Zarząd » Słupsk

Slupsk_herb

Oddział Słupsk PTDL

ul: Tuwima 37 SPM ZOZ Słupsk

76-200 Słupsk


Przewodniczący
mgr Halina Kowalik-Jabłońska
Wiceprzewodniczący
Sekretarz
mgr Iwona Nierzwicka
Skarbnik
mgr Agnieszka Świerzyńska
Członkowie Zarządu
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
mgr Małgorzata Watman-Danielkiewicz
Zastępcy Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej
Członkowie Komisji Rewizyjnej
Copyright © 2004-2017 PTDL