Aktualności » Szczecin

 • Ewa Czerska 17/09/2023 00:00

  Zarząd Stowarzyszenia Kierowników Medycznych Laboratoriów Diagnostycznych zaprasza wszystkich członków Stowarzyszenia oraz wszystkich zainteresowanych Kierowników i Zastępców Kierowników MLD , jak również pełniących inne funkcje kierownicze w MLD (Kierownicy Pracowni) gotowych podzielić się swoim doświadczeniem na kolejną, VI konferencję „Rola medycznych laboratoriów diagnostycznych oraz kierowników MLD w systemie ochrony zdrowia”, w dniach 16 - 17 listopada 2023r., która odbędzie się        w salach konferencyjnych Hotelu “REMES” w miejscowości Opalenica k. Poznania.

  Szczegóły dotyczące rejestracji i kosztów oraz formularz zgłoszeniowy jest dostępny na stronie internetowej:

  www.ampulco.eu/Konferencje/Konferencja-Naukowo-Szkoleniowa-Opalenica-2023

  Serdecznie zapraszamy!

 • Ewa Czerska 25/07/2023 00:00

  Szanowni Państwo!

  W dniach 06.10. - 07.10.2023r. w Hotelu “Wolin”

  przy ul. Nowomyśliwskiej 76, 72-500 Międzyzdroje,

  odbędzie się Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Oddziału PTDL w Szczecinie.

  Program konferencji, szczegóły dotyczące rejestracji i kosztów oraz formularz zgłoszeniowy są dostępne na stronie internetowej: 

  http://www.ampulco.eu/Konferencje/Konferencja-Naukowo-Szkoleniowa-Mi%C4%99dzyzdroje-2023

  Za udział w konferencji i pomyślne zaliczenie testu Diagnostom Laboratoryjnym przysługuje

  10 punktów edukacyjnych "twardych".                                                                    

  Serdecznie zapraszamy Wszystkich Członków Oddziału PTDL w Szczecinie i Diagnostów Laboratoryjnych z całej Polski!

  Do zobaczenia w Międzyzdrojach!

  Zarząd Oddziału PTDL w Szczecinie

 • Ewa Czerska 05/06/2023 20:32

  W imieniu Oddziału PTDL w Szczecinie oraz firmy Sysmex Polska, serdecznie zapraszamy

  17 czerwca w godzinach 10:00–13:00 na webinarium:

  Morfologia krwi obwodowej w przebiegu wybranych chorób hematoonkologicznych”,

   Spotkanie odbędzie się na platformie Click Meeting (w aplikacji lub w przeglądarce internetowej).

   Link do rejestracji (na spotkanie obowiązują zapisy i limitowana liczba miejsc).

  Rejestracja będzie trwać do 15 czerwca 2023:  https://forms.gle/ooSbc8ociwvjV3yw9

   

   Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.

   

   Program spotkania:

  1. Powitanie i rozpoczęcie spotkania – dr n. med. Katarzyna Fischer, Przewodnicząca Oddziału PTDL w Szczecinie

  2. Wystąpienie mgr Konrada Grzeszczaka, Skarbnika Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych.

  3. Ostra białaczka limfoblastyczna - dr n. med. Alicja Sonsala, Sysmex Polska

  4. Znacznie kliniczne wybranych parametrów morfologii krwi – mgr Agnieszka Kowalczyk, Sysmex Polska

  5. Szpiczak plazmocytowy - Mgr Sara Dzięgielewska-Sikora, Sysmex Polska

  6. Podsumowanie i zakończenie spotkania – dr n. med. Ewa Czernik, Sysmex Polska

   

   Za udział w wydarzeniu Uczestnik otrzyma 2 punkty edukacyjne (tzw. punkty miękkie).

 • Ewa Czerska 15/05/2023 20:30

  Szanowni Państwo,
  w imieniu Studenckiego Towarzystwa Diagnostów Laboratoryjnych przy PUM w Szczecinie uprzejmie zapraszamy na  IV Ogólnopolską Konferencję Naukową Studentów Medycyny Laboratoryjnej,
  która odbędzie się 20 maja w auli PUM w Szczecinie przy ul. Rybackiej 1.
  Szczegółowy program i możliwość rejestracji na stronie konferencji
  Serdecznie zachęcamy do udziału
  Zarząd Oddziału PTDL w Szczecinie

 • Ewa Czerska 22/03/2023 00:00

  W imieniu Oddziału PTDL w Szczecinie oraz firmy SNIBE, serdecznie zapraszamy Członków Oddziału na zebranie naukowo-szkoleniowe w trybie stacjonarnym, które odbędzie się w sobotę 22 kwietnia 2023 w godzinach 10:00–12:00 

  Miejsce: Hotel FOCUS, ul. Małopolska 23, Szczecin

  (bezpłatny parking dostępny dla wszystkich Uczestników spotkania)

   

  Program zebrania

   09:30-10:00       Rejestracja uczestników

  10:00-10:05       Powitanie  

  dr n. med. Katarzyna Fischer, Przewodnicząca PTDL Oddział w Szczecinie

  10:05-11:00 Jak wychować Noblistę” 

  dr n. med. Sławomir Manysiak, Szpital Uniwersytecki Nr 1 w Bydgoszczy, Zakład Medycyny Laboratoryjnej

  11:00-11.30 „Snibe – nowoczesne rozwiązania w diagnostyce laboratoryjnej”

  Marek Witkowski, Country Manager, Snibe

  11.30-12.00 „Wybrane testy z oferty firmy Snibe”

  dr Małgorzata Jastrzębska-Czubak, Sales Manager, Snibe

  12:00 – Zakończenie spotkania. Lunch

   

  Za udział w spotkaniu Uczestnicy otrzymają 2 punkty edukacyjne.

   

  UWAGA: ze względów organizacyjnych uprzejmie prosimy o potwierdzenie udziału do 19 kwietnia na adres mailowy b4rtosh@wp.pl.

 • Ewa Czerska 12/02/2023 00:00

  Szanowni Państwo,

   

  już po raz dwudziesty siódmy mamy zaszczyt i przyjemność zaprosić Państwa do udziału w Konferencji Naukowo-Szkoleniowej z cyklu „Postępy w diagnostyce chorób autoimmunologicznych” organizowanej przez Klinikę Reumatologii, Chorób Wewnętrznych, Geriatrii i Immunologii Klinicznej oraz Samodzielną Pracownię Diagnostyki Reumatologicznej PUM w Szczecinie.

  Wiosenna edycja odbędzie się pod hasłem  

  „Ciąża – aspekty kliniczne i laboratoryjne.

  Nerki – co ma szczególny wpływ na diagnostykę zaburzeń ich funkcji?”.

   

  Sympozjum odbędzie się w sobotę 18 marca 2023 r. w formule on-line w godz. 10:00–14:00.

  Dostęp do platformy będzie możliwy jeszcze przez 7 kolejnych dni od zakończenia konferencji, tj. do 26 marca do godz. 12:00.

   

  Wśród problematyki poruszanej w trakcie sympozjum znajdą się między innymi zagadnienia związane z wyzwaniami i trudnościami diagnostycznymi w praktyce ginekologicznej, sytuacjami klinicznymi stanowiącymi swoiste punkty alarmowe w przebiegu ciąży, ze szczególnym uwzględnieniem monitorowania funkcji nerek u ciężarnych, a także właściwym planowaniem i prowadzeniem ciąży w szczególnych sytuacjach klinicznych – u pacjentek chorych na układowe choroby tkanki łącznej.

  Część druga uzupełniona będzie kliniczną i laboratoryjną oceną aktualnego stanu wiedzy związanego z diagnozowaniem uszkodzenia funkcji nerek i próbą odpowiedzi na pytanie:

  Czy choroby nerek rozpoznawane są zbyt rzadko i zbyt późno?

   

  Za udział w konferencji zostały przyznane 4,0 punkty edukacyjne dla lekarzy i 2,0 dla diagnostów laboratoryjnych.

   

  Koszt udziału w konferencji wynosi 30 zł.

  Kwotę należy uiścić na konto:

  Santander Bank Polska S. A. nr 06 1090 1492 0000 0001 0053 7752

  koniecznie z dopiskiem „Postępy w diagnostyce chorób autoimmunologicznych 18.03.2023”.

   

  Aby uzyskać dostęp do platformy konferencyjnej, należy wejść na stronę wydarzenia i założyć konto użytkownika. W procesie rejestracji zostaną Państwo poproszeni o załączenie potwierdzenia przelewu.

   

  Materiały edukacyjne i promocyjne materiały firmowe zostaną do Państwa przesłane również w formacie PDF. Na stronie konferencji, przez cały czas dostępu do platformy, dostępna będzie opcja „Zadaj pytanie”, dzięki której będzie można wysłać pytania do prelegentów przez cały czas kiedy aktywna będzie strona konferencji. Odpowiedzi na wszystkie pytania zostaną przesłane Państwu drogą mailową wraz z certyfikatami potwierdzającymi udział w konferencji i materiałami pokonferencyjnymi w pierwszej połowie kwietnia 2023 roku.

   

  W imieniu Organizatorów

  dr n. med. Katarzyna Fischer

 • Ewa Czerska 18/01/2023 00:00

  W imieniu Oddziału PTDL w Szczecinie oraz firmy Becton Dickinson Polska, serdecznie zapraszamy WSZYSTKICH DIAGNOSTÓW na kurs

  „BŁĘDY PRZEDANALITYCZNE. JAKA PRÓBKA TAKI WYNIK cz.2”

   który odbędzie się 04 lutego w godzinach 09:00–17:00. 

   Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Kurs będzie zakończony testem. 

   

  Spotkanie odbędzie się na platformie MS Teams (w aplikacji lub w przeglądarce internetowej).  

  Link do spotkania (na spotkanie nie trzeba się rejestrować): 

  https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OWJkMmUwODYtNDhiOS00Yjg0LWIzOWQtZjJmYjBlYzRlZTM5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2294c3e67c-9e2d-4800-a6b7-635d97882165%22%2c%22Oid%22%3a%22d87d6b5b-15e7-4d5e-ab33-a5d69796bf6f%22%7d 

   

  Link do testu zostanie udostępniony na spotkaniu i będzie aktywny do końca marca 2023.

   

  Program kursu 

   

  1. Błędy przedanalityczne - co już wiemy i co pamiętamy- podsumowanie wcześniejszego kursu.  

  2. Niewłaściwe pobranie czy pracownia generowania hemoliz?

  3. Czas na wagę złota - jak skrócić TAT?

  4. Zarządzanie krwią pacjenta - czy można zredukować ilość pobieranych próbek?

  5. Ekspozycja zawodowa - czy problem dotyczy „tylko” pielęgniarek?

  6. Pobieranie krwi żylnej w rekomendacjach Clinical and Laboratory Standard Institute i European Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine - zgoda czy opozycja?

  7. Co w butelce rośnie? Błędy w posiewach krwi.

   Prelegenci:

  • prof. dr hab. n. med. Agnieszka Woźniak – Kosek - Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej Centralnego Szpitala Klinicznego Wojskowego Instytutu Medycznego
  • mgr Dagmara Wąsowska – Becton Dickinson Polska

   

   Za udział w wydarzeniu i pomyślne zaliczenie testu Uczestnik otrzyma 7 punktów edukacyjnych (tzw. punkty twarde).

 • Ewa Czerska 13/01/2023 00:00

  Szanowni Państwo
   
   
  przypominamy, że składka za 2023 rok wynosi 100 zł, dla emerytów 20 zł.
   

  Numer rachunku bankowego: 33 1020 4795 0000 9802 0195 3868

   
  PROSIMY O WPŁATĘ DO KOŃCA LUTEGO 2022 ROKU !
   
   
  dr n. med. Ewa Czerska
  Sekretarz Oddziału PTDL w Szczecinie

 • Ewa Czerska 04/12/2022 00:00

  Polskie Towarzystwo Biochemiczne - Oddział w Szczecinie
  oraz
  Polskie Towarzystwo Diagnostyki Laboratoryjnej - Oddział w Szczecinie
  mają zaszczyt zaprosić na posiedzenie naukowe, które odbędzie się
  dnia 9. grudnia 2022 r. (piątek) o godz. 14:45
  w sali konferencyjnej Katedry Diagnostyki Laboratoryjnej PUM
  (al. Powstańców Wlkp 72, budynek K, III piętro)

   

  Program:

  1.Dr hab. inż. Anna Brillowska-Dąbrowska, prof.PG Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej

  "Diagnostyka molekularna - jak usprawnić pracę diagnostycznego laboratorium mikrobiologicznego?"

  2.Mgr Ewa Dobak, Katedra i Zakład Patomorfologi Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

  "Ocena cytometryczna komórek o immunofenotypie CD34+CD38-CLL-1+w szpiku kostnym u pacjentów

  z rozpoznaniem ostrej białaczki szpikowej– analiza przypadku"

  3.Dr Ewa Potera-Kram, Kierownik sprzedaży, Cyto-Logic Sp. z o.o.

  "Nowe oblicze cytometrii spektralnej – ID7000"

  Link do szczegółowych informacji na stronie PUM:

  https://www.pum.edu.pl/aktualnosci/wydarzenia/zapraszamy_na_spotkanie_naukowe_ptb_i_ptdl

  Uczestnictwo uprawnia do punktów edukacyjnych dla diagnostów laboratoryjnych.

  Zarząd Oddziału PTDL w Szczecinie

 • Ewa Czerska 08/11/2022 00:00

  W imieniu Roche Diagnostics Polska sp. z o.o. mamy przyjemność zaprosić do uczestnictwa w spotkaniu szkoleniowym pod patronatem PTDL/o Szczecin

  "Zarządzanie i analiza danych w Medycznych Laboratoriach Diagnostycznych", 

   które odbędzie się w dniu 10.12.2022 w Grand Focus Hotel Szczecin ul. 3 Maja 22.


  Program spotkania:

  09:00-10:00       Rejestracja uczestników

  10:00-10:05       Powitanie - dr n. med. Katarzyna Fischer, Przewodnicząca PTDL Oddział w Szczecinie

  10:05-11:00        „Lean - założenia i wartości.”

  Andrzej Mogieła, Process Consultant, Roche Diagnostics Polska Sp. z o.o.

  11:00-12:00       „Jak analiza danych i rozwiązania IT mogą wspomóc transformację Lean w laboratoriach medycznych”.

  Jakub Mokwa, Product Manager d/s Automatyzacji i Informatyzacji / Product Manager Business IT, Roche Diagnostics Polska Sp. z o.o.

  12:00-12:30       „Rapid Improvement Events w praktyce na przykładzie Laboratorium Histopatologii”.

   Andrzej Mogieła- Process Consultant, Roche Diagnostics Polska Sp. z o.o.

  12:30-12:45        Dyskusja

  12:45 -14:00      Zakończenie spotkania.

   

  Serdecznie zapraszamy

  Zarząd Oddziału PTDL w Szczecinie

Copyright © 2004-2023 PTDL