Zarząd » Warszawa

Warszawa_herb

ZAKŁAD LABORATORYJNEJ DIAGNOSTYKI MEDYCZNEJ Katedry Biochemii i Chemii Klinicznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

ul. Banacha 1

02-097 Warszawa


Przewodniczący
dr n. farm. Hanna Zborowska
Wiceprzewodniczący
Sekretarz
mgr Elżbieta Przybyszewska - Kazulak
Skarbnik
dr n. farm. Ewa Skarżyńska
Członkowie Zarządu
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
mgr Krzysztof Gajewski
Członkowie Komisji Rewizyjnej
Przewodniczący Sądu Koleżeńskiego
mgr Beata Waleszkiewicz-Majewska
Sąd Koleżeński
Copyright © 2004-2017 PTDL