Aktualności » Poznań

 • Ewa Leporowska 17/11/2017 09:09

  W dniu 1 grudnia 2017 roku (piątek) o godzinie  13:00, w Centrum Konferencyjnym  (Grand Ogrodowa Conference Center), ul. Ogrodowa 12 w Poznaniu rozpocznie się spotkanie Diagnostów Laboratoryjnych, na które zostali zaproszeni Konsultanci Wojewódzcy z Województwa Wielkopolskiego oraz Pełnomocnik Rektora ds. Organizacji Szkolenia Specjalizacyjnego Diagnostów Laboratoryjnych w Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu.

  Spotkanie ma charakter otwarty, jednakże prosimy o dokonanie zgłoszenia mailowego na adres:  mzielin@ump.edu.pl do dnia 30 listopada 2017r.

 • Ewa Leporowska 09/11/2017 09:12

  Szanowni Państwo,

  W imieniu Zarządu PTDL Oddział w Poznaniu zapraszam Państwa na zebranie naukowe nt.:

  AIDS - co wiemy a czego nie wiemy. Jak właściwie diagnozować zakażenie HIV.
  Wykładowca:
  dr n.med. Łukasz Pielok
  Klinika Chorób Zakaźnych, Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu

  Uwaga zmiana adresu zebrań PTDL Oddział w Poznaniu!

  Zebranie odbędzie się w dniu 16.11.2017 r. (czwartek), o godzinie 13:00, w sali 306 Ogrodowa12 Conferece Center, w Poznaniu, ul. Ogrodowa 12.

  Dane dotyczące lokalizacji i dojazdu znajdziecie Państwo pod linkiem https://ogrodowa12.pl

  Serdecznie zapraszam i łączę pozdrowienia

  Ewa Leporowska

  Przewodnicząca PTDL Oddział w Poznaniu

 • Ewa Leporowska 09/10/2017 15:59

  Szanowni Państwo,

  Zapraszam serdecznie na zebranie naukowe PTDL Oddział w Poznaniu, w dniu 19.10.2017 r. o godzinie 13:00, w sali 119 NOT, ul. Wieniawskiego 5/9.

  Temat zebrania:

  1. Czy wirus Zachodniego Nilu stanowi zagrożenie dla polskich podróżników?

  dr n. med. Matylda Kłudkowska, Pracownia Diagnostyki Parazytologicznej Centralnego Laboratorium Mikrobiologicznego Szpitala Klinicznego im. H. Święcickiego UM w Poznaniu.

  2. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dn. 24 lipca 2017 r. w sprawie ciągłego szkolenia diagnostów laboratoryjnych - aktualne zasady dokumentowania okresu edukacyjnego

  dr n. farm. Małgorzata Zielińska-Przyjemska, przedstawiciel KIDL

  Zachęcam Państwa do przesyłania propozycji tematów naszych zebrań na adres ewa.leporowska@wco.pl. Pozwoli to sprostać Państwa potrzebom i zainteresowaniom w zakresie diagnostyki laboratoryjnej. Prosimy  kierowników o zachęcenie pracowników (szczególnie osób przygotowujących się do specjalizacji) do czynnego udziału w spotkaniach.

  w imieniu Zarządu Oddziału

  Ewa Leporowska

 • Ewa Leporowska 18/04/2017 10:49

  Szanowni Państwo,

  przypominam o zebraniu wyborczym w dniu 20.04.2017 r., ogodz 12:30 w sali NOT.

  Podczas liczenia głosów, w trakcie zebrania dr Włodzimierz Pawłowski proponuje wszystkim diagnostom, a w szczególności osobom przygotowującym się do egzaminu specjalizacyjnego formę weryfikacji wiedzy pod tytułem "Porozwiązujmy wspólnie testy".

  Raz jeszcze serdecznie zapraszamy

  w imieniu Zarządu Oddziału

  Ewa Leporowska

 • Ewa Leporowska 04/04/2017 21:23

  Zarząd PTDL Oddział w Poznaniu informuje o Walnym Zgromadzeniu Członków, które odbędzie się w dniu 20 kwietnia 2017 roku, o godz. 12:30, w sali 118 NOT, ul. Wieniawskiego 9, Poznań.

  Plan Walnego Zgromadzenia Członków Oddziału PTDL w Poznaniu

  1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia Członków Oddziału PTDL w Poznaniu – dr n.med. Ewa Leporowska.

  2. Ogłoszenie liczby uczestników zebrania. W przypadku braku quorum ustalenie drugiego terminu  zebrania.

  3. Wybór Przewodniczącego Walnego Zebrania.

  4. Wybór Sekretarza Walnego Zebrania i Protokolanta Walnego Zebrania.

  5. Przyjęcie porządku obrad.

  6. Sprawozdanie z działalności PTDL Oddział w Poznaniu w latach 2013-2017 – dr n.med. Ewa Leporowska.

  7. Sprawozdanie finansowe – przewodnicząca Komisji Rewizyjnej - mgr Jolanta Dróżdż.

  8. Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego - dr n.farm. Małgorzata Zielińska-Przyjemska.

  9. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium ustępującemu Zarządowi PTDL  Oddział w Poznaniu.

  10. Wybór Komisji Wyborczej.

  11. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

  12. Wybór Przewodniczącego Oddziału PTDL w Poznaniu.

  13. Wybór członków Zarządu PTDL Oddział w Poznaniu.

  14. Wybór członków Komisji Rewizyjnej.

  15. Uchwalenie dzaiałalności merytorycznej Oddziału PTDL

  16. Wybór delegatów na Walne Zgromadzenie XIX Krajowego Zjazdu PTDL w Krakowie.

  17. Zakończenie Walnego Zebrania PTDL Oddział w Poznaniu.

  Zapraszam wszystkich członków naszego udziału do czynnego uczestnictwa.

  Łączę pozdrowienia

  Ewa Leporowska

 • Ewa Leporowska 22/03/2017 12:48

   

  Z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

  ŚP

  Anny Górecznej-Derewianki

  wieloletniego i cenionego członka

  Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej,

   kierownika laboratorium oraz lekarza epidemiologa i transfuzjologa
  Szpitala Miejskiego im. Franciszka Raszei w Poznaniu.


  Msza święta zostanie odprawiona w piatek 24.03.2017 r., o godzinie 12:00 w Parafii Rzymskokatolickiej, w Lusowie. Po mszy odbędzie się pogrzeb na Cmentarzu Katolickim w Lusowie.

 • Ewa Leporowska 28/02/2017 10:06

  Zapraszam Państwa na zebranie naukowe w dniu 16.03.2017 r., w sali 118 NOT, ul. Wieniawskiego 9, Poznań.

  Tematyka spotkania:

  1. Profil TORCH 10 - nowe narzędzie do oceny statusu immunologicznego kobiety planującej ciążę

  Katarzyna Buska, EUROIMMUN Polska

  2. Monitorowanie leczenia boreliozy. Test Lyme Trace ELISA

  Małgorzata Walerych, EUROIMMUN Polska

  Współgospodarzem spotkania jest firma EUROIMMUN Polska

  Łączę pozdrowienia

  Ewa Leporowska

 • Ewa Leporowska 28/02/2017 09:58

  „Diagnostyka w postępowaniu onkologicznym – gorące tematy 2017 r.”

  23-24 marca 2017 r.

  Miejsce konferencji: Concordia Design, ul. Zwierzyniecka 3, 60-813 Poznań

   Konferencja oferuje kompleksowe omówienie tematów związanych z nowoczesną diagnostyką onkologiczną w leczeniu nowotworów – panel szczególnie ważny dla diagnostów laboratoryjnych poprowadzi m.in. dr hab. Maria Kozłowska-Skrzypczak kierownik Laboratorium Diagnostyki Hematologicznej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu oraz dr hab. n. med. Ewa Wysocka kierownik Katedry i Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej na Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.

   Podczas tej sesji poruszone zostaną tematy związane głównie z laboratoryjną diagnostyką genetyczną w hematologii oraz diagnostyką mikrobiologiczną. Poszczególne wykłady tego dnia poświęcone będą przede wszystkim interdyscyplinarnej współpracy laboratoryjnej. Postawienie diagnozy, monitorowanie leczenia oraz badania kontrolne wykonywane często przez wiele lat opieki nad pacjentem wymagają od diagnosty laboratoryjnego oraz lekarza doświadczenia, rzetelności i umiejętności interpretacji wyników.

   

  Więcej informacji na temat konferencji oraz rejestracja na naszej stronie internetowej www.wielkopolskaonkologia.pl/konferencja2017

  Udział w konferencji jest bezpłatny!

   

 • Ewa Leporowska 27/02/2017 11:50

  Szanowni Państwo,

  Uprzejmie przypominam Państwu o konieczności uiszczenia składek członkowskich.  

  Wysokość składki wynosi 100 PLN.

  Wysokość składki dla emerytów pozostających członkami PTDL wynosi 20 PLN.

  Numer konta PTDL Oddział Poznań

  58 1020 4027 0000 1702 0403 8220

  W tytule płatności proszę podać imię i nazwisko członka PTDL opłacającego składkę oraz rok, za który opłacana jest składka.

  Łączę pozdrowienia

  Ewa Leporowska

 • Ewa Leporowska 30/01/2017 20:42

  Zapraszam Państwa na zebranie naukowe, które odbędzie się 23.02.2017 r., o godz. 13:00, w sali 119 NOT, ul. Wieniawskiego 5/9.

  Tematyka spotkania:

  1. Genetyka choroby Alzheimera - prof. dr hab. Jolanta Dorszewska
  Pracownia Neurobiologii, Katedra Neurologii, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

  2. Sprawy organizacyjne PTDL

  Łączę pozdrowienia

  Ewa Leporowska

Copyright © 2004-2023 PTDL