Aktualności » Rzeszów

 • Anna Orłowska 10/04/2017 00:00

  Zarząd PTDL Oddział w Rzeszowie zaprasza do udziału w konferencji naukowo-szkoleniowej, która odbędzie się w dniach 08 - 09 czerwca 2017r. w Mucznem w Centrum Promocji Leśnictwa

  Program konferencji;

  Czwartek 08 czerwca 2017 r

  10.00 - 12.00   Przyjazd uczestników

  12.00 - 14.00  Obiad

  14.00 - 14.15  Otwarcie konferencji

  14.15 - 15.00  Kwas mlekowy - biochemia, diagnostyka i klinika - prof.dr hab.n.med . Krystyna Sztefko

  15.00 - 15.45  Wprowadzenie do diagnostyki układu krzepnięcia krwi - mgr Paweł Kozłowski

  15.45 - 16.15  Przerwa

  16.15 - 17.45  Warsztaty koagulologiczne - mgr Paweł Kozłowski

  19.00  Kolacja grillowa        

  Piątek 09 czerwca 2017 r

    9.00 -  9.45   Podsumowanie warsztatów, dyskusja  - mgr Paweł Kozłowski

    9.45 - 10.30  Diagnostyka Zespołu Antyfosfolipidowego - mgr Paweł Krzemień

  10.30 - 10.45  COBAS Infinity IT Solution - Jakub Mokwa

  10.45 - 11.15  Przerwa

  11.15 - 12.00  Znaczenie badań genetycznych w diagnostyce zakrzepic - mgr Wojciech Wróblewski

  12.00 - 12.45 Zasady interpretacji wyników badań markerów chorób zakaźnych - dr Mirosława Nowacka

  13.00   Zakończenie konferencji

  13.15  Obiad

  Koszt uczestnictwa 150zł/obejmuje ; zakwaterowanie, wyżywienie oraz uczestnictwo w wykładach/. Ilość miejsc ograniczona. Pierwszeństwo mają członkowie Oddziału PTDL w Rzeszowie z uregulowanymi składkami członkowskimi.

  Zgłoszenia telefoniczne - indywidualne; tel 604 44 15 94 A.Orłowska, w dni robocze w gzodz. 8.00 - 13.00 do wyczerpania miejsc lub do dnia 28 kwietnia 2017r.

  Przyjęcie zgłoszenia telefonicznego upoważnia do dokonania wpłaty 150 zł na konto Oddziału PTDL                 w Rzeszowie w terminie do 5 dni /uznanie na koncie /z dopiskiem  "Konferencja Muczne 2017" -Brak wpłaty  w w/w terminie skutkuje skreśleniem z listy.

  Bank Polska Kasa Opieki SA II Oddział w Rzeszowie  

  nr rach. 77 1240 2614 1111 0000 3958 6357      

  Warunkiem uczestnictwa w konferencji jest uregulowanie składek członkowskich

                                                                                                                                Zapraszamy

 • Anna Orłowska 23/03/2017 00:00

  Zarząd PTDL Oddział w Rzeszowie zaprasza na zebranie sprawozdawczo-wyborcze,  które  odbędzie się w dniu 20   kwietnia  2017 r  o godz. 10.00 I termin;  godz. 10.15 II termin  w Sali Konferencyjne Hotelu Classic w Rzeszowie ul. Armii Krajowej 32

  Program;

  1. Walne Zebranie Członków PTDL Oddział w Rzeszowie -sprawozdanie z dotychczasowej działalności, wybory do władz Oddziału oraz Delegatów  na Walne Zgromadzenie Delegatów na Zjazd PTDL

  2. Metody szacowania filtracji kłębuszkowej w praktyce klinicznej - dr Agnieszka Gala-Błądzińska

  3. Aktualności

 • Anna Orłowska 23/02/2017 00:00

  Zarząd Oddziału PTDL w Rzeszowie oraz firma Marcel zapraszają na zebranie naukowo-szkoleniowe, które odbędzie się w dniu 16 marca 2017 r. o godz. 11.00 w Sali Konferencyjnej Hotelu Classic ul.Armii Krajowej 32

  Program:

  1. Choroby zawlekane z innych stref klimatycznych  - dr n.med. Jolanta Kluz-Zawadzka

  2. Nowości w ofercie laboratoryjnych systemów informatycznych - Marcin Rowiński

  3. Trudności diagnostyczne i terapeutyczne /ze szczególnym uwzględnieniem zimnicy/realne możliwości na   Podkarpaciu i w wiodących ośrodkach krajowych - dr n.med. Jolanta Kluz-Zawadzka

  4. Aktualności

                                                                                                                     Zapraszamy

 • Anna Orłowska 27/01/2017 00:00

  Zarząd Oddziału PTDL w Rzeszowie oraz firma Erba Polska Sp. z o.o. zapraszają na zebranie naukowo-szkoleniowe, które odbędzie się w dniu 16 lutego 2017 r. o godz. 11.00  w Sali Konferencyjnej Hotelu Classic w Rzeszowie ul.Armii Krajowej 32

  Program;

  1. Paradoks wapniowy - rola witaminy K2 - dr Danuta Fedak /Katedra Biochemii Klinicznej UJ CM w Krakowie/

  2. Erba Polska, nowa jakość diagnostyki laboratoryjnej - Daniel Tvrdoń - Prokurent  Erba Polska  Sp. z o.o.

  3. Aktualności

                                                                                                               Zapraszamy

 • Anna Orłowska 09/01/2017 00:00

  Oddział PTDL w Rzeszowie oraz firma CORMAY zapraszaja na zebranie naukowo-szkoleniowe, które odbędzie się w dniu        19 stycznia 2017 r. o godz. 11.00 w Sali Konferencyjnej Hotelu Classic w Rzeszowie ul. Armii Krajowej 32

  Program;

  1. Rozpoznanie i leczenie niedokrwistości wieku dziecięcego - dr n. med. Radosław Chaber

  2. Nowości w hematologii i immunologii w firmie Cormay

  3. Aktualności

   

 • Anna Orłowska 23/11/2016 00:00

  Zarząd Oddziału PTDL w Rzeszowie wspólnie z Krajową Izbą Diagnostów Laboratoryjnych oraz firmą Bio-Rad zapraszają na zebranie naukowo-szkoleniowe, które odbędzie się w dniu 8 grudnia 2016 r. o godz 10.00 w Sali Konferencyjnej Hotelu Classic w Rzeszowie ul. Armii Krajowej 32

  Program:

  1. Bezpieczeństwo pracy personelu w medycznym laboratorium diagnostycznym - środki ochrony indywidualnej i zbiorowej - Anna Ziółko

  2. Badania genetyczne w onkologii - dr Andrzej Jasiewicz

  3. Wpływ nowelizacji aktów prawnych na postępowanie z odpadami medycznymi w medycznym laboratorium diagnostycznym - Anna Ziółko

  4. Prezentacja rozwiązań firmy Bio-Rad w diagnostyce laboratoryjnej - Aleksandra Szczap Dyrektor Sprzedaży Bio-Rad Polska

  5. Podsumowanie działalności Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych w 2016 r - Elżbieta Borowiec-Domka v-ce Prezes KRDL

  6.Dyskusja

 • Anna Orłowska 03/11/2016 12:02

    Zarząd Oddziału PTDL w Rzeszowie oraz firmy BestMI i Grifols zapraszają na zebranie  naukowo-szkoleniowe, które odbędzie się w dniu 17 listopada 2016 r. o godz.11.00 w Sali Konferencujnej Hotelu Classic w Rzeszowie ul.Armii Krajowej 32

  Program;

  1.  Nadciśnienie tętnicze - epidemiologia, rozpoznanie i  diagnostyka laboratoryjna - dr n.med. Maria Nowak

  2.  Mechanizmy oporności  bakterii na antybiotyki 18 listopada Europejski Dzień  Wiedzy o Antybiotykach -dr n. med. Krzysztof Golec

  3.  Prezetacja firmy  BestMI Best Medical Innovation Sp. z o.o.  - Dorota  Dudzińska - Nowak

  4.  Prezentacja produktowa - Grifols oferta dla laboratoriów immunohemetologicznych - Katarzyna Dobaj

  5.  Aktualności

 • Anna Orłowska 30/09/2016 00:00

  Zarząd Oddziału PTDL w Rzeszowie oraz firma RADIOMETER zapraszają na zebranie naukowo-szkoleniowe, które odbędzie się w dniu 20 października  2016 r. o godz. 11.00 w Sali Konferencyjnej Hotelu Classic w Rzeszowie ul.Armii Krajowej  32

  Program;

  1. POCT a diagnostyka laboratoryjna szpitala - mgr anal.med. Arkadiusz Wnuk 

  2. Znaczenie badań laboratoryjnych w diagnostyce reumatologicznej - dr Elżbieta Pogorzelska

  3. Prezentacja firmy Radiometer - dr n. med. Madgalena Kościelniak - Ziemniak

  4. Aktualności

                                                                                         Zapraszamy

 • Anna Orłowska 21/07/2016 07:37

  Zapraszamy do udziału w warsztatach z kontroli jakości, są jeszce wolne miejsca!

  Informacje pod nr telefonu 605 202 765

  Zapraszamy

 • Anna Orłowska 27/06/2016 00:00

  Zarząd Oddziału PTDL w Rzeszowie zaprasza do wzięcia udziału w warsztatach "Analiza systemów pomiarowych  w kontroli jakości" w dniach 6-7 października 2016 r. w Hotelu Classic w Rzeszowie ul Armii Krajowej 32. Warsztaty poprowadzi Pan Mirosław Firlej StandLab. Zajęcia będą odbywać się w ok 20 osobowych grupach; w dniu 6 października  2016;   I grupa  w godz.  11.00 - 14.00;  II grupa 15.00 - 18.00 w dniu 7 października 2016  III grupa  8.30 - 11.30;    IV  grupa 12.30 - 15.30

  Koszt uczestnictwa 50 zł. Zgłoszenia pod nr tel 605 202 765 Renata Warzyńska-Kuncio od 27 czerwca - 05 lipca 2016 r. w dni robocze w godz. 8.00 - 13.00 lub do wyczerpania miejsc. Przyjęcie zgłoszenia upoważnia do dokonania wpłaty do dnia 30 lipca 2016r. z dopiskiem "warsztaty"na konto:    

  Bank Polska Kasa Opieki S.A.  II Oddział w Rzeszowie    

  Nr rachunku. 77 1240 2614 1111 0000 3958 6357

  Warunkiem uczestnictwa w warsztatach jest uregulowanie składek członkowskich

Copyright © 2004-2023 PTDL