Aktualności » Szczecin

 • Ewa Czerska 02/02/2018 00:00

  Szanowni Państwo,

  już po raz osiemnasty mamy przyjemność zaprosić Państwa do udziału w
  Konferencji Naukowo-Szkoleniowej z cyklu „Postępy w diagnostyce chorób
  autoimmunologicznych” organizowanej przez Klinikę Reumatologii, Chorób
  Wewnętrznych i Geriatrii oraz Samodzielną Pracownię Diagnostyki
  Reumatologicznej PUM w Szczecinie. Wiosenna edycja odbędzie się pod
  hasłem „Współwystępowanie chorób autoimmunizacyjnych - spojrzenie
  interdyscyplinarne”. Sympozjum odbędzie się w sobotę 10 marca 2018 r.
  w godz. 10.00-15.00, w auli wykładowej w Gmachu Rektoratu Pomorskiego
  Uniwersytetu Medycznego przy ul. Rybackiej 1 w Szczecinie.

  Szczegółowy program wydarzenia znajduje się poniżej.

  Za udział w konferencji zostaną przyznane punkty edukacyjne dla lekarzy
  i dla diagnostów laboratoryjnych (3,8).

  Koszt udziału w konferencji wynosi 30 zł. Kwotę należy uiścić na
  konto: Bank Zachodni WBK S.A. III/o Szczecin nr 06 1090 1492 0000 0001 0053
  7752 koniecznie z dopiskiem „Postępy w diagnostyce chorób autoimmunologicznych 10.03.18”.

  W tym roku uruchomione zostały zapisy na konferencję drogą
  elektroniczną. Link do formularza rejestracyjnego znajdą Państwo na dole
  maila. Po przekierowaniu na stronę zapisów należy uzupełnić dane oraz
  załączyć dowód wpłaty. Bez załączenia potwierdzenia opłaty za
  udział nie będzie możliwe dokończenie procesu rejestracji. Informacje
  na temat możliwości uzyskania faktury znajdują się w treści formularza
  rejestracyjnego na podanej stronie internetowej.

  Bardzo serdecznie zapraszamy do uczestnictwa!

  W imieniu Organizatorów

  dr n. med. Katarzyna Fischer

  Zarejestruj swój udział w konferencji
  <http://wer.euroimmun.pl/lt.php?tid=g5KV0390SS29SNqi0tZnTIpBHOthWRAIsnPJgq813ZvvI3+Pov3Jd4RV+a+27wih>

  Sprawdź program konferencji
  <http://wer.euroimmun.pl/lt.php?tid=3yhlneLfdUWGcWOAIqik1opBHOthWdAIsnPJgq813ZvvI3+Pov1pd4RV+a+27wih>

 • Ewa Czerska 09/01/2018 00:00

  Zarząd Szczecińskiego Oddziału PTDL zaprasza na zebranie naukowo-szkoleniowe,

  które odbędzie się 17 lutego 2018 roku w godzinach: 10.00-13.00.

  Miejsce spotkania : sala konferencyjna Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli,   ul. Gen. J. Sowińskiego 68, Szczecin

                           

                                                                             Przewodnicząca Oddziału PTDL w Szczecinie

                                                                                   (-) dr n med. Katarzyna Fischer

   

   Program:

  10.00-10.15 – Powitanie

   

  10.15-10.45 – „Przewlekłe zakażenia wirusami HBV i HCV – aktualny stan wiedzy”.

  Dr n. med. Ewa Karpińska, Klinika Chorób Zakaźnych, Hepatologii i Transplantacji Wątroby, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

   

  10.45-11.15 – „Z jakimi problemami spotyka się lekarz klinicysta u pacjentów z boreliozą?”

  Prof. dr hab. n. med. Miłosz Parczewski, Kierownik Kliniki Chorób Zakaźnych, Tropikalnych i Nabytych Niedoborów Immunologicznych, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

   

  11.15-11.45 – „Dlaczego diagnostyka boreliozy jest taka trudna?”.

  Dr n. farm. Patryk Matuszek, EUROIMMUN Polska Sp. z o.o.

   

  11.45-12.00 – "MMP3 jako marker prognozy i aktywności reumatoidalnego zapalenia stawów"

  Dr n. med. Dominika Jakubczyk, Product Manager BIO-MAR DIAGNOSTYKA

  Poczęstunek i zakończenie spotkania. 

  Spotkanie zakończone będzie wydaniem certyfikatów

  Za udział w szkoleniu zostaną przyznane 2 punkty edukacyjne

 • Ewa Czerska 08/01/2018 00:00

  Zarząd Szczecińskiego Oddziału PTDL zaprasza na zebranie naukowo-szkoleniowe,

  które odbędzie się 16 grudnia 2017 roku w godzinach: 10.00-13.00.

  Miejsce spotkania : Park Hotel, ul. Plantowa 1, 70-527 Szczecin


                                                           Przewodnicząca Oddziału PTDL w Szczecinie

                                                                   (-) dr n med. Katarzyna Fischer

   

     Program:


  10.00-10.15 – Powitanie.

   

  10.15-11.00  „Transplantologia polska – problemy, nadzieje, wyzwania”.

  Prof. dr hab. n.med. Kazimierz Ciechanowski, Kierownik Kliniki Nefrologii,

  Chorób Wewnętrznych i Transplantologii, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

   

  11.00-11.45  „Najbardziej typowa i nietypowa transplantacja wątroby”  

  Prof. dr hab. n.med. Marta Wawrzynowicz-Syczewska, Kierownik Kliniki Chorób Zakaźnych,

  Hepatologii i Transplantacji Wątroby, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

   

  11.45-12.00  „Nowe możliwości diagnostyczne w ofercie Roche Diagnostics”.

  Tomasz Kucharski, Marketing​ ​Manager Centralized and Point of Care Solution,

  Roche Diagnostics Polska Sp.z o.o.

   

  12.00-13.00 – Poczęstunek i zakończenie spotkania.

   

  Spotkanie zakończone będzie wydaniem certyfikatów.

  Za udział w spotkaniu przysługują 3 punkty edukacyjne.

 • Iwona Kasza 20/09/2017 18:02

  XVII konferencja naukowo-szkoleniowa
   

  Postępy w diagnostyce chorób autoimmunologicznych

   

  Udar mózgu. Doustne antykoagulanty. Przeciwciała antyfosfolipidowe.

   

   Gmach Rektoratu Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie

  Aula wykładowa, parter, ul. Rybacka 1
  Sobota, 18 listopada 2017, godz. 10:00-15:00

   

   

  • ·                                                      3,7 punkty edukacyjne dla lekarzy
  • ·                                                      5,0 punktów edukacyjnych dla diagnostów laboratoryjnych

   

   

  PROGRAM KONFERENCJI

   

    Sesja I

  Udar mózgu – aktualny stan wiedzy

    08:30-09:55

  Rejestracja Uczestników.

    10:00-10:05

  Powitanie i rozpoczęcie konferencji.

  Prof. dr hab. n. med. Marek Brzosko, dr n. med. Katarzyna Fischer - Klinika Reumatologii, Chorób Wewnętrznych i Geriatrii oraz Samodzielna Pracownia Diagnostyki Reumatologicznej,  Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

    10:05-10:35

  Udar mózgu – wykład wprowadzający.

  Prof. dr hab. n. med. Przemysław Nowacki, Katedra i Klinika Neurologii, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

    10:35-11:05

  Program NoMED w prewencji udaru mózgu – nadzieje i wyzwania.

  Dr n. med. Radosław Kiedrowicz, Klinika Kardiologii z Intensywnym Nadzorem Kardiologicznym, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

    11:05-11:35

  Czy są biomarkery udaru mózgu?

  Prof. dr hab. n. med. Bogdan Solnica, Zakład Diagnostyki Katedry Biochemii Klinicznej, Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum, Kraków

   

  Przerwa kawowa (20 min.)

   

   

    Sesja II

  Zajęcie centralnego układu nerwowego w wybranych stanach klinicznych

    11:55-12:25

  Hemostatyczne czynniki ryzyka udaru mózgu.

  Dr n. med. Andrzej Mital, Katedra i Klinika Hematologii i Transplantologii, Gdański Uniwersytet Medyczny

    12:25-12:55

  Objawy mózgowo-naczyniowe w przebiegu niewydolności nerek.

  Prof. dr hab. n. med. Kazimierz Ciechanowski, Klinika Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

    12:55-13:25

  Neurotoczeń – spojrzenie reumatologa i neurologa.

  Dr n. med. Lidia Ostanek, Klinika Reumatologii, Chorób Wewnętrznych i Geriatrii,

  Dr n. med. Paweł Wańkowicz, Katedra i Klinika Neurologii, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

    13:25-13:40

  Prezentacja firmowa

  EUROIMMUN POLSKA Sp. z o. o.

   

  Lunch (30 min.)

   

   

    Sesja III

  Doustne antykoagulanty w praktyce klinicznej i laboratoryjnej. Przeciwciała antyfosfolipidowe

    14:10-14:40

  Monitorowanie leczenia doustnymi antykoagulantami – u kogo, kiedy, jak?

  Doc. Anna Raszeja-Specht, Katedra Biochemii Klinicznej, Gdański Uniwersytet Medyczny

    14:40-15:00

  Przeciwciała antyfosfolipidowe – znaczenie kliniczne.

  Dr n. med. Katarzyna Fischer, Samodzielna Pracownia Diagnostyki Reumatologicznej,  Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

  Dyskusja i zakończenie konferencji

   

   

  Organizatorzy

   

  KLINIKA REUMATOLOGII, CHORÓB WEWNĘTRZNYCH I GERIATRII

  SAMODZIELNA PRACOWNIA DIAGNOSTYKI REUMATOLOGICZNEJ

  POMORSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W SZCZECINIE

   

 • Iwona Kasza 20/09/2017 06:42

                                                                   Zaproszenie
  Zarząd Szczecińskiego Oddziału PTDL zaprasza na zebranie naukowo-szkoleniowe, które odbędzie się 07 października 2017 roku w godzinach: 10.00-13.00.
  Miejsce spotkania : sala konferencyjna Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli,
  70-236 Szczecin, ul. Gen. J. Sowińskiego 68.
  Po zakończonym spotkaniu wydane zostaną certyfikaty - uczestnicy otrzymają 3 punkty edukacyjne.

                                                                            Przewodnicząca Szczecińskiego Oddziału PTDL
                                                                                      (-) dr n med. Katarzyna Fischer
  Zebranie naukowo-szkoleniowe
  07 października 2017 roku w godzinach 10.00-13.00
  10.00-10.05 – Powitanie.
  10.05-10.45 – „Witamina D3 – aktualny stan wiedzy”.
  Prof. dr hab. n. med. Barbara Dołęgowska, Prorektor ds. Dydaktyki Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, Kierownik Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej SPSK 2 PUM w Szczecinie
  10.45-11.15 – „Hiperprolaktynemia – przyczyny, objawy, diagnostyka”.
  Prof. dr hab. n. med. Zbigniew Celewicz, Kierownik Kliniki Perinatologii, Położnictwa i Ginekologii Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie
  11.15-11.45 – „Badania laboratoryjne w diagnostyce wtórnego nadciśnienia tętniczego”.
  Dr n. med. Włodzimierz Pawłowski, Kierownik Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej i Mikrobiologicznej, Szpital Wojewódzki w Poznaniu.
  11.45-12.00 – „Wirus HIV – przełomowe odkrycia i wybrane aspekty diagnostyczne”.
  Wojciech Witkowski, DiaSorin Poland sp. z o. o.
  12.00-12.15 – „Świat wokół laboratorium - nowe wyzwania stawiane przed LIS”.
  Paweł Marczykowski, Marcel S.A.
  12.15-13.00 – Poczęstunek i zakończenie s

 • Iwona Kasza 10/04/2017 20:51

  Zmiana terminu zebrania sprawozdawczo- wyborczego - 27.04.2017 godz 15.00

  Serdeczne życzenia radości i siły płynącej z istoty Świąt Wielkanocnych,

  by uśmiech i wiosenny optymizm towarzyszyły Wam każdego dnia

   

  Życzy Zarząd

   

   

   Zebranie sprawozdawcze i Walne Wybory do Szczecińskiego Zarządu PTDL

   odbędą się 27 kwietnia 2017 r. (czwartek) o godzinie 15.00 w Villa Weste Ende przy ul.Wojska Polskiego 65.   

 • Iwona Kasza 02/04/2017 14:28

                                                                                      Zaproszenie            

    

  Zarząd Oddziału Szczecińskiego PTDL   zaprasza na Walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze, które odbędzie się w dniu 26 kwietnia 2017r.( Środa) o godzinie 14.00

  w WillaWest-Ende , Al. Wojska Polskiego 65 w Szczecinie .Porządek obrad w załączniku.

   

        

   

   

                                                                                                     

                                                                                     Przewodnicząca Szczecińskiego Oddziału PTDL

                                                                                            (-) dr n med. Małgorzata Jekel-Juźwiak

   

                                                                                                                                            

  Porządek Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego Oddziału Szczecińskiego

                     Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej  

   

        Otwarcie Walnego Zebrania członków oddziału PTDL w Szczecinie

  1. Wybór przewodniczącego Zebrania Walnego – głosowanie jawne.

  3.   Wybór sekretarza zebrania - głosowanie jawne

  4.   Wybór Komisji Mandatowej - głosowanie jawne

  5.   Wybór Komisji  Wyborczo-Skrutacyjnej - głosowanie jawne

  6.   Wybór Komisji  Uchwał i Wniosków - głosowanie jawne

  7.   Sprawozdanie przewodniczącego Zarządu Oddziału Szczecińskiego PTDL za kadencję 2013-2017

  8.   Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej

  9  . Udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi   Oddziału Szczecińskiego PTDL  - głosowanie jawne

  10. Wybór Przewodniczącego Zarządu Oddziału Szczecińskiego PTDL

         - zgłaszanie kandydatur

         - przedstawienie się kandydatów

         - głosowanie tajne

  11. Dyskusja i wnioski dotyczące działalności PTDL

  12. Ogłoszenie wyników wyboru Przewodniczącego Oddziału Szczecińskiego  PTDL

  13. Zebranie kandydatur do wyborów na:

        -  członków Zarządu (  7 osób),

        -  Komisji Rewizyjnej (5 osób),

        -  Delegatów na Walne Zebranie w Krakowie ( 8  osób)

  14 . Przeprowadzenie wyborów na:

   - Członków  Zarządu Oddziału Szczecińskiego PTDL  w kadencji 2017-2021  (5 członków + 2 zastępców

      członków = 7 osób)                            

               - Członków Komisji Rewizyjnej ( 3 członków + 2 zastępców = 5 osób)

               - Delegatów na Walne Zebranie PTDL 8 osób ( 1 na 20 członków oddziału )

  15. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków

        16. Ogłoszenie wyników wyborów – na zakończenie zebrania.

   

   

   

   

 • Iwona Kasza 10/03/2017 21:34

   

                                                                                      Zaproszenie            

   

  Zarząd Oddziału Szczecińskiego PTDL z firmą Euroimmunn  zaprasza na zebranie naukowo-szkoleniowe,  które odbędzie się w dniu 23 marca 2017r. o godzinie 14.00 

  w Willa West-Ende , Al. Wojska Polskiego 65 w Szczecinie .

  Program :

          

  1. „Analiza osadu moczu i co dalej?” -Prof.dr hab. n. med. Barbara Dołęgowska

                             (Kierownik Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej   PUM, Konsultant Wojewódzki)

  1. „’Duże’ i ‘małe’ błędy – czyli niezgodność wyniku badania laboratoryjnego ze stanem klinicznym pacjenta”  - dr hab. Anna Grzywacz, prof. PUM.

  3.  Od ekstraktu do komponentu, czyli nowoczesna diagnostyka alergii

  testami Euroline DPA-Dx” – mgr Małgorzata Walerych(Euroimmunn)

   

  UWAGA: 20.kwietnia 2017 r. o godzinie 14.00 odbędą się Walne Wybory do Zarządu Szczecińskiego Oddziału PTDL

   

   

                                                                                                     

                                                                           Przewodnicząca Szczecińskiego Oddziału PTDL

                                                                               (-) dr n med. Małgorzata Jekel-Juźwiak

   

 • Iwona Kasza 06/02/2017 20:20

  XVI konferencja naukowo-szkoleniowa
   

  Postępy w diagnostyce chorób autoimmunologicznych 

   

  Współczesna medycyna – kilka zaskakujących faktów. Nerki w szczególnych sytuacjach klinicznych. Płyny z jam ciała.

   

   

   

  Gmach Rektoratu Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie

  Aula wykładowa, parter, ul. Rybacka 1
  Sobota, 18 marca 2017, godz. 10:00-15:30

   

   

  • ·                                                      5,25 punktów edukacyjnych dla lekarzy
  • ·                                                      5,00 punktów edukacyjnych dla diagnostów laboratoryjnych

   

   

  PROGRAM KONFERENCJI

   

    Sesja I

  Współczesna medycyna – kilka zaskakujących faktów

    10:00-10:05

  Powitanie i rozpoczęcie konferencji.

  Prof. dr hab. n. med. Marek Brzosko, dr n. med. Katarzyna Fischer - Klinika Reumatologii, Chorób Wewnętrznych i Geriatrii oraz Samodzielna Pracownia Diagnostyki Reumatologicznej,  Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

    10:05-10:35

  Choroby o podłożu immunologicznym – fakty, których nie znamy.

  Prof. dr hab. n. med. Przemysław Kotyla,  Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych i Reumatologii, Śląski Uniwersytet Medyczny

    10:35-11:05

  Dieta okiem immunologa.

  Prof. dr hab. n. med. Ewa Bryl, Zakład Patologii i Reumatologii Doświadczalnej, Gdański Uniwersytet Medyczny

    11:05-11:35

  Czy Twoje leki działają – znaczenie mikrobioty.

  Dr n. med. Wojciech Marlicz, Katedra i Klinika Gastroenterologii, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

   

  Przerwa kawowa (20 min.)

   

   

   

   

    Sesja II

  Nerki w szczególnych sytuacjach klinicznych

    11:55-12:25

  Nerki w chorobach hematologicznych.

  Prof. dr hab. n. med. Zbigniew Zdrojewski, Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, Chorób Tkanki Łącznej i Geriatrii, Gdański Uniwersytet Medyczny

    12:25-12:55

  Cukrzycowa choroba nerek.

  Prof. dr hab. n. med. Bogdan Solnica, Zakład Diagnostyki Katedry Biochemii Klinicznej, Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum, Kraków

   

    12:55-13:25

  Czy mocz jako materiał do badań jest w pełni wykorzystany?

  Prof. dr hab. n. med. Kazimierz Ciechanowski, Klinika Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych, PUM w Szczecinie

   

  Lunch (30 min.)

   

   

    Sesja III

  Płyny z jam ciała

    13:55-14:25

  Badanie płynu mózgowo-rdzeniowego od fazy przed- do poanalitycznej.

  Prof. dr hab. n. med. Sławomir Michalak, Zakład Neurochemii i Neuropatologii, Katedra
  i Klinika Neurologii, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

    14:25-14:55

  Znaczenie badania płynu stawowego w diagnostyce reumatologicznej.

  Dr n. med. Katarzyna Fischer, Samodzielna Pracownia Diagnostyki Reumatologicznej,  Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

    14:55-15:15

  Prezentacja firmowa.

   

  14:15-15:30

  Dyskusja i zakończenie konferencji

   

   

  Organizatorzy

   

  KLINIKA REUMATOLOGII, CHORÓB WEWNĘTRZNYCH I GERIATRII

  SAMODZIELNA PRACOWNIA DIAGNOSTYKI REUMATOLOGICZNEJ

  POMORSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W SZCZECINIE

   

 • Iwona Kasza 21/11/2016 21:31

   

  Zarząd Oddziału Szczecińskiego PTDL zaprasza na zebranie naukowo-szkoleniowe, które odbędzie się w dniu 08 grudnia 2016 r. (czwartek) o godz. 12.00 w Willa West - Ende, Al. Wojska Polskiego 65 w Szczecinie .
  Program spotkania:
  1. „Rola diagnosty laboratoryjnego w ochronie zdrowia” – dr n. med. Elżbieta Puacz, Prezes Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych .
  2. „Nowe kierunki w rozpatrywaniu chorób serca” – prof. dr hab. n. med. Marek Paradowski, Kierownik Katedry Diagnostyki Laboratoryjnej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.
  3. „Markery w kardiologii – aspekty kliniczne” -
  prof. dr hab. n. med. Jarosław Kaźmierczak Kierownik Pracowni Elektrofizjologii Klinicznej Kliniki Kardiologii PUM SPSK Nr 2 w Szczecinie. Konsultant krajowy w dziedzinie kardiologii.
  4. „Nowe możliwości diagnostyczne w ofercie Roche Diagnostics ” – mgr Tomasz Kucharski Kierownik Marketingu Centralized and Point of Care Solution Roche Diagnostics Polska sp. z o.o.
  Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w spotkaniu.
  wraz z
  Zarządem Szczecińskiego Oddziału
  PTDL z przewodniczącą
  ppłk dr Małgorzatą Jekel-Juźwiak 

Copyright © 2004-2023 PTDL