Aktualności » Poznań

 • Włodzimierz Pawłowski 10/10/2005 14:04

  Serdecznie zapraszamy na kolejne dwa posiedzenia naukowo-szkoleniowe kadencji 2004-2007 PTDL w Poznaniu (ul. Wieniawskiego 5/9 - sala Wielkopolskiej Korporacji Technicznej).

  20 października 2005, godz. 12.00:

  1) Mgr Eliza Sobuta, Zakład Diagnostyki Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. Pracownia Kontroli i Standaryzacji Badań Laboratoryjnych: "Zintegrowany proces kontroli jakości badań laboratoryjnych jako element systemu zapewnienia jakości."
  2) Wystąpienie przedstawiciela firmy BIORAD:
  3) Wolne głosy i wnioski.


  17 listopada 2005, godz. 12.00

  1) Dr n. med. Bogusław Grabowski, Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 w Poznaniu: "Udział laboratorium w organizacji zaopatrzenia w krew i jej składniki."
  2) Wystąpienie przedstawiciela firmy KSELMED.
  3) Wolne głosy i wnioski.

 • Włodzimierz Pawłowski 13/05/2005 06:25

  Serdecznie zapraszamy na konferencję naukowo-szkoleniową: "Postępy w diagnostyce kliniczno-laboratoryjnej chorób układu nerwowego".

  Organizatorzy:
  1) Sekcja Neurochemii Polskiego Towarzystwa Neurologicznego.
  2) Oddział Poznański Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej.

  Data: wtorek 31 maja 2005

  Miejsce: Ośrodek Konferencyjny Polskiej Akademii Nauk - Poznań, Wieniawskiego 17.

  KOMITET NAUKOWY:
  Prof. dr hab. med. Wojciech Kozubski
  Prof. dr hab. med. Jacek Losy
  Prof. dr hab. n.med. Marek Paradowski
  Prof. dr hab. med. Lech Torliński
  Prof. dr hab. med. Mieczysław Wender


  PROGRAM:

  8:30 - 10:00 Rejestracja uczestników w Sekretariacie Konferencji

  9:00 Otwarcie Konferencji - dr n.med. Sławomir Michalak.
  9:10 dr n.med. Włodzimierz Pawłowski: "Błędy w interpretacji wyników badań laboratoryjnych: podstawowe aspekty statystyczne i epidemiologiczne".
  9:40 prof. dr hab. med. Lech Torliński: "Laboratoryjno-kliniczne wykładniki niedotlenowania i adapatacja organizmu do hipoksji."
  10:20 prof. dr hab. n. med. Marek Paradowski: "Mechanizmy zapalne w patogenezie miażdżycy".
  11:10 dr med. Maria Łukasik: "Rola układu płytkowo-krwinkowego w udarze niedokrwiennym mózgu".
  11:30 Dyskusja.

  11:40 Przerwa na kawę.

  12:00 prof. dr hab. med. Piotr Kowal: "Pomiary reologiczne w praktyce klinicznej".
  12:20 dr med. Radosław Każmierski: "Czynniki ryzyka miażdżycy a parametry biometryczne tętnic szyjnych".
  12:40: dr hab. n. med. Grażyna Michałowska-Wender, mgr inż. Alicja Kijawa, dr inż. Justyna Biernacka-Łukanty: "Markery biologiczne w chorobach otępiennych".
  13:00: dr hab. n. med. Jolanta Doroszewska: "Wybrane czynniki apoptotyczne w chorobach neurodegeneracyjnych".
  13:20: prof. dr hab. med. Wojciech Kozubski: "Meta-alkoholowe zespoły kliniczne w neurologii".
  13:50: Dyskusja.

  14:00: Przerwa na kawę.

  14:10: dr n. med. Ewa Wysocka: "Patobiochemia przewlekłych powikłań cukrzycowych".
  14:30: prof. dr hab. med. Andrzej Bogucki: "Neuropatie nabyte w przebiegu cukrzycy, pofirii i niewydolności nerek: obraz kliniczny i neurofizjologiczny".
  15:00: prof. dr hab. med. Jacek Losy: "Badania immunologiczne płynu mózgowo-rdzeniowego w diagnostyce stwardnienia rozsianego".
  15:20: dr n. med. Sławomir Michalak: "Kryteria diagnostyczne neurologicznych zespołów paranowotworowych".

  15:40: Zakończenie konferencji - podsumowanie.

  Uczestnicy konferencji otrzymają certyfikaty poświadczające uzyskanie 7 punktów edukacyjnych, po uprzedniej rejestracji w Sekretariacie Konferencji.

 • Włodzimierz Pawłowski 20/04/2005 06:03

  Serdecznie zapraszamy na kolejne dwa posiedzenia naukowo-szkoleniowe kadencji 2004-2007 PTDL w Poznaniu.

  21 kwietnia 2005, godz. 12.00:
  1) Dr hab. Małgorzata Paul, Katedra i Klinika Chorób Tropikalnych i Pasożytniczych AM w Poznaniu: Zasady laboratoryjnego rozpoznawania toksoplazmozy.
  2) Wystąpienie przedstawiciela firmy KAMSOFT: Wdrażanie systemów jakości w laboratoriach medycznych w oparciu o zintegrowane system informatyczne. Profesjonalna dokumentacja wewnętrzna i zewnętrzna oraz kontrola jakości w aspekcie informatyzacji.
  3) Wolne głosy i wnioski.

  24 maja 2005 (wyjątkowo wtorek!), godz. 12.00
  1) Dr n. med. Witold Stelmach, Główny Epidemiolog Kraju, Centralny Szpital Kliniczny w Warszawie: Nowoczesne metody analizy koproskopowej z uwzględnieniem bezpieczeństwa biologicznego w pracowniach biologicznych i biomedycznych.
  2) Wystąpienie przedstawiciela firmy CORMAY.
  3) Wolne głosy i wnioski.

  Zebrania odbędą się w sali wykładowej Wielkopolskiej Korporacji Technicznej NOT w Poznaniu, przy ul. Wieniawskiego 5/9. Prosimy o punktualne przybycie!

 • Włodzimierz Pawłowski 24/01/2005 05:02

  Październik 2004: Prof. dr Jerzy Naskalski, Katedra Biochemii Klinicznej Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie: Wpływ platformy analitycznej na organizację pracy laboratorium.

  Listopad 2004: Prof. dr Andrzej Mackiewicz, Zakład Immunologii Nowotworów Katedry Onkologii Akademii Medycznej w Poznaniu: Immunoterapia genetyczna czerniaka złośliwego.

  Grudzień 2004: Dr Małgorzata Klimczak, Akademia Medyczna we Wrocławiu: Podstawy diagnostyki laboratoryjnej wybranych schorzeń autoimmunologicznych (kolagenozy, endokrynopatie).

  Styczeń 2005: Prof. dr Krystyna Zawilska, Kierownik Pracowni Hemostazy Katedry i Kliniki Hematologii i Chorób Rozrostowych Krwi Akademii Medycznej w Poznaniu: Wrodzone trombofilie.

  Luty 2005: Dr n. przyr. Maria Zozulińska, SPSK nr 1 Akademii Medycznej w Poznaniu: Płytkowe skazy krwotoczne.

  Marzec 2005: Dr n. med. Włodzimierz Pawłowski, Szpital Wojewódzki w Poznaniu: Badania hormonalne w tyreologii - problemy analityczne i kliniczne.

  Kwiecień 2005: Dr hab. med. Małgorzata Paul, Katedra i Klinika Chorób Tropikalnych i Pasożytniczych AM w Poznaniu: Zasady laboratoryjnego rozpoznanwania toksoplazmozy.

  Maj 2005: Dr n. med. Witold Stelmach, Centralny Szpital Kliniczny w Warszawie: Nowoczesne metody analizy koproskopowej z uwzględnieniem bezpieczeństwa biologicznego w pracowniach biologicznych i biomedycznych.

  Maj 2005 - Wspólna konferencja oddziałów poznańskich towarzystw: neurologicznego i diagnostyki laboratoryjnej - "Postępy w diagnostce kliniczno-laboratoryjnej chorób układu nerwowego". 13 wykładowców: prof. Lech Torliński, prof. Marek Paradowski, prof. Piotr Kowal, prof. Wojciech Kozubski, prof. Andrzej Bogucki, prof. Jacek Losy, dr hab. Jolanta Doroszewska, dr med. Włodzimierz Pawłowski, dr. med. Maria Łukasik, dr. med. Radosław Kaźmierski, dr inż. Justyna Biernacka-Łukanty, dr. med. Ewa Wysocka, dr med. Sławomir Michalak.

  Wszystkim Wykładowcom, a także Firmom Diagnostycznym, bez udziału których organizacja spotkań nie byłaby możliwa, serdecznie dziękuję.

 • Włodzimierz Pawłowski 24/01/2005 04:39

  Serdecznie zapraszamy na kolejne dwa posiedzenia naukowo-szkoleniowe kadencji 2004-2007 PTDL w Poznaniu.


  17 lutego 2005, godz. 12.00:

  1) Dr n. przyr. Maria Zozulińska, SPSK nr 1 Akademii Medycznej w Poznaniu: Płytkowe skazy krwotoczne.
  2) Prezentacja oferty firmy BOR-POL.
  3) Wolne głosy i wnioski.


  17 marca 2005, godz. 12.00

  1) Dr n. med. Włodzimierz Pawłowski, Szpital Wojewódzki w Poznaniu: Badania hormonalne w tyreologii: problemy analityczne i kliniczne.
  2) Wystąpienie przedstawiciela firmy Abbott Laboratories; dr Piotr Krzyżanowski: Czułość i swoistość a sposób detekcji na przykładzie kilku oznaczeń firmy Abbott.
  3) Wolne głosy i wnioski.

  Zebrania odbędą się w sali wykładowej Wielkopolskiej Korporacji Technicznej NOT w Poznaniu, przy ul. Wieniawskiego 5/9. Rozpoczęcie spotkań o godzinie 12.00.


  W imieniu Zarządu Oddziału:

  Włodzimierz Pawłowski

Copyright © 2004-2023 PTDL