Aktualności » Rzeszów

 • Andrzej Rybak 05/05/2008 06:17

  Zarząd Oddziału w Rzeszowie informuje, że kolejne zebranie naukowo-szkoleniowe odbedzie się w dniu 30 maja 2008/PIĄTEK/ o godz. 10:00 w Sali Wykładowej Szpitala Wojewózkiego Nr 2 w Rzeszowie ul. Lwowska 60
  Program:
  1.Aktualne problemy Diagnostów Laboratoryjnych - przedstawiciel KRDL
  2.Oferta firmy BioMAxima
  3.Wykład " Zastosowanie cytometrii przepływowej" Dr hab. n. med. Bogdan Mazur - Ślaskie Centrum Pediatrii Zabrze
  4.Pytania i dyskusja
  ZAPRASZAMY

 • Andrzej Rybak 10/04/2008 08:09

  Zarząd Oddziału w Rzeszowie uprzejmie informuje. że kolejne zebranie naukowo-szkoleniowe odbedzie się w dniu 17 kwietnia 2008 (czwartek) o godz. 11:00 w Sali Wykładowej Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 w Rzeszowie ul. Lwowska 60
  Program:
  1.Aktualne problemy Diagnostów Laboratoryjnych - przedstawiciel KRDL
  2.Oferta firmy Siemens Medical Solutions Diagnostics Sp. z o.o.
  3.Wykład " Czy można interpretować wartości referencyjne" -
  Prof. dr hab. Krystyna Sztefko Collegium Medicum UJ w Krakowie
  4.Pytania i dyskusja
  ZAPRASZAMY

 • Andrzej Rybak 29/02/2008 08:13

  Z żalem zawiadamiamy, ze odeszła od nas nasza kolezanka mgr Przemysława Filip. Była wieloletnim skarbnikiem naszego Oddziału i przed odejściem na emeryturę Kierownikiem Laboratorium Szpitala Gruźlicy i Chorób Płuc w Rzeszowie.
  Sławka była osobą pełną życzliwości i ciepła wobec ludzi, wspaniałą koleżanką i kompetentnym pracownikiem.
  Taka pozostanie na zawsze w naszej pamięci.
  Uroczystości żałobne rozpoczną się w dniu 1 marca o godzinie 14:00 w Żołyni.

 • Andrzej Rybak 22/02/2008 12:42

  Zarząd Oddziału w Rzeszowie informuje, że kolejne zebranie naukowo-szkoleniowe odbędzie się w dniu 13 marca 2008/czwartek/ o godzinie 11:00 w Sali Wykładowej Szpitala Wojewózkiego Nr 2 w Rzeszowie ul. Lwowska 60

  PROGRAM:
  1.Aktualne problemy Diagnostów Laboratoryjnych - przedstawiciel KRDL
  2.Oferta firmy ICN Diagnostics Sp. z o.o. - Andrzej Stępiński Dyrektor Handlowy
  3.Wykład " Metody molekularne w hematologii - znaczenie diagnostyczne
  i prognostyczne - Dr n. med. Monika Gos Zakład Biologii Komórki Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej Curie, Warszawa
  4.Pytania i dyskusja

  ZAPRASZAMY

 • Andrzej Rybak 11/02/2008 05:02

  Zarząd Oddziału w Rzeszowie uprzejmie informuje, że kolejne zebranie naukowo-szkioleniowe odbędzie sie w dniu 21 lutego 2008 / czwartek / w Sali Wykładowej Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 w Rzeszowie ul. Lwowska 60 o godz. 11:00.
  Program zebrania:
  1.Aktualne problemy Diagnostów Laboratoryjnych- przedstawiciel KRDL
  2.Oferta firmy BIOMEDICA POLAND Sp. z o.o.
  3.Wykład ,, Zasady uczestnictwa w programach zewnetrznej kontroli jakości badań laboratoryjnych" - dr n. med. Wojciech Gernand CM UJ w Krakowie
  4.Pytania i dyskusja

  Przypominamy, że termin opłacania składki za rok 2008 ( 60 zł) upływa z dniem 29.02.08.
  ZAPRASZAMY

 • Andrzej Rybak 02/01/2008 04:44

  Zarząd Oddziału w Rzeszowie uprzejmie informuje, że kolejne zebranie naukowo-szkoleniowe odbedzie się 10 stycznia 2008 /czwartek/ o godz. 10:30 w Sali Wykładowej Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 w Rzeszowie ul. Lwowska 60.
  PROGRAM:
  1.Aktualne problemy Diagnostów Laboratoryjnych - przedstawicel KRDL
  2.Wykład ,,Równowaga kwasowo-zasadowa: oznaczane parametry, błędy przedanalityczne, analizatory, osprzęt" - Tomasz Borowski - Radiometer Sp. z o.o.
  3.Pytania i dyskusja
  Informujemy, że zgodnie z uchwałą Walnego Zdromadzenia delegatów XVI Zjazdu PTDL we Wrocławiu w dniu 26.09.2007 r. składka członkowska od roku 2008 wynosi 60,00 złotych. Składkę należy uregulować do dnia 29.02.2008 r., gdyz tylko wpłata w tym terminie bedzie gwarantowała otrzymywanie czasopisma ,,Diagnostyka Laboratorryjna".
  ZAPRASZAMY

 • Andrzej Rybak 14/11/2007 19:18

  Zarząd Oddziału w Rzeszowie urzejmie informuje, że kolejne zebranie naukowo-szkoleniowe odbędzie się w dniu 3 grudnia 2007 r / poniedziałek / o godz. 10:00w Sali Wykładowej Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 w Rzeszowie ul. Lwowska 60
  PROGRAM:
  1.Aktualne problemy Diagnostów Laboratoryjnych - przedstawiciel KRDL
  2.Oferta firmy Dade Behring Diagnostics a Siemens company
  3.Wykład "Co diagnostyka laboratoryjna może zaoferować kardiologom" - Prof. dr hab. Dariusz Sitkiewicz Prezes Zarządu Głownego Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej
  4.Pytania i dyskusja
  ZAPRASZAMY

 • Andrzej Rybak 28/10/2007 10:22

  Zarząd Oddziału w Rzeszowie uprzejmie informuje, że kolejne zebranie naukowo-szkoleniowe odbedzie się 15 listopada 2007 r / czwartek/ o godz. 10:30 w Sali Wykładowej Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 w Rzeszowie przy ul. Lwowskiej 60.
  Program zebrania:
  1.Aktualne problemy Diagnostów Laboratoryjnych - przedstawiciel KRDL
  2.Oferta firmy Medlab Products
  3.Wykład " Przeszczepy szpiku kostnego- dobór immunologiczny" - dr. n.med. Aleksandra Kaczmarek Uniwersytet Medyczny w Łodzi
  4.Sprawozdanie ze Zjazdu PTDL we Wrocławiu mgr Bożena Sękowska
  5.Pytania i dyskusja
  ZAPRASZAMY

 • Andrzej Rybak 14/09/2007 09:59

  Zarząd Oddziału w Rzeszowie uprzejmie zaprasza do wzięcia udziału w szkoleniu na temat"Wiarygodność badań laboratoryjnych".Szkolenie odbedzie się w dniach 12-13 października 2007 r. w Osrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym "Maraton" w Lubeni (15 km o Rzeszowa). www.maraton.biz, www.maraton.ipr.pl
  Szkolenie będzie prowadzone przez Pana dr n. med. Wojciecha Gernanda
  Ramowy program szkolenia:
  Piątek 12 paździenika 2007
  Przyjazd uczestników 11:00-12:30
  Obiad 13:00 - 14:00
  Sesja szkoleniowa I 14:00 - 20:00
  Wiarygodność analityczna:
  a/ walidacja metody pomiarowej
  b/ szacowanie niepewności wyników pomiarów wykonywanych w laboratoriach medycznych,
  c/ wewnatrzlaboratoryjna kontrola jakości - schemat procedury
  d/ badania biegłości, zewnątrzlaboratoryjna kontrola jakości badań- schemat procedury
  Kolacja 20:00
  Sobota 13 października 2007
  Śniadanie 7:30 - 8:30
  Sesja szkoleniowa II 8:30 - 13:00
  Wiarygodność diagnostyczna
  a/ wartości referencyjne, granice referencyjne, wartości odcięcia,
  b/ czułość, swoistość, dokładność, efektywność diagnostyczna testu
  c/ krzywe ROC
  d/ współczynniki ryzyka
  Lunch i wyjazd uczestników 13:00
  Organizatorzy nie zapewniają transportu do Lubeni.
  Zgłoszenia uczestnictwa proszę dokonywać w dniach 17-24 września pod numerem telefonu komórkowego 500 050 230 Andrzej Rybak, w dniach 25 września - 1 października pod numerem telefonu 017 86 64 087 mgr Zdzisława Wałęga, mgr Lesław Krasoń.
  Po przyjęciu i potwierdzeniu zgłoszenia przez wymienione osoby proszę dokonać wpłaty w wysokości 30 zł na konto Oddziału PTDL w Rzeszowie.
  Decyduje kolejność zgłoszeń.
  ZAPRASZAMY

 • Andrzej Rybak 02/05/2007 17:44

  Zarząd Oddziału w Rzeszowie uprzejmie informuje, że kolejne zebranie naukowo-szkoleniowe odbędzie się 14 czerwca 2007 / czwartek/ o godz. 10:30 w Sali Wykładowej Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 w Rzeszowie przy ul. Lwowskiej 60.
  Program zebrania:
  1.Aktualne problemy Diagnostów Laboratoryjnych - przedstawiciel KRDL
  2.Oferta firmy Roche Diagnostics Polska
  3.Wykład ,, Łagodna niewydolność nerek - choroba nie tylko dla nefrologów" - Prof. dr hab. med. Zbigniew Gaciong Katedra i Klinika Chorów Wewnetrznych Nadciśnienia Tętniczego i Angiologii Akademii Medycznej w warszawie ul. Banacha 1A.
  Zapraszamy

Copyright © 2004-2018 PTDL