Aktualności » Rzeszów » posiedzenie naukowo-szkoleniowe 21 kwiecień 2022 r.

Lesław Krasoń 28/03/2022 18:43

Zarząd Rzeszowskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej serdecznie zaprasza na posiedzenie naukowo-szkoleniowe ,które odbędzie się w dniu 21 kwietnia ( czwartek ) 2022 r. o godzinie 11:00 w Sali Konferencyjnej Hotelu Classic w Rzeszowie ul. Armii Krajowej 32.

program posiedzenia:
1) ,, Morfologia i funkcja płytek,diagnostyka,zaburzenia liczby i czynności płytek” Dr n. med. Joanna Bienias.
2) ,, Zespół Phelan-McDermid-epidemiologia,patogeneza i diagnostyka ,, mgr Joanna Baran , SP ZOZ Nr 1 w Rzeszowie, Pracownia Cytogenetyczna,          prezentacja w ramach programu specjalizacji.
3) ,,Zaburzenia hemostazy w schorzeniach onkohematologicznych” Dr n. med. Joanna Bienias.
Dr n. med. Joanna Bienias jest kierownikiem Laboratorium Szpitala w Pyskowicach,współpracuje ze Śląskim Uniwersytetem Medycznym prowadząc wykłady z hematologii i transfuziologii.

Proszę o zgłaszanie każdej zmiany danych osobowych (zmiana nazwiska, adresu zamieszkania) na adres email :rzeszowptdl@gmail.com
Składka w 2022 r. Wynosi 100,00 zł  - normalna , ( 20,00 zł dla emerytów )
Wpłaty należy dokonać na konto PTDL Oddział Rzeszów:
konto PTDL Oddział Rzeszów:
Bank Polska Kasa Opieki S.A. II Oddział w Rzeszowie
Nr konta 77 1240 2614 1111 0000 3958 6357
jako tytuł płatności należy podać :imię i nazwisko członka PTDL, rok za który opłacona jest składka.

Przewodniczący

Rzeszowskiego Oddziału PTDL

mgr Lesław Krasoń

Copyright © 2004-2023 PTDL