Aktualności » Poznań

 • Ewa Leporowska 22/10/2014 16:43

  CIĄŻA - STAN ODMIENNY DIAGNOSTYCZNIE

  Konferencja Naukowo-Szkoleniowa

  Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej Oddział w Poznaniu

  14-15 listopada 2014, Wągrowiec - Hotel Pietrak

   

  Rejestracja uczestników do 31.10. 2014 r.

  Szczegółowe informacje dotyczące konferencji dostępne na stronie:

  www.konferencjaptdl.pl

 • Ewa Leporowska 06/10/2014 05:49

  Szanowni Państwo,

  Z okazji 50-lecia PTDL Zarząd Główny przygotowuje publikację dotyczącą historii i działalności naszego towarzystwa. W związku z tym zwracam się do Państwa z prośbą o przesłanie swojego dorobku naukowego (publikacje z ostatnich 10 lat, uzyskane stopnie naukowe i inne cenne informacje na temat członków naszego oddziału) do dnia 19.10.2014 r. na adres: ewa.leporowska@wco.pl . Informacje te zostaną umieszczone w części publikacji dotyczącej naszego oddziału.

  Łączę pozdrowienia

  Ewa Leporowska

 • Ewa Leporowska 06/10/2014 05:35

  CIĄŻA - STAN ODMIENNY DIAGNOSTYCZNIE

  Konferencja Naukowo-Szkoleniowa

  Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej Oddział w Poznaniu

  14-15 listopada 2014, Wągrowiec - Hotel Pietrak

   

  Rejestracja uczestników do 31.10. 2014 r.

  Szczegółowe informacje dotyczące konferencji dostępne na stronie:

  www.konferencjaptdl.pl

 • Ewa Leporowska 17/09/2014 16:44

  CIĄŻA - STAN ODMIENNY DIAGNOSTYCZNIE

  Konferencja Naukowo-Szkoleniowa

  Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej Oddział w Poznaniu

  14-15 listopada 2014, Wągrowiec - Hotel Pietrak

   

  Rejestracja uczestników oraz szczegółowe informacje dotyczące konferencji dostępne na stronie:

  www.konferencjaptdl.pl

   

  Komitet Organizacyjny:

  Dr n. med. Ewa Leporowska – przewodnicząca

  Dr n. farm. Jolanta Kaczmarek

  Dr n. med. Włodzimierz Pawłowski

  Dr n. farm. Maria Zozulińska

  Komitet Naukowy:

  Prof. dr hab. Krystyna Sztefko – przewodnicząca

  Prof. dr hab. Wiesław Markwitz

  Prof. dr hab. Błażej Męczekalski

  Prof. dr hab. Agnieszka Seremak-Mrozikiewicz

  Prof. dr hab. Robert Spaczyński

  Dr n. med. Ewa Wysocka

   

  PROGRAM 

  Piątek, 14 listopada 2014 r. (godz.13:00)

  Otwarcie konferencji

  Dr n. med. Ewa Leporowska, Przewodnicząca Oddziału PTDL w Poznaniu

  1.  Socjoekonomiczne determinanty zdrowia populacji - obecna sytuacja demograficzna w Polsce i na świecie.

  Dr n. med. Ewelina Wierzejska - Uniwersytet Medyczny w Poznaniu, Pracownia Zdrowia Międzynarodowego.

  2. Specyfika badań laboratoryjnych w ciąży niepowikłanej.

  Prof. dr hab. Krystyna Sztefko - Collegium Medicum UJ, Zakład Biochemii Klinicznej Polsko-Amerykańskiego Instytutu Pediatrii.

  3. Niepłodność żeńska – mity i fakty diagnostyczne.

  Prof. dr hab. Robert Spaczyński - Uniwersytet Medyczny w Poznaniu, Katedra Ginekologii, Położnictwa i Onkologii Ginekologicznej, Klinika Niepłodności i Endokrynologii Rozrodu.

  4. Diagnostyka genetyczna trombofilii w nawracających poronieniach.

  Prof. dr hab. Agnieszka Seremak-Mrozikiewicz - Uniwersytet Medyczny w Poznaniu, Katedra Perinatologii i Ginekologii, Klinika Perinatologii i Chorób Kobiecych, Pracownia Biologii Molekularnej.

  5. Diagnostyka laboratoryjno-kliniczna (nie)płodności męskiej.

   Dr n. med. Leszek Bergier - Centrum Medyczne Św. Łazarza w Krakowie, Poradnia Andrologiczna.

  6. Endokrynologiczne pułapki w opiece nad kobietą ciężarną.

  Prof. dr hab. Błażej Męczekalski (Uniwersytet Medyczny w Poznaniu,  Katedra i Klinika Endokrynologii Ginekologicznej

   

  Sobota, 15 listopada 2014 r.  (godz. 9:00)

  1. Ocena przecieku płodowo-matczynego: porównanie metod laboratoryjnych i ich kliniczne zastosowanie.

  Prof. dr hab. Jadwiga Fabijańska-Mitek - Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie, Zakład Immunohematologii.

  2. Europejskie wytyczne rozpoznawania toksoplazmozy u kobiet ciężarnych i noworodków.

  Dr hab. n. med. Małgorzata Paul - Uniwersytet Medyczny w Poznaniu, Katedra i Klinika Chorób Tropikalnych i Pasożytniczych.

  3. Wykorzystanie badań laboratoryjnych we współczesnej medycynie perinatalnej.

  Prof. dr hab. Wiesław Markwitz - Uniwersytet Medyczny w Poznaniu, Katedra Perinatologii i  Ginekologii, Klinika Perinatologii i Ginekologii.

  Za udział w konferencji zostaną przyznane punkty edukacyjne przez Krajową Izbę Diagnostów Laboratoryjnych i Wielkopolską Izbę Lekarską

  *Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie

 • Ewa Leporowska 26/08/2014 18:03

  Szanowni  Państwo,

  Zarząd PTDL Oddział w Poznaniu zaprasza do udziału w konferencji naukowo-szkoleniowej zatytułowanej:

  Ciąża – stan odmienny diagnostycznie

  Konferencja odbędzie się w dniach 14-15 listopada 2014 r. Miejsce spotkania: Wągrowiec, hotel Pietrak.

  Tematyka konferencji obejmie między innymi:

  -  zagadnienia odrębności diagnostyki laboratoryjnej u kobiet w okresie ciąży; punkt widzenia diagnosty laboratoryjnego i lekarza klinicysty

  - zagadnienia diagnostyki (nie)płodności żeńskiej i męskiej

  - diagnostykę endokrynologiczną w ginekologii i perinatologii

  - diagnostykę zakażeń TORCH

  Zaproszenie do wygłoszenia referatów przyjęli znakomici specjaliści z dziedzin: diagnostyki laboratoryjnej, ginekologii, parazytologii.

  Szczegółowe informacje dotyczące rejestracji i programu konferencji zostaną podane w kolejnym komunikacie.

  Łączę serdeczne pozdrowienia

  Ewa Leporowska

  Przewodnicząca PTDL Oddział w Poznaniu

 • Ewa Leporowska 28/05/2014 04:15

  Zapraszam Państwa na zebranie naukowe, które odbędzie się dnia 12.06.2014 r., o godz. 13:00, w siedzibie NOT (sala 211), ul. Wieniawskiego 5/9, w Poznaniu.

  Tematy spotkania:

  1. Diagnostyka przeciwciał przeciwjądrowych (ANA) w teorii i praktyce. Rekomendacje American College of Rheumatology (ACR)
  2. Zastosowanie testów serologicznych w diagnostyce chorób alergicznych.
  3. Przeciwciała w neurologii – nowości w ofercie firmy EUROIMMUN.

  Wykładowca: dr n. farm. Patryk Matuszek, EUROIMMUN Polska Sp. z o.o.

  Łączę pozdrowienia

  Ewa Leporowska

 • Ewa Leporowska 05/05/2014 05:51

  Zapraszam Państwa na zebranie naukowe o charakterze Warsztatów z Autoimmunologii.

  Temat warsztatów: Diagnostyka serologiczna reumatoidalnego zapalenia stawów.                MMP-3 - nowy marker prognostyczny w artropatiach zapalnych.

  Bio-Mar Diagnostyka, przedstawiciel w Polsce firmy AESKU Diagnostics oraz Poznański Oddział Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej, w ramach co miesięcznych spotkań oddziału serdecznie zapraszają wszystkich członków towarzystwa na Warsztaty z Autoimmunologii - Diagnostyka serologiczna reumatoidalnego zapalenia stawów.  MMP-3 - nowy marker prognostyczny w artropatiach zapalnych, które odbędą się 15 maja 2014 roku w siedzibie Naczelnej Organizacji Technicznej w Poznaniu przy ulicy Wieniawskiego 5/9. Wykład związany z tytułem warsztatów wygłosi Pani dr n. med. Katarzyna Fischer z Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie.

  Podczas warsztatów odbędzie się praktyczny pokaz automatu Helmed służący do oznaczeń metodą immunofluorescencji pośredniej. Omówione zostaną również inne techniki oznaczeń jakie stosowane są w pracowni autoimmunologii i ich możliwość wykonywania na powyższym analizatorze.

  Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy

  Program Warsztatów z Autoimmunologii
  Poznań, 15.05.2014

  13:00 - 13:10    Otwarcie warsztatów i przywitanie uczestników
  - dr Piotr Krawczyk 

  13:10 - 13:30    AESKU DIAGNOSTICS  – Automatyzacja w pracowni autoimmunologii – standaryzacja oznaczeń
  -
  dr Piotr Krawczyk

  13:30 - 13:45    Praktyczny pokaz pracy automatu HELMED
  -
  dr Dominika Jakubczyk

  13:45 - 14:30    Diagnostyka serologiczna reumatoidalnego zapalenia stawów.  MMP-3 - nowy marker prognostyczny w artropatiach zapalnych
  - dr n. med. Katarzyna Fischer 

  14:30 – 14:50   Prezentacja wzorów świeceń immunofluorescencyjnych – warsztaty praktyczne
  – dr Dominika Jakubczyk

  14:50 -              Zakończenie warsztatów oraz serwis kawowy

 • Ewa Leporowska 09/04/2014 02:06

  Zapraszam Państwa na zebranie naukowe, które odbędzie się dnia 16.04.2014 r. (środa), o godz. 13:00, w siedzibie NOT (sala 119), ul. Wieniawskiego 5/9, w Poznaniu.

  Temat spotkania:

  Rola kierownika laboratorium w organizacji, jaką jest szpital - Waldemar Malinowski, Przewodniczący Dolnośląskiego Konsorcjum Szpitali Powiatowych, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej KIDL

  Na spotkanie został zaproszony Dyrektor WOW NFZ w Poznaniu.

  Łączę pozdrowienia

  Ewa Leporowska

 • Ewa Leporowska 31/03/2014 15:25

  Z ogromnym smutkiem informuję, że dnia 27.03.2014 roku odszedł od nas mgr Bogusław Krupiński, wieloletni pracownik Wielkopolskiego Centrum Medycyny Pracy.

  Pana Bogusława Krupińskiego zapamiętamy dzięki jego ogromnemu zaangażowaniu w rozwój laboratoryjnej diagnostyki toksykologicznej.

  Pogrzeb odbędzie się dnia 03.04.2014 roku o godz 11:10, na cmentarzu komunalnym Junikowo w Poznaniu.

 • Ewa Leporowska 11/03/2014 09:00

  Zapraszam Państwa na zebranie naukowe, które odbędzie się 20.03.2014r., o godz. 13:00 w sali 119 NOT, ul. Wieniawskiego 9, Poznań.

  Temat wykładu:

  1. Genetyka nowotworów: diagnostyka, profilaktyka, leczenie - dr n.biol. Katarzyna Lamperska, Pracownia Genetyki Nowotworów, Wielkopolskie Centrum Onkologii, Poznań

  2. Nowoczesne Laboratorium fundamentem pozytywnych relacji z Lekarzem i Pacjentem - przedstawiciel firmy Marcel Sp. z o.o.

  Łączę pozdrowienia

  Ewa Leporowska

Copyright © 2004-2023 PTDL