Aktualności » Warszawa » Warszawska Jesień Diagnostyczna '2019 - program

Sławomir Białek 02/10/2019 00:00

III Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Warszawskiego Oddziału PTDL

WARSZAWSKA JESIEŃ DIAGNOSTYCZNA

Interdyscyplinarne aspekty diagnostyki laboratoryjnej

 

24-25.10.2019 r.

Centrum Szkoleniowo-Konferencyjne FALENTY

Aleja Hrabska 4, 05-090 Raszyn-Falenty

 

Program Konferencji 

 

Czwartek – 24.10.2019 r.

 

08:00 – 09:00

Rejestracja uczestników

 

09:00 – 09:15

Uroczyste otwarcie Konferencji

 

09:15 – 09:30

55-lecie PTDL – skąd się wywodzimy i dokąd zmierzamy?

Dr hab. Anna Mertas
Prezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej


09:30 – 10:15

Wykład inauguracyjny

Nowe aspekty diagnostyki boreliozy 
Prof. dr hab. Sławomir Pancewicz
Klinika Chorób Zakaźnych i Neuroinfekcji, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku 

 

 

Sesja plenarna
Sfałszowane produkty medyczne a wyniki laboratoryjnych badań diagnostycznych

Prowadzący: prof. dr hab. Zbigniew Fijałek, prof. dr hab. Dariusz Sitkiewicz

10:15 – 11:00

Sfałszowane leki vs nowe substancje psychoaktywne – śmiertelne zagrożenie drugiej dekady XXI wieku.

Prof. dr hab. Zbigniew Fijałek, Zakład Farmacji Kryminalistycznej, Warszawski Uniwersytet Medyczny; Stowarzyszenie „STOP Nielegalnym Farmaceutykom”


11:00 – 11:20

Badania analityczne sfałszowanych produktów leczniczych
i suplementów diety.

Mgr Agnieszka Kalicka, Zakład Bioanalizy i Analizy Leków, Zespół ds. Sfałszowanych Leków, Warszawski Uniwersytet Medyczny


11:20 – 11:40

Farmakologiczne i pseudofarmakologiczne kształtowanie sylwetki
a wyniki laboratoryjnych badań diagnostycznych.

Dr Katarzyna Leś, NZOZ Anna-Lab


11:40 – 12:10

Polekowe i poalkoholowe uszkodzenie wątroby – aspekty toksykologiczne i diagnostyczne.

Prof. dr hab. Marek Paradowski, Uniwersytet Medyczny w Łodzi 

 

12:10 – 12:30 Przerwa kawowa

 

Sesje równoległe:

 

Sala A

Sesja satelitarna firmy Sysmex: Wytyczne PTDL dotyczące badania osadu moczu

Prowadzący: dr hab. Iwona Bil-Lula, dr hab. Anna Mertas

12:30 – 13:00

Zalecenia grupy roboczej PTDL ds. standaryzacji badania osadu moczu – część I.

Dr hab. Iwona Bil-Lula, Katedra Analityki Medycznej, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu


13:00 – 13:30

Zalecenia grupy roboczej PTDL ds. standaryzacji badania osadu moczu – część II.

Dr n. med. Agnieszka Ćwiklińska, Katedra Analityki Klinicznej, Gdański Uniwersytet Medyczny


13:30 – 14:00

Analiza moczu i płynów z jam ciała z zastosowaniem fluorescencyjnej cytometrii przepływowej wraz z omówieniem przypadku klinicznego.

Dr Magdalena Szmulik, Sysmex Sp. z o.o. 

   

Sala B

Sesja: Serologia grup krwi – wczoraj i dziś

Prowadzący: dr hab. Jadwiga Fabijańska-Mitek, dr hab. Grażyna Sygitowicz

12:30 – 13:00

Wspomnienie o życiu i dokonaniach prof. dr hab. Haliny Seyfriedowej.

Dr hab. Jadwiga Fabijańska-Mitek, Zakład Immunohematologii, CMKP


13:00 – 13:30

Nowe układy grupowe.

Dr hab. Jadwiga Fabijańska-Mitek, Zakład Immunohematologii, CMKP


13:30 – 14:00

Pęcherzyki zewnątrzkomórkowe – przyszłość badań diagnostycznych?

Dr n. med. Anna Stachurska, Zakład Immunohematologii, CMKP 

 

14:00 – 15:00 Obiad

 

Sesje równoległe

 

Sala A

Sesja satelitarna firmy Siemens Healthcare: Diagnostyka stanu zapalnego

Prowadzący: prof. dr hab. Grażyna Nowicka, dr n. farm. Sławomir Białek

15:00 – 15:30

Przydatność oznaczania stężenia IL-6 i PCT w diagnozowaniu procesów zapalnych.

Prof. dr hab. Joanna Matowicka-Karna, Zakład Laboratoryjnej Diagnostyki Klinicznej, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku


15:30 – 16:00

Wolne łańcuchy kappa, lambda – przeciwciała monoklonalne
czy poliklonalne?

Dr n med. Anna Ząbek-Adamska, Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej, Szpital Uniwersytecki w Krakowie


16:00 – 16:30

Atellica Solution – przełomowe rozwiązanie dla medycznego laboratorium diagnostycznego.

Izabela Rorbach, Siemens Healtcare 

 

Sala B

Sesja: Autoimmunizacyjne choroby wątroby

Prowadzący: prof. dr hab. Andrzej Habior, dr n. med. Alicja Bauer

15:00 – 15:30

Autoimmunizacyjne choroby okiem klinicysty.

Prof. dr hab. Andrzej Habior, Fundacja Gastroenterologii, Klinika Gastroenterologii, Hepatologii i Onkologii Klinicznej, CMKP


15:30 – 16:00

Autoimmunizacyjne choroby wątroby okiem histopatologa.  

Prof. dr hab. Bożena Walewska-Zielecka, Katedra i Zakład Zdrowia Publicznego, Warszawski Uniwersytet Medyczny; Centrum Medicover – dyrektor ds. medycznych


16:00 – 16:30

Autoimmunizacyjne choroby okiem immunologa. Autoprzeciwciała i ich znaczenie.

Dr n. med. Alicja Bauer, Zakład Biochemii i Biologii Molekularnej, CMKP


16:30 – 16:40

Diagnostyka laboratoryjna chorób autoimmunizacyjnych.

Mgr Mateusz Miłosz, firma Euroimmun

 

16:30 – 17:00 Przerwa kawowa

 

Sala A

Sesja satelitarna firmy Roche Diagnostics: Zdrowie kobiety 

Prowadzący: prof. dr hab. Marek Paradowski, dr n. med. Monika Jabłonowska 

17:00 – 17:45

Kiedy wyniki badań laboratoryjnych pomagają podejmować kluczowe decyzje ginekologowi?

Dr hab. Katarzyna Kosińska-Kaczyńska, Klinika Ginekologii i Położnictwa, CMKP


17:45 – 18:30

Zastosowanie oznaczenia stężeń hormonu antymüllerowskiego (AMH).

Prof. dr hab. Artur Jakimiuk, Klinika Położnictwa, Chorób Kobiecych i Ginekologii Onkologicznej, CSK MSWiA

 

Sala A

Wykład plenarny

18:30 – 19:15

Szpik jako skarbnica komórek

Dr hab. Małgorzata Rusak
Zakład Diagnostyki Hematologicznej, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

 

 

20:00 – Uroczysta kolacja


 

Piątek – 25.10.2019 r.

 

08:00 – 09:00 Śniadanie

 

Sala A

Wykład plenarny

09:00 – 09:45

Wybrane zagadnienia odpowiedzialności prawnej diagnostów laboratoryjnych.

Mec. Krzysztof Jop
Zakład Farmacji Kryminalistycznej, Warszawski Uniwersytet Medyczny; Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
 

 

Sala A

Sesja: Problemy specjalistycznej diagnostyki laboratoryjnej

Prowadzący: dr n. med. Anna Stachurska, dr n. farm. Paweł Kunicki

09:45 – 10:15

HDL cholesterol – nie wszystko złoto, co się święci.

Dr n. med. Joanna Klimaszewska-Łata, Zakład Medycyny Laboratoryjnej Katedry Biochemii Klinicznej, Gdański Uniwersytet Medyczny


10:15 – 10:45

Odra – wyniki badań własnych.

Mgr Aneta Gwiżdż-Wapniarz, Diagnostyka Laboratoria Medyczne


10:45 – 11:15

Elastaza trzustkowa – test w zasięgu ręki.

Dr n. med. Małgorzata Łukasik, DiaSorin Polska


11:15 – 11:45

Zastosowanie metody chemiluminescencyjnej do oznaczania stężenia aldosteronu i kortyzolu w żyłach nadnerczowych pacjentów z podejrzeniem pierwotnego hiperaldosteronizmu.

Mgr Aleksandra Wróbel, Zakład Biologii Medycznej, Instytut Kardiologii w Warszawie


11:45 – 12:15

Zakres terapeutyczny a zakres metody analitycznej w terapii monitorowanej.

Dr n. farm. Paweł K. Kunicki, Zakład Chemii Leków, Warszawski Uniwersytet Medyczny;  Instytut Kardiologii w Warszawie


12:15 – 12:45

Interpretacja wyników RKZ na przykładach klinicznych.

Mgr Anna Chrzanowska, Radiometer Polska 

 

 

12:45 – 13:00  Podsumowanie i zakończenie konferencji


Kurs doskonalący CMKP

Technika blotingu w diagnostyce autoimmunizacyjnych chorób układu pokarmowego

Numer kursu: 01-708/0-00-057-2019

 

Kierownik naukowy: dr n. med. Alicja Bauer

09:30 – 11:00

 

Technika rozdziału i immunodetekcji białek.

Dr n. med. Małgorzata Grzanka, Zakład Biochemii i Biologii Molekularnej, CMKP

11:00 – 11:45

 

Przegląd i charakterystyka testów handlowych opartych o technikę blotingu, mających zastosowanie w diagnostyce autoimmunizacyjnych przewodu pokarmowego.

Dr n. med. Alicja Bauer, Zakład Biochemii i Biologii Molekularnej, CMKP


11:45 – 13:15

 

Wykrywanie przeciwciał charakterystycznych dla autoimmunizacyjnych chorób wątroby – prezentacja wybranych zestawów .

Dr n. med. Alicja Bauer, Zakład Biochemii i Biologii Molekularnej, CMKP


13:15 – 13:45

Test końcowy

 

Łącznie 5 godzin dydaktycznych 

 

Rejestracji na kurs należy dokonywać przez stronę internetową
Centrum Medycznego Szkolenia Podyplomowego

 

https://kursy.cmkp.edu.pl/?year=2019&ro=2&spe=203

 

Za udział w kursie będzie można otrzymać 5 punktów twardych.
Certyfikaty z punktami twardymi będą przesłane pocztą przez Dziekanat CMKP

 

Copyright © 2004-2023 PTDL