Aktualności » Warszawa » I Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "Warszawska Jesień Diagnostyczna"

Sławomir Białek 26/09/2017 00:00

I Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa

Warszawskiego Oddziału PTDL

WARSZAWSKA JESIEŃ DIAGNOSTYCZNA

 

23-24.11.2017 r.

Hotel Rewita Rynia,

ul. Wczasowa 59, 05-126 Białobrzegi (koło Zegrza)

 

Szanowni Państwo !

Mam wielką przyjemność i zaszczyt zaprosić do udziału w I Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej „Warszawska Jesień Diagnostyczna” organizowanej przez Zarząd Warszawskiego Oddziału PTDL. Konferencja odbędzie się w dniach 23 – 24 listopada 2017 r. w Hotelu Rewita Rynia w Białobrzegach nad Zalewem Zegrzyńskim (ul. Wczasowa 59).

Organizowana przez nas Konferencja ma na celu zaprezentowanie uczestnikom najnowszych osiągnieć medycyny laboratoryjnej oraz poszerzenie praktycznej wiedzy dotyczącej tych obszarów diagnostyki, które są wykorzystywane w codziennej pracy diagnosty laboratoryjnego. Konferencja będzie się składać się z trzech sesji naukowych, których szczegółowy program zostanie podamy w następnym komunikacie.

Szczegóły dotyczące konferencji oraz formularz zgłoszeniowy jest dostępny na stronie internetowej Biura Organizacyjnego Konferencji – http://www.ampulco.eu/

- koszt uczestnictwa członków PTDL (z uregulowanymi składkami członkowskimi) w konferencji w opcji z
  noclegiem i uroczystą kolacją – 170 zł brutto. Kwota obejmuje: materiały konferencyjne, udział w
  wykładach, jeden nocleg i wyżywienie;

- koszt uczestnictwa członków PTDL (z uregulowanymi składkami członkowskimi) – 100 zł brutto. Kwota
  obejmuje: materiały konferencyjne, udział w wykładach i wyżywienie – opłata nie obejmuje noclegu i 
  uroczystej kolacji;

- koszt uczestnictwa osób nie będących członkami PTDL w opcji z noclegiem i uroczystą kolacją – 280 zł
  brutto. Kwota obejmuje: materiały konferencyjne, udział w wykładach oraz jeden nocleg i wyżywienie;

- koszt uczestnictwa osób nie będących członkami PTDL – 200 zł brutto. Kwota obejmuje: materiały
  konferencyjne, udział w wykładach i wyżywienie – opłata nie obejmuje noclegu i uroczystej kolacji;

- koszt uczestnictwa studentów oddziałów medycyny laboratoryjnej w opcji z noclegiem i uroczystą kolacją –  130 zł brutto. Kwota obejmuje: materiały konferencyjne, udział w wykładach, jeden nocleg i wyżywienie;

- koszt uczestnictwa studentów oddziałów medycyny laboratoryjnej – 50 zł brutto. Kwota obejmuje:
  materiały konferencyjne, udział w wykładach oraz wyżywienie – opłata nie obejmuje noclegu i uroczystej
  kolacji.

 

Zgłoszenia przyjmuje Biuro Organizacyjne Konferencji do dnia 10.11.2017 r.

 

Opłatę rejestracyjną proszę wpłacić w ciągu 3 dni od zgłoszenia na rachunek bankowy:

REWITA RYNIA, 05-126 Białobrzegi, ul. Wczasowa 59

Nr konta bankowego:  77  1240  6292  1111  0010  3709  0233 

W tytule wpłaty należy wpisać „AMPULCO” 

 

W przypadku nie uiszczenia wymaganej kwoty w wyznaczonym terminie, nastąpi automatyczne wykreślenie zgłoszonej osoby z listy uczestników konferencji. O udziale w konferencji decyduje kolejność zgłoszeń (ilość miejsc jest ograniczona).

 

Serdecznie zapraszamy ! 

 

Przewodniczący
Warszawskiego Oddziału PTDL
/-/ Dr n. farm. Sławomir Białek

Copyright © 2004-2017 PTDL