Aktualności » Warszawa

 • Olga Ciepiela 12/11/2022 16:51

  PTDL Oddział Warszawski serdecznie zaprasza na posiedzenie naukowo-szkoleniowe.

  Spotkanie odbędzie się 21 listopada 2022 o godzinie 17:00 na platformie MS Teams.

   

  Zaplanowaliśmy dwa wystąpienia najwyższej klasy specjalistów:

  1. Prof. dr hab. Bogdan Solnica „Profil lipidowy wg. najnowszych zaleceń”

  Wykład pod patronatem Siemens Healthineers

  2. Dr hab. Paweł Balsam „COVID-19 i powikłania sercowo-naczyniowe”

  Wykład pod patronatem Siemens Healthineers

   

   

  W celu rejestracji na spotkanie prosimy o przesłanie informacji na adres: ptdl.warszawa@gmail.com

  W treści wiadomości prosimy podać imię, nazwisko, informację o członkostwie w PTDL (z podaniem oddziału) oraz adres mailowy, na który mamy przesłać link do spotkania.

   

  Zarząd PTDL Oddział Warszawski

 • Olga Ciepiela 27/10/2022 20:47

  Serdecznie zapraszamy na pierwsze posiedzenie naukowo-szkoleniowe nowej kadencji PTDL Oddział Warszawski.
  Spotkanie odbędzie się 21 listopada 2022 o godzinie 17:00 na platformie MS Teams.
  Zaplanowaliśmy dwa niezwykle ciekawe wystąpienia najwyższej klasy specjalistów:
  1. Prof. dr hab. Bogdan Solnica „Profil lipidowy wg. najnowszych zaleceń”
  2. Dr hab. Paweł Balsam „COVID-19 i powikłania sercowo-naczyniowe”
  Już teraz prosimy o zarezerwowanie miejsca w kalendarzu.
  Szczegóły dotyczące rejestracji przekażemy na początku listopada.
  Zapraszamy!
  Zarząd PTDL Oddział Warszawski

 • Sławomir Białek 16/09/2022 00:00

  Szanowni Państwo, 

  po raz trzeci zmuszeni jesteśmy zmienić termin flagowego wydarzenia Oddziału Warszawskiego PTDL czyli konferencji "Warszawska Jeień Diagnostyczna". Tym razem przyczyną zmiany terminu jest odbywający się XX Jubileuszowy Zjazd PTDL w Kielcach, na który serdecznie zapraszamy.

  Natomiast nowy termin naszej konferencji to 28-29.09.2023 r., miejsce pozostaje zbez zmian czy Centrum Konferencyjne w Falentach pod Warszawą. Róznież program pozostaje ten sam aczkolwiek zastrzegamy sobie możliwość jakiś drobnych modyfikacji.

  Mózgiem merytorycznym konferencji jest nowa Przewodnicząca Oddziału Warszawskiego PTDL w kadencji 2022-2026 dr hab. Olga CIEPIELA

  Do zobaczenia w Kielcach i zapraszamy do Falent

  dr Sławomir Białek
  Wiceprzewodniczacy 
  Oddziału Warszawskiego PTD

 • Sławomir Białek 01/09/2022 00:00

  Szanowni Państwo !

  W dniach 29.- 30.09.2022r., w Hotelu “Kuźnia Napoleońska” w miejscowości Paprotnia k. Warszawy, odbędzie Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kierowników MLD.

   

  PROGRAM

  „Promowanie roli medycznych laboratoriów diagnostycznych oraz roli kierowników MLD w systemie ochrony zdrowia”

   

  29.09.2022 CZWARTEK

  09:00 – 10:00 Przyjazd i rejestracja uczestników

  10:15              Otwarcie wystawy Producentów i Dystrybutorów  Sprzętu Diagnostycznego

  10:30 – 11:15 Otwarcie konferencji. Przywitanie gości. Wykład inauguracyjny – Diagnosta laboratoryjny -
                          kim jesteśmy a kim się stajemy?

                          Renata Zygmuntowicz-Aniśko, Prezes OSKMLD

  11:15 – 12:00 Odpowiedzialność dyscyplinarna diagnostów laboratoryjnych.

                          mec. Wojciech Powroźnik

  12:00 – 12:30 Zwiedzanie wystawy Producentów i Dystrybutorów Sprzętu Diagnostycznego

  12:30 – 13:15 Jak zwiększyć efektywność pracy zespołu dzięki wykorzystaniu naturalnych talentów?

                          dr n. med. Brygida Beck

  13:15 – 14:00 Aspekty prawne oznaczania zawartości alkoholu w organizmie

                          prof. dr hab. n. med. Lech Chrostek Zakład Diagnostyki Biochemicznej UM w Białymstoku

  14:00 – 14:45 Przerwa na lunch

  14:45 – 15:30 Wykorzystanie nowoczesnych analizatorów hematologicznych w cyfrowej analizie komórek
                          krwi. 

                          mgr Milena Małecka-Giełdowska Asystent badawczo-dydaktyczny ZML WF WUM

  15:30 – 16:15 Czy mamy realny niedobór specjalistów w różnych dziedzinach diagnostyki laboratoryjnej - 
                          próba weryfikacji problemu.

                           mgr Lilla Rejek

  16:15 – 17:00 Aktualne wyzwania diagnostyki laboratoryjnej w Polsce.

                          dr n. med. Tomasz Anyszek

  17:00 – 19:00 Panel dyskusyjny Diagnosta Laboratoryjny w  systemie ochrony zdrowia

  20:00              Kolacja

  (W trakcie konferencji proponujemy udział w zajęciach warsztatowych (1,5 h) „Zastosowanie metod biologii molekularnej w diagnostyce mikrobiologicznej” dla ok. 30  zgłoszonych osób - decyduje kolejność zgłoszeń).

   

  30.09.2022 PIĄTEK

  08:00 – 10:00 Śniadanie

  10:00 – 10:30 Płyn mózgowo-rdzeniowy. Możliwości diagnostyczne.

                          dr n. med. Ewa Czernik

  10:30 – 11:00 Jak rozliczyć punkty edukacyjne w KIDL? Proces krok po kroku.

                          mgr Piotr Brzyśkiewicz

  11:00 – 11:45 Współczesne kierunki diagnostyki laboratoryjnej w Polsce i na świecie.

                          dr n. med. Ewa Leporowska

  11:45 – 12:00 Dyskusja podsumowująca konferencję

                          moderator: Renata Zygmuntowicz – Aniśko

   

  Szczegóły dotyczące rejestracji i kosztów oraz formularz zgłoszeniowy jest dostępny na stronie internetowej:

  http://www.ampulco.eu/Konferencje/Konferencja-Naukowo-Szkoleniowa-Paprotnia2022 

  (link należy skopiować do przeglądarki)

   

  W imieniu organizatorów serdecznie zapraszamy !

 • Sławomir Białek 07/07/2022 00:00

  Szanowni Państwo !

  W dniach 29.- 30.09.2022r., w Hotelu “Kuźnia Napoleońska”
  w miejscowości Paprotnia k. Warszawy, odbędzie się V Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kierowników MLD.

  Szczegóły dotyczące rejestracji i kosztów
  oraz formularz zgłoszeniowy jest dostępny na stronie internetowej:

  http://www.ampulco.eu/Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Paprotnia2022

   

  Serdecznie zapraszamy

 • Sławomir Białek 23/05/2022 00:00

  Zarząd Oddziału PTDL w Warszawie  

  zawiadamia, iż w dniu 08 czerwca 2022 r. o godzinie 17:00  

  odbędzie się zebranie sprawozdawczo-wyborcze 

  Zebranie odbędzie się w auli wykładowej im. Prof. Eleonory Reicher,
  Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji;
  02-637 Warszawa, ul. Spartańska 1
   

   

  Program Zebrania: 

  1. Część naukowo-szkoleniowa; 
  2. Część sprawozdawczo-wyborcza;

   

  Część naukowo-szkoleniowa 

  17:00 – 17:30 wykład: Rola mikrobiomu jelitowego w kształtowaniu zdrowia człowieka – dysbioza a rozwój zaburzeń metabolicznych
  dr hab. Monika Czerwińska, Zakład Biochemii i Farmakogenomiki, WUM

   

  Część sprawozdawczo-wyborcza

  I termin godzina 17.30 przy obecności, co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania lub w przypadku braku quorum  

  II termin godzina 17.45 bez względu na ilość obecnych członków.

  Przypominamy, iż prawo czynnego udziału w wyborach mają jedynie członkowie PTDL z opłaconymi składkami do 2021 r. włącznie.

  W celu pobrania mandatu wyborczego prosimy o zabranie ze sobą dokumentu tożsamości. 

  Porządek obrad: 

   1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia Członków Oddziału Warszawskiego PTDL.
   2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zebrania (głosowanie jawne).
   3. Wybór Protokolanta Walnego Zebrania (głosowanie jawne).
   4. Wybór Komisji Skrutacyjnej (głosowanie jawne).
   5. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków (głosowanie jawne).
   6. Przedstawienie sprawozdania z działalności Oddziału w kadencji 2017-2022 przez
      Przewodniczącego Oddziału.

   7. Przedstawienie sprawozdania finansowego za kadencję 2017-2022 przez Skarbnika
       Oddziału.

   8. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej za kadencję 2017-2022 przez
       Przewodniczącego Komisji.

   9. Udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji
       Rewizyjnej 
  (głosowanie jawne).
  10. Wybór Przewodniczącego Zarządu Oddziału Warszawskiego PTDL na kadencję
        2022-2026 (
  głosowanie tajne). 
  11. Ogłoszenie przez Komisję Skrutacyjną wyników wyboru Przewodniczącego Zarządu
        Oddziału. 

  12. Wybór w głosowaniu tajnym:

  - Członków Zarządu Oddziału na kadencję 2022-2026 (6 członków i 2 zastępców);
  - Komisji Rewizyjnej (3 członków i 2 zastępców);
  - Delegatów na Walne Zgromadzenie Delegatów PTDL, które odbędzie się podczas     
    Zjazdu PTDL w Kielcach w dniach 19-22.10.2022 r. (1 delegat na 20 członków).

  13. Przedstawienie wyników głosowania przez Komisję Skrutacyjną. 
  14. Wolne wnioski i dyskusja. 
  15. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków.

   

  Przewodniczący 
  Warszawskiego Oddziału PTDL

  /-/ dr n. farm Sławomir Białek

 • Sławomir Białek 13/05/2022 00:00

  Lean Management: jak efektywnie zarządzać Medycznym Laboratorium Diagnostycznym

  XV konferencja z cyklu Współczesna medycyna - merytorycznie i kompleksowo.

  Akredytowana przez Centrum Kształcenia Podyplomowego WUM

   


  Miejsce konferencji: Wyższa Szkoła Handlowa, ul. Aleksandra Ostrowskiego 22, 53-238 Wrocław

  Data: 26 - 27 maja 2022 r. 

  Opłata konferencyjna: 396,-zł do dnia 16.05.2022 r.  lub   496,-zł po dniu 16.05.2022 r. 

  Punkty edukacyjne: 12 punktów edukacyjnych (tzw. twardych) dla diagnostów laboratoryjnych

  Co obejmuje opłata
  - Certyfikat
  - Uczestnictwo w wykładach
  - Materiały konferencyjne
  - Poczęstunek w przerwach
  - Lunch 2x
  - Kolacja 1x (należy potwierdzić w formularzu)
  - Udział w projekcji filmu "Zdążyć"
  Poruszane tematy
  1. Jak ogarnąć całość przepisów prawnych dotyczących prowadzenia MLD
  2. Jak wyposażyć MLD w najnowocześniejszy sprzęt oraz system informatyczny
  3. Jak zarządzać zespołem w MLD w celu budowania procesów przyjaznych pacjentom
  4. Jak stworzyć unikalną obsługę dla pacjenta, lekarza i placówek medycznych w MLD
  5. Jak prawidłowo koordynować współpracę pomiędzy diagnostą laboratoryjnym a lekarzem klinicystą w
      procesie diagnostycznym pacjenta

  6. Jak wykorzystać naturalne talenty ludzi i mindfulness w zarządzaniu MLD 

  O czym będziemy mówić

  Nowościach i trendach w medycznej diagnostyce laboratoryjnej, o procesach w preanalityce i postanalityce oraz o tym jak nowocześnie i optymalnie zorganizować i wyposażyć poszczególne pracownie/pomieszczenia w Medycznym Laboratorium Diagnostycznym Szczególną uwagę zwrócimy na koncepcję zarządzania w oparciu o Lean Management (szczupłe zarządzanie), która to nierozerwalnie związana jest z filozofią Kaizen.

  Jedno z przesłań Kaizen głosi, że żaden dzień nie powinien minąć bez dokonania jakiejś poprawy w którymś z obszarów funkcjonowania firmy. Kaizen w firmie ma za zadanie włączyć całą kadrę w proces doskonalenia. Wszyscy pracownicy mają za zadanie ciągłą analizę procesów, zasad postępowania, sposobów i standardów pracy. Pozwala to na odnalezienie i wyeliminowanie błędów i niedoskonałości w działaniu firmy. Doskonalenie to można prowadzić małymi krokami, które jednak prowadzą do ciągłego zbliżania się do doskonałości.

   

  REJESTRACJA: https://bb-med.pl/konferencje/nadchodzace/wroclaw-05-2022  (proszę link przekopiować do przeglądarki)


 • Sławomir Białek 28/04/2022 00:00

  Szanowni Państwo,

  W związku z kryzysem humanitarnym, wynikającym z sytuacji emigracyjnej i zaangażowania się Centrum Konferencyjnego w Falentach w pomoc dla uchodźców z Ukrainy, jesteśmy zmuszeni do przeniesienia planowanej w terminie 24-25.05.2022r. konferencji Oddziału Warszawskiego PTDL. Nowy termin konferencji to 24-25.11.2022 r., program pozostaje ten sam aczkolwiek dopuszczamy jakieś drobne modyfikacje.

  Drodzy Państwo tym samym wracamy do tradycyjnej nazwy naszej konferencji tj. Warszawska Jesień Diagnostyczna. Zatem zapraszamy w listopadzie

  Z wyrazami szacunku 

  dr . farm. Sławomir Białek

  Przewodniczący
  Oddziału Warszawskiego PTDL

 • Sławomir Białek 16/04/2022 00:00

  Szanowni Państwo,

  Święta Wielkanocne są symbolem radości zmartwychwstania i nowego życia.

  Życzymy, zatem Świąt Wielkiej Nocy, które przyniosą siłę, nadzieję i spokój.

   

  Zarząd Oddziału Warszawskiego
  Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej


 • Sławomir Białek 08/04/2022 00:00

   

  Szanowni Państwo

  Dotychczas spotykaliśmy się na konferencji Warszawskiego Oddziału PTDL jesienią. Jednak korzystając z tego, iż pandemia ustępuje a nam wszystkim bardzo brakuje tradycyjnych, bezpośrednich kontaktów i spotkań zdecydowaliśmy się nie czekać do jesieni.

  Zatem w imieniu Zarządu Oddziału Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej oraz własnym z przyjemnością zapraszam Państwa do wzięcia udziału w IV edycji Konferencji Naukowo-Szkoleniowej - Warszawska Wiosna Diagnostyczna.

  Wiodący temat konferencji to Diagnostyka laboratoryjna – kluczowy element postępowania klinicznego z pacjentem w każdym wieku.

  Pragnę Państwa zapewnić, iż razem z dr hab. Olgą Ciepielą, dołożyliśmy wszelkich starań by Konferencja była zorganizowana na najwyższym poziomie. Łącznie w siedmiu sesjach chcemy przedstawić Państwu najnowsze zalecenia, wytyczne i osiągnięcia naukowe z różnych dziedzin diagnostyki laboratoryjnej.

  Mam nadzieję, że program naukowy spełni Państwa oczekiwania a klimat naszej Konferencji spotka się z Państwa życzliwością. Ufam, że pobyt Państwa w Falentach upłynie wśród udanych obrad, twórczych dyskusji i koleżeńskiej atmosfery.

  /-/ dr Sławomir Białek
  Przewodniczący 
  Oddziału Warszawskiego PTDL

   

  Program konferencji

  Wtorek - 24.05.2022 r.

  08:00 – 09:00

  Rejestracja uczestników

  09:00 – 09:15

  Uroczyste otwarcie Konferencji  

  09:15 – 10:00

  Wykład inauguracyjny – noblowski

  Temat i wykładowca do uzgodnienia  

   

  Sesja 1 – Badania w miejscu opieki nad pacjentem

  Prowadzący: dr hab. Olga Ciepiela, dr n. med. Rafał Wlazeł

  10:00 – 10:30

  Kontrola jakości w obszarze POCT.

  Dr n. med. Rafał Wlazeł
  Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej i Biochemii Klinicznej, UM w Łodzi 

   

  10:30 – 11:00

   

  Kontrola badań POCT z punktu widzenia COBJwDL.

  Dr n. med. Barbara Przybył-Hac

  Dyrektor
  Centralnego Ośrodka Badań Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej
   

   

  11:00 – 11:30

   

  Gazometria krwi z pępowiny

  Mgr Monika Paskudzka

  Medyczne Laboratorium Analityczne, Szpital Kliniczny im. ks. Anny Mazowieckiej w Warszawie

  11:30 – 11:50 Przerwa kawowa

  Sesja 2 – Białka w codziennej praktyce

  Prowadzący: dr hab. Olga Ciepiela, mgr Paweł Kozłowski

  11:50 – 12:10

  IL-6 – dlaczego budzi takie zainteresowanie

  Dr hab. Olga Ciepiela
  Zakład Medycyny Laboratoryjnej, WUM 

   

  12:10 – 12:40

   

  Prążki oligoklonalne i reibergram – jak laboratorium pomaga
  w rozpoznaniu stwardnienia rozsianego.

  Mgr Paweł Kozłowski
  Zakład Medycyny Laboratoryjnej, WUM
   

   

  12:40 – 13:10

   

  Biochemiczne markery przewlekłej choroby nerek.

  Dr n. med. Marzena Iwanowska
  Zakład Medycyny Laboratoryjnej, WUM
   

  13:10 – 14:00 Obiad

  Sesja 3 – COVID-19

  Prowadzący: prof. dr hab. Grażyna Nowicka, dr n. farm. Paweł Kunicki

  14:00 – 14:30

  COVID-19 i powikłania sercowo-naczyniowe.

  Dr hab. n. med. Paweł Balsam 
  I Katedra i Klinika Kardiologii, WUM,
  (wykład naukowy Siemens Healthineers)
   

   

  14:30 – 15:00

   

  Zespół PIMS.

  Wykładowca do uzgodnienia

   

  15:00 – 15:30

   

  SARS-CoV-2 i zewnątrzkomórkowe sieci neutrofilowe.

  Dr n. med. Aneta Manda-Handzlik
  Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej i Immunologii Klinicznej Wieku Rozwojowego, WUM
   

  15:30 – 16:00 Przerwa kawowa

  Sesja 4 – Alergologia i Autoimmunologia

  Prowadzący: prof. dr hab. Grażyna Nowicka, dr n. farm. Sławomir Białek

  16:00 – 16:40

  Serologiczna diagnostyka alergii z elementami diagnostyki molekularnej.

  Mgr Michał Podkalicki
  Euroimmun Polska Sp. z o.o.
   

   

  16:40 – 17:10

   

  Diagnostyka autoimmunizacyjnych zaburzeń neurologicznych.

  Dr n med. Katarzyna Lewandowska
  Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej i Immunologii Klinicznej Wieku Rozwojowego, WUM
   

   

  17:10 – 17:40

   

  Rola mikrobiomu człowieka

  Dr hab. Jakub Piwowarski
  Katedra Farmakognozji i Molekularnych Podstaw Fitoterapii, WUM 

  18:00 – 19:30 Zebranie sprawozdawczo-wyborcze Oddziału Warszawskiego PTDL

  20:00 – Kolacja 

   

  Środa - 25.05.2022 r.

  08:00 – 09:00 Śniadanie

  Sesja 5 – Hematologia w praktyce

  Prowadzący: prof. dr hab. Mirosława Pietruczuk, dr n. med. Katarzyna Popko 

  09:00 – 09:30

  Zespół mielodysplastyczny – implikacje diagnostyczne.

  Prof. dr hab. Mirosława Pietruczuk
  Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej, USK im. N. Barlickiego w Łodzi

   

  09:30 – 10:00

   

  Hemofagocytarna limfohistiocytoza.

  Dr n. med. Katarzyna Popko
  Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej i Immunologii Klinicznej Wieku Rozwojowego, WUM 

   

  10:00 – 10:30

   

  Immunogenetyka w transplantologii.

  Dr n. med. Marcelina Grabowska
  Uniwersyteckie Centrum Kliniczne WUM

  10:30 – 11:00 Przerwa kawowa

  Sesja 6 – Zaburzenia metaboliczne u dzieci i dorosłych

  Prowadzący: dr hab. Olga Ciepiela, dr n. farm. Sławomir Białek

  11:00 – 11:30

  Witamina D a COVID-19.

  Mgr Justyna Malinowska
  Zakład Medycyny Laboratoryjnej, WUM

  11:30 – 12:00

  Profil lipidowy wg. najnowszych zaleceń.

  Prof. dr hab. Bogdan Solnica
  Katedra Biochemii Klinicznej, UJ CM 
  (wykład naukowy Siemens Healthineers)

  12:00 – 12:30

  Rekomendacje PTD dotyczące diagnostyki cukrzycy i jej powikłań.

  Prof. dr hab. Leszek Czupryniak
  Klinika Diabetologii i Chorób Wewnętrznych, WUM

  Sesja 7 – Spotkanie z Grupą Roboczą

  Prowadzący: mgr Anna Rodziewicz-Lurzyńska

  12:30 – 14:00

   

  Otwarte posiedzenie zespołu ds. raportowania wyników elektroforezy białek.

  Grupa RAWEB 

  14:00 – 14:15  Podsumowanie i zakończenie konferencji  


  Zapraszamy serdecznie 

   

  link do rejestracji: 

  ampulco.eu/Konferencja-Naukowo-Szkoleniowa-Warszawskiego-Oddziału-PTDL  

  (link proszę przekopiować do przeglądarki)

Copyright © 2004-2022 PTDL