Aktualności » Warszawa

 • Sławomir Białek 03/09/2014 00:00

  Zarząd Koła Techników Analityki Medycznej 

  działającego przy Oddziale Warszawskim PTDL 

  zarasza na cykl wykładów w ranmach Kursu Doskonalącego

  w roku akademickim 2014/2015 

   

  Wykłady będą się odbywać o godzinie 13.30 

   w sali konferencyjnej im. prof. T.Koszarowskiego

  w Centrum Onkologii w Warszawie przy ulicy Roentgena 5.

   

  Harmonogram wykładów:

   

  18 września 2014 r.

  Dieta w chorobach przewlekłych. 

  Mgr Michał Czajka i mgr Filip Kowalczyk (Consilium Vitalis); 

   

  16 października 2014 r.

  Analiza patologicznych wyników morfologii i rozmazów krwi owodowej. 

  Dr Anna Stelmaszczyk-Emmel (Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej i Immunologii Wieku Rozwojowego, WUM); 

   

  13 listopada 2014 r.

  Diagnostyka laboratoryjna przyczyn niepłodności.

  Dr Andrzej Marszałek (Synevo);

   

  11 grudnia 2014 r.

  Wybrane choroby tarczycy - objawy, diagnostyka.

  Dr Marta Faryna (Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej, WUM); 

   

  15 stycznia 2015 r. 

  Różne pojęcia jakości. 

  Prof. Dagna Bobilewicz (Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej, WUM); 

   

  19 lutego 2015 r.

  Odmienności badań laboratoryjnych w zależności od wieku. 

  Dr Hanna Zborowska (Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej, WUM); 

   

  19 marca 2015 r.

  Komórki macierzyste - zastosowanie diagnostyczne i terapeutyczne.

  Prof. Leonora Bużańska (Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej, PAN); 

   

  16 kwietnia 2015 r.

  Ważniejsze parazytozy występujące w Polsce.

  Dr Hanna Żarnowska-Prymek (Pracownia Parazytologii, Wojewódzki Szpital Zakaźny w Warszawie); 

   

  21 maja 2015 r.

  Zakończenie kursu. 

   

  ZAPRASZAMY

 • Sławomir Białek 09/06/2014 06:59

  Zarząd Oddziału Warszawskiego PTDL, Zakład Immunohematologii CMKP oraz firma ROCHE Diagnostics Polska Sp. z o.o. zapraszają na posiedzenie naukowo-szkoleniowe, które odbędzie się dnia 17 czerwca 2014 roku o godzinie 12:00 w Sali A Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie przy ulicy Marymonckiej 99/101

   

  Prowadzenie – dr Hanna Zborowska

  Kierownik naukowy kursu – dr Anna Stachurska

   

  Program:

  1/ „Znaczenie markerów nowotworowych w diagnostyce i monitorowaniu” – dr hab. Maria Kowalska, Pracownia Markerów Nowotworowych Zakładu Patologii i Diagnostyki Laboratoryjnej, Instytut Onkologii w Warszawie;

  2/ „AccuCheck Inform II - profesjonalny system do monitorowania glukzy” – mgr Paweł Żyszko, Roche Diagnostics Polska Sp. z o.o.

   

  UWAGA!
  Zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia Delegatów PTDL z dnia 15.09.2013 roku dotyczącą zmiany wysokośći składki,
  informujemy iż wysokość składki członkowskiej w 2014 roku wynosi:

  normalna 100,-PLN,

  emerycka (20% obowiązującej składki) tj. 20,-PLN

   

  Numer konta bankowego Oddziału Warszawskiego PTDL:

  65 1020 1097 0000 7402 0116 4177

  Jako tytuł płatności należy podać imię i nazwisko oraz rok, za który opłacana jest składka.

   

  Adres korespondecyjny naszego Oddziału:
  dr Sławomir Białek
  Zakład Laboratoryjnej Diagnostyki Medycznej
  Katedry Biochemii i Chemii Klinicznej
  Warszawski Uniwersytet Medyczny
  02-097 Warszawa, ul. Banacha 1
  tel. (22) 5720-735, fax (22) 5720-974

   

  Terminy posiedzeń w do końca 2014 roku

  14 października, 25 listopada, 09 grudnia


  ZAPRASZAMY

 • Sławomir Białek 15/05/2014 00:00

  Zarząd Oddziału Warszawskiego PTDL, Zakład Immunohematologii CMKP oraz firma BIOKOM Sp. z o.o. zapraszają na posiedzenie naukowo-szkoleniowe, które odbędzie się dnia 27 maja 2014 roku o godzinie 12:00 w Sali A Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie przy ulicy Marymonckiej 99/101

   

  Prowadzenie – dr Hanna Zborowska

  Kierownik naukowy kursu – dr Anna Stachurska

   

  Program:

  1/ „Zaburzenia białkowe w gammapatiach monoklonalnych ze szczególnym uwzględnieniem oznaczania wolnych łańcuchów lekkich kappa i lambda w surowicy” – mgr Anna Rodziewicz-Lurzyńska, Centralne Laboratorium SP CSK w Warszawie;

  2/ „Dyskrazje plazmocytowe” – dr n. med. Piotr Boguradzki, Katedra i Klinika Hematologii, Onkologii i Chorób Wewnętrznych, Warszawski Uniwersytet Medyczny;

  3/ „Nowa metoda pomiaru kompletnych cząsteczek immunoglobulin Hevylite® - lepsze monitorowanie pacjentów ze szpiczakiem mnogim” – dr Beata Olszewska, BIOKOM Sp. z o.o.;

   

   

  UWAGA!
  Zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia Delegatów PTDL z dnia 15.09.2013 roku dotyczącą zmiany wysokośći składki,
  informujemy iż wysokość składki członkowskiej w 2014 roku wynosi:

  normalna 100,-PLN,

  emerycka (20% obowiązującej składki) tj. 20,-PLN

   

  Numer konta bankowego Oddziału Warszawskiego PTDL:

  65 1020 1097 0000 7402 0116 4177

  Jako tytuł płatności należy podać imię i nazwisko oraz rok, za który opłacana jest składka.

   

  Adres korespondecyjny naszego Oddziału:
  dr Sławomir Białek
  Zakład Laboratoryjnej Diagnostyki Medycznej
  Katedry Biochemii i Chemii Klinicznej
  Warszawski Uniwersytet Medyczny
  02-097 Warszawa, ul. Banacha 1
  tel. (22) 5720-735, fax (22) 5720-974

   

  Terminy posiedzeń w do końca 2014 roku

  10 czerwca, 14 października, 25 listopada, 09 grudnia


  ZAPRASZAMY

 • Sławomir Białek 27/03/2014 00:00

  Zarząd Oddziału Warszawskiego PTDL, Zakład Immunohematologii CMKP oraz firma DiaHem AG Diagnostic Products zapraszają na posiedzenie naukowo-szkoleniowe, które odbędzie się dnia 01 kwietnia 2014 roku o godzinie 12:00 w Sali A Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie przy ulicy Marymonckiej 99/101

   

  Prowadzenie – dr Hanna Zborowska

  Kierownik naukowy kursu – dr Anna Stachurska

   

  Program:

  1/ „Nieoczekiwane wyniki badań naukowych i rutynowych w immunohematologii - wczoraj i dziś” – dr hab. Jadwiga Fabijańska-Mitek, Zakład Immunohematologii CMKP w Warszawie;

  2/ „Najczęstrze błędy w trakcie leczenia krwią” – Wiktor Fedczyszyn, Anna Rybka, Ireneusz Czech, DiaHem AG Diagnostic Products;

  3/ Wykad multimedialny pt. "Strange cases of Penny Elison" ze specjalnym udziałem James'a Hugh Calum Laurie (dr House).

   

  UWAGA! 

  Zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia Delegatów PTDL z dnia 15.09.2013 r.  dotyczącą zmiany wysokośći składki, informujemy iż wysokość składki członkowskiej 
  2014 roku wynosi:

  normalna 100,-PLN,

  emerycka (20% obowiązującej składki) tj. 20,-PLN

   

  Numer konta bankowego Oddziału Warszawskiego PTDL: 

  65 1020 1097 0000 7402 0116 4177

  Jako tytuł płatności należy podać imię i nazwisko oraz rok, za który opłacana jest składka.

   

  Adres korespondecyjny naszego Oddziału:
  dr Sławomir Białek
  Zakład Laboratoryjnej Diagnostyki Medycznej 
  Katedry Biochemii i Chemii Klinicznej
  Warszawski Uniwersytet Medyczny
  02-097 Warszawa, ul. Banacha 1
  tel. (22) 5720-735, fax (22) 5720-974

   

  Terminy posiedzeń w do końca 2014 roku

  01 kwietnia, 27 maja, 10 czerwca, 14 października, 25 listopada, 09 grudnia


  ZAPRASZAMY

 • Sławomir Białek 10/03/2014 00:00

  Zarząd Oddziału Warszawskiego PTDL, Zakład Immunohematologii CMKP oraz firma Nexter Sp. z o.o. zapraszają na posiedzenie naukowo-szkoleniowe, które odbędzie się dnia 11 marca 2014 roku o godzinie 12:00 w Sali A Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie przy ulicy Marymonckiej 99/101

   

  Prowadzenie – dr Hanna Zborowska

  Kierownik naukowy kursu – dr Anna Stachurska

   

  Program:

  1/ „Nowe spojrzenie na diagnostykę alergii IgE-zależnej” – dr Sławomir Białek, Zakład Laboratoryjnej Diagnostyki Medycznej WUM oraz Zakład Alergologii i Immunologii Klinicznej SP CSK w Warszawie;

  2/ „Wyciągi alergenowe czyli od trafnej diagnozy do skutecznej immunoterapii swoistej” – dr Maciej Kupczyk, Klinika Chorób Wewnętrznych, Astmy i Alergii, Uniwersytet Medyczny w Łodzi;

  3/ „PATHOZYME® ElisaSure nowy wymiar kontroli w laboratorium” – mgr Krzysztof Łopata, Nexter Sp. z o.o.

   

  UWAGA!
  Zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia Delegatów PTDL z dnia 15.09.2013 r.  dotyczącą zmiany wysokośći składki, informujemy iż wysokość składki członkowskiej
  w 2014 roku wynosi:

  normalna 100,-PLN,

  emerycka (20% obowiązującej składki) tj. 20,-PLN

   

  Numer konta bankowego Oddziału Warszawskiego PTDL:

  65 1020 1097 0000 7402 0116 4177

  Jako tytuł płatności należy podać imię i nazwisko oraz rok, za który opłacana jest składka.

   

  Adres korespondecyjny naszego Oddziału:
  dr Sławomir Białek
  Zakład Laboratoryjnej Diagnostyki Medycznej
  Katedry Biochemii i Chemii Klinicznej
  Warszawski Uniwersytet Medyczny
  02-097 Warszawa, ul. Banacha 1
  tel. (22) 5720-735, fax (22) 5720-974

   

  Terminy posiedzeń w do końca 2014 roku

  01 kwietnia, 27 maja, 10 czerwca, 14 października, 25 listopada, 09 grudnia


  ZAPRASZAMY

 • Sławomir Białek 28/01/2014 00:00

  Zarząd Oddziału Warszawskiego PTDL, Zakład Immunohematologii CMKP oraz firma Randox Laboratories Polska Sp. z o.o. zapraszają na posiedzenie naukowo-szkoleniowe, które odbędzie się dnia 11 lutego 2014 roku o godzinie 12:00 w Sali A Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie przy ulicy Marymonckiej 99/101

   

  Prowadzenie – dr Hanna Zborowska

  Kierownik naukowy kursu – dr Anna Stachurska

   

  Program:

  1/ „Stabilność niezależnego materiału kontrolnego jakości w aplikacji metody suchej chemii” – mgr Alina Niewiadomska, Pracownia Kontroli Jakości Badań Laboratoryjnych, Centrum Medycznej Diagnostyki Laboratoryjnej, Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi;

  2/ „Kontrola zewnętrzna i wewnętrzna jako kompletny pakiet zarządzania jakością w laboratorium” – mgr Tomasz Szot, Randox Laboratories Polska Sp. z o.o.;

   

  UWAGA!
  Zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia Delegatów PTDL z dnia 15.09.2013 roku dotyczącą zmiany wysokośći składki,
  informujemy iż wysokość składki członkowskiej w 2014 roku wynosi:

  normalna 100,-PLN,

  emerycka (20% obowiązującej składki) tj. 20,-PLN

   

  Numer konta bankowego Oddziału Warszawskiego PTDL:

  65 1020 1097 0000 7402 0116 4177

  Jako tytuł płatności należy podać imię i nazwisko oraz rok, za który opłacana jest składka.

   

  Adres korespondecyjny naszego Oddziału:
  dr Sławomir Białek
  Zakład Laboratoryjnej Diagnostyki Medycznej
  Katedry Biochemii i Chemii Klinicznej
  Warszawski Uniwersytet Medyczny
  02-097 Warszawa, ul. Banacha 1
  tel. (22) 5720-735, fax (22) 5720-974

   

  Terminy posiedzeń w do końca 2014 roku

  11 marca, 01 kwietnia, 27 maja, 10 czerwca, 14 października, 25 listopada, 09 grudnia


  ZAPRASZAMY

 • Sławomir Białek 17/01/2014 00:00

  Szanowna Pani Przewodnicząca,

  Pragniemy zaprosić Panią oraz Członków Warszawskiego Oddziału PTDL do udziału w X Konferencji Naukowo-Szkoleniowej organizowanej przez Klinikę Reumatologii i Chorób Wewnętrznych PUM oraz Samodzielną Pracownię Diagnostyki Reumatologicznej PUM w Szczecinie pt.: „Postępy w diagnostyce chorób autoimmunologicznych. Wapń w stanach fizjologii i patologii – spojrzenie diagnosty laboratoryjnego i klinicysty”, która odbędzie się w sobotę 22 marca 2014r. w godz. 10.00-15.30, w auli wykładowej w Gmachu Rektoratu Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego przy ul. Rybackiej 1 w Szczecinie.

  Część pierwsza poświęcona będzie zagadnieniom związanym z regulacją hormonalną i  diagnostyką laboratoryjną gospodarki wapniowo-fosforanowej, a także z wybranymi aspektami dietetycznymi i ich wpływem na wchłanianie wapnia. W kolejnej części zostaną przedstawione dane epidemiologiczne dotyczące niedoboru witaminy D, ze szczególnym uwzględnieniem populacji środkowoeuropejskiej,  zostanie przybliżone jej plejotropowe działanie, standardy suplementacji oraz oceny zaopatrzenia organizmu w witaminę D. W części ostatniej będą poruszone tematy dotyczące wybranych stanów klinicznych przebiegających z zaburzeniami gospodarki wapniowo-fosforanowej oraz roli witaminy D w patogenezie chorób nowotworowych, autoimmunologicznych, powikłań ze strony układu nerwowego i sercowo-naczyniowego.

  Zgodnie z tradycją zaproszenie skierowane jest do przedstawicieli różnych zawodów medycznych, studentów oraz słuchaczy studiów doktoranckich.

  Udział w konferencji jest bezpłatny.

  Za udział w konferncji zostanie przyznanych:
  5 punktów edukacyjnych dla diagnostów laboratoryjnych, 
  4 punkty edukacyjne dla lekarzy.

  W załączeniu program konferencji oraz formularz zgłoszeniowy.

  Program Konferencji

  Formularz zgłoszeniowy

  Z poważaniem
  dr n. med. Katarzyna Fischer
  Samodzielna Pracownia Diagnostyki Reumatologicznej
  Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie

 • Sławomir Białek 13/01/2014 00:00

  Szanowni Państwo,

  Zwracam się z prośbą o przesyłanie formularzy zgłoszeniowych na nasze posiedzenia naukowo-szkoleniowe PTDK. Formularze znajdujące się na stronie www.cmkp.edu.pl należy odszukać wg zamieszczczonej poniżej instrukcji.

  www.cmkp.edu.pl

   →  Kształcenie podyplomowe

         →  Kształcenie specjalizacyjne dla lekarzy i lekarzy dentystów

              →  Lista kursów doskonalących

                   →  2014

                        →  Specjalizacje lekarskie

                             →  Diagnostyka laboratoryjna

                                    →  Kurs: Aktualne problemy metodyczne i diagnostyczne 
                                                  w laboratorium klinicznym

                                                   →  Formularz zgłoszeniowy - proszę pobrać

   

   Z wyrazami szacunku

  Ania Stachurska

 • Sławomir Białek 07/01/2014 00:00

  Zarząd Oddziału Warszawskiego PTDL, Zakład Immunohematologii CMKP oraz firma Horriba Medical Sp. z o.o. zapraszają na posiedzenie naukowo-szkoleniowe, które odbędzie się dnia 14 stycznia 2014 roku o godzinie 12:00 w Sali A Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie przy ulicy Marymonckiej 99/101

   

  Prowadzenie – dr Hanna Zborowska

  Kierownik naukowy kursu – dr Anna Stachurska

   

  Program:

  1/ „Problemy interpretacyjne wyników badań morfologii - doświadczenia własne” – mgr Agnieszka Wiśniewska, Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej WNoZ WUM;

  2/ „Technologie pomiarowe w analizatorach hematologicznych” – mgr Bogusław Tymoniuk, Horriba Medical Sp. z o.o.;

   

  UWAGA!
  Zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia Delegatów PTDL z dnia 15.09.2013 roku dotyczącą zmiany wysokośći składki, informujemy iż wysokość składki członkowskiej w 2014 roku wynosi:

  normalna 100,-PLN,

  emerycka (20% obowiązującej składki) 20,-PLN

   

  Numer konta bankowego Oddziału Warszawskiego PTDL:

  65 1020 1097 0000 7402 0116 4177

  Jako tytuł płatności należy podać imię i nazwisko oraz rok, za który opłacana jest składka.

   

  Adres korespondecyjny naszego Oddziału:
  dr Sławomir Białek
  Zakład Laboratoryjnej Diagnostyki Medycznej
  Katedry Biochemii i Chemii Klinicznej
  Warszawski Uniwersytet Medyczny
  02-097 Warszawa, ul. Banacha 1
  tel. (22) 5720-735, fax (22) 5720-974

   

  Terminy posiedzeń w I kwartale 2014 roku

  14 stycznia, 11 lutego i 11 marca


  ZAPRASZAMY

 • Sławomir Białek 03/01/2014 00:00

  Szanowni Państwo

  serdecznie zapraszamy do udziału w trzeciej edycji szkolenia DIAGKOMPAS organizowanego przez IPDDL pod patronatem PTDL.

  Szkolenie odbędzie się w dniu 15 stycznia 2014 roku w godzinach 10.00–16.00 w Klubie Lekarza przy ulicy Raszyńskiej 54 w Warszawie.

  Celem szkolenia jest przybliżenie problemów etyki w biznesie oraz wskazanie światowych, europejskich i krajowych trendów w tym zakresie. W trakcie szkolenia omówione zostaną obowiązujące przepisy prawa mające zastosowanie w relacjach pomiędzy diagnostami laboratoryjnymi a dostawcami wyrobów do diagnostyki in vitro.

  Program szkolenia:

  1/ Etyka w sektorze diagnostyki laboratoryjnej – otoczenie prawne i regulacyjne;
  2/ Prawidłowa komunikacja w reżimie zamówień publicznych;
  3/ Relacje środowiska medycznego z dostawcami wyrobów do diagnostyki in vitro – przegląd
      i ocena aktywności, wymogi dokumentacyjne;
  4/ Omawianie przykładów praktycznych.

   Szkolenie jest bezpłatne.

  Zgłoszenia uczestnictwa należy dokonać poprzez stronę internetową www.diagkompas.pl

  O zakwalifikowaniu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń.

  W przypadku dużej liczby zgłoszeń, będziemy się starali zorganizować szkolenie w dodatkowym terminie.

  UWAGA! Każdy uczestnik ma możliwość anulowania zgłoszenia do 5 dni roboczych przed terminem realizacji szkolenia. Wycofanie zgłoszenia musi być dokonane w formie pisemnej (wiadomość e-mail lub fax). W przypadku wycofania zgłoszenia w terminie krótszym niż 5 dni roboczych, IPDDL zastrzega sobie prawo do odciążenia uczestnika faktycznymi kosztami poniesionymi przez IPDDL w związku z organizacja szkolenia.

  Możliwe jest również zgłoszenie zastępstwa uczestnika.

  Wszyscy uczestnicy szkolenia otrzymają certyfikaty i punkty edukacyjne.

  Więcej informacji na temat projektu DIAGKOMPAS na stronie: www.diagkompas.pl 

   

  SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU

Copyright © 2004-2014 PTDL