Aktualności » Rzeszów

 • Lesław Krasoń 13/02/2022 16:47

  Szanowni Państwo ,

  Zamieszczam poniżej informacje dotyczące bieżących spraw.

  A ) Proszę o zgłaszanie każdej zmiany danych osobowych (zmiana nazwiska, adresu zamieszkaniana adres email :rzeszowptdl@gmail.com


   B) Składka w 2022 r. wynosi 100,00 zł - normalna , ( 20,00 zł dla emerytów )
  Wpłaty należy dokonać na konto PTDL Oddział Rzeszów:

  konto PTDL Oddział Rzeszów:
  Bank Polska Kasa Opieki S.A. II Oddział w Rzeszowie
  Nr konta 77 1240 2614 1111 0000 3958 6357

  jako tytuł płatności należy podać :
  imię i nazwisko członka PTDL, rok za który opłacona jest składka.
  Przewodniczący Rzeszowskiego oddziału PTDL
  Lesław Krasoń

 • Lesław Krasoń 26/10/2021 15:33

  Szanowni Państwo,

  Zarząd Oddziału PTDL w Rzeszowie uprzejmie zaprasza do wzięcia udziału w posiedzeniu naukowo-szkoleniowym ,które odbędzie się w formie warsztatów hematologicznych.

  Warsztaty poprowadzi lekarz Grzegorz Lewandowski z gabinetu zabiegowego i pracowni badania szpiku Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi, prowadzący liczne warsztaty i szkolenia hematologiczne.

  Warsztaty odbędą się w dniach 25  i 26 listopada 2021 r. w  Hotelu Classic , ul. Armii Krajowej nr 32, 35-327 Rzeszów.

  PROGRAM SZKOLENIA HEMATOLOGICZNEGO RZESZÓW 2021 r.

  DZIEŃ PIERWSZY-25 listopada ( czwartek ) 2021 r.

  Podstawy cytomorfologii komórek krwi i szpiku kostnego: morfologia komórek poszczególnych szczebli dojrzewania i różnicowania komórkowego- zajęcia teoretyczne.

  08:30-8:40– powitanie gości i przedstawienie spraw organizacyjnych

  08:4509:30 – analiza morfologii komórek erytropoezy i granulopoezy

  09:35- 10:20– analiza morfologii komórek megakariopoezy

  10:25-11:10 – analiza morfologii komórek limfopoezy – komórki dojrzałe i reaktywne

  11:15-12:00– obraz krwi i szpiku kostnego w wybranych chorobach układu krwiotwórczego – nowotwory mieloproliferacyjne – przewlekła białaczka szpikowa i czerwienica prawdziwa

  12:00-12:30 – przerwa na lunch

  12:30-13:15 – obraz krwi i szpiku kostnego w wybranych chorobach układu krwiotwórczego – nowotwory mieloproliferacyjne – mielofibroza pierwotna i nadpłytkowość samoistna

  13:20-14:05 - obraz krwi i szpiku kostnego w wybranych chorobach układu krwiotwórczego – szpiczak plazmocytowy

  14.:1014:55 - obraz krwi i szpiku kostnego w wybranych chorobach układu krwiotwórczego – ostre białaczki szpikowe i zespoły mielodysplastyczne

  15:00- 15:45 – dyskusja, wnioski, pytania

  16:00 – zakończenie szkolenia pierwszego dnia

  DZIEŃ DRUGI - 26 listopada ( piątek )2021 r.

  08.30 – 11.35 – analiza wybranych przypadków klinicznych w oparciu o dostępne badania laboratoryjne i wykładniki kliniczne – część 1.*

  11.35 – 12.00 – przerwa na lunch

  12.00 – 15.20 - analiza wybranych przypadków klinicznych w oparciu o dostępne badania laboratoryjne i wykładniki kliniczne – część 2.**

  15:30 Zakończenie.

  *, ** - przypadki kliniczne opracowane na podstawie wykładników badania podmiotowego, badania przedmiotowego, morfologii krwi i wybranych badań

  biochemicznych oraz obrazu cytomorfologicznego komórek krwi i szpiku kostnego.

  Przypadki kliniczne obejmują następującą problematykę: SLL, CLL, HL, PMF, PV, CML, MDS, przerzut nowotworowy do szpiku, nadpłytkowość, AML, białaczki

  aleukemiczne, niedokrwistość megaloblastyczna, niedokrwistość hemolityczna, współistnienie dwóch nowotworów w szpiku kostnym, zespoły mielodysplastyczne,

  progresja CLL, progresja MDS.


  Koszt uczestnictwa : 200 zł.

  Koszt uczestnictwa obejmuje udział w szkoleniu w dniach 25-26.11.2021 r. oraz bufet kawowy.

  Koszt uczestnictwa nie obejmuje noclegu.

  Szkolenie prowadzone przy pomocy techniki multimedialnej ( bez użycia mikroskopów)

  Za udział przysługują 4 punkty ,,miękkie,, edukacyjne.

  Ilość miejsc ograniczona.

  Zgłoszenia telefoniczne, indywidualne; telefon 504 491 231 w dni robocze od dnia 27.10.2021 w godzinach 9.00 – 13.00 do wyczerpania miejsc lub do dnia 10.11.2021 r.

  Przyjęcie zgłoszenia telefonicznego upoważnia do dokonania wpłaty kosztów uczestnictwa na konto Oddziału PTDL w Rzeszowie

  do dnia 10.11.2021 r. z podaniem w tytule wpłaty: imię, nazwisko, ’’Warsztaty hematologiczne 2021 ”.

  Konto oddziału PTDL Rzeszów

  Polskie Towarzystwo Diagnostyki Laboratoryjnej Oddział Rzeszów

  Bank Polska Kasa Opieki S.A.II Oddział w Rzeszowie

  Nr rach. 77 1240 2614 1111 0000 3958 6357

  Warunkiem uczestnictwa w warsztatach jest uregulowanie składek członkowskich.

  Brak wpłaty do dnia 10.11.2021 r. / uznane na koncie/ będzie skutkował skreśleniem z listy uczestników.

  O uczestnictwie w warsztatach decyduje kolejność zgłoszeń .


  Serdecznie Zapraszamy

  Lesław Krasoń

  przewodniczący Oddziału Rzeszów PTDL

 • Lesław Krasoń 13/10/2021 06:19

  Szanowni Państwo,

   

    Zarząd PTDL oddział Rzeszów planuje w dniach 25 i 26 listopada 2021 r. warszaty szkoleniowe z hematologii ,które poprowadzi lekarz Grzegorz Lewandowski.

  Warsztaty planowane są w Rzeszowie.

   

  Program warsztatów,zapisy,koszt uczestnictwa oraz szczegóły organizacyjne zostaną ogłoszone w najbliższym czasie.

   

  Zapraszamy

 • Lesław Krasoń 24/06/2021 06:02

  Oddział Rzeszowski PTDL oraz firma Radiometer serdecznie zapraszają na posiedzenie naukowo-szkoleniowe online pt. ,,Diagnostyka przyłóżkowa w obszarze OIOM" w dniu 01.07.2021 r. w godzinach 17:00-19:00.

  rejestracja poprzez link-

  https://posiedzenie-naukowo-szkoleniowe-ptdl-radiometer.pl

   

  Program:

  17:05-17:35 Diagnostyka przyłóżkowa w Oddziale Intensywnej Terapii w dobie pandemii – dr n. med. Marek Wojtaszek Kierownik Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Centrum Medyczne w Łańcucie


  17:40-18:10 Zapewnienie jakości wyniku w POCT – faza przedanalityczna – mgr Anna Chrzanowska Specjalista Aplikacyjny Radiometer Sp. z o.o.


  18:15-18:40 Narzędzia IT wspierające zarządzanie badaniami na oddziałach – wymóg czy opcja? – mgr Arkadiusz Wnuk Koordynator ds. POCT Szpital Uniwersytecki w Krakowie  18:40-19:00 Panel dyskusyjny


  Za udział w w/w posiedzeniu  przyznawane są 2 punkty edukacyjne.


  Sponsorem posiedzenia naukowo – szkoleniowego jest

   

 • Lesław Krasoń 16/05/2021 17:06

  Szanowni Państwo,

  Rzeszowski Oddział Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej wraz z firmą Argenta serdecznie zapraszają na webinarium, które odbędzie się w dniu 21 maja (piątek ) 2021 r. o godzinie 17:00 .

  program webinarium

  ,, Wyniki badań laboratoryjnych w zaburzeniach hematologicznych,przypadki kliniczne – część I

  prof. dr hab. n med. Mirosława Pietruczuk,Uniwersytet Medyczny w Łodzi ; Wydział Lekarski , II Katedra Chorób Wewnętrznych , Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Norberta Barlickiego w Łodzi

  ,,Nowoczesne rozwiązania hematologiczne dla każdego laboratorium’’

  Dorota Zych-Tomkowiak Hematology Country Project Manager

  Pytania od uczestników

  Za udział w w/w webinarium przyznawane są 2 punkty edukacyjne.

  Udział w webinarium - bezpłatny.  Rejestracja poprzez niżej umieszczony link:

  serdecznie zapraszamy  https://argentaspzoospk191.clickmeeting.com/zebranie-naukowo-szkoleniowe-oddzialu-ptdl-w-rzeszowie/register?_ga=2.20038264.1127457909.1621182164-777443553.1615984396

   

   

      

     oddział w Rzeszowie                                                              

   

 • Lesław Krasoń 22/02/2021 00:00

  Szanowni Państwo,

  Rzeszowski, Kielecki i Lubelski Oddział Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej oraz firma EUROIMMUN Polska Sp. z o.o.  serdecznie zapraszają na posiedzenie naukowo-szkoleniowe na temat

  ,, COVID-19: rola diagnostyki laboratoryjnej w walce z pandemią” .

  Posiedzenie odbędzie się w formule on-line.

  Aby wziąć udział w posiedzeniu, należy założyć konto klikając w poniższy link ( link jest już aktywny ),następnie w zakładkę Rejestracja i podać niezbędne dane. Zalecamy zapisanie loginu i hasła do strony.

  https://euroimmun.pl/spotkanie_PTDL_2/

  W dniu rozpoczęcia konferencji, 01.03.2021r.od godziny 10:00 należy zalogować się do konta, aby w zakładce Wykłady uzyskać dostęp do ich treści.

  Wykłady nagrane przez prelegentów dostępne będą dla Państwa  do zakończenia spotkania tj. do 09.03.2021r. do godz. 10:00.  W tym czasie dostępna będzie opcja „Zadaj pytanie”, dzięki której będzie można wysłać pytania do prelegentów.

  Drogą mailową zostaną przesłane Państwu certyfikaty , materiały pokonferencyjne oraz odpowiedzi na zadane pytania.

   

                                                                                                     Serdecznie zapraszamy

 • Lesław Krasoń 22/01/2021 06:32

  Szanowni Państwo ,

  Zamieszczam poniżej informacje dotyczące bieżących spraw.

  A ) Proszę o zgłaszanie każdej zmiany danych osobowych (zmiana nazwiska, adresu)
  na adres email :rzeszowptdl@gmail.com


  B) Składka w 2021 r. Wynosi 100,00 zł - normalna , ( 20,00 zł dla emerytów )
  Wpłaty należy dokonać na konto PTDL Oddział Rzeszów:
  konto PTDL Oddział Rzeszów:
  Bank Polska Kasa Opieki S.A. II Oddział w Rzeszowie
  Nr konta 77 1240 2614 1111 0000 3958 6357
  jako tytuł płatności należy podać :
  imię i nazwisko członka PTDL, rok za który opłacona jest składka.
  Przewodniczący Rzeszowskiego oddziału PTDL
  Lesław Krasoń


  C ) Zaświadczenia za udział w posiedzeniach szkoleniowo-naukowych nieodebrane za rok 2019 r., za rok 2020 r., certyfikaty za udział w webinarium w dniu 26.11.2020 r. zostaną przesłane na adresy email w najbliższym czasie.

   

   

  D ) prośba członków KRDL województwa podkarpackiego

   

  Szanowni Państwo

  Kierownicy MLD województwa podkarpackiego

  W związku z wystąpieniem z inicjatywą Prezesa KRDL do marszałków poszczególnych województw o rozważenie możliwości wdrożenia programu wsparcia dla młodych diagnostów laboratoryjnych, którzy wykonywać będą zawód diagnosty laboratoryjnego na terenie województwa, poza jego głównymi ośrodkami zwracamy się z prośbą o niezwłoczne przekazanie wiadomości na temat zasobów kadrowych w Państwa laboratoriach.

  Informacje powinny zawierać dane o wystarczającej lub niewystarczającej liczbie zatrudnionych diagnostów laboratoryjnych niezależnie od zakresu działalności prowadzonej w Państwa laboratorium (analityka, mikrobiologia , serologia i inne) i należy je przesłać na adresy email przedstawicieli wojewódzkich:

  l.guzik@kidl.org.pl,

  b.sekowska@kidl.org.pl

   

   

                                                                                                                  Liliana Guzik

                                                                                                                Bożena Sękowska

                                                                                      członkowie KRDL województwa podkarpackiego

 • Lesław Krasoń 22/12/2020 21:54

  swieta

  W imieniu Zarządu Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej oddział Rzeszów składamy najserdeczniejsze życzenia zdrowych,spokojnych,pełnych radości i ciepła Świat Bożego Narodzenia a w nadchodzącym Nowym Roku samych sukcesów ,spełnienia marzeń,dużo optymizmu i wiary w lepsze jutro.

  Zarząd Rzeszowskiego Oddziału PTDL

 • Lesław Krasoń 17/12/2020 20:33

   

  Z głębokim żalem i smutkiem zawiadamiamy, że w dniu 17.12.2020r odszedł od nas nasz dobry kolega mgr Andrzej Rybak.

  Był wieloletnim kierownikiem Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 w Rzeszowie. Pełnił funkcję Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie Diagnostyki Laboratoryjnej dla byłego województwa rzeszowskiego i przemyskiego, oraz dwukrotnie dla województwa podkarpackiego. Swoją wiedzę i doświadczenie zawodowe przekazywał prowadząc zajęcia na wydziale Analityki Medycznej w Medycznym Studium Zawodowym w Rzeszowie. Był kierownikiem specjalizacji dla wielu diagnostów laboratoryjnych.

  Jako działacz Rzeszowskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej pełnił wiele funkcji , w tym funkcję Przewodniczącego Oddziału.

  Był członkiem Kolegium Medycyny Laboratoryjnej i Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnej.

  Zapamiętamy Go jako człowieka życzliwego , wspierającego innych, w pełni oddanego swojej pracy i rodzinie .

  Rodzinie i bliskim składamy wyrazy głębokiego współczucia.

   

  Złożenie zmarłego do grobu na Cmentarzu parafialnym w Ropczycach odbędzie się dnia 19 grudnia (sobota) o godzinie 13:00.

  Bezpośrednio po pochówku w Kościele Parafialnym w Ropczycach będzie odmawiany Różaniec.

  MSZA ŚWIĘTA POGRZEBOWA odprawiona zostanie około godz. 14:00


   

   

   

   

   

   

   

   

      

 • Lesław Krasoń 21/11/2020 13:37

  Szanowni Państwo,

  Rzeszowski Oddział Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej wraz z firmą Beckman Coulter Polska Sp. z o.o. serdecznie zapraszają na webinarium, które odbędzie się w dniu 26 listopada (czwartek )      2020 r.  o godzinie 17:00 .

  program webinarium

  ,, Dystrybucja monocytów (MDW) jako wczesny marker sepsy a inne wskaźniki stanu zapalnego. Rozwiązania Beckman Coulter"

  dr Mirosława Krajewska, kierownik Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala im. dr Wł. Biegańskiego w Łodzi

  dr n. biol. Magdalena Andrzejewska, Beckman Coulter Polska Sp. z o.o.


  Szczegóły webinarium zostaną wysłane na adresy e-mail.  

                                                                                                                                               serdecznie zapraszamy          

    

   

   

                          oddział Rzeszów

Copyright © 2004-2023 PTDL