omówieniem przypadku klinicznego.

Dr Ewa Czernik, Sysmex Sp. z o.o. 

 

Sala B

Sesja: Serologia grup krwi – wczoraj i dziś

Prowadzący: dr hab. Jadwiga Fabijańska-Mitek, dr hab. Grażyna Sygitowicz

12:30 – 13:00

Wspomnienie o życiu i dokonaniach prof. dr hab. Haliny Seyfriedowej.

Dr hab. Jadwiga Fabijańska-Mitek, Zakład Immunohematologii, CMKP 

13:00 – 13:30

Nowe układy grupowe.

Dr hab. Jadwiga Fabijańska-Mitek, Zakład Immunohematologii, CMKP

13:30 – 14:00

Pęcherzyki zewnątrzkomórkowe – przyszłość badań diagnostycznych?

Dr n. med. Anna Stachurska, Zakład Immunohematologii, CMKP 

 

14:00 – 15:00 Obiad

 

Sesje równoległe

 

Sala A

Sesja satelitarna firmy Siemens Healthcare: Diagnostyka stanu zapalnego

Prowadzący: prof. dr hab. Grażyna Nowicka, dr n. farm. Sławomir Białek

15:00 – 15:30

Przydatność oznaczania stężenia IL-6 i PCT w diagnozowaniu procesów zapalnych.

Prof. dr hab. Joanna Matowicka-Karna, Zakład Laboratoryjnej Diagnostyki Klinicznej, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku 

15:30 – 16:00

Wolne łańcuchy kappa, lambda – przeciwciała monoklonalne
czy poliklonalne?

Dr n med. Anna Ząbek-Adamska, Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej, Szpital Uniwersytecki w Krakowie 

16:00 – 16:30

Atellica Solution – przełomowe rozwiązanie dla medycznego laboratorium diagnostycznego.

Izabela Rorbach, Siemens Healtcare 

 

Sala B

Sesja: Autoimmunizacyjne choroby wątroby

Prowadzący: prof. dr hab. Andrzej Habior, dr n. med. Alicja Bauer

15:00 – 15:30

Autoimmunizacyjne choroby okiem klinicysty.

Prof. dr hab. Andrzej Habior, Fundacja Gastroenterologii, Klinika Gastroenterologii, Hepatologii i Onkologii Klinicznej, CMKP 

15:30 – 16:00

Autoimmunizacyjne choroby wątroby okiem histopatologa.  

Prof. dr hab. Bożena Walewska-Zielecka, Katedra i Zakład Zdrowia Publicznego, Warszawski Uniwersytet Medyczny; Centrum Medicover – dyrektor ds. medycznych

16:00 – 16:30

Autoimmunizacyjne choroby okiem immunologa. Autoprzeciwciała i ich znaczenie.

Dr n. med. Alicja Bauer, Zakład Biochemii i Biologii Molekularnej, CMKP 

16:30 – 16:40

Diagnostyka laboratoryjna chorób autoimmunizacyjnych.

Mgr Mateusz Miłosz, firma Euroimmun

 

16:30 – 17:00 Przerwa kawowa

 

Sala A

Sesja satelitarna firmy Roche Diagnostics: Zdrowie kobiety 

Prowadzący: prof. dr hab. Marek Paradowski, dr n. med. Monika Jabłonowska 

17:00 – 17:45

Kiedy wyniki badań laboratoryjnych pomagają podejmować kluczowe decyzje ginekologowi?

Dr hab. Katarzyna Kosińska-Kaczyńska, Klinika Ginekologii i Położnictwa, CMKP 

17:45 – 18:30

Zastosowanie oznaczenia stężeń hormonu antymüllerowskiego (AMH).

Prof. dr hab. Artur Jakimiuk, Klinika Położnictwa, Chorób Kobiecych i Ginekologii Onkologicznej, CSK MSWiA

 

Sala A

18:30 – 18:45

Aktualności KIDL

Justyna Marynowska, Maciej Janiak, Wojciech Zabłocki
KRDL – przedstawiciele na województwo mazowieckie

 

Sala A

Wykład plenarny

18:45 – 19:30

Szpik jako skarbnica komórek

Dr hab. Małgorzata Rusak
Zakład Diagnostyki Hematologicznej, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

 

 20:00 – Uroczysta kolacja


 

Piątek – 25.10.2019 r.

 

08:00 – 09:00 Śniadanie

 

Sala A

Wykład plenarny

09:00 – 09:45

Wybrane zagadnienia odpowiedzialności prawnej diagnostów laboratoryjnych.

Mec. Krzysztof Jop
Zakład Farmacji Kryminalistycznej, Warszawski Uniwersytet Medyczny; Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
 

 

Sala A

Sesja: Problemy specjalistycznej diagnostyki laboratoryjnej

Prowadzący: dr n. med. Anna Stachurska, dr n. farm. Paweł Kunicki

09:45 – 10:15

HDL cholesterol – nie wszystko złoto, co się święci.

Dr n. med. Joanna Klimaszewska-Łata, Zakład Medycyny Laboratoryjnej Katedry Biochemii Klinicznej, Gdański Uniwersytet Medyczny

10:15 – 10:45

Odra – wyniki badań własnych.

Mgr Aneta Gwiżdż-Wapniarz, Diagnostyka Laboratoria Medyczne 

10:45 – 11:15

Elastaza trzustkowa – test w zasięgu ręki.

Dr n. med. Małgorzata Łukasik, DiaSorin Polska

11:15 – 11:45

Zastosowanie metody chemiluminescencyjnej do oznaczania stężenia aldosteronu i kortyzolu w żyłach nadnerczowych pacjentów z podejrzeniem pierwotnego hiperaldosteronizmu.

Mgr Aleksandra Wróbel, Zakład Biologii Medycznej, Instytut Kardiologii w Warszawie 

11:45 – 12:15

Zakres terapeutyczny a zakres metody analitycznej w terapii monitorowanej.

Dr n. farm. Paweł K. Kunicki, Zakład Chemii Leków, Warszawski Uniwersytet Medyczny;  Instytut Kardiologii w Warszawie 

12:15 – 12:45

Chemiluminescencja jako nowoczesna metoda oznaczeń immunochemicznych.

Mgr Daniel Bzowski, Labin Polska Sp. z o.o. Dystrybutor firmy WieneLab 

 

 

12:45 – 13:00  Podsumowanie i zakończenie konferencji


Kurs doskonalący CMKP

Technika blotingu w diagnostyce autoimmunizacyjnych chorób układu pokarmowego

Numer kursu: 01-708/0-00-057-2019

 

Kierownik naukowy: dr n. med. Alicja Bauer

09:30 – 11:00

 

Technika rozdziału i immunodetekcji białek.

Dr n. med. Małgorzata Grzanka, Zakład Biochemii i Biologii Molekularnej, CMKP

11:00 – 11:45

 

Przegląd i charakterystyka testów handlowych opartych o technikę blotingu, mających zastosowanie w diagnostyce autoimmunizacyjnych przewodu pokarmowego.

Dr n. med. Alicja Bauer, Zakład Biochemii i Biologii Molekularnej, CMKP 

11:45 – 13:15

 

Wykrywanie przeciwciał charakterystycznych dla autoimmunizacyjnych chorób wątroby – prezentacja wybranych zestawów .

Dr n. med. Alicja Bauer, Zakład Biochemii i Biologii Molekularnej, CMKP

13:15 – 13:45

Test końcowy

Łącznie 5 godzin dydaktycznych 

 

Rejestracji na kurs należy dokonywać przez stronę internetową
Centrum Medycznego Szkolenia Podyplomowego

 

https://kursy.cmkp.edu.pl/?year=2019&ro=2&spe=203

 

Za udział w kursie będzie można otrzymać 5 punktów twardych.
Certyfikaty z punktami twardymi będą przesłane pocztą przez Dziekanat CMKP

 

Copyright © 2004-2023 PTDL