Aktualności » Szczecin » Zaproszenie dla wszystkich diagnostów na kurs

Ewa Czerska 18/01/2023 00:00

W imieniu Oddziału PTDL w Szczecinie oraz firmy Becton Dickinson Polska, serdecznie zapraszamy WSZYSTKICH DIAGNOSTÓW na kurs

„BŁĘDY PRZEDANALITYCZNE. JAKA PRÓBKA TAKI WYNIK cz.2”

 który odbędzie się 04 lutego w godzinach 09:00–17:00. 

 Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Kurs będzie zakończony testem. 

 

Spotkanie odbędzie się na platformie MS Teams (w aplikacji lub w przeglądarce internetowej).  

Link do spotkania (na spotkanie nie trzeba się rejestrować): 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OWJkMmUwODYtNDhiOS00Yjg0LWIzOWQtZjJmYjBlYzRlZTM5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2294c3e67c-9e2d-4800-a6b7-635d97882165%22%2c%22Oid%22%3a%22d87d6b5b-15e7-4d5e-ab33-a5d69796bf6f%22%7d 

 

Link do testu zostanie udostępniony na spotkaniu i będzie aktywny do końca marca 2023.

 

Program kursu 

 

1. Błędy przedanalityczne - co już wiemy i co pamiętamy- podsumowanie wcześniejszego kursu.  

2. Niewłaściwe pobranie czy pracownia generowania hemoliz?

3. Czas na wagę złota - jak skrócić TAT?

4. Zarządzanie krwią pacjenta - czy można zredukować ilość pobieranych próbek?

5. Ekspozycja zawodowa - czy problem dotyczy „tylko” pielęgniarek?

6. Pobieranie krwi żylnej w rekomendacjach Clinical and Laboratory Standard Institute i European Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine - zgoda czy opozycja?

7. Co w butelce rośnie? Błędy w posiewach krwi.

 Prelegenci:

  • prof. dr hab. n. med. Agnieszka Woźniak – Kosek - Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej Centralnego Szpitala Klinicznego Wojskowego Instytutu Medycznego
  • mgr Dagmara Wąsowska – Becton Dickinson Polska

 

 Za udział w wydarzeniu i pomyślne zaliczenie testu Uczestnik otrzyma 7 punktów edukacyjnych (tzw. punkty twarde).

Copyright © 2004-2023 PTDL